Categoria 

CERTIFICACIÓ EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE CLÍNIQUES, CENTRES MÈDICS I HOSPITALS

La professió de director i gestor de clíniques, centres mèdics i hospitals és necessària dins de l’àmbit de les consultes mèdiques. Els avanços en matèria de noves tecnologies o els canvis de relació amb els pacients, exigeixen habilitats comunicatives, d’organització i gestió específiques. Comprovarem la importància de la qualitat com un dels requisits més importants a complir pels centres. Coneixeràs les especificacions i requisits a complir per les organitzacions que es dediquin a la producció i comercialització de productes sanitaris. Aquest curs aporta una formació superior pensada per a crear i gestionar diferents grups de treball i enfocar el lideratge segons cada grup a nivell d’expert.

CERTIFICACIÓ EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE CLÍNIQUES, CENTRES MÈDICS I HOSPITALS

La professió de director i gestor de clíniques, centres mèdics i hospitals és necessària dins de l’àmbit de les consultes mèdiques. Els avanços en matèria de noves tecnologies o els canvis de relació amb els pacients, exigeixen habilitats comunicatives, d’organització i gestió específiques. Comprovarem la importància de la qualitat com un dels requisits més importants a complir pels centres. Coneixeràs les especificacions i requisits a complir per les organitzacions que es dediquin a la producció i comercialització de productes sanitaris. Aquest curs aporta una formació superior pensada per a crear i gestionar diferents grups de treball i enfocar el lideratge segons cada grup a nivell d’expert.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment.. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Obtindràs les nocions específiques de l’acompliment de les funcions de responsable de recursos humans en clíniques, centres mèdics o hospitals. Ofereix tota la formació necessària per a gestionar i dirigir professionalment una clínica, centro metge o hospital, des del coneixement dels seus usuaris fins a la gestió integral del centre.

Durada:

175 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

MÒDUL 1. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS MATERIALS EN EL SISTEMA SANITARI

TEMA 1. TIPUS DE CENTRES SANITARIS EN EL SISTEMA SANITARI ESPANYOL
Introducció
Nivells d’Intervenció en el Sistema Nacional de Salut
Organització Funcional dels Centres Sanitaris
TEMA 2. DOCUMENTS EN L’ÀMBIT SANITARI
Introducció
Documentació Sanitària. La Història Clínica
Documentació Administrativa
TEMA 3. VIES D’ATENCIÓ SANITÀRIA AL PACIENT
Introducció
Vies per a la demanda d’Atenció Sanitària
TEMA 4. ARXIU DE LA DOCUMENTACIÓ
Introducció
Mètodes d’Arxiu
TEMA 5. GESTIÓ DELS RECURSOS MATERIALS
Gestió de recursos materials
Gestió d’estoc
TEMA 6. ORGANITZACIÓ DEL MAGATZEM
Introducció
Organització del material en el magatzem
Normes de Seguretat i Higiene en el Magatzem
Formulació de demanats

MÒDUL 2. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS DE CLÍNIQUES, CENTRES MÈDICS I HOSPITALS

TEMA 1. PLANIFICACIÓ DE PLANTILLES
Introducció
Concepte de planificació de Recursos Humans
Importància de la planificació dels Recursos Humans: avantatges i desavantatges
Objectius de la planificació de Recursos Humans
Requisits previs a la planificació de Recursos Humans
El cas especial de les Pimes
Models de planificació dels Recursos Humans
TEMA 2. LA GESTIÓ DE RH EN L’ORGANITZACIÓ. GESTIÓ PER COMPETÈNCIES
Formació en l’empresa. Desenvolupament del talent
Màrqueting de la formació
TEMA 3. COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA
Introducció
Comunicació interna
Eines de comunicació
Pla de comunicació interna
La comunicació externa
Cultura empresarial o corporativa
Clima laboral
Motivació i satisfacció en el treball

MÒDUL 3. EXPERT EN HABILITATS SOCIALS I COMUNICATIVES PER ALS GESTORS DE CENTRES SANITARIS I RESPONSABLES DE PLANTA

TEMA 1. HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ NO VERBAL
Què són les habilitats socials?
Escolta activa
Què és la comunicació no verbal?
Components de la comunicació no verbal
TEMA 2. NOCIONS PSICOLÒGIQUES BÀSIQUES
Concepte de salut
Aspectes emocionals implicats en la malaltia
La motivació
Frustració i conflicte
Salut mental i psicoteràpia
TEMA 3. COMUNICACIÓ INTERPERSONAL EN EL CONTEXT SANITARI
Introducció
Nivells, principis i funcions de la comunicació interpersonal
Classes de comunicació interpersonal
Problemes psicològics de la comunicació entre el professional sanitari i el pacient
Els estils de comunicació entre el personal sanitari i el pacient
Les barreres de la comunicació en l’ambient hospitalari
TEMA 4. LA COMUNICACIÓ ORAL EN EL CONTEXT SANITARI
Introducció
Les actituds necessàries per al diàleg entre professional-pacient
Claus per a la comprensió de la informació sanitària
TEMA 5. LA IMPORTÀNCIA DEL LLENGUATGE CORPORAL EN L’ÀMBIT SANITARI
El llenguatge corporal
La importància d’una bona observació per a una comunicació adequada
TEMA 6. MODELS ORGANITZATIUS: LA HUMANITZACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ
La importància de les organitzacions
Aproximació conceptual a l’organització
Tipus d’organitzacions
L’estructura
Canvi i desenvolupament en l’organització
El coach com a agent de canvi
Impactes derivats de la introducció d’una cultura de coaching
Professionals amb vocació de persona
TEMA 7. L’EQUIP EN L’ORGANITZACIÓ ACTUAL
La importància dels equips en les organitzacions actuals
Models explicatius de l’eficàcia dels equips
Composició d’equips, recursos i tasques
Els processos en els equips
TEMA 8. EL LIDERATGE EN L’EQUIP
Lideratge
Enfocaments en la teoria del lideratge
Estils de lideratge
El paper del líder
TEMA 9. TÈCNIQUES PER A MILLORAR EL FUNCIONAMENT D’UN EQUIP
Programa d’entrenament
Tècniques de desenvolupament en equip
TEMA 10. TÈCNIQUES DE DINÀMIQUES DE GRUPS EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Perspectiva positiva del conflicte
Conflicte versus violència
Prevenció
Anàlisi i negociació
Cerca de solucions
Procediment s per a ensenyar a resoldre conflictes

MÒDUL 4. EXPERT EN QUALITAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN PRODUCTES I SERVEIS SANITARIS

TEMA 1. ELS PRODUCTES SANITARIS
Delimitació del concepte
Legislació sobre productes sanitaris
Classificació i marcat de conformitat
Vigilància dels productes sanitaris
TEMA 2. QÜESTIONS GENERALS
La Norma ISO 13485:2003
Objecte i àmbit d’aplicació
Relació amb la Norma ISO 9001
Beneficis de l’aplicació de l’ISO 13485
Normativa relacionada
TEMA 3. SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT DELS PRODUCTES SANITARIS
La gestió de la qualitat
Requisits generals de la gestió de la qualitat
Requisits que ha de reunir la documentació
TEMA 4. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ
Compromís de la direcció
Enfocament al client
Establir una política de qualitat
La planificació
Responsabilitat, autoritat i comunicació
Revisió per la direcció
TEMA 5. GESTIÓ DELS RECURSOS
Provisió dels recursos
Recursos humans
Infraestructura
Ambient en el treball
TEMA 6. REALITZACIÓ DEL PRODUCTE
Planificació de la realització del producte
Processos relacionats amb el client
Disseny i desenvolupo
Compres
Producció i prestació del servei
Control de dispositius de seguiment i mesurament
TEMA 7. MESURAMENT, ANÀLISI I MILLORA
Generalitats
Seguiment i mesurament
Control del producte no conforme
Anàlisi de dades
Millora
TEMA 8. ELS RISCOS PROFESSIONALS ASSOCIATS A CLÍNIQUES, CENTRES MÈDICS I HOSPITALS
Introducció
Riscos lligats a les condicions de seguretat
Riscos higiènics
Riscos ergonòmics
Absentisme, rotació i riscos psicosocials associats al sector
L’assetjament psicològic en el treball
L’estrès laboral

MÒDUL 5. PROGRAMARI DE GESTIÓ INTEGRAL DE CLÍNIQUES, CENTRES MÈDICS I HOSPITALS

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “CERTIFICACIÓ EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE CLÍNIQUES, CENTRES MÈDICS I HOSPITALS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CERTIFICACIÓ EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE CLÍNIQUES, CENTRES MÈDICS I HOSPITALS

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment.. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Obtindràs les nocions específiques de l’acompliment de les funcions de responsable de recursos humans en clíniques, centres mèdics o hospitals. Ofereix tota la formació necessària per a gestionar i dirigir professionalment una clínica, centro metge o hospital, des del coneixement dels seus usuaris fins a la gestió integral del centre.

Durada:

175 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

MÒDUL 1. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS MATERIALS EN EL SISTEMA SANITARI

TEMA 1. TIPUS DE CENTRES SANITARIS EN EL SISTEMA SANITARI ESPANYOL
Introducció
Nivells d’Intervenció en el Sistema Nacional de Salut
Organització Funcional dels Centres Sanitaris
TEMA 2. DOCUMENTS EN L’ÀMBIT SANITARI
Introducció
Documentació Sanitària. La Història Clínica
Documentació Administrativa
TEMA 3. VIES D’ATENCIÓ SANITÀRIA AL PACIENT
Introducció
Vies per a la demanda d’Atenció Sanitària
TEMA 4. ARXIU DE LA DOCUMENTACIÓ
Introducció
Mètodes d’Arxiu
TEMA 5. GESTIÓ DELS RECURSOS MATERIALS
Gestió de recursos materials
Gestió d’estoc
TEMA 6. ORGANITZACIÓ DEL MAGATZEM
Introducció
Organització del material en el magatzem
Normes de Seguretat i Higiene en el Magatzem
Formulació de demanats

MÒDUL 2. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS DE CLÍNIQUES, CENTRES MÈDICS I HOSPITALS

TEMA 1. PLANIFICACIÓ DE PLANTILLES
Introducció
Concepte de planificació de Recursos Humans
Importància de la planificació dels Recursos Humans: avantatges i desavantatges
Objectius de la planificació de Recursos Humans
Requisits previs a la planificació de Recursos Humans
El cas especial de les Pimes
Models de planificació dels Recursos Humans
TEMA 2. LA GESTIÓ DE RH EN L’ORGANITZACIÓ. GESTIÓ PER COMPETÈNCIES
Formació en l’empresa. Desenvolupament del talent
Màrqueting de la formació
TEMA 3. COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA
Introducció
Comunicació interna
Eines de comunicació
Pla de comunicació interna
La comunicació externa
Cultura empresarial o corporativa
Clima laboral
Motivació i satisfacció en el treball

MÒDUL 3. EXPERT EN HABILITATS SOCIALS I COMUNICATIVES PER ALS GESTORS DE CENTRES SANITARIS I RESPONSABLES DE PLANTA

TEMA 1. HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ NO VERBAL
Què són les habilitats socials?
Escolta activa
Què és la comunicació no verbal?
Components de la comunicació no verbal
TEMA 2. NOCIONS PSICOLÒGIQUES BÀSIQUES
Concepte de salut
Aspectes emocionals implicats en la malaltia
La motivació
Frustració i conflicte
Salut mental i psicoteràpia
TEMA 3. COMUNICACIÓ INTERPERSONAL EN EL CONTEXT SANITARI
Introducció
Nivells, principis i funcions de la comunicació interpersonal
Classes de comunicació interpersonal
Problemes psicològics de la comunicació entre el professional sanitari i el pacient
Els estils de comunicació entre el personal sanitari i el pacient
Les barreres de la comunicació en l’ambient hospitalari
TEMA 4. LA COMUNICACIÓ ORAL EN EL CONTEXT SANITARI
Introducció
Les actituds necessàries per al diàleg entre professional-pacient
Claus per a la comprensió de la informació sanitària
TEMA 5. LA IMPORTÀNCIA DEL LLENGUATGE CORPORAL EN L’ÀMBIT SANITARI
El llenguatge corporal
La importància d’una bona observació per a una comunicació adequada
TEMA 6. MODELS ORGANITZATIUS: LA HUMANITZACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ
La importància de les organitzacions
Aproximació conceptual a l’organització
Tipus d’organitzacions
L’estructura
Canvi i desenvolupament en l’organització
El coach com a agent de canvi
Impactes derivats de la introducció d’una cultura de coaching
Professionals amb vocació de persona
TEMA 7. L’EQUIP EN L’ORGANITZACIÓ ACTUAL
La importància dels equips en les organitzacions actuals
Models explicatius de l’eficàcia dels equips
Composició d’equips, recursos i tasques
Els processos en els equips
TEMA 8. EL LIDERATGE EN L’EQUIP
Lideratge
Enfocaments en la teoria del lideratge
Estils de lideratge
El paper del líder
TEMA 9. TÈCNIQUES PER A MILLORAR EL FUNCIONAMENT D’UN EQUIP
Programa d’entrenament
Tècniques de desenvolupament en equip
TEMA 10. TÈCNIQUES DE DINÀMIQUES DE GRUPS EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Perspectiva positiva del conflicte
Conflicte versus violència
Prevenció
Anàlisi i negociació
Cerca de solucions
Procediment s per a ensenyar a resoldre conflictes

MÒDUL 4. EXPERT EN QUALITAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN PRODUCTES I SERVEIS SANITARIS

TEMA 1. ELS PRODUCTES SANITARIS
Delimitació del concepte
Legislació sobre productes sanitaris
Classificació i marcat de conformitat
Vigilància dels productes sanitaris
TEMA 2. QÜESTIONS GENERALS
La Norma ISO 13485:2003
Objecte i àmbit d’aplicació
Relació amb la Norma ISO 9001
Beneficis de l’aplicació de l’ISO 13485
Normativa relacionada
TEMA 3. SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT DELS PRODUCTES SANITARIS
La gestió de la qualitat
Requisits generals de la gestió de la qualitat
Requisits que ha de reunir la documentació
TEMA 4. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ
Compromís de la direcció
Enfocament al client
Establir una política de qualitat
La planificació
Responsabilitat, autoritat i comunicació
Revisió per la direcció
TEMA 5. GESTIÓ DELS RECURSOS
Provisió dels recursos
Recursos humans
Infraestructura
Ambient en el treball
TEMA 6. REALITZACIÓ DEL PRODUCTE
Planificació de la realització del producte
Processos relacionats amb el client
Disseny i desenvolupo
Compres
Producció i prestació del servei
Control de dispositius de seguiment i mesurament
TEMA 7. MESURAMENT, ANÀLISI I MILLORA
Generalitats
Seguiment i mesurament
Control del producte no conforme
Anàlisi de dades
Millora
TEMA 8. ELS RISCOS PROFESSIONALS ASSOCIATS A CLÍNIQUES, CENTRES MÈDICS I HOSPITALS
Introducció
Riscos lligats a les condicions de seguretat
Riscos higiènics
Riscos ergonòmics
Absentisme, rotació i riscos psicosocials associats al sector
L’assetjament psicològic en el treball
L’estrès laboral

MÒDUL 5. PROGRAMARI DE GESTIÓ INTEGRAL DE CLÍNIQUES, CENTRES MÈDICS I HOSPITALS

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “CERTIFICACIÓ EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE CLÍNIQUES, CENTRES MÈDICS I HOSPITALS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt