Categoria 

MF0975_2 – TÈCNIQUES DE RECEPCIÓ I COMUNICACIÓ

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació.

 

MF0975_2 Tècniques de recepció i comunicació. Es tracta del primer mòdul formatiu de 90 hores dins del certificat professional «Activitats administratives en la relació amb el client» (ADGG0208).

Aquest curs està dirigit a tots aquells professionals del sector de l’administració i gestió, concretament de l’àrea d’atenció al client, i a totes les persones interessades a obtenir coneixements relacionats amb les tècniques de recepció i comunicació.
Permetrà identificar l’estructura funcional d’organitzacions tipus i de l’administració pública, distingint els fluxos d’informació en les comunicacions orals o escrites, de manera presencial, telemàtica o electrònica, i els seus mitjans de canalització.
S’aplicaran les tècniques de comunicació oral, presencial o telemàtica, transmetent informació d’acord amb els usos i costums socioprofessionals habituals d’organitzacions i interlocutors tipus.
Es tractarà el procés de recepció, acolliment i registre de visites en situacions tipus desenvolupant les habilitats de comunicació convenients en cadascuna de les fases.
Es practicaran les tècniques de comunicació escrita en la redacció i emplenament d’informació i documentació, oficial o privada, mitjançant la utilització de mitjans ofimàtics i electrònics. I les tècniques de registre públic i privat, i distribució de la informació i documentació, facilitant el seu accés, seguretat i confidencialitat.

MF0975_2 – TÈCNIQUES DE RECEPCIÓ I COMUNICACIÓ

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació.

 

MF0975_2 Tècniques de recepció i comunicació. Es tracta del primer mòdul formatiu de 90 hores dins del certificat professional «Activitats administratives en la relació amb el client» (ADGG0208).

Aquest curs està dirigit a tots aquells professionals del sector de l’administració i gestió, concretament de l’àrea d’atenció al client, i a totes les persones interessades a obtenir coneixements relacionats amb les tècniques de recepció i comunicació.
Permetrà identificar l’estructura funcional d’organitzacions tipus i de l’administració pública, distingint els fluxos d’informació en les comunicacions orals o escrites, de manera presencial, telemàtica o electrònica, i els seus mitjans de canalització.
S’aplicaran les tècniques de comunicació oral, presencial o telemàtica, transmetent informació d’acord amb els usos i costums socioprofessionals habituals d’organitzacions i interlocutors tipus.
Es tractarà el procés de recepció, acolliment i registre de visites en situacions tipus desenvolupant les habilitats de comunicació convenients en cadascuna de les fases.
Es practicaran les tècniques de comunicació escrita en la redacció i emplenament d’informació i documentació, oficial o privada, mitjançant la utilització de mitjans ofimàtics i electrònics. I les tècniques de registre públic i privat, i distribució de la informació i documentació, facilitant el seu accés, seguretat i confidencialitat.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Professionals de l’ àmbit empresarial oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Amb el curs de Tècniques de recepció i comunicació aprendràs a realitzar la recepció i comunicació en l’empresa i Administració utilitzant per a això les tècniques i procediments més adequats.

Durada:

90 Hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

UNITAT DIDÀCTICA 1. PROCESSOS DE COMUNICACIÓ EN LES ORGANITZACIONS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
Tipologia de les organitzacions per:
– Sector d’activitat.
– Grandària.
– Forma jurídica de constitució i altres.
Identificació de l’estructura organitzativa empresarial:
– Horitzontal.
– Vertical.
– Transversal.
Identificació de l’estructura funcional de l’organització:
– Estructura departamental.
– L’organigrama de l’empresa: la seva elaboració.
Fluxos de comunicació: elaboració de diagrames de fluxos i informació gràfica.
Canals de comunicació: tipus i característiques.
L’administració pública: la seva estructura organitzativa i funcional.
Tècniques de treball en grup:
– Relacions jeràrquiques.
– Relacions funcionals.
Estructuració i aplicació pràctica dels diferents manuals de procediment i imatge corporativa.
Normativa vigent en matèria de:
– Seguretat, registre i confidencialitat de la informació i la comunicació.
– Protecció de dades, i serveis d’informació i comerç electrònic.
UNITAT DIDÀCTICA 2. COMUNICACIÓ INTERPERSONAL EN ORGANITZACIONS I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
La comunicació oral: Normes d’informació i atenció, internes i externes.
Tècniques de comunicació oral:
– Habilitats socials.
– Protocol.
La comunicació no verbal.
La imatge personal en els processos de comunicació:
– Actituds.
– Usos.
– Costums.
Criteris de qualitat en el servei d’atenció al client o interlocutor:
– Empatia.
– Principis bàsics de l’assertivitat.
UNITAT DIDÀCTICA 3. RECEPCIÓ DE VISITES EN ORGANITZACIONS I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
Organització i manteniment de l’entorn físic de l’espai d’acolliment: Aspecte i disposició de materials auxiliars i equips.
Control d’entrada i sortida de visites, i els seus registres.
Funcions de les relacions públiques en l’organització.
Procés de comunicació en la recepció:
– Acolliment.
– Identificació.
– Gestió.
– Comiat.
Aplicació de tècniques de conducta i relacionals específiques als visitants:
– Escolta activa, empatia i altres.
– Aplicació de tècniques correctives
Formulació i gestió d’incidències bàsiques.
Normativa vigent en matèria de registre.
UNITAT DIDÀCTICA 4. COMUNICACIÓ TELEFÒNICA EN ORGANITZACIONS I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
Mitjans, equips i usos de la telefonia: tipus més habituals en les comunicacions orals.
Maneig de centraletes telefòniques.
La comunicació en les xarxes intranet i Internet.
Models de comunicació telefònica: barreres i dificultats en la transmissió de la informació.
La comunicació comercial bàsica en la comunicació telefònica.
L’expressió verbal i no verbal en la comunicació telefònica:
Recepció.
Identificació.
Justificació d’absències.
Peticions, sol·licituds i inscripcions.
Destreses en la recepció i realització de crides.
Normativa vigent en matèria de seguretat, registre i confidencialitat de trucades telefòniques.
UNITAT DIDÀCTICA 5. ELABORACIÓ I TRANSMISSIÓ DE COMUNICACIONS ESCRITES, PRIVADES I OFICIALS.
Formats tipus d’impresos i documents en l’empresa, institucions i administracions públiques: Tipologia i característiques dels documents.
Normes de comunicació i expressió escrita en l’elaboració de documents i informes, interns i externs:
– Normes ortogràfiques, sintàctiques i de lèxic socioprofessionals.
– Ús d’abreviatures comercials i oficials.
Tècniques de comunicació escrita:
– Identificació de documents.
– Missatges per correu electrònic o correu postal.
Cartes comercials.
Suports per a l’elaboració i transmissió d’informació segons:
– Canals de comunicació.
– Objectius.
Elaboració de documents d’informació, i comunicació, privats i oficials:
– Formats.
– Criteris de realització.
– Verificació.
– Control d’errors.
Utilització de mitjans i equips ofimàtics i telemàtics: amb agilitat i destresa per a l’elaboració i transmissió de la informació i documentació.
Aplicació pràctica dels manuals de comunicació corporativa en les comunicacions escrites.
UNITAT DIDÀCTICA 6. REGISTRE I DISTRIBUCIÓ DE LA INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ CONVENCIONAL O ELECTRÒNICA.
Organització de la informació i documentació:
– Objectius.
– Finalitat.
– Tècniques a aplicar.
Correspondència i paqueteria:
– Tipologia.
– Tractament.
– Verificació de dades.
– Esmena d’errors.
– Accessos.
– Consulta.
– Conservació.
Recepció de la informació i paqueteria:
– Eines: servei de correus, missatgeria, circulació interna, correu electrònic, fax, fòrums, xats, àrees de FAQ o eines similars.
– Revisió periòdica d’aquestes comunicacions.
– Distribució per canals adequats.
Procediments de registre d’entrada i sortida de correspondència i paqueteria: acarament, gestió i compulses.
Actuació bàsica en les administracions públiques:
– Nocions bàsiques del Procediment Administratiu Comú.
– Procediment bàsic del Registre Públic.
Coneixement i difusió dels manuals de procediment i imatge.
Aplicació de la normativa vigent de procediments de seguretat, registre i confidencialitat de la informació i documentació convencional o electrònica.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MF0975_2 – TÈCNIQUES DE RECEPCIÓ I COMUNICACIÓ”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

MF0975_2 – TÈCNIQUES DE RECEPCIÓ I COMUNICACIÓ

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Professionals de l’ àmbit empresarial oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Amb el curs de Tècniques de recepció i comunicació aprendràs a realitzar la recepció i comunicació en l’empresa i Administració utilitzant per a això les tècniques i procediments més adequats.

Durada:

90 Hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

UNITAT DIDÀCTICA 1. PROCESSOS DE COMUNICACIÓ EN LES ORGANITZACIONS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
Tipologia de les organitzacions per:
– Sector d’activitat.
– Grandària.
– Forma jurídica de constitució i altres.
Identificació de l’estructura organitzativa empresarial:
– Horitzontal.
– Vertical.
– Transversal.
Identificació de l’estructura funcional de l’organització:
– Estructura departamental.
– L’organigrama de l’empresa: la seva elaboració.
Fluxos de comunicació: elaboració de diagrames de fluxos i informació gràfica.
Canals de comunicació: tipus i característiques.
L’administració pública: la seva estructura organitzativa i funcional.
Tècniques de treball en grup:
– Relacions jeràrquiques.
– Relacions funcionals.
Estructuració i aplicació pràctica dels diferents manuals de procediment i imatge corporativa.
Normativa vigent en matèria de:
– Seguretat, registre i confidencialitat de la informació i la comunicació.
– Protecció de dades, i serveis d’informació i comerç electrònic.
UNITAT DIDÀCTICA 2. COMUNICACIÓ INTERPERSONAL EN ORGANITZACIONS I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
La comunicació oral: Normes d’informació i atenció, internes i externes.
Tècniques de comunicació oral:
– Habilitats socials.
– Protocol.
La comunicació no verbal.
La imatge personal en els processos de comunicació:
– Actituds.
– Usos.
– Costums.
Criteris de qualitat en el servei d’atenció al client o interlocutor:
– Empatia.
– Principis bàsics de l’assertivitat.
UNITAT DIDÀCTICA 3. RECEPCIÓ DE VISITES EN ORGANITZACIONS I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
Organització i manteniment de l’entorn físic de l’espai d’acolliment: Aspecte i disposició de materials auxiliars i equips.
Control d’entrada i sortida de visites, i els seus registres.
Funcions de les relacions públiques en l’organització.
Procés de comunicació en la recepció:
– Acolliment.
– Identificació.
– Gestió.
– Comiat.
Aplicació de tècniques de conducta i relacionals específiques als visitants:
– Escolta activa, empatia i altres.
– Aplicació de tècniques correctives
Formulació i gestió d’incidències bàsiques.
Normativa vigent en matèria de registre.
UNITAT DIDÀCTICA 4. COMUNICACIÓ TELEFÒNICA EN ORGANITZACIONS I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
Mitjans, equips i usos de la telefonia: tipus més habituals en les comunicacions orals.
Maneig de centraletes telefòniques.
La comunicació en les xarxes intranet i Internet.
Models de comunicació telefònica: barreres i dificultats en la transmissió de la informació.
La comunicació comercial bàsica en la comunicació telefònica.
L’expressió verbal i no verbal en la comunicació telefònica:
Recepció.
Identificació.
Justificació d’absències.
Peticions, sol·licituds i inscripcions.
Destreses en la recepció i realització de crides.
Normativa vigent en matèria de seguretat, registre i confidencialitat de trucades telefòniques.
UNITAT DIDÀCTICA 5. ELABORACIÓ I TRANSMISSIÓ DE COMUNICACIONS ESCRITES, PRIVADES I OFICIALS.
Formats tipus d’impresos i documents en l’empresa, institucions i administracions públiques: Tipologia i característiques dels documents.
Normes de comunicació i expressió escrita en l’elaboració de documents i informes, interns i externs:
– Normes ortogràfiques, sintàctiques i de lèxic socioprofessionals.
– Ús d’abreviatures comercials i oficials.
Tècniques de comunicació escrita:
– Identificació de documents.
– Missatges per correu electrònic o correu postal.
Cartes comercials.
Suports per a l’elaboració i transmissió d’informació segons:
– Canals de comunicació.
– Objectius.
Elaboració de documents d’informació, i comunicació, privats i oficials:
– Formats.
– Criteris de realització.
– Verificació.
– Control d’errors.
Utilització de mitjans i equips ofimàtics i telemàtics: amb agilitat i destresa per a l’elaboració i transmissió de la informació i documentació.
Aplicació pràctica dels manuals de comunicació corporativa en les comunicacions escrites.
UNITAT DIDÀCTICA 6. REGISTRE I DISTRIBUCIÓ DE LA INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ CONVENCIONAL O ELECTRÒNICA.
Organització de la informació i documentació:
– Objectius.
– Finalitat.
– Tècniques a aplicar.
Correspondència i paqueteria:
– Tipologia.
– Tractament.
– Verificació de dades.
– Esmena d’errors.
– Accessos.
– Consulta.
– Conservació.
Recepció de la informació i paqueteria:
– Eines: servei de correus, missatgeria, circulació interna, correu electrònic, fax, fòrums, xats, àrees de FAQ o eines similars.
– Revisió periòdica d’aquestes comunicacions.
– Distribució per canals adequats.
Procediments de registre d’entrada i sortida de correspondència i paqueteria: acarament, gestió i compulses.
Actuació bàsica en les administracions públiques:
– Nocions bàsiques del Procediment Administratiu Comú.
– Procediment bàsic del Registre Públic.
Coneixement i difusió dels manuals de procediment i imatge.
Aplicació de la normativa vigent de procediments de seguretat, registre i confidencialitat de la informació i documentació convencional o electrònica.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MF0975_2 – TÈCNIQUES DE RECEPCIÓ I COMUNICACIÓ”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt