Categoria 

LLEI PREVENCIÓ DE PÈRDUES I REBUIG ALIMENTARI

Les pèrdues i el malbaratament d’aliments tenen l’origen en la ineficiència dels sistemes alimentaris i en la manca de conscienciació social. Segons la FAO, entre les fases de la postcollita i la venda al detall es perd fins al 14% de la quantitat d’aliments que es produeixen a tot el món.
Però no només es desaprofiten els aliments en si mateixos, sinó també els recursos emprats per produir-los, tant les matèries primeres com els recursos humans, tècnics i econòmics.
A més, aquest fenomen comporta importants conseqüències ambientals, ja que els aliments desaprofitats generen una elevada empremta hídrica i carbònica. En conjunt, el malbaratament d’aliment és responsable de la quarta part de les emissions totals del sistema agroalimentari, cosa que representa al voltant d’una tona de CO2e per càpita a l’any.
Per tant, la pèrdua i el malbaratament alimentari suposen un problema en termes socials, de protecció ambiental i de creixement econòmic que han d’afrontar els diferents organismes i entitats públiques, tant nacionals com internacionals.
Al nostre país, el projecte de Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari aprovat el passat 7 de juny dona resposta a la necessitat de resoldre aquest problema, establint activitats que impliquen tant els agents de la cadena alimentària com la mateixa administració.
Entre aquestes actuacions, hi ha l’obligatorietat de disposar d’un “Pla per a la prevenció de les pèrdues i malbaratament alimentari” que contempli la manera com aplicarà la jerarquia de prioritats en la gestió de les pèrdues i el malbaratament alimentari establert en aquesta disposició.

Dins del sector, està dirigit a:

Empreses del sector de l’hostaleria o la restauració i altres proveïdors de serveis alimentaris (centres sanitaris, centres educatius, centres penitenciaris, centres d’internament d’estrangers, residències de serveis socials i, en general, tots els establiments permanents que ofereixin càtering o servei de menjador ).
Operadors del sector primari, incloses cooperatives i altres entitats associatives.
Empreses d’elaboració, fabricació o distribució d’aliments
Comerç al detall.

 

LLEI PREVENCIÓ DE PÈRDUES I REBUIG ALIMENTARI

Les pèrdues i el malbaratament d’aliments tenen l’origen en la ineficiència dels sistemes alimentaris i en la manca de conscienciació social. Segons la FAO, entre les fases de la postcollita i la venda al detall es perd fins al 14% de la quantitat d’aliments que es produeixen a tot el món.
Però no només es desaprofiten els aliments en si mateixos, sinó també els recursos emprats per produir-los, tant les matèries primeres com els recursos humans, tècnics i econòmics.
A més, aquest fenomen comporta importants conseqüències ambientals, ja que els aliments desaprofitats generen una elevada empremta hídrica i carbònica. En conjunt, el malbaratament d’aliment és responsable de la quarta part de les emissions totals del sistema agroalimentari, cosa que representa al voltant d’una tona de CO2e per càpita a l’any.
Per tant, la pèrdua i el malbaratament alimentari suposen un problema en termes socials, de protecció ambiental i de creixement econòmic que han d’afrontar els diferents organismes i entitats públiques, tant nacionals com internacionals.
Al nostre país, el projecte de Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari aprovat el passat 7 de juny dona resposta a la necessitat de resoldre aquest problema, establint activitats que impliquen tant els agents de la cadena alimentària com la mateixa administració.
Entre aquestes actuacions, hi ha l’obligatorietat de disposar d’un “Pla per a la prevenció de les pèrdues i malbaratament alimentari” que contempli la manera com aplicarà la jerarquia de prioritats en la gestió de les pèrdues i el malbaratament alimentari establert en aquesta disposició.

Dins del sector, està dirigit a:

Empreses del sector de l’hostaleria o la restauració i altres proveïdors de serveis alimentaris (centres sanitaris, centres educatius, centres penitenciaris, centres d’internament d’estrangers, residències de serveis socials i, en general, tots els establiments permanents que ofereixin càtering o servei de menjador ).
Operadors del sector primari, incloses cooperatives i altres entitats associatives.
Empreses d’elaboració, fabricació o distribució d’aliments
Comerç al detall.

 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Professionals del sector agroalimentari oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Conèixer el problema de les deixalles alimentàries, les mesures adoptades pels organismes públics per prevenir-ne la producció i el contingut bàsic d’un pla per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

Dirigit a Professionals del sector agroalimentari que estiguin interessats a conèixer els requisits exigits la nova normativa sobre prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari, en especial:
Responsables de qualitat.
Tècnics de qualitat.
Responsables de producció.
Gerents i directius.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Durada:

10 H.

Pla d'estudis

1 – El problema de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Objectiu
Conèixer el problema de les deixalles alimentàries i les principals mesures adoptades pels organismes nacionals i internacionals per prevenir-lo.

Durada de la unitat
2 Hores 15 Minuts
Contingut
El problema de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Introducció
Causes de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Conseqüències de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Impacte mediambiental
Impacte econòmic
Impacte social
Magnitud del problema
A escala mundial
A la Unió Europea
A Espanya
Actuacions de les entitats públiques internacionals, europees i nacionals
Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO)
UE
Espanya
Resum
2 – Projecte de Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari I
Objectiu
Conèixer les disposicions generals de la Llei per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, especialment la jerarquia de prioritats que han d’aplicar els agents de la cadena alimentària.

Durada de la unitat
1 Hora 45 Minuts
Contingut
Projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari I
Introducció
Disposicions generals
Quin és l’objecte i les finalitats d’aquesta norma?
A qui s’aplica aquesta norma?
Què són les pèrdues i el malbaratament alimentari?
Quins són els principis rectors d’aquesta disposició?
Quina és la jerarquia de prioritats que han d’aplicar els agents de la cadena alimentària?
Resum
3 – Projecte de Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari II
Objectiu
Conèixer les obligacions dels agents de la cadena alimentària amb relació a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

Identificar les bones pràctiques que poden posar en pràctica els agents de la cadena alimentària per prevenir el malbaratament alimentari.

Durada de la unitat
2 Hores 50 Minuts
Contingut
Projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari II
Introducció
Mesures per prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari
Quines són les obligacions dels agents de la cadena alimentària?
Tots els agents de la cadena alimentària
Empreses d’hostaleria i restauració
Empreses i entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments per a la donació d’aliments
Administracions públiques
Quines bones pràctiques poden adoptar els agents de la cadena alimentària?
Empreses de venda d’aliments al consumidor final
Sector de l’hostaleria i altres proveïdors de serveis alimentaris
Quines mesures i instruments poden aplicar les administracions públiques per al foment i el control de la reducció de les PDA?
Racionalització de les dates de consum preferent
Foment de l’autoregulació
Planificació de la política de prevenció i reducció de les PDA
Quines sancions es poden interposar després de la publicació d’aquesta llei?
Tipus d’infraccions
Sancions
Resum
4 – Pla per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Objectiu
Conèixer les etapes per a l’elaboració i la implementació d’un pla per a la reducció i la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

Durada de la unitat
3 Hores 10 Minuts
Contingut
Pla per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Introducció
Beneficis de la implantació d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Legals
Econòmics
Socials
Ambientals
Etapes de l’elaboració i la implementació d’un pla per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Etapa 1. Definició dels objectius estratègics
Etapa 2. Designació del personal/equip de treball responsable
Etapa 3. Descripció dels fluxos del procés productiu
Descripció dels productes i línies de producció
Descripció de les destinacions dels diferents productes retirats de la cadena
Etapa 4. Quantificació de les PDA
Definició de l’abast de la quantificació
Elecció de la metodologia de quantificació
Quantificació
Etapa 5. Anàlisi de les causes i l’establiment d’accions de prevenció i reducció de PDA
Anàlisi de les causes
Definició d’objectius, metes i accions per prevenir i reduir PDA
Definició d’un programa d’accions de prevenció i reducció de les PDA
Etapa 6. Identificació de punts crítics i definició de mesures correctores
Causes per les quals es generen punts crítics.
Vigilància i control de punts crítics
Adopció de mesures correctores
Etapa 7. Sistema de documentació i registre
Etapa 8. Verificació
Etapa 9. Revisió i actualització del Pla
Altres activitats en la implementació de plans per a la prevenció i reducció de PDA
Formació i sensibilització del personal
Comunicació i difusió de resultats.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “LLEI PREVENCIÓ DE PÈRDUES I REBUIG ALIMENTARI”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

LLEI PREVENCIÓ DE PÈRDUES I REBUIG ALIMENTARI

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Professionals del sector agroalimentari oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Conèixer el problema de les deixalles alimentàries, les mesures adoptades pels organismes públics per prevenir-ne la producció i el contingut bàsic d’un pla per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

Dirigit a Professionals del sector agroalimentari que estiguin interessats a conèixer els requisits exigits la nova normativa sobre prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari, en especial:
Responsables de qualitat.
Tècnics de qualitat.
Responsables de producció.
Gerents i directius.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Durada:

10 H.

Pla d'estudis

1 – El problema de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Objectiu
Conèixer el problema de les deixalles alimentàries i les principals mesures adoptades pels organismes nacionals i internacionals per prevenir-lo.

Durada de la unitat
2 Hores 15 Minuts
Contingut
El problema de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Introducció
Causes de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Conseqüències de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Impacte mediambiental
Impacte econòmic
Impacte social
Magnitud del problema
A escala mundial
A la Unió Europea
A Espanya
Actuacions de les entitats públiques internacionals, europees i nacionals
Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO)
UE
Espanya
Resum
2 – Projecte de Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari I
Objectiu
Conèixer les disposicions generals de la Llei per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, especialment la jerarquia de prioritats que han d’aplicar els agents de la cadena alimentària.

Durada de la unitat
1 Hora 45 Minuts
Contingut
Projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari I
Introducció
Disposicions generals
Quin és l’objecte i les finalitats d’aquesta norma?
A qui s’aplica aquesta norma?
Què són les pèrdues i el malbaratament alimentari?
Quins són els principis rectors d’aquesta disposició?
Quina és la jerarquia de prioritats que han d’aplicar els agents de la cadena alimentària?
Resum
3 – Projecte de Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari II
Objectiu
Conèixer les obligacions dels agents de la cadena alimentària amb relació a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

Identificar les bones pràctiques que poden posar en pràctica els agents de la cadena alimentària per prevenir el malbaratament alimentari.

Durada de la unitat
2 Hores 50 Minuts
Contingut
Projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari II
Introducció
Mesures per prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari
Quines són les obligacions dels agents de la cadena alimentària?
Tots els agents de la cadena alimentària
Empreses d’hostaleria i restauració
Empreses i entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments per a la donació d’aliments
Administracions públiques
Quines bones pràctiques poden adoptar els agents de la cadena alimentària?
Empreses de venda d’aliments al consumidor final
Sector de l’hostaleria i altres proveïdors de serveis alimentaris
Quines mesures i instruments poden aplicar les administracions públiques per al foment i el control de la reducció de les PDA?
Racionalització de les dates de consum preferent
Foment de l’autoregulació
Planificació de la política de prevenció i reducció de les PDA
Quines sancions es poden interposar després de la publicació d’aquesta llei?
Tipus d’infraccions
Sancions
Resum
4 – Pla per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Objectiu
Conèixer les etapes per a l’elaboració i la implementació d’un pla per a la reducció i la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

Durada de la unitat
3 Hores 10 Minuts
Contingut
Pla per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Introducció
Beneficis de la implantació d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Legals
Econòmics
Socials
Ambientals
Etapes de l’elaboració i la implementació d’un pla per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari
Etapa 1. Definició dels objectius estratègics
Etapa 2. Designació del personal/equip de treball responsable
Etapa 3. Descripció dels fluxos del procés productiu
Descripció dels productes i línies de producció
Descripció de les destinacions dels diferents productes retirats de la cadena
Etapa 4. Quantificació de les PDA
Definició de l’abast de la quantificació
Elecció de la metodologia de quantificació
Quantificació
Etapa 5. Anàlisi de les causes i l’establiment d’accions de prevenció i reducció de PDA
Anàlisi de les causes
Definició d’objectius, metes i accions per prevenir i reduir PDA
Definició d’un programa d’accions de prevenció i reducció de les PDA
Etapa 6. Identificació de punts crítics i definició de mesures correctores
Causes per les quals es generen punts crítics.
Vigilància i control de punts crítics
Adopció de mesures correctores
Etapa 7. Sistema de documentació i registre
Etapa 8. Verificació
Etapa 9. Revisió i actualització del Pla
Altres activitats en la implementació de plans per a la prevenció i reducció de PDA
Formació i sensibilització del personal
Comunicació i difusió de resultats.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “LLEI PREVENCIÓ DE PÈRDUES I REBUIG ALIMENTARI”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt