Categoria 

SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS – UF0129 ANIMACIÓ SOCIAL DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS

Aquest Curs SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional de Sanitat. Amb aquest CURS SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i identificar els camps d’aplicació i intervenció de la rehabilitació i la fisioteràpia en persones grans.

El conjunt de materials didàctics s’ajusta a allò que s’ha exposat a l’itinerari d’aprenentatge pertanyent a la Unitat Formativa UF0129 Animació Social de Persones Dependents, inclosa al Mòdul Formatiu MF1019_2 Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions, regulada al Reial Decret 1379/ 2008, d’1 d’agost, modificat pel RD 721/2011, de 20 de maig que permeti a l’alumnat adquirir les competències professionals necessàries per analitzar l’estructura i les característiques de projectes contextualitzats en el tracte amb persones dependents, així com realitzar un suport en l’animació social de persones dependents en institucions.

SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS – UF0129 ANIMACIÓ SOCIAL DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS

Aquest Curs SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional de Sanitat. Amb aquest CURS SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i identificar els camps d’aplicació i intervenció de la rehabilitació i la fisioteràpia en persones grans.

El conjunt de materials didàctics s’ajusta a allò que s’ha exposat a l’itinerari d’aprenentatge pertanyent a la Unitat Formativa UF0129 Animació Social de Persones Dependents, inclosa al Mòdul Formatiu MF1019_2 Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions, regulada al Reial Decret 1379/ 2008, d’1 d’agost, modificat pel RD 721/2011, de 20 de maig que permeti a l’alumnat adquirir les competències professionals necessàries per analitzar l’estructura i les característiques de projectes contextualitzats en el tracte amb persones dependents, així com realitzar un suport en l’animació social de persones dependents en institucions.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment.. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Aquest Curs SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional de Sanitat. Amb aquest CURS SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i identificar els camps d’aplicació i intervenció de la rehabilitació i la fisioteràpia en persones grans.

El conjunt de materials didàctics s’ajusta a allò que s’ha exposat a l’itinerari d’aprenentatge pertanyent a la Unitat Formativa UF0129 Animació Social de Persones Dependents, inclosa al Mòdul Formatiu MF1019_2 Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions, regulada al Reial Decret 1379/ 2008, d’1 d’agost, modificat pel RD 721/2011, de 20 de maig que permeti a l’alumnat adquirir les competències professionals necessàries per analitzar l’estructura i les característiques de projectes contextualitzats en el tracte amb persones dependents, així com realitzar un suport en l’animació social de persones dependents en institucions.

 

Durada:

55 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS

UNITAT DIDÀCTICA 1. LA FISIOTERÀPIA. NOCIONS PRINCIPALS PER A LA SEVA APLICACIÓ A LES PERSONES MAJORS.
Objectius de la rehabilitació i la fisioteràpia
Prescripció de la fisioteràpia
UNITAT DIDÀCTICA 2. EIXOS DE TREBALL AMB ELS MAJORS: CAMP D’APLICACIÓ DE LA PROFESSIÓ.
UNITAT DIDÀCTICA 3. CAMPS D’INTERVENCIÓ: IMPORTÀNCIA DE L’EXERCICI FÍSIC ALS MAJORS.
UNITAT DIDÀCTICA 4. LA PREVENCIÓ DE L’ENVELLIMENT PATOLÒGIC.
Tipus de malalties
Antic malalt
Pluripatologia
Tendència a la cronicitat i invalidesa
Actituds preventives de deteriorament de l’estat general
UNITAT DIDÀCTICA 5. PROGRAMACIÓ DE TRACTAMENTS FISIOTERAPÈUTICS EN FUNCIÓ DELS CASOS ESPECÍFICS.
Calor i llum
Corrents elèctrics
Hidroteràpia
Crioteràpia
Ultrasons
Banys de parafina
Massatge
Tracció cervical
Embenats funcionals
Infiltracions
Magnetoteràpia
Lesió dels teixits tous
UNITAT DIDÀCTICA 6. LA REHABILITACIÓ EN LA MAJOR.
Recuperació motora del més gran del decúbit a la bidepestació
Reeducació motora del vell Retorn a la marxa
Rehabilitació respiratòria

UF0129 ANIMACIÓ SOCIAL DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS

UNITAT DIDÀCTICA 1. PARTICIPACIÓ EN L’ATENCIÓ PSICOSOCIAL DE LES PERSONES DEPENDENTS A LA INSTITUCIÓ SOCIOSANITÀRIA.
Foment de l’adaptació a la institució de les persones dependents:
– Característiques.
– Factors que afavoreixen o dificulten ladaptació.
– Suport durant el període dadaptació.
– Estratègies dintervenció.
Foment de la relació social de les persones dependents:
– Característiques.
– Habilitats socials fonamentals.
– Factors.
– Dificultats.
– Tècniques per afavorir la relació social.
– Activitats dacompanyament i de relació social, individual i grupal.
– Mitjans i recursos: aplicacions de les noves tecnologies, recursos de lentorn.
Utilització de l’ambient com a factor afavoridor de l’autonomia personal, comunicació i relació social:
– Elements espacials i materials: distribució, presentació.
– Decoració despais.
– Disseny i elaboració de materials.
– Característiques específiques de la motivació i laprenentatge de les persones malaltes dependents.
UNITAT DIDÀCTICA 2. RECONEIXEMENT DE LES CARACTERÍSTIQUES PSICOLÒGIQUES DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS.
Conceptes fonamentals:
– Cicle vital.
– Conducta.
– Processos cognitius.
– Motivació.
– Emoció, alteracions.
Procés d’envelliment:
– Malaltia i convalescència: canvis biopsicosocials.
– Incidències en la qualitat de vida.
– Evolució de lentorn socioafectiu i de la sexualitat de la persona gran.
– Necessitats especials datenció i suport integral.
– Qualitat de vida, suport i autodeterminació en la persona gran.
– Conceptes fonamentals.
– Característiques i necessitats en malaltia i convalescència.
Discapacitats a les persones dependents:
– Concepte.
– Classificació i etiologies freqüents.
– Característiques i necessitats.
– Qualitat de vida, suport i autodeterminació de les persones amb discapacitat.
UNITAT DIDÀCTICA 3. ACOMPANYAMENT DELS USUARIS.
Concepte d’acompanyament de les persones dependents a la institució.
Àrees dintervenció, límits i deontologia.
Funcions i paper del professional a l’acompanyament.
Intervencions més freqüents.
Tècniques i activitats per afavorir la relació social.
Tècniques bàsiques de comunicació: individuals i grupals.
Acompanyament a les activitats.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS – UF0129 ANIMACIÓ SOCIAL DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS – UF0129 ANIMACIÓ SOCIAL DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment.. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Aquest Curs SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional de Sanitat. Amb aquest CURS SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i identificar els camps d’aplicació i intervenció de la rehabilitació i la fisioteràpia en persones grans.

El conjunt de materials didàctics s’ajusta a allò que s’ha exposat a l’itinerari d’aprenentatge pertanyent a la Unitat Formativa UF0129 Animació Social de Persones Dependents, inclosa al Mòdul Formatiu MF1019_2 Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions, regulada al Reial Decret 1379/ 2008, d’1 d’agost, modificat pel RD 721/2011, de 20 de maig que permeti a l’alumnat adquirir les competències professionals necessàries per analitzar l’estructura i les característiques de projectes contextualitzats en el tracte amb persones dependents, així com realitzar un suport en l’animació social de persones dependents en institucions.

 

Durada:

55 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS

UNITAT DIDÀCTICA 1. LA FISIOTERÀPIA. NOCIONS PRINCIPALS PER A LA SEVA APLICACIÓ A LES PERSONES MAJORS.
Objectius de la rehabilitació i la fisioteràpia
Prescripció de la fisioteràpia
UNITAT DIDÀCTICA 2. EIXOS DE TREBALL AMB ELS MAJORS: CAMP D’APLICACIÓ DE LA PROFESSIÓ.
UNITAT DIDÀCTICA 3. CAMPS D’INTERVENCIÓ: IMPORTÀNCIA DE L’EXERCICI FÍSIC ALS MAJORS.
UNITAT DIDÀCTICA 4. LA PREVENCIÓ DE L’ENVELLIMENT PATOLÒGIC.
Tipus de malalties
Antic malalt
Pluripatologia
Tendència a la cronicitat i invalidesa
Actituds preventives de deteriorament de l’estat general
UNITAT DIDÀCTICA 5. PROGRAMACIÓ DE TRACTAMENTS FISIOTERAPÈUTICS EN FUNCIÓ DELS CASOS ESPECÍFICS.
Calor i llum
Corrents elèctrics
Hidroteràpia
Crioteràpia
Ultrasons
Banys de parafina
Massatge
Tracció cervical
Embenats funcionals
Infiltracions
Magnetoteràpia
Lesió dels teixits tous
UNITAT DIDÀCTICA 6. LA REHABILITACIÓ EN LA MAJOR.
Recuperació motora del més gran del decúbit a la bidepestació
Reeducació motora del vell Retorn a la marxa
Rehabilitació respiratòria

UF0129 ANIMACIÓ SOCIAL DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS

UNITAT DIDÀCTICA 1. PARTICIPACIÓ EN L’ATENCIÓ PSICOSOCIAL DE LES PERSONES DEPENDENTS A LA INSTITUCIÓ SOCIOSANITÀRIA.
Foment de l’adaptació a la institució de les persones dependents:
– Característiques.
– Factors que afavoreixen o dificulten ladaptació.
– Suport durant el període dadaptació.
– Estratègies dintervenció.
Foment de la relació social de les persones dependents:
– Característiques.
– Habilitats socials fonamentals.
– Factors.
– Dificultats.
– Tècniques per afavorir la relació social.
– Activitats dacompanyament i de relació social, individual i grupal.
– Mitjans i recursos: aplicacions de les noves tecnologies, recursos de lentorn.
Utilització de l’ambient com a factor afavoridor de l’autonomia personal, comunicació i relació social:
– Elements espacials i materials: distribució, presentació.
– Decoració despais.
– Disseny i elaboració de materials.
– Característiques específiques de la motivació i laprenentatge de les persones malaltes dependents.
UNITAT DIDÀCTICA 2. RECONEIXEMENT DE LES CARACTERÍSTIQUES PSICOLÒGIQUES DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS.
Conceptes fonamentals:
– Cicle vital.
– Conducta.
– Processos cognitius.
– Motivació.
– Emoció, alteracions.
Procés d’envelliment:
– Malaltia i convalescència: canvis biopsicosocials.
– Incidències en la qualitat de vida.
– Evolució de lentorn socioafectiu i de la sexualitat de la persona gran.
– Necessitats especials datenció i suport integral.
– Qualitat de vida, suport i autodeterminació en la persona gran.
– Conceptes fonamentals.
– Característiques i necessitats en malaltia i convalescència.
Discapacitats a les persones dependents:
– Concepte.
– Classificació i etiologies freqüents.
– Característiques i necessitats.
– Qualitat de vida, suport i autodeterminació de les persones amb discapacitat.
UNITAT DIDÀCTICA 3. ACOMPANYAMENT DELS USUARIS.
Concepte d’acompanyament de les persones dependents a la institució.
Àrees dintervenció, límits i deontologia.
Funcions i paper del professional a l’acompanyament.
Intervencions més freqüents.
Tècniques i activitats per afavorir la relació social.
Tècniques bàsiques de comunicació: individuals i grupals.
Acompanyament a les activitats.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “SANT001PO ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ ALS MAJORS – UF0129 ANIMACIÓ SOCIAL DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt