Categoria 

PRIMERS AUXILIS

El curs a Primers Auxilis proporciona una formació imprescindible a qualsevol ciutadà. Ajudar un accidentat és, a més a més d’una oportunitat única de demostrar una actitud solidària, una obligació legal per a la qual tots hem d’estar preparats.

Amb l’objectiu de donar un caràcter pràctic, diferenciador i útil al curs, aquest ve il·lustrat amb imatges i vídeos en tants continguts com és possible, de manera que l’alumne pugui visualitzar i aprendre per reproducció les tècniques de primers auxilis.

Digit a empreses interessades a donar una formació sobre primers auxilis als seus empleats per l’existència de riscos laborals a l’entorn de treball, qualsevol persona que ja hagi realitzat un curs en primers auxilis i requereixi una actualització després de les recomanacions del 2015 del Consell Europeu de Ressuscitació (ERC),  treballadors del servei públic de salut, estudiants universitaris de làmbit de la salut i l’esport, treballadors dels serveis de seguretat pública (guàrdia civil, policia nacional,…) i privada, professors d’Educació Secundària Obligatòria, Educació Primària i especialment de Cicles Formatius amb alt risc de lesions (fontaneria, caldereria, estructures metàl·liques, etc…)

 

PRIMERS AUXILIS

El curs a Primers Auxilis proporciona una formació imprescindible a qualsevol ciutadà. Ajudar un accidentat és, a més a més d’una oportunitat única de demostrar una actitud solidària, una obligació legal per a la qual tots hem d’estar preparats.

Amb l’objectiu de donar un caràcter pràctic, diferenciador i útil al curs, aquest ve il·lustrat amb imatges i vídeos en tants continguts com és possible, de manera que l’alumne pugui visualitzar i aprendre per reproducció les tècniques de primers auxilis.

Digit a empreses interessades a donar una formació sobre primers auxilis als seus empleats per l’existència de riscos laborals a l’entorn de treball, qualsevol persona que ja hagi realitzat un curs en primers auxilis i requereixi una actualització després de les recomanacions del 2015 del Consell Europeu de Ressuscitació (ERC),  treballadors del servei públic de salut, estudiants universitaris de làmbit de la salut i l’esport, treballadors dels serveis de seguretat pública (guàrdia civil, policia nacional,…) i privada, professors d’Educació Secundària Obligatòria, Educació Primària i especialment de Cicles Formatius amb alt risc de lesions (fontaneria, caldereria, estructures metàl·liques, etc…)

 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

 • Continguts actualitzats.
 • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
 • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Professionals oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

 • Conèixer el procediment dactuació en cas daccidents.
 • Conéixer els diferents tipus de lesions.
 • Actualitzar-se en matèria de primers auxilis.
 • Assumir la capacitat dajudar un accidentat.
 • Interioritzar de manera pràctica el protocol d’actuació de primers auxilis.
 • Desenvolupar el sentit de comprensió i ajuda cap als altres (posar-se al lloc de l’altre-empatia).
 • Adquirir coneixements bàsics en anatomia i fisiologia humanes.
 • Conéixer la legislació bàsica referent a primers auxilis.
Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Els primers auxilis
Objectiu
Prendre contacte amb el concepte de primers auxilis i les seues consideracions generals, així com els fonaments legislatius que els envolten.

Durada de la unitat
1 Hora 20 Minuts
Contingut
1- Els primers auxilis
Consideracions generals
Definició
Legislació
Exercicis
Exercici 1: Reacció Inicial
Exercici 2: Què és l’omissió del deure d’auxili?
2 – Fonaments d’anatomia i fisiologia humana
Objectiu
Conèixer l’estructura i el funcionament dels diferents aparells i sistemes que conformen el cos humà, des dels punts de vista de contingut clau per a la resta del curs, i com a coneixements necessaris per a la correcta interpretació dels accidents i aplicació dels primers auxilis.

Durada de la unitat
3 Hores 20 Minuts
Contingut
2- Fonaments d’anatomia i fisiologia humana
El sistema ossi
El sistema articular
Sistema cardiovascular
El sistema respiratori
El sistema nerviós
El sistema muscular
L’aparell digestiu
L’aparell genital
Exercicis
Exercici 1. Relaciona elements dels sistemes corporals
Exercici 2. Omple els buits
Exercici 3. Crucicos
3 – Què és el que he de fer davant d’un accident?
Objectiu
L’alumne ha de ser capaç d’assimilar i d’interioritzar quins són els passos que cal seguir en cas d’accident.
Durada de la unitat
1 Hora 45 Minuts
Contingut
3-Què és el que he de fer davant d’un accident?
Actuació general davant d’una situació d’emergència
Assegurar la seguretat de l’accidentat: protegir
Valoreu l’estat de l’accidentat
Buscar ajuda: alertar
Administrar els primers auxilis: socórrer
Actuació específica davant de casos concrets
Què hem de fer en cas de… accident de trànsit?
Què hem de fer en cas de… casa incendiada?
Què hem de fer en cas de… accident elèctric casolà?
Exercicis
Exercici 1. Actuació en emergències
Exercici 2. Passos en una intervenció
4 – Exploració de l’accidentat
Objectiu
Conèixer els passos que cal seguir i les consideracions que cal tenir en compte durant l’exploració d’un accidentat.
Durada de la unitat
2 Hores 30 Minuts
Contingut
4-Exploració de l’accidentat
Introducció
L’avaluació primària
Exploració de la consciència
Exploració de la respiració
Avaluació secundària
Nivell de consciència
Estat de la respiració
Estat del pols
Estat de la resta del cos
Valoració dels antecedents
Exercicis
Exercici 1. Exploració de l’accidentat
Exercici 2. Informació de la víctima
Exercici 3. Graus de consciència
5 – Suport vital bàsic
Objectiu
Conèixer l’aplicació de la reanimació cardiopulmonar a adults, nens i lactants.
Durada de la unitat
2 Hores 05 Minuts
Contingut
5-Suport vital bàsic (SVB)
Què és el SVB?
Importància del correcte SVB
Seqüència de l’SVB en adults: l’Algorisme Universal de Reanimació
SVB per al nen: diferències de l’Algorisme Universal de Reanimació
SVB en nens (d’1 any a la pubertat)
SVB a lactants (de 0 a 1 anys)
Exercicis
Exercici 1 (Obligatori)
Exercici 2. Suport Vital Bàsic
6 – Obstrucció de la via aèria per un cos estrany: ennuegament
Objectiu
A través d’aquesta lliçó l’alumne aprendrà a respondre una situació tan freqüent com l’obstrucció de la via aèria.
Durada de la unitat
1 Hora 45 Minuts
Contingut
6-Obstrucció de la via aèria per un cos estrany: ennuegament
Importància del tractament
Tipus d’obstrucció
OVACE que provoca obstrucció lleugera de la via aèria
OVACE que provoca obstrucció severa de la via aèria
Seqüència d’OVACE a l’adult i nens més grans d’1 any d’edat
Seqüència d’OVACE a lactants
Exercicis
Exercici 1. Atragaments
Exercici 2. Sigles
7 – La posició lateral de seguretat i altres posicions d’espera i transport
Objectiu
Conèixer de manera pràctica com es col·loca la víctima en posició lateral de seguretat, així com l’existència d’altres tipus de posicions segons l’accident.
Durada de la unitat
1 Hora 25 Minuts
Contingut
7-La posició lateral de seguretat (PLS) i altres posicions d’espera i transport
Posició lateral de seguretat
Altres posicions d’espera i transport
Exercicis
Exercici 1. Quina posició utilitzar?
Exercici 2. Posicions d’espera i transport
8 – Traumatismes
Objectiu
Conéixer els diferents tipus de traumatismes i l’actuació corresponent
Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
8-Traumatismes
Traumatismes als teixits tous
Ferides
Contusions
Traumatismes al crani, cara i columna vertebral
Traumatismes cranials
Traumatismes a la cara
Traumatisme a la columna vertebral
Traumatismes al tòrax
Traumatismes a l’abdomen
Exercicis
Exercici 1. Tipus de ferides
Exercici 2. Factors d’agreujament de ferides
9 – Lesions a les extremitats i la seva immobilització
Objectiu
Conèixer els diferents tipus de lesions que es poden produir a les extremitats corporals i les tècniques bàsiques d’immobilització
Durada de la unitat
2 Hores 55 Minuts
Contingut
9-Lesions a les extremitats i la seva immobilització
Lesions
Esquinç
Luxació
Fractura
Immobilitzacions
Immobilització de l’extremitat superior
Immobilització de l’extremitat inferior
Fractura del fèmur, tèbia i/o peroné
Fractura del turmell
Exercicis
Exercici 1. Tipus d’esquinços
Exercicis 2. Tipus de fractures
10 – Traumatismes físics per calor i fred
Objectiu
Conéixer tots aquells aspectes relacionats amb els traumatismes físics per calor i per fred, la seua definició, tipus i tractament en primers auxilis.
Durada de la unitat
2 Hores 50 Minuts
Contingut
10-Traumatismes físics per calor i fred
Traumatismes físics per calor
Cremades
Tractament del gran cremat
Tractament de la cremada lleu
Insolacions
Cop de calor
Traumatismes físics per fred
Congelacions
Hipotèrmies
Exercicis
Exercici 1. Congelacions
Exercici 2. Regla de Wallace
11 – Hemorràgies, xoc i lesions als ulls, nas i boca.
Objectiu
Conèixer què són les hemorràgies, els tipus i el tractament, així com els aspectes relacionats amb una de les seves possibles conseqüències: el xoc. També aprofundirem en els aspectes relacionats amb les lesions als ulls, nas i boca.
Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
11- Hemorràgies, xoc i lesions als ulls, nas i boca
Hemorràgies
Hemorràgies externes
Hemorràgies internes
Hemorràgies exterioritzades
Hemorràgies per l’oïda
Hemorràgies nasals
Hemorràgia per la boca
Hemorràgies anals
Hemorràgies vaginals
Xoc
Lesions als ulls, nas i orelles
Lesions als ulls
Lesions a les orelles
Lesions al nas
Exercicis
Exercici 1. Tipus d’hemorràgies
12 – Electrocucions
Objectiu
Conèixer els aspectes relacionats amb les electrocucions en relació amb els primers auxilis: causes, gravetat, normes d’actuació, tractament…
Durada de la unitat
1 Hora 25 Minuts
Contingut
12-Electrocucions
Exercicis
Exercici 1. Actuació davant d’electrocució
Exercici 2. Electrocucions
13 – Alteracions de la consciència
Objectiu
Conèixer què és i quines són les causes del coma i la lipotímia, així com el seu tractament
Durada de la unitat
1 Hora 45 Minuts
Contingut
13-Alteracions de la consciència
Lipotímia
Coma
Exercicis
Exercici 1. Tipus de coma
Exercici 2. Diferències
Exercici 3.Tipus de coma
14 – Intoxicacions i mossegades i picades d’animals
Objectiu
Conèixer les normes d’actuació davant d’un intòxicat genèric i de diferents casos concrets. A més, conèixer els diferents tipus de mossegades i picades d’animals i les normes d’actuació
Durada de la unitat
2 Hores
Contingut
14- Intoxicacions i mossegades i picades d’animals
Intoxicacions
Actuació general davant d’un intoxicat
Actuacions davant de casos concrets d’intoxicació
Entrada per via digestiva
Entrada per via respiratòria
Entrada per via mucosa
Mossegades i picades d’animals
Picades
Mossegades
Exercicis
Exercici 1. Tipus de tòxics
Exercici 2. Intoxicacions

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “PRIMERS AUXILIS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

PRIMERS AUXILIS

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

 • Continguts actualitzats.
 • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
 • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Professionals oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

 • Conèixer el procediment dactuació en cas daccidents.
 • Conéixer els diferents tipus de lesions.
 • Actualitzar-se en matèria de primers auxilis.
 • Assumir la capacitat dajudar un accidentat.
 • Interioritzar de manera pràctica el protocol d’actuació de primers auxilis.
 • Desenvolupar el sentit de comprensió i ajuda cap als altres (posar-se al lloc de l’altre-empatia).
 • Adquirir coneixements bàsics en anatomia i fisiologia humanes.
 • Conéixer la legislació bàsica referent a primers auxilis.
Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Els primers auxilis
Objectiu
Prendre contacte amb el concepte de primers auxilis i les seues consideracions generals, així com els fonaments legislatius que els envolten.

Durada de la unitat
1 Hora 20 Minuts
Contingut
1- Els primers auxilis
Consideracions generals
Definició
Legislació
Exercicis
Exercici 1: Reacció Inicial
Exercici 2: Què és l’omissió del deure d’auxili?
2 – Fonaments d’anatomia i fisiologia humana
Objectiu
Conèixer l’estructura i el funcionament dels diferents aparells i sistemes que conformen el cos humà, des dels punts de vista de contingut clau per a la resta del curs, i com a coneixements necessaris per a la correcta interpretació dels accidents i aplicació dels primers auxilis.

Durada de la unitat
3 Hores 20 Minuts
Contingut
2- Fonaments d’anatomia i fisiologia humana
El sistema ossi
El sistema articular
Sistema cardiovascular
El sistema respiratori
El sistema nerviós
El sistema muscular
L’aparell digestiu
L’aparell genital
Exercicis
Exercici 1. Relaciona elements dels sistemes corporals
Exercici 2. Omple els buits
Exercici 3. Crucicos
3 – Què és el que he de fer davant d’un accident?
Objectiu
L’alumne ha de ser capaç d’assimilar i d’interioritzar quins són els passos que cal seguir en cas d’accident.
Durada de la unitat
1 Hora 45 Minuts
Contingut
3-Què és el que he de fer davant d’un accident?
Actuació general davant d’una situació d’emergència
Assegurar la seguretat de l’accidentat: protegir
Valoreu l’estat de l’accidentat
Buscar ajuda: alertar
Administrar els primers auxilis: socórrer
Actuació específica davant de casos concrets
Què hem de fer en cas de… accident de trànsit?
Què hem de fer en cas de… casa incendiada?
Què hem de fer en cas de… accident elèctric casolà?
Exercicis
Exercici 1. Actuació en emergències
Exercici 2. Passos en una intervenció
4 – Exploració de l’accidentat
Objectiu
Conèixer els passos que cal seguir i les consideracions que cal tenir en compte durant l’exploració d’un accidentat.
Durada de la unitat
2 Hores 30 Minuts
Contingut
4-Exploració de l’accidentat
Introducció
L’avaluació primària
Exploració de la consciència
Exploració de la respiració
Avaluació secundària
Nivell de consciència
Estat de la respiració
Estat del pols
Estat de la resta del cos
Valoració dels antecedents
Exercicis
Exercici 1. Exploració de l’accidentat
Exercici 2. Informació de la víctima
Exercici 3. Graus de consciència
5 – Suport vital bàsic
Objectiu
Conèixer l’aplicació de la reanimació cardiopulmonar a adults, nens i lactants.
Durada de la unitat
2 Hores 05 Minuts
Contingut
5-Suport vital bàsic (SVB)
Què és el SVB?
Importància del correcte SVB
Seqüència de l’SVB en adults: l’Algorisme Universal de Reanimació
SVB per al nen: diferències de l’Algorisme Universal de Reanimació
SVB en nens (d’1 any a la pubertat)
SVB a lactants (de 0 a 1 anys)
Exercicis
Exercici 1 (Obligatori)
Exercici 2. Suport Vital Bàsic
6 – Obstrucció de la via aèria per un cos estrany: ennuegament
Objectiu
A través d’aquesta lliçó l’alumne aprendrà a respondre una situació tan freqüent com l’obstrucció de la via aèria.
Durada de la unitat
1 Hora 45 Minuts
Contingut
6-Obstrucció de la via aèria per un cos estrany: ennuegament
Importància del tractament
Tipus d’obstrucció
OVACE que provoca obstrucció lleugera de la via aèria
OVACE que provoca obstrucció severa de la via aèria
Seqüència d’OVACE a l’adult i nens més grans d’1 any d’edat
Seqüència d’OVACE a lactants
Exercicis
Exercici 1. Atragaments
Exercici 2. Sigles
7 – La posició lateral de seguretat i altres posicions d’espera i transport
Objectiu
Conèixer de manera pràctica com es col·loca la víctima en posició lateral de seguretat, així com l’existència d’altres tipus de posicions segons l’accident.
Durada de la unitat
1 Hora 25 Minuts
Contingut
7-La posició lateral de seguretat (PLS) i altres posicions d’espera i transport
Posició lateral de seguretat
Altres posicions d’espera i transport
Exercicis
Exercici 1. Quina posició utilitzar?
Exercici 2. Posicions d’espera i transport
8 – Traumatismes
Objectiu
Conéixer els diferents tipus de traumatismes i l’actuació corresponent
Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
8-Traumatismes
Traumatismes als teixits tous
Ferides
Contusions
Traumatismes al crani, cara i columna vertebral
Traumatismes cranials
Traumatismes a la cara
Traumatisme a la columna vertebral
Traumatismes al tòrax
Traumatismes a l’abdomen
Exercicis
Exercici 1. Tipus de ferides
Exercici 2. Factors d’agreujament de ferides
9 – Lesions a les extremitats i la seva immobilització
Objectiu
Conèixer els diferents tipus de lesions que es poden produir a les extremitats corporals i les tècniques bàsiques d’immobilització
Durada de la unitat
2 Hores 55 Minuts
Contingut
9-Lesions a les extremitats i la seva immobilització
Lesions
Esquinç
Luxació
Fractura
Immobilitzacions
Immobilització de l’extremitat superior
Immobilització de l’extremitat inferior
Fractura del fèmur, tèbia i/o peroné
Fractura del turmell
Exercicis
Exercici 1. Tipus d’esquinços
Exercicis 2. Tipus de fractures
10 – Traumatismes físics per calor i fred
Objectiu
Conéixer tots aquells aspectes relacionats amb els traumatismes físics per calor i per fred, la seua definició, tipus i tractament en primers auxilis.
Durada de la unitat
2 Hores 50 Minuts
Contingut
10-Traumatismes físics per calor i fred
Traumatismes físics per calor
Cremades
Tractament del gran cremat
Tractament de la cremada lleu
Insolacions
Cop de calor
Traumatismes físics per fred
Congelacions
Hipotèrmies
Exercicis
Exercici 1. Congelacions
Exercici 2. Regla de Wallace
11 – Hemorràgies, xoc i lesions als ulls, nas i boca.
Objectiu
Conèixer què són les hemorràgies, els tipus i el tractament, així com els aspectes relacionats amb una de les seves possibles conseqüències: el xoc. També aprofundirem en els aspectes relacionats amb les lesions als ulls, nas i boca.
Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
11- Hemorràgies, xoc i lesions als ulls, nas i boca
Hemorràgies
Hemorràgies externes
Hemorràgies internes
Hemorràgies exterioritzades
Hemorràgies per l’oïda
Hemorràgies nasals
Hemorràgia per la boca
Hemorràgies anals
Hemorràgies vaginals
Xoc
Lesions als ulls, nas i orelles
Lesions als ulls
Lesions a les orelles
Lesions al nas
Exercicis
Exercici 1. Tipus d’hemorràgies
12 – Electrocucions
Objectiu
Conèixer els aspectes relacionats amb les electrocucions en relació amb els primers auxilis: causes, gravetat, normes d’actuació, tractament…
Durada de la unitat
1 Hora 25 Minuts
Contingut
12-Electrocucions
Exercicis
Exercici 1. Actuació davant d’electrocució
Exercici 2. Electrocucions
13 – Alteracions de la consciència
Objectiu
Conèixer què és i quines són les causes del coma i la lipotímia, així com el seu tractament
Durada de la unitat
1 Hora 45 Minuts
Contingut
13-Alteracions de la consciència
Lipotímia
Coma
Exercicis
Exercici 1. Tipus de coma
Exercici 2. Diferències
Exercici 3.Tipus de coma
14 – Intoxicacions i mossegades i picades d’animals
Objectiu
Conèixer les normes d’actuació davant d’un intòxicat genèric i de diferents casos concrets. A més, conèixer els diferents tipus de mossegades i picades d’animals i les normes d’actuació
Durada de la unitat
2 Hores
Contingut
14- Intoxicacions i mossegades i picades d’animals
Intoxicacions
Actuació general davant d’un intoxicat
Actuacions davant de casos concrets d’intoxicació
Entrada per via digestiva
Entrada per via respiratòria
Entrada per via mucosa
Mossegades i picades d’animals
Picades
Mossegades
Exercicis
Exercici 1. Tipus de tòxics
Exercici 2. Intoxicacions

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “PRIMERS AUXILIS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt