Categoria 

Tesorería (ADGN125PO)

La Tresoreria es pot considerar com el “pulmó” de l’empresa, amb independència de la seva mida i el sector a què pertanyi. Les decisions de Tresoreria tenen un impacte directe en els resultats i en la situació patrimonial, fins al punt de considerar la seva gestió (cash- management) de vital importància per a la supervivència de les empreses.

En aquest curs aprendrem els elements més importants dels estats comptables d’una empresa relacionats amb la Tresoreria, coneixerem les diferents fórmules per a la inversió i el finançament de la liquiditat, així com a confeccionar el pressupost de Tresoreria.

Tesorería (ADGN125PO)

La Tresoreria es pot considerar com el “pulmó” de l’empresa, amb independència de la seva mida i el sector a què pertanyi. Les decisions de Tresoreria tenen un impacte directe en els resultats i en la situació patrimonial, fins al punt de considerar la seva gestió (cash- management) de vital importància per a la supervivència de les empreses.

En aquest curs aprendrem els elements més importants dels estats comptables d’una empresa relacionats amb la Tresoreria, coneixerem les diferents fórmules per a la inversió i el finançament de la liquiditat, així com a confeccionar el pressupost de Tresoreria.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Adquirir coneixements dels elements més importants dels estats comptables d’una empresa relacionats amb la Tresoreria, aprendre les diferents fórmules per a la inversió i el finançament de la liquiditat, així com a confeccionar el pressupost de Tresoreria.

Dirigit a:

Personal dels departaments de comptabilitat i finances, així com totes aquelles persones que vulguin adquirir coneixements sobre els estats comptables relacionats amb la tresoreria, i en particular sobre la presa de decisions vinculades als fluxos d’efectiu i liquiditat.

 


 

Durada:

20 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – La funció financera a l’empresa
Objectiu
Conèixer i precisar la problemàtica de la tresoreria i la liquiditat a l’empresa

Durada de la unitat
4 Hores 15 Minuts
Contingut
La funció financera a l’empresa
Introducció
Finalitat de la funció financera
Objectius de la funció financera
Diferents sectors i mides empresarials
Valor dels diners en el temps
La data valor
Float financer i float comercial
Posició
Control de la tresoreria: el problema de la liquiditat
Estratègia financera de disponible zero o tresoreria zero
Estratègia financera de Centralització de la tresoreria
Funcions del tresorer
Resum
2 – Aplicacions de la liquiditat
Objectiu
Conéixer i agrupar les diferents masses patrimonials d’actiu d’un balanç

Detallar aquells elements corresponents a les aplicacions de la liquiditat

Durada de la unitat
4 Hores 40 Minuts
Contingut
Aplicacions de la liquiditat
Introducció
El Balanç de situació i el Compte de Pèrdues i Guanys
El Balanç de Situació
El compte de Pèrdua i Guanys
L’actiu corrent
Procés de venda i cobrament
La gestió dels estocs
L’actiu no corrent
Les despeses
El reemborsament de deutes
Impagament de clients
Resum
3 – Orígens de la liquiditat
Objectiu
Conéixer i agrupar les diferents masses patrimonials de passiu d’un balanç

Detallar aquells elements corresponents als orígens de la liquiditat

Durada de la unitat
3 Hores 35 Minuts
Contingut
Orígens de la liquiditat
Introducció
El Balanç de situació i el Compte de Pèrdues i Guanys
El Balanç de Situació
Compte de pèrdues i guanys:
El passiu corrent
La gestió de proveïdors i altres fonts de recursos espontanis
La gestió de fonts financeres negociades a curt termini
El passiu no corrent
Els ingressos
Les aportacions dels socis
La desinversió
Resum
4 – Pressupost de tresoreria. Fonts de finançament per a la seva elaboració
Objectiu
Analitzar les masses patrimonials principals d’una empresa

Conèixer allò que s’entén per equilibri financer i solvència

Reconèixer i concretar el flux d‟efectiu d‟una empresa

Durada de la unitat
2 Hores 25 Minuts
Contingut
Pressupost de tresoreria. Fonts de finançament per a la seva elaboració
Introducció
Els estats financers de l’empresa
Balanç de Situació
Fons de Maniobra
Necessitats Operatives de Fons
Compte de Pèrdues i Guanys
L’estat de fluxos d’efectiu
Els plans de desenvolupament de lactivitat de la direcció
Exploració inicial de la situació de la gestió de tresoreria en una empresa
Resum
5 – Finançament dels defectes i inversió dels excessos de liquiditat
Objectiu
Conèixer els diferents instruments i fórmules de finançament i inversió per a cada necessitat temporal

Durada de la unitat
2 Hores 30 Minuts
Contingut
Finançament dels defectes i inversió dels excessos de liquiditat
Introducció
Definició de l’horitzó temporal
Fórmules de finançaments aptes per a cada horitzó
Formules internes de finançament dels dèficits de tresoreria
Formules externes de finançament dels dèficits de tresoreria
Fórmules d’inversió aptes per a cada horitzó
Àmbit dinversió interna
Àmbit dinversió extern
Resum
6 – Elaboració d’un pressupost de tresoreria
Objectiu
Elaborar un pressupost de tresoreria

Analitzar previsions del pressupost de tresoreria

Prendre decisions escollint els instruments d’inversió i finançament més adequats

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
Elaboració d’un pressupost de tresoreria
Introducció
Fonts d’informació per elaborar
Terminis, estructura i desviacions
Exemple d’elaboració
Resum

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Tesorería (ADGN125PO)”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Tesorería (ADGN125PO)

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Adquirir coneixements dels elements més importants dels estats comptables d’una empresa relacionats amb la Tresoreria, aprendre les diferents fórmules per a la inversió i el finançament de la liquiditat, així com a confeccionar el pressupost de Tresoreria.

Dirigit a:

Personal dels departaments de comptabilitat i finances, així com totes aquelles persones que vulguin adquirir coneixements sobre els estats comptables relacionats amb la tresoreria, i en particular sobre la presa de decisions vinculades als fluxos d’efectiu i liquiditat.

 


 

Durada:

20 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – La funció financera a l’empresa
Objectiu
Conèixer i precisar la problemàtica de la tresoreria i la liquiditat a l’empresa

Durada de la unitat
4 Hores 15 Minuts
Contingut
La funció financera a l’empresa
Introducció
Finalitat de la funció financera
Objectius de la funció financera
Diferents sectors i mides empresarials
Valor dels diners en el temps
La data valor
Float financer i float comercial
Posició
Control de la tresoreria: el problema de la liquiditat
Estratègia financera de disponible zero o tresoreria zero
Estratègia financera de Centralització de la tresoreria
Funcions del tresorer
Resum
2 – Aplicacions de la liquiditat
Objectiu
Conéixer i agrupar les diferents masses patrimonials d’actiu d’un balanç

Detallar aquells elements corresponents a les aplicacions de la liquiditat

Durada de la unitat
4 Hores 40 Minuts
Contingut
Aplicacions de la liquiditat
Introducció
El Balanç de situació i el Compte de Pèrdues i Guanys
El Balanç de Situació
El compte de Pèrdua i Guanys
L’actiu corrent
Procés de venda i cobrament
La gestió dels estocs
L’actiu no corrent
Les despeses
El reemborsament de deutes
Impagament de clients
Resum
3 – Orígens de la liquiditat
Objectiu
Conéixer i agrupar les diferents masses patrimonials de passiu d’un balanç

Detallar aquells elements corresponents als orígens de la liquiditat

Durada de la unitat
3 Hores 35 Minuts
Contingut
Orígens de la liquiditat
Introducció
El Balanç de situació i el Compte de Pèrdues i Guanys
El Balanç de Situació
Compte de pèrdues i guanys:
El passiu corrent
La gestió de proveïdors i altres fonts de recursos espontanis
La gestió de fonts financeres negociades a curt termini
El passiu no corrent
Els ingressos
Les aportacions dels socis
La desinversió
Resum
4 – Pressupost de tresoreria. Fonts de finançament per a la seva elaboració
Objectiu
Analitzar les masses patrimonials principals d’una empresa

Conèixer allò que s’entén per equilibri financer i solvència

Reconèixer i concretar el flux d‟efectiu d‟una empresa

Durada de la unitat
2 Hores 25 Minuts
Contingut
Pressupost de tresoreria. Fonts de finançament per a la seva elaboració
Introducció
Els estats financers de l’empresa
Balanç de Situació
Fons de Maniobra
Necessitats Operatives de Fons
Compte de Pèrdues i Guanys
L’estat de fluxos d’efectiu
Els plans de desenvolupament de lactivitat de la direcció
Exploració inicial de la situació de la gestió de tresoreria en una empresa
Resum
5 – Finançament dels defectes i inversió dels excessos de liquiditat
Objectiu
Conèixer els diferents instruments i fórmules de finançament i inversió per a cada necessitat temporal

Durada de la unitat
2 Hores 30 Minuts
Contingut
Finançament dels defectes i inversió dels excessos de liquiditat
Introducció
Definició de l’horitzó temporal
Fórmules de finançaments aptes per a cada horitzó
Formules internes de finançament dels dèficits de tresoreria
Formules externes de finançament dels dèficits de tresoreria
Fórmules d’inversió aptes per a cada horitzó
Àmbit dinversió interna
Àmbit dinversió extern
Resum
6 – Elaboració d’un pressupost de tresoreria
Objectiu
Elaborar un pressupost de tresoreria

Analitzar previsions del pressupost de tresoreria

Prendre decisions escollint els instruments d’inversió i finançament més adequats

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
Elaboració d’un pressupost de tresoreria
Introducció
Fonts d’informació per elaborar
Terminis, estructura i desviacions
Exemple d’elaboració
Resum

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Tesorería (ADGN125PO)”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt