Categoria 

Mentoring organitzacional

Sabies que grans líders com Martin Luther King, Oprah Winfrey o Indra Nooyi van tenir mentors que els van fer de guia i inspiració? Sabies que el 77% de les empreses ressalten l’efectivitat del mentoring en la retenció del talent dels empleats?

El mentoring es defineix com una relació professional en què una persona amb experiència (el mentor) assisteix un altre (el menti) en el desenvolupament d’habilitats i coneixements específics que ajudaran a millorar el creixement professional i personal de la persona amb menys experiència.

La Revista Fortune a la llista anual Fortune 500 ha revelat entre altres factors, l’elevada efectivitat del mentoring en els plans de successió, en el desenvolupament del lideratge i d’altres habilitats, en la captació, desenvolupament i retenció de talent o en l’alineació amb els valors culturals de lempresa. A més, és un dels mètodes més efectius per reduir la corba d’aprenentatge, potenciar la motivació i el compromís de l’empleat i millorar el clima laboral.

I és que ja ho diu el proverbi: “Digues-me alguna cosa i ho oblidaré, ensenya’m alguna cosa i ho recordaré, però fes-me partícip d’alguna cosa i ho aprendré”.

Mentoring organitzacional

Sabies que grans líders com Martin Luther King, Oprah Winfrey o Indra Nooyi van tenir mentors que els van fer de guia i inspiració? Sabies que el 77% de les empreses ressalten l’efectivitat del mentoring en la retenció del talent dels empleats?

El mentoring es defineix com una relació professional en què una persona amb experiència (el mentor) assisteix un altre (el menti) en el desenvolupament d’habilitats i coneixements específics que ajudaran a millorar el creixement professional i personal de la persona amb menys experiència.

La Revista Fortune a la llista anual Fortune 500 ha revelat entre altres factors, l’elevada efectivitat del mentoring en els plans de successió, en el desenvolupament del lideratge i d’altres habilitats, en la captació, desenvolupament i retenció de talent o en l’alineació amb els valors culturals de lempresa. A més, és un dels mètodes més efectius per reduir la corba d’aprenentatge, potenciar la motivació i el compromís de l’empleat i millorar el clima laboral.

I és que ja ho diu el proverbi: “Digues-me alguna cosa i ho oblidaré, ensenya’m alguna cosa i ho recordaré, però fes-me partícip d’alguna cosa i ho aprendré”.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

 • Continguts actualitzats.
 • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
 • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Amb la realització d’aquest curs seràs capaç de:

 • Reduir la corba daprenentatge a través del talent intern.
 • Detectar necessitats formatives i donar-los sortida amb rapidesa i eficàcia i sense recórrer a despeses de pressupost.
 • Promoure la millora continuada a través de l’aprenentatge.
 • Dissenyar un programa d’ensenyament-aprenentatge aprofitant la metodologia del mentoring basada en l’experiència i els coneixements dels col·laboradors.
 • Desenvolupar un programa d’onboarding adaptat a les necessitats de la vostra organització.
 • Establir objectius mesurables, realistes i desafiadors que motivin els equips.
 • Saber com definir indicadors per mesurar lèxit dun programa de mentoring, podent aplicar a qualsevol altre projecte.
 • Identificar i desenvolupar el talent intern.
 • Engegar estratègies de motivació i establir sinergies beneficioses per a l’organització.
 • Millorar el clima laboral a través de la cultura i les eines del mentoring.
 • Identificar i utilitzar eines de la intel·ligència emocional per extreure el màxim potencial als equips i potenciar la confiança i la comunicació.
Dirigit a:

Aquest curs va dirigit a responsables de Recursos Humans, tècnics i consultors de formació, caps dequip i directius dempreses o departaments en processos de creixement o canvi que vulguin implementar un programa de mentoring o millorar el que tenen

 

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Primer el primer. Essència i sentit del mentoring

Objectiu

 • Entendre què és el mentoring i la seua evolució al llarg de la història.
 • Conèixer els principals models daprenentatge de les organitzacions identificant les característiques més importants de cadascun.
 • Comprendre quins són els beneficis del mentoring identificant l’impacte als principals pilars d’un programa.
 • Identificar quina és la motivació de la teva organització per implementar un programa de mentoring analitzant a qui va dirigit, quins beneficis busca obtenir i quina tipologia és la més adequada.

Durada de la unitat

4 Hores 20 Minuts

Contingut

Primer el primer. Essència i sentit del mentoring
Introducció
Una mica d?història. De l’origen als nostres dies
Origen del mentoring
Els monestirs
Els gremis
Les llevadores
Els salons il·lustrats
La capacitació a la Revolució Industrial
Mentor-empleat
Mentoring a l’educació
Mentoring a l’era digital
Models d’aprenentatge a les organitzacions
Introducció
Consultoria, coaching, formació i mentoring
Consultoria
Coaching
Formació
Mentoring
Pilars del mentoring
Beneficis del mentoring
Tipus de mentoring
Criteris de selecció
Mentoring entre parells o peer mentoring
Mentoring invers o reverse mentoring
Mentoring creuat o Cross mentoring
Mentoring autodirigit o self directed mentoring
Mentoring on line o E-mentoring
Mentoring un a un o mentoring one on one
Mentoring grupal
Resum

2 – Cultura organitzacional i cultura de mentoring

Objectiu

 • Comprendre què és la cultura organitzacional identificant limpacte que porta implícit.
 • Analitzar els components i mecanismes interns de la cultura organitzacional i ser capaç d’identificar-los i comprendre’n les repercussions.
 • Identificar la cultura de la teva organització analitzant-ne l’estructura i els diferents nivells culturals i els valors i comportaments associats a cadascun.
 • Entendre els processos de transformació cultural a través de la relació amb el mentoring.

Durada de la unitat

4 Hores 35 Minuts

Contingut

Cultura organitzacional
Introducció
Conceptes previs
Beneficis de la cultura organitzacional
Estructura de la cultura organitzacional
Nivells de la cultura organitzacional
Visió, missió i valors
Alineament cultural
Alineament personal
Els 7 nivells de consciència
Els 7 nivells de consciència a les organitzacions
Transformació cultural i mentoring
Aportacions del mentoring als processos de transformació cultural
Transmissió cultural
Resum

3 – Etapes i recursos necessaris per implementar un programa mentoring

Objectiu

 • Definir els objectius que es persegueixen amb el mentoring a través del filtre SMART establint les metes intermèdies per assolir la meta final.
 • Ser capaç de fer una anàlisi de la teva organització i de les etapes necessàries per implementar un programa de mentoring, tenint en compte factors externs i interns més importants a l’hora d’implementar el programa.
 • Identificar quins són els principals rols en un programa de mentoring així com el marc de relació en què s’ha de desenvolupar, analitzant-ne les funcions i característiques principals.

Durada de la unitat

3 Hores 45 Minuts

Contingut

Etapes i recursos necessaris per implementar un programa mentoring
Introducció
Objectiu i propòsit del programa
El mètode SMART
Establiment de metes intermèdies
Propòsit del programa
Indicadors clau
Principals utilitats dels indicadors clau
Com definir indicadors clau
  Errors comuns
Anàlisi de la realitat
Anàlisi DAFO
Passos per fer l’anàlisi DAFO per implementar un programa de mentoring
Identificació de rols i responsabilitats
Ments o aprenents
Mentors
Coordinador del programa
Altres persones implicades
Disseny del programa
Recomanacions
Punts del programa
Comunicació del programa
Pla de seguiment i avaluació
Resum

4 – Rols en mentoring

Objectiu

 • Comprendre què és la cultura organitzacional identificant limpacte que porta implícit.
 • Identificar quins són els principals rols en un programa de mentoring així com el marc de relació en què s’ha de desenvolupar, analitzant-ne les funcions i característiques principals.
 • Prendre consciència de les característiques que ha de tenir un bon mentor i de la importància que el procés de selecció sigui tan objectiu com sigui possible, sent capaç d’extrapolar l’anàlisi de competències al context real.
 • Prendre consciència de la importància de la intel·ligència emocional en el desenvolupament professional i és capaç d’identificar les habilitats principals que ha de tenir el mentor i el seu impacte en els processos d’aprenentatge.

Durada de la unitat

4 Hores

Contingut

Rols en mentoring
Introducció
El rol del menti o aprenent
Característiques i funcions del ment
El rol del mentor
Funcions del mentor
El mentor ideal
Criteris de selecció
El rol del coordinador
Característiques del coordinador
Funcions
Altres rols
Managers o responsables directes dels participants
Líders informals
Comunicació inicial
Matching o aparellament mentor-mentee
Criteris
Gestió del procés
Presentació dels participants
Marc de relació
Objectius del marc de relació
Punts del marc de la relació
Resum

5 – La intel·ligència emocional: la gran aliada

Objectiu

 • Aprendre a implementar un programa de mentoring, comprenent-ne la tipologia i el substrat cultural i analitzant l’itinerari a seguir i els pilars fonamentals en què s’ha de sustentar perquè tingui èxit.
 • Construir la meva Marca Personal en coherència amb qui sóc, on vull arribar i què vull transmetre com a líder.

Durada de la unitat

10 Hores 25 Minuts

Contingut

La intel·ligència emocional: la gran aliada
Introducció
Conceptes previs
Beneficis de la Intel·ligència emocional
Beneficis de la intel·ligència emocional a les organitzacions
Orígens i desenvolupament de la Intel·ligència emocional
La teoria de les intel·ligències múltiples
Naixement i difusió del concepte d’intel·ligència emocional
Intel·ligència emocional i competències
El model de Daniel Goleman
Detecció del talent
El clima emocional
Emocions i aprenentatge
Gestió emocional
Recomanacions per generar un clima emocional positiu
La motivació
L’equació del canvi
El poder de les creences
Tipus de creences
Full de ruta de les creences
Transformació de creences
Facilitadors emocionals
Autoconeixement
Les tres dimensions de l’autoconeixement
La finestra de Johari
Formació dels mentors. Kit d’eines
L’escolta activa
Característiques de l’escolta
L’atenció
Claus per desenvolupar l’escolta
L’empatia
Les preguntes
Les preguntes poderoses
Les preguntes reflexives
Reconeixement i feedback
Feedback
Reconeixement
L’habilitat estrella: la confiança
L’equació de la confiança
Resum

6 – El final del programa, un nou començament

Objectiu

Reconèixer l’impacte que té l’avaluació final d’un programa de mentoring identificant-ne els sistemes d’avaluació i el marc.

Durada de la unitat

2 Hores 55 Minuts

Contingut

El final del programa, un nou començament
Introducció
Tancament del procés segons el rol
Recomanacions de tancament
Avaluació final
Mesurament de resultats
Evolució dels ments
El desenvolupament del mentor
Interpretació de la informació obtinguda
Comunicació
Revisió de resultats
Projecció a futur: properes accions

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Mentoring organitzacional”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Mentoring organitzacional

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

 • Continguts actualitzats.
 • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
 • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Amb la realització d’aquest curs seràs capaç de:

 • Reduir la corba daprenentatge a través del talent intern.
 • Detectar necessitats formatives i donar-los sortida amb rapidesa i eficàcia i sense recórrer a despeses de pressupost.
 • Promoure la millora continuada a través de l’aprenentatge.
 • Dissenyar un programa d’ensenyament-aprenentatge aprofitant la metodologia del mentoring basada en l’experiència i els coneixements dels col·laboradors.
 • Desenvolupar un programa d’onboarding adaptat a les necessitats de la vostra organització.
 • Establir objectius mesurables, realistes i desafiadors que motivin els equips.
 • Saber com definir indicadors per mesurar lèxit dun programa de mentoring, podent aplicar a qualsevol altre projecte.
 • Identificar i desenvolupar el talent intern.
 • Engegar estratègies de motivació i establir sinergies beneficioses per a l’organització.
 • Millorar el clima laboral a través de la cultura i les eines del mentoring.
 • Identificar i utilitzar eines de la intel·ligència emocional per extreure el màxim potencial als equips i potenciar la confiança i la comunicació.
Dirigit a:

Aquest curs va dirigit a responsables de Recursos Humans, tècnics i consultors de formació, caps dequip i directius dempreses o departaments en processos de creixement o canvi que vulguin implementar un programa de mentoring o millorar el que tenen

 

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Primer el primer. Essència i sentit del mentoring

Objectiu

 • Entendre què és el mentoring i la seua evolució al llarg de la història.
 • Conèixer els principals models daprenentatge de les organitzacions identificant les característiques més importants de cadascun.
 • Comprendre quins són els beneficis del mentoring identificant l’impacte als principals pilars d’un programa.
 • Identificar quina és la motivació de la teva organització per implementar un programa de mentoring analitzant a qui va dirigit, quins beneficis busca obtenir i quina tipologia és la més adequada.

Durada de la unitat

4 Hores 20 Minuts

Contingut

Primer el primer. Essència i sentit del mentoring
Introducció
Una mica d?història. De l’origen als nostres dies
Origen del mentoring
Els monestirs
Els gremis
Les llevadores
Els salons il·lustrats
La capacitació a la Revolució Industrial
Mentor-empleat
Mentoring a l’educació
Mentoring a l’era digital
Models d’aprenentatge a les organitzacions
Introducció
Consultoria, coaching, formació i mentoring
Consultoria
Coaching
Formació
Mentoring
Pilars del mentoring
Beneficis del mentoring
Tipus de mentoring
Criteris de selecció
Mentoring entre parells o peer mentoring
Mentoring invers o reverse mentoring
Mentoring creuat o Cross mentoring
Mentoring autodirigit o self directed mentoring
Mentoring on line o E-mentoring
Mentoring un a un o mentoring one on one
Mentoring grupal
Resum

2 – Cultura organitzacional i cultura de mentoring

Objectiu

 • Comprendre què és la cultura organitzacional identificant limpacte que porta implícit.
 • Analitzar els components i mecanismes interns de la cultura organitzacional i ser capaç d’identificar-los i comprendre’n les repercussions.
 • Identificar la cultura de la teva organització analitzant-ne l’estructura i els diferents nivells culturals i els valors i comportaments associats a cadascun.
 • Entendre els processos de transformació cultural a través de la relació amb el mentoring.

Durada de la unitat

4 Hores 35 Minuts

Contingut

Cultura organitzacional
Introducció
Conceptes previs
Beneficis de la cultura organitzacional
Estructura de la cultura organitzacional
Nivells de la cultura organitzacional
Visió, missió i valors
Alineament cultural
Alineament personal
Els 7 nivells de consciència
Els 7 nivells de consciència a les organitzacions
Transformació cultural i mentoring
Aportacions del mentoring als processos de transformació cultural
Transmissió cultural
Resum

3 – Etapes i recursos necessaris per implementar un programa mentoring

Objectiu

 • Definir els objectius que es persegueixen amb el mentoring a través del filtre SMART establint les metes intermèdies per assolir la meta final.
 • Ser capaç de fer una anàlisi de la teva organització i de les etapes necessàries per implementar un programa de mentoring, tenint en compte factors externs i interns més importants a l’hora d’implementar el programa.
 • Identificar quins són els principals rols en un programa de mentoring així com el marc de relació en què s’ha de desenvolupar, analitzant-ne les funcions i característiques principals.

Durada de la unitat

3 Hores 45 Minuts

Contingut

Etapes i recursos necessaris per implementar un programa mentoring
Introducció
Objectiu i propòsit del programa
El mètode SMART
Establiment de metes intermèdies
Propòsit del programa
Indicadors clau
Principals utilitats dels indicadors clau
Com definir indicadors clau
  Errors comuns
Anàlisi de la realitat
Anàlisi DAFO
Passos per fer l’anàlisi DAFO per implementar un programa de mentoring
Identificació de rols i responsabilitats
Ments o aprenents
Mentors
Coordinador del programa
Altres persones implicades
Disseny del programa
Recomanacions
Punts del programa
Comunicació del programa
Pla de seguiment i avaluació
Resum

4 – Rols en mentoring

Objectiu

 • Comprendre què és la cultura organitzacional identificant limpacte que porta implícit.
 • Identificar quins són els principals rols en un programa de mentoring així com el marc de relació en què s’ha de desenvolupar, analitzant-ne les funcions i característiques principals.
 • Prendre consciència de les característiques que ha de tenir un bon mentor i de la importància que el procés de selecció sigui tan objectiu com sigui possible, sent capaç d’extrapolar l’anàlisi de competències al context real.
 • Prendre consciència de la importància de la intel·ligència emocional en el desenvolupament professional i és capaç d’identificar les habilitats principals que ha de tenir el mentor i el seu impacte en els processos d’aprenentatge.

Durada de la unitat

4 Hores

Contingut

Rols en mentoring
Introducció
El rol del menti o aprenent
Característiques i funcions del ment
El rol del mentor
Funcions del mentor
El mentor ideal
Criteris de selecció
El rol del coordinador
Característiques del coordinador
Funcions
Altres rols
Managers o responsables directes dels participants
Líders informals
Comunicació inicial
Matching o aparellament mentor-mentee
Criteris
Gestió del procés
Presentació dels participants
Marc de relació
Objectius del marc de relació
Punts del marc de la relació
Resum

5 – La intel·ligència emocional: la gran aliada

Objectiu

 • Aprendre a implementar un programa de mentoring, comprenent-ne la tipologia i el substrat cultural i analitzant l’itinerari a seguir i els pilars fonamentals en què s’ha de sustentar perquè tingui èxit.
 • Construir la meva Marca Personal en coherència amb qui sóc, on vull arribar i què vull transmetre com a líder.

Durada de la unitat

10 Hores 25 Minuts

Contingut

La intel·ligència emocional: la gran aliada
Introducció
Conceptes previs
Beneficis de la Intel·ligència emocional
Beneficis de la intel·ligència emocional a les organitzacions
Orígens i desenvolupament de la Intel·ligència emocional
La teoria de les intel·ligències múltiples
Naixement i difusió del concepte d’intel·ligència emocional
Intel·ligència emocional i competències
El model de Daniel Goleman
Detecció del talent
El clima emocional
Emocions i aprenentatge
Gestió emocional
Recomanacions per generar un clima emocional positiu
La motivació
L’equació del canvi
El poder de les creences
Tipus de creences
Full de ruta de les creences
Transformació de creences
Facilitadors emocionals
Autoconeixement
Les tres dimensions de l’autoconeixement
La finestra de Johari
Formació dels mentors. Kit d’eines
L’escolta activa
Característiques de l’escolta
L’atenció
Claus per desenvolupar l’escolta
L’empatia
Les preguntes
Les preguntes poderoses
Les preguntes reflexives
Reconeixement i feedback
Feedback
Reconeixement
L’habilitat estrella: la confiança
L’equació de la confiança
Resum

6 – El final del programa, un nou començament

Objectiu

Reconèixer l’impacte que té l’avaluació final d’un programa de mentoring identificant-ne els sistemes d’avaluació i el marc.

Durada de la unitat

2 Hores 55 Minuts

Contingut

El final del programa, un nou començament
Introducció
Tancament del procés segons el rol
Recomanacions de tancament
Avaluació final
Mesurament de resultats
Evolució dels ments
El desenvolupament del mentor
Interpretació de la informació obtinguda
Comunicació
Revisió de resultats
Projecció a futur: properes accions

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Mentoring organitzacional”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt