Categoria 

Violència a l’àmbit sanitari

Avui dia, les agressions als professionals de l’àmbit sanitari constitueixen un problema greu i de conseqüències molt rellevants tant per als afectats com pel sistema sanitari. Tot i que és un problema que hi ha des de fa anys, no ha estat fins a dates recents quan s’ha donat a conèixer i també a donar més rellevància a l’existència d’aquest tipus de situacions. Per això, convé que tots els professionals de la salut disposin d’uns coneixements essencials sobre la violència i tota la seva extensió, així com de tècniques i procediments d’ajuda per poder fer front a aquest tipus de situacions de manera satisfactòria, ia més a més ser capaç de prevenir-les en la mesura que sigui possible.

Violència a l’àmbit sanitari

Avui dia, les agressions als professionals de l’àmbit sanitari constitueixen un problema greu i de conseqüències molt rellevants tant per als afectats com pel sistema sanitari. Tot i que és un problema que hi ha des de fa anys, no ha estat fins a dates recents quan s’ha donat a conèixer i també a donar més rellevància a l’existència d’aquest tipus de situacions. Per això, convé que tots els professionals de la salut disposin d’uns coneixements essencials sobre la violència i tota la seva extensió, així com de tècniques i procediments d’ajuda per poder fer front a aquest tipus de situacions de manera satisfactòria, ia més a més ser capaç de prevenir-les en la mesura que sigui possible.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

L’objectiu d’aquest curs és oferir els coneixements necessaris sobre el fenomen de la violència i tota la seva extensió a aquells professionals de l’àmbit sanitari que diàriament s’han d’enfrontar a situacions complicades ia més, sovint, de caràcter violent. D’aquesta manera, comptant amb una preparació apropiada, el professional serà capaç d’afrontar aquestes situacions adequadament, a més a més capaç de desenvolupar tècniques de prevenció en relació amb la possible presentació de futures situacions complicades en l’àmbit sanitari.

Dirigit a:

Aquest curs està dirigit especialment a professionals de l’àmbit sanitari, així com personal administratiu del Sistema de Salut.

Durada:

25 H

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Introducció a la violència i agressivitat
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne serà capaç de:

Obtenir una perspectiva general de la violència com a fenomen en tota la seva extensió.
Conéixer i diferenciar amb claredat conceptes estretament relacionats amb la violència.
Aprofundir la problemàtica que la violència representa per a tota la nostra societat.
Durada de la unitat
5 Hores 35 Minuts
Contingut
La violència
Introducció a la violència laboral
Epidemiologia de la violència a l’àmbit sanitari
La conducta agressiva
L’anàlisi funcional de la conducta agressiva
Fonaments bàsics de lavaluació funcional
Fases de l’avaluació de la conducta
Esquema ABC
Metes de la conducta agressiva
La violència
Model ecològic de la violència
Classificació de la violència
Conceptes relacionats amb l’agressivitat
Ira, Hostilitat i Frustració
Quines característiques s’atribueixen a les persones amb tolerància baixa a la frustració?
El sistema emocional i la conducta agressiva
Quins són els components que intervenen en la resposta agressiva?
Estructures cerebrals implicades en la violència
Unitat integradora: l’amígdala
La importància de l’escorça prefrontal
Què és la funció executiva de l’escorça cerebral?
El cas de Phineas Gage
Teories explicatives de l’agressió humana
Teoria de la frustració-agressió
Teoria de laprenentatge social
Altres teories
Fases de la conducta conflictiva
Agressivitat i trastorns psicopatològics
Violència i mitjans de comunicació
Els efectes conductuals de la violència als mitjans de comunicació
Els efectes afectius de la violència als mitjans de comunicació
Per què actuem amb violència?
Resum
2 – Violència i agressivitat a l’àmbit sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne serà capaç de:

Adquirir els coneixements necessaris relatius a la violència que té lloc a l’àmbit sanitari.
Identificar els tres aspectes clau en tota situació violenta que es produeix a nivell sanitari: el professional sanitari, la situació violenta i l’usuari violent.
Diferenciar quin tipus d’usuaris són més proclius a ser causants de situacions problemàtiques o violentes a l’àmbit sanitari, i en cas de trobar-se enmig d’una situació violenta o generadora de tensió, actuar convenientment perquè aquesta situació pugui ser reconduïda o resolta sense dificultats .
Durada de la unitat
5 Hores 25 Minuts
Contingut
Violència i agressivitat a l’àmbit sanitari
Introducció a la relació professional-pacient a l’àmbit sanitari
Les expectatives dels ciutadans
Les limitacions del sistema sanitari
Evolució de la relació professional sanitari i pacient
Processos socials referits als ciutadans que afecten la professió mèdica
La conducta humana davant la malaltia
Evolució del problema de les agressions a l’àmbit sanitari
Europa
Estats Units i Canadà
Amèrica Llatina
Espanya
El personal sanitari
La despersonalització de la relació professional sanitari i pacient
Factors de risc. La síndrome Bourn Out
Causes i factors de risc
Fases de la Síndrome
Prevenció
Actituds o conductes del professional sanitari que afavoreixen un ambient conflictiu
Repercussió de la violència al professional sanitari
El pacient agressiu
Característiques generals
Aspectes psicopatològics generals rellevants
Psicopatologia de latenció
Psicopatologia de la consciència
Psicopatologia de la percepció
Trastorns del pensament
Els trastorns relacionats amb substàncies i trastorns addictius
Trastorns relacionats amb substàncies
Trastorns destructius del control dels impulsos i de la conducta
Els trastorns de personalitat
Introducció als trastorns de la personalitat
Quins són els trastorns de la personalitat?
Per què actua amb violència el pacient?
Expectatives i temors dels pacients
Situacions de risc relacionades amb el treball sanitari
Jurisprudència
1030/2007, de 4 de Desembre 2007, Recurs, 759/2007 del Tribunal Suprem, Sala Segona, Sala Penal
Resum
3 – Estratègies per afrontar la violència a l’àmbit sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne serà capaç de:

Aprendre tot allò referent sobre la complexitat del món emocional de les persones. Partint del fet que sempre és més fàcil que l’agressivitat es produeixi abans que aturar-la un cop s’ha iniciat, veurem en aquesta unitat tot el que fa referència a l’afrontament de la mateixa.
Posar en pràctica les diferents tècniques i estratègies útils i eficaces per afrontar situacions violentes a l’àmbit sanitari.
Respondre i actuar de manera correcta i adequada en aquest tipus de situacions plantejades.
Durada de la unitat
5 Hores 05 Minuts
Contingut
Estratègies per afrontar la violència a l’àmbit sanitari
L’afrontament
L’estrès
Estratègies d’afrontament
Resiliència: la capacitat d’afrontar, construir i transformar
El complex món de les emocions
Conceptes relacionats
Classificació de les emocions
Regulació emocional
Funcions de les emocions
Funció adaptativa
Funció informativa
Funció social
Funció motivacional
Processament i valoració de la informació emocional
Errors de pensament
Els errors cognitius o distorsions cognitives
La reestructuració cognitiva
La ira
Quins són els desencadenants de la ira?
El costat positiu de la ira
Maneig de l’agressivitat
El complex AHA
El pensament optimista
La personalitat assertiva
La intel·ligència emocional
Habilitats essencials
L´habilitat de saber escoltar: l´escolta activa
L’habilitat de comprensió: l’empatia
L’habilitat de la bona comunicació
Tipus d’estratègies
Normes d’actuació davant d’un pacient conflictiu
Primers passos a seguir
Tècniques dajuda al professional sanitari en la situació conflictiva
Actituds que el professional sanitari ha d’evitar en la situació conflictiva
Pacients que no es relaxen
Pacients amb trastorn mental o addicció
Què fer després d’una agressió
Resum
Exercicis
Exercici: Com afrontar una situació agressiva
4 – Prevenció de la violència a l’àmbit sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne serà capaç de:

Reconèixer la necessitat preventiva de conductes inadequades o violentes a l’àmbit sanitari ia la societat en general.
Prevenir en el futur determinades situacions que consideri susceptibles de derivar en violència i, sobretot, saber com respondre-hi adequadament.
Durada de la unitat
5 Hores
Contingut
Prevenció de la violència a l’àmbit sanitari
Introducció a la prevenció
Construcció de necessitats
Construcció de problemes
Factors de risc
Factors de protecció
La prevenció institucional
Pla preventiu
Fases d’un pla preventiu
Avaluació de necessitats i recursos
Selecció, elaboració o adaptació d‟un programa
Implantació d´un programa
Avaluació del programa
Disseminació del programa
Tipus de prevenció
La formació dels professionals de la salut
La comunicació en la relació assistencial
Exemple pràctic: temps per consulta
Principis ètics
El treball en equip i la interdisciplinarietat
El treball en equip
La comunicació a l’equip: estil assertiu
La interdisciplinarietat
Avantatges del treball en equip
Tècniques de resolució de conflictes
Saber negociar
Persuadir
Tècniques útils en la relació interpersonal
L’autocontrol
Guia d´orientació jurídica per al professional sanitari
La invulnerabilitat o resistència
Factors de risc a la conducta agressiva
Com prevenir la violència en general?
Resum
5 – Promoció de salut i de relacions socials saludables
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne serà capaç de:

Reconèixer la gran importància que suposa la promoció i leducació en la salut.
Posar en pràctica tot allò après per afavorir la promoció de la salut, incloent-hi la necessària humanització de l’atenció sociosanitària i el desenvolupament d’una actitud assertiva en el professional sanitari.
Durada de la unitat
3 Hores 55 Minuts
Contingut
Promoció de salut i de relacions socials saludables
Promoció de la salut
La salut
Promoció de la salut
Bases polítiques de la promoció de la salut
L’estil de vida de les persones
Humanització de latenció sociosanitària
Introducció
El model assistencial biopsicosocial
El rol humà
Actitud professional
Qualitats professionals
Forma dactuació
La relació assistencial
El suport psicològic
L’educació sanitària
Educació per a la salut
Implicacions de l’educació per a la salut
Objectius de l’educació per a la salut
Agents implicats en l’educació
Camps dactuació
Persones sanes
Persones malaltes
Els programes de salut
La planificació
Pla i programa
Característiques d’un programa
Etapes de la planificació sanitària

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Violència a l’àmbit sanitari”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Violència a l’àmbit sanitari

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

L’objectiu d’aquest curs és oferir els coneixements necessaris sobre el fenomen de la violència i tota la seva extensió a aquells professionals de l’àmbit sanitari que diàriament s’han d’enfrontar a situacions complicades ia més, sovint, de caràcter violent. D’aquesta manera, comptant amb una preparació apropiada, el professional serà capaç d’afrontar aquestes situacions adequadament, a més a més capaç de desenvolupar tècniques de prevenció en relació amb la possible presentació de futures situacions complicades en l’àmbit sanitari.

Dirigit a:

Aquest curs està dirigit especialment a professionals de l’àmbit sanitari, així com personal administratiu del Sistema de Salut.

Durada:

25 H

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Introducció a la violència i agressivitat
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne serà capaç de:

Obtenir una perspectiva general de la violència com a fenomen en tota la seva extensió.
Conéixer i diferenciar amb claredat conceptes estretament relacionats amb la violència.
Aprofundir la problemàtica que la violència representa per a tota la nostra societat.
Durada de la unitat
5 Hores 35 Minuts
Contingut
La violència
Introducció a la violència laboral
Epidemiologia de la violència a l’àmbit sanitari
La conducta agressiva
L’anàlisi funcional de la conducta agressiva
Fonaments bàsics de lavaluació funcional
Fases de l’avaluació de la conducta
Esquema ABC
Metes de la conducta agressiva
La violència
Model ecològic de la violència
Classificació de la violència
Conceptes relacionats amb l’agressivitat
Ira, Hostilitat i Frustració
Quines característiques s’atribueixen a les persones amb tolerància baixa a la frustració?
El sistema emocional i la conducta agressiva
Quins són els components que intervenen en la resposta agressiva?
Estructures cerebrals implicades en la violència
Unitat integradora: l’amígdala
La importància de l’escorça prefrontal
Què és la funció executiva de l’escorça cerebral?
El cas de Phineas Gage
Teories explicatives de l’agressió humana
Teoria de la frustració-agressió
Teoria de laprenentatge social
Altres teories
Fases de la conducta conflictiva
Agressivitat i trastorns psicopatològics
Violència i mitjans de comunicació
Els efectes conductuals de la violència als mitjans de comunicació
Els efectes afectius de la violència als mitjans de comunicació
Per què actuem amb violència?
Resum
2 – Violència i agressivitat a l’àmbit sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne serà capaç de:

Adquirir els coneixements necessaris relatius a la violència que té lloc a l’àmbit sanitari.
Identificar els tres aspectes clau en tota situació violenta que es produeix a nivell sanitari: el professional sanitari, la situació violenta i l’usuari violent.
Diferenciar quin tipus d’usuaris són més proclius a ser causants de situacions problemàtiques o violentes a l’àmbit sanitari, i en cas de trobar-se enmig d’una situació violenta o generadora de tensió, actuar convenientment perquè aquesta situació pugui ser reconduïda o resolta sense dificultats .
Durada de la unitat
5 Hores 25 Minuts
Contingut
Violència i agressivitat a l’àmbit sanitari
Introducció a la relació professional-pacient a l’àmbit sanitari
Les expectatives dels ciutadans
Les limitacions del sistema sanitari
Evolució de la relació professional sanitari i pacient
Processos socials referits als ciutadans que afecten la professió mèdica
La conducta humana davant la malaltia
Evolució del problema de les agressions a l’àmbit sanitari
Europa
Estats Units i Canadà
Amèrica Llatina
Espanya
El personal sanitari
La despersonalització de la relació professional sanitari i pacient
Factors de risc. La síndrome Bourn Out
Causes i factors de risc
Fases de la Síndrome
Prevenció
Actituds o conductes del professional sanitari que afavoreixen un ambient conflictiu
Repercussió de la violència al professional sanitari
El pacient agressiu
Característiques generals
Aspectes psicopatològics generals rellevants
Psicopatologia de latenció
Psicopatologia de la consciència
Psicopatologia de la percepció
Trastorns del pensament
Els trastorns relacionats amb substàncies i trastorns addictius
Trastorns relacionats amb substàncies
Trastorns destructius del control dels impulsos i de la conducta
Els trastorns de personalitat
Introducció als trastorns de la personalitat
Quins són els trastorns de la personalitat?
Per què actua amb violència el pacient?
Expectatives i temors dels pacients
Situacions de risc relacionades amb el treball sanitari
Jurisprudència
1030/2007, de 4 de Desembre 2007, Recurs, 759/2007 del Tribunal Suprem, Sala Segona, Sala Penal
Resum
3 – Estratègies per afrontar la violència a l’àmbit sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne serà capaç de:

Aprendre tot allò referent sobre la complexitat del món emocional de les persones. Partint del fet que sempre és més fàcil que l’agressivitat es produeixi abans que aturar-la un cop s’ha iniciat, veurem en aquesta unitat tot el que fa referència a l’afrontament de la mateixa.
Posar en pràctica les diferents tècniques i estratègies útils i eficaces per afrontar situacions violentes a l’àmbit sanitari.
Respondre i actuar de manera correcta i adequada en aquest tipus de situacions plantejades.
Durada de la unitat
5 Hores 05 Minuts
Contingut
Estratègies per afrontar la violència a l’àmbit sanitari
L’afrontament
L’estrès
Estratègies d’afrontament
Resiliència: la capacitat d’afrontar, construir i transformar
El complex món de les emocions
Conceptes relacionats
Classificació de les emocions
Regulació emocional
Funcions de les emocions
Funció adaptativa
Funció informativa
Funció social
Funció motivacional
Processament i valoració de la informació emocional
Errors de pensament
Els errors cognitius o distorsions cognitives
La reestructuració cognitiva
La ira
Quins són els desencadenants de la ira?
El costat positiu de la ira
Maneig de l’agressivitat
El complex AHA
El pensament optimista
La personalitat assertiva
La intel·ligència emocional
Habilitats essencials
L´habilitat de saber escoltar: l´escolta activa
L’habilitat de comprensió: l’empatia
L’habilitat de la bona comunicació
Tipus d’estratègies
Normes d’actuació davant d’un pacient conflictiu
Primers passos a seguir
Tècniques dajuda al professional sanitari en la situació conflictiva
Actituds que el professional sanitari ha d’evitar en la situació conflictiva
Pacients que no es relaxen
Pacients amb trastorn mental o addicció
Què fer després d’una agressió
Resum
Exercicis
Exercici: Com afrontar una situació agressiva
4 – Prevenció de la violència a l’àmbit sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne serà capaç de:

Reconèixer la necessitat preventiva de conductes inadequades o violentes a l’àmbit sanitari ia la societat en general.
Prevenir en el futur determinades situacions que consideri susceptibles de derivar en violència i, sobretot, saber com respondre-hi adequadament.
Durada de la unitat
5 Hores
Contingut
Prevenció de la violència a l’àmbit sanitari
Introducció a la prevenció
Construcció de necessitats
Construcció de problemes
Factors de risc
Factors de protecció
La prevenció institucional
Pla preventiu
Fases d’un pla preventiu
Avaluació de necessitats i recursos
Selecció, elaboració o adaptació d‟un programa
Implantació d´un programa
Avaluació del programa
Disseminació del programa
Tipus de prevenció
La formació dels professionals de la salut
La comunicació en la relació assistencial
Exemple pràctic: temps per consulta
Principis ètics
El treball en equip i la interdisciplinarietat
El treball en equip
La comunicació a l’equip: estil assertiu
La interdisciplinarietat
Avantatges del treball en equip
Tècniques de resolució de conflictes
Saber negociar
Persuadir
Tècniques útils en la relació interpersonal
L’autocontrol
Guia d´orientació jurídica per al professional sanitari
La invulnerabilitat o resistència
Factors de risc a la conducta agressiva
Com prevenir la violència en general?
Resum
5 – Promoció de salut i de relacions socials saludables
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne serà capaç de:

Reconèixer la gran importància que suposa la promoció i leducació en la salut.
Posar en pràctica tot allò après per afavorir la promoció de la salut, incloent-hi la necessària humanització de l’atenció sociosanitària i el desenvolupament d’una actitud assertiva en el professional sanitari.
Durada de la unitat
3 Hores 55 Minuts
Contingut
Promoció de salut i de relacions socials saludables
Promoció de la salut
La salut
Promoció de la salut
Bases polítiques de la promoció de la salut
L’estil de vida de les persones
Humanització de latenció sociosanitària
Introducció
El model assistencial biopsicosocial
El rol humà
Actitud professional
Qualitats professionals
Forma dactuació
La relació assistencial
El suport psicològic
L’educació sanitària
Educació per a la salut
Implicacions de l’educació per a la salut
Objectius de l’educació per a la salut
Agents implicats en l’educació
Camps dactuació
Persones sanes
Persones malaltes
Els programes de salut
La planificació
Pla i programa
Característiques d’un programa
Etapes de la planificació sanitària

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Violència a l’àmbit sanitari”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt