Categoria 

Trastorns cognitius en gent gran

Segons dades de l’OMS, demència afecta a nivell mundial uns 50 milions de persones, de les quals al voltant del 60% viuen a països d’ingressos baixos i mitjans. Cada any es registren prop de 10 milions de casos nous.

La demència és una de les principals causes de discapacitat i dependència entre la gent gran a tot el món. Pot resultar aclaparadora no només per als que la pateixen, sinó també per als cuidadors i els familiars. Sovint, hi ha una manca de conscienciació i comprensió de la demència, cosa que pot causar estigmatització i suposar un obstacle perquè les persones acudeixin als oportuns serveis de diagnòstic i atenció. L’impacte de la demència als cuidadors, la família i la societat pot ser de caràcter físic, psicològic, social i econòmic.

Les previsions per al futur no són favorables, ja que es preveu que el nombre total de persones amb demència arribi als 82 milions el 2030 i 152 milions el 2050. Bona part d’aquest increment es pot atribuir al fet que als països d’ingressos baixos i mitjans el nombre de persones amb demència tendirà a augmentar cada cop més.

Trastorns cognitius en gent gran

Segons dades de l’OMS, demència afecta a nivell mundial uns 50 milions de persones, de les quals al voltant del 60% viuen a països d’ingressos baixos i mitjans. Cada any es registren prop de 10 milions de casos nous.

La demència és una de les principals causes de discapacitat i dependència entre la gent gran a tot el món. Pot resultar aclaparadora no només per als que la pateixen, sinó també per als cuidadors i els familiars. Sovint, hi ha una manca de conscienciació i comprensió de la demència, cosa que pot causar estigmatització i suposar un obstacle perquè les persones acudeixin als oportuns serveis de diagnòstic i atenció. L’impacte de la demència als cuidadors, la família i la societat pot ser de caràcter físic, psicològic, social i econòmic.

Les previsions per al futur no són favorables, ja que es preveu que el nombre total de persones amb demència arribi als 82 milions el 2030 i 152 milions el 2050. Bona part d’aquest increment es pot atribuir al fet que als països d’ingressos baixos i mitjans el nombre de persones amb demència tendirà a augmentar cada cop més.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

En finalitzar el curs, l’alumnat coneixerà en profunditat tota la base teòrica relacionada amb la demència i les diferents manifestacions, des del seu començament i variable progrés, fins a les fases més avançades de la mateixa. De la mateixa manera, aconseguirà aplicar tot aquest coneixement a la pràctica quotidiana i laboral per tal de millorar la vida de les persones amb demència i d’aquelles que en tenen cura.

Dirigit a:

Personal professional que desenvolupi la feina de casa en l’àmbit sanitari, psicosocial i assistencial, així com també de serveis a la comunitat, principalment relacionat amb la integració social.

També està dirigit a qualsevol persona que vulgui adquirir coneixements actuals sobre aquesta realitat i com intervenir adequadament davant d’aquesta realitat. De la mateixa manera, pot servir com a actualització i reciclatge professional el personal relacionat amb serveis socioculturals i d’ajuda a la comunitat.

 

Durada:

15 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Introducció a les demències en persones grans
Objectiu
En aquesta unitat introductòria l’alumnat obtindrà una perspectiva global del fenomen del procés d’envelliment associat a les demències . Com veurem en aquesta unitat, l’augment del nombre de persones grans suposa un desafiament per a la nostra societat ja que seran necessàries importants inversions per atendre adequadament aquest col·lectiu, per la qual cosa convé que el personal professional de l’àmbit sanitari estigui totalment capacitat i preparat per a desenvolupar les funcions requerides a l’àmbit indicat. Com més es conegui sobre les malalties que causen o deriven en una demència, es podrà demostrar més efectivitat a l’hora de dissenyar estratègies per manejar els símptomes conductuals.

Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
Introducció a les demències en gent gran
El procés d’envelliment
Els canvis a les persones
L’aparició d’una demència
Diagnòstic d’una demència
Diferents tipus de demències
L’envelliment satisfactori
Factors que redueixen el risc d‟aparició d‟una demència
Investigació sobre la demència
Àrees de recerca
Resum
2 – Les demències i els trastorns neurocognitius
Objectiu
En aquesta segona unitat, es pretén proporcionar a lalumnat els coneixements necessaris sobre la patologia de caràcter cognitiu més freqüent en persones grans: la demència. D’aquesta manera, adquirirà informació rellevant i específica sobre la cognició i les capacitats mentals en la gent gran. A més de tot això, s’abordaran qüestions relatives a la patologia més freqüent en edats avançades com són les demències i s’aportaran procediments i tècniques eficaces perquè la relació del professional amb la persona gran sigui sempre adequada.

Durada de la unitat
3 Hores
Contingut
Les demències i els trastorns neurocognitius
Les demències
Concepte
Tipus
Demència d’inici precoç o d’hora
Símptomes inicials
Problemes de memòria
Problemes de comunicació
Pèrdua de coordinació
Pèrdua de la noció del temps
Causes i evolució
Diagnòstic de demència
Història clínica
Confirmació del deteriorament
Test cognitius
Mini-Mental
Test de memòria
Bateries neuropsicològiques a Neurologia
Criteris diagnòstics: DSM-V
Trastorn neurocognitiu menor (DSM-V)
Trastorn neurocognitiu major (DSM-V)
Diferències trastorn neurocognitiu major i menor
Diferències amb el delírium
Subtipus de trastorns neurocognitius (DSM-V)
Resum
3 – Principals demències: malaltia d’Alzheimer i malaltia de Parkinson
Objectiu
En aquesta tercera unitat, l’alumnat obtindrà una visió completa de les principals demències, la malaltia d’Alzheimer i la malaltia de Parkinson, ja que així podrà millorar l’atenció a persones amb aquests diferents tipus de demència a les etapes de diagnòstic, tractament i seguiment de la malaltia. Abans d’aprofundir-hi, disposarà de la informació necessària per diferenciar una demència d’un deteriorament cognitiu lleu, ja que en no poques ocasions se n’utilitza com a sinònim i aquest ús no és correcte.

Durada de la unitat
4 Hores 10 Minuts
Contingut
Principals demències: malaltia d’Alzheimer i malaltia de Parkinson
Introducció als diferents tipus de demències o trastorns neurocognitius
Deteriorament cognitiu lleu
Símptomes
Diagnòstic
Malaltia d’Alzheimer
La primera pacient d’Alzheimer
Símptomes i evolució
Fases de l’EA
Classificació tradicional: tres etapes
Classificació alternativa: set etapes
Causes relacionades: el cervell duna persona amb EA
Tractament
Malaltia de Parkinson
Símptomes i evolució
Signes motors i no motors
Causes relacionades: el cervell duna persona amb MP
Tractament
Farmacològic
No farmacològic
Resum
4 – Altres tipus de demències
Objectiu
En aquesta quarta unitat, l’alumnat coneixerà altres tipus de demència habituals en persones grans , a més de les dues demències més conegudes vistes a la unitat anterior: la malaltia d’Alzheimer i la malaltia de Parkinson.

Aquestes demències són les següents:

Demència vascular.
Demència amb cossos de Lewy.
Demència frontotemporal.
Malaltia de Huntington.
Durada de la unitat
2 Hores 30 Minuts
Contingut
Altres tipus de demències
Demència vascular
Símptomes
La diferència entre una aturada cardíaca i infart
Causes
Tipus
Demència multiinfart
Malaltia de Binswanger
Demència amb cossos de Lewy (DCL)
Símptomes
Causes
Tractament
Relació amb les demències d´Alzheimer i Parkinson
Demència frontotemporal (FTD)
Símptomes
Malaltia de Pick
Malaltia de Huntington
Resum
5 – Atenció a la persona amb una demència o trastorn neurocognitiu
Objectiu
En aquesta darrera unitat, l’alumnat disposarà de tota la informació teoricopràctica rellevant i necessària per poder afrontar els canvis que sorgeixen quan una persona és diagnosticada de demència. Així, podrà intervenir en situacions tant dins de la pròpia llar com fora de la llar i manejar adequadament els símptomes conductuals, cognitius i afectius propis de les demències.

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
Atenció a la persona amb una demència o trastorn neurocognitiu
Afrontar els canvis
Quan una persona ja no pot manejar bé la seva economia
Quan una persona ja no pot conduir amb seguretat
Quan una persona ja no pot viure sola
Mudança a un nou habitatge
Enfrontar-se a problemes quotidians
Dins la llar
Alimentació
Higiene personal i incontinència (urinària o fecal)
Fora de la llar
Maneig de símptomes conductuals
Les sis R del maneig de la conducta
Deambulació
Pèrdua, ocultació o acumulació dobjectes
Maneig de símptomes cognitius i afectius
Apatia i desgana
Ira i irritabilitat
Ansietat, nerviosisme i inquietud

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Trastorns cognitius en gent gran”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Trastorns cognitius en gent gran

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

En finalitzar el curs, l’alumnat coneixerà en profunditat tota la base teòrica relacionada amb la demència i les diferents manifestacions, des del seu començament i variable progrés, fins a les fases més avançades de la mateixa. De la mateixa manera, aconseguirà aplicar tot aquest coneixement a la pràctica quotidiana i laboral per tal de millorar la vida de les persones amb demència i d’aquelles que en tenen cura.

Dirigit a:

Personal professional que desenvolupi la feina de casa en l’àmbit sanitari, psicosocial i assistencial, així com també de serveis a la comunitat, principalment relacionat amb la integració social.

També està dirigit a qualsevol persona que vulgui adquirir coneixements actuals sobre aquesta realitat i com intervenir adequadament davant d’aquesta realitat. De la mateixa manera, pot servir com a actualització i reciclatge professional el personal relacionat amb serveis socioculturals i d’ajuda a la comunitat.

 

Durada:

15 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Introducció a les demències en persones grans
Objectiu
En aquesta unitat introductòria l’alumnat obtindrà una perspectiva global del fenomen del procés d’envelliment associat a les demències . Com veurem en aquesta unitat, l’augment del nombre de persones grans suposa un desafiament per a la nostra societat ja que seran necessàries importants inversions per atendre adequadament aquest col·lectiu, per la qual cosa convé que el personal professional de l’àmbit sanitari estigui totalment capacitat i preparat per a desenvolupar les funcions requerides a l’àmbit indicat. Com més es conegui sobre les malalties que causen o deriven en una demència, es podrà demostrar més efectivitat a l’hora de dissenyar estratègies per manejar els símptomes conductuals.

Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
Introducció a les demències en gent gran
El procés d’envelliment
Els canvis a les persones
L’aparició d’una demència
Diagnòstic d’una demència
Diferents tipus de demències
L’envelliment satisfactori
Factors que redueixen el risc d‟aparició d‟una demència
Investigació sobre la demència
Àrees de recerca
Resum
2 – Les demències i els trastorns neurocognitius
Objectiu
En aquesta segona unitat, es pretén proporcionar a lalumnat els coneixements necessaris sobre la patologia de caràcter cognitiu més freqüent en persones grans: la demència. D’aquesta manera, adquirirà informació rellevant i específica sobre la cognició i les capacitats mentals en la gent gran. A més de tot això, s’abordaran qüestions relatives a la patologia més freqüent en edats avançades com són les demències i s’aportaran procediments i tècniques eficaces perquè la relació del professional amb la persona gran sigui sempre adequada.

Durada de la unitat
3 Hores
Contingut
Les demències i els trastorns neurocognitius
Les demències
Concepte
Tipus
Demència d’inici precoç o d’hora
Símptomes inicials
Problemes de memòria
Problemes de comunicació
Pèrdua de coordinació
Pèrdua de la noció del temps
Causes i evolució
Diagnòstic de demència
Història clínica
Confirmació del deteriorament
Test cognitius
Mini-Mental
Test de memòria
Bateries neuropsicològiques a Neurologia
Criteris diagnòstics: DSM-V
Trastorn neurocognitiu menor (DSM-V)
Trastorn neurocognitiu major (DSM-V)
Diferències trastorn neurocognitiu major i menor
Diferències amb el delírium
Subtipus de trastorns neurocognitius (DSM-V)
Resum
3 – Principals demències: malaltia d’Alzheimer i malaltia de Parkinson
Objectiu
En aquesta tercera unitat, l’alumnat obtindrà una visió completa de les principals demències, la malaltia d’Alzheimer i la malaltia de Parkinson, ja que així podrà millorar l’atenció a persones amb aquests diferents tipus de demència a les etapes de diagnòstic, tractament i seguiment de la malaltia. Abans d’aprofundir-hi, disposarà de la informació necessària per diferenciar una demència d’un deteriorament cognitiu lleu, ja que en no poques ocasions se n’utilitza com a sinònim i aquest ús no és correcte.

Durada de la unitat
4 Hores 10 Minuts
Contingut
Principals demències: malaltia d’Alzheimer i malaltia de Parkinson
Introducció als diferents tipus de demències o trastorns neurocognitius
Deteriorament cognitiu lleu
Símptomes
Diagnòstic
Malaltia d’Alzheimer
La primera pacient d’Alzheimer
Símptomes i evolució
Fases de l’EA
Classificació tradicional: tres etapes
Classificació alternativa: set etapes
Causes relacionades: el cervell duna persona amb EA
Tractament
Malaltia de Parkinson
Símptomes i evolució
Signes motors i no motors
Causes relacionades: el cervell duna persona amb MP
Tractament
Farmacològic
No farmacològic
Resum
4 – Altres tipus de demències
Objectiu
En aquesta quarta unitat, l’alumnat coneixerà altres tipus de demència habituals en persones grans , a més de les dues demències més conegudes vistes a la unitat anterior: la malaltia d’Alzheimer i la malaltia de Parkinson.

Aquestes demències són les següents:

Demència vascular.
Demència amb cossos de Lewy.
Demència frontotemporal.
Malaltia de Huntington.
Durada de la unitat
2 Hores 30 Minuts
Contingut
Altres tipus de demències
Demència vascular
Símptomes
La diferència entre una aturada cardíaca i infart
Causes
Tipus
Demència multiinfart
Malaltia de Binswanger
Demència amb cossos de Lewy (DCL)
Símptomes
Causes
Tractament
Relació amb les demències d´Alzheimer i Parkinson
Demència frontotemporal (FTD)
Símptomes
Malaltia de Pick
Malaltia de Huntington
Resum
5 – Atenció a la persona amb una demència o trastorn neurocognitiu
Objectiu
En aquesta darrera unitat, l’alumnat disposarà de tota la informació teoricopràctica rellevant i necessària per poder afrontar els canvis que sorgeixen quan una persona és diagnosticada de demència. Així, podrà intervenir en situacions tant dins de la pròpia llar com fora de la llar i manejar adequadament els símptomes conductuals, cognitius i afectius propis de les demències.

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
Atenció a la persona amb una demència o trastorn neurocognitiu
Afrontar els canvis
Quan una persona ja no pot manejar bé la seva economia
Quan una persona ja no pot conduir amb seguretat
Quan una persona ja no pot viure sola
Mudança a un nou habitatge
Enfrontar-se a problemes quotidians
Dins la llar
Alimentació
Higiene personal i incontinència (urinària o fecal)
Fora de la llar
Maneig de símptomes conductuals
Les sis R del maneig de la conducta
Deambulació
Pèrdua, ocultació o acumulació dobjectes
Maneig de símptomes cognitius i afectius
Apatia i desgana
Ira i irritabilitat
Ansietat, nerviosisme i inquietud

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Trastorns cognitius en gent gran”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt