Categoria 

Les cures centrades en la persona

Potser el curs s’hauria d’haver anomenat “Cures centrades en la persona amb discapacitat”, però, s’ha omès a compte el qualificatiu de la persona perquè totes les persones tenim les mateixes necessitats… el que varia és la manera de satisfer-les. Per això és fonamental que qui se senti vinculat a les persones amb discapacitat, i hauríem de ser tots, sentim la urgència de formar-nos adequadament per comprometre’ns a oferir suports actius, cures centrades en la persona que garanteixin la dignitat, els drets, el benestar, la felicitat en definitiva de les persones amb discapacitat. 

La societat necessita persones que es comprometin a oferir oportunitats i no dificultats, persones que destaquin les fortaleses i no només les debilitats, les persones que fomentin l’autonomia i l’autodeterminació, no la dependència i la restricció de drets i llibertats.

El curs motivarà l’alumne a emprendre un viatge juntament amb la persona cuidada, un viatge amb diferents escales: la del benestar físic, la del benestar emocional, la del desenvolupament personal… fins a assolir l’escala de la felicitat. El viatge no està exempt d’obstacles però el curs us proporcionarà la metodologia i les eines necessàries per gaudir del camí i arribar a la meta. 

Les cures centrades en la persona

Potser el curs s’hauria d’haver anomenat “Cures centrades en la persona amb discapacitat”, però, s’ha omès a compte el qualificatiu de la persona perquè totes les persones tenim les mateixes necessitats… el que varia és la manera de satisfer-les. Per això és fonamental que qui se senti vinculat a les persones amb discapacitat, i hauríem de ser tots, sentim la urgència de formar-nos adequadament per comprometre’ns a oferir suports actius, cures centrades en la persona que garanteixin la dignitat, els drets, el benestar, la felicitat en definitiva de les persones amb discapacitat. 

La societat necessita persones que es comprometin a oferir oportunitats i no dificultats, persones que destaquin les fortaleses i no només les debilitats, les persones que fomentin l’autonomia i l’autodeterminació, no la dependència i la restricció de drets i llibertats.

El curs motivarà l’alumne a emprendre un viatge juntament amb la persona cuidada, un viatge amb diferents escales: la del benestar físic, la del benestar emocional, la del desenvolupament personal… fins a assolir l’escala de la felicitat. El viatge no està exempt d’obstacles però el curs us proporcionarà la metodologia i les eines necessàries per gaudir del camí i arribar a la meta. 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

 • Continguts actualitzats.
 • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
 • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Adquirir coneixements, actituds i habilitats relacionats amb la “cura” de les persones amb discapacitat en qualsevol context social: àmbit familiar, institucional – educatiu, ocupacional, sociosanitari, residencial, etc., que afavoreixin la inclusió de la persona en el seu propi projecte de vida.

Fomentar i garantir el desenvolupament personal i els drets de cada persona cuidada a través de la implicació de l’alumne al curs, i de l’aplicació del model “Planificació Centrada a la Persona”.

Dirigit a:

Aquest curs està dirigit a totes aquelles persones que conviuen amb persones amb discapacitat, ja sigui a nivell familiar, professional o qualsevol altre context social.  

Va dirigit a individus ia grups de treball que no es conformen amb les solucions de sempre i volen forjar solucions vàlides per als nous reptes que ens ofereixen les cures de persones amb discapacitat avui dia.

 • Treballadors de l’àmbit sociosanitari (Hospitals, Residències, Centres ocupacionals, educatius)
 • Cuidadors no professionals de persones amb discapacitat.
 • Voluntaris, amics…
Durada:

15 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – L’enfocament actual de les persones amb discapacitat
Objectiu
Conèixer la repercussió personal i social que ha tingut per a les persones i famílies afectades el qualificatiu “discapacitades” o altres de similars centrats en la deficiència i en la minusvalidesa i no en la persona com a subjecte de dret. Oferir una visió històrica de l’estigma que ha suposat patir la discapacitat en altres temps i presentar el nou model social en el marc de la defensa dels drets i de la qualitat de vida.

Durada de la unitat
2 Hores 05 Minuts
Contingut
El nou enfocament de les persones amb discapacitat
Introducció
Les persones amb discapacitat al llarg de la història
Nomenclatura i etimologia associada al col·lectiu de persones amb discapacitat
Persones amb discapacitat: concepte actual
L’Organització Mundial de la Salut
L’Organització de les Nacions Unides
Resum
2 – Classificació de la discapacitat
Objectiu
Oferir a l’alumne una classificació validada a nivell internacional perquè adquireixi coneixements i habilitats amb què poder realitzar el perfil de la persona amb discapacitat. La CIF, “Classificació Internacional del Funcionament, la Discapacitat i la Salut”, va ser elaborada per l’OMS el 2001. En finalitzar la unitat l’alumne verificarà els coneixements adquirits a través de la realització de l’exercici obligatori proposat a la unitat.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Classificació de la discapacitat
Introducció. Classificació Internacional del Funcionament, la Discapacitat i la Salut
Funcionament i discapacitat
Funcions i estructures corporals
Canvis en les funcions corporals
Canvis a les estructures corporals
Activitats i participació
Capacitat
Acompliment i realització
Factors contextuals
Factors ambientals
Factors personals
Qualificadors
Qualificadors de les funcions corporals
Qualificadors de les Activitats i Participació
Els factors personals
Les persones amb discapacitat més vulnerables
Resum
3 – El model de cures centrat en la persona amb discapacitat
Objectiu
Cal destacar que les necessitats de les persones són similars per a totes. Les necessitats formen part de l’ésser humà sigui quina sigui, la seva edat, la seva raça, el seu context social… tanmateix, la manera de satisfer aquestes necessitats ha de ser específica. Les cures, enteses com a generadors de salut, han de ser exclusives, individualitzades, centrades en cada persona. La unitat ofereix a l’alumne la metodologia pròpia de les cures centrades en la persona com a mètode validat per a l’assoliment de les diferents dimensions que configuren la qualitat de vida segons el model de Schalok.

Durada de la unitat
2 Hores 15 Minuts
Contingut
El model de cures centrat en la persona amb discapacitat
Introducció
Qualitat de vida
Metodologia: Planificació Centrada a la Persona
Fases de la PCP
Fase 1. El cercle de suport
Fase 2. El perfil personal
Fase 3. El pla de futur personal
Fase 4. Revisió del Pla
Models a seguir: associacions en què es treballa amb aquesta metodologia
Resum
4 – Foment del Benestar Físic a través de les cures
Objectiu
Acompanyar l’alumne en l’anàlisi del model de cures centrat en la persona, fer-lo comprendre cadascuna de les fases que el constitueixen i involucrar-lo en el disseny d’una planificació individual. La unitat ofereix nombroses eines i recursos de diferents entitats que treballen amb aquest col·lectiu perquè l’alumne s’afiance i se senti en tot moment “suport” de la persona amb discapacitat.

Durada de la unitat
2 Hores 05 Minuts
Contingut
Foment del Benestar Físic a través de les cures
Introducció
Pràctiques professionals del model “foment de la qualitat de vida a través de la PCP”
Les necessitats de les persones a qui adrecem les nostres cures
Característiques de les cures personals rebudes
L’autocura
Altres activitats de la vida diària
Ajuts tècnics vs. Productes de suport
Resum
5 – La cura que genera Benestar Emocional
Objectiu
Sentir-se bé amb un mateix és un dels objectius que qualsevol persona desitja per a ell mateix. La unitat proposa aprofundir en el concepte “estar bé” com a gènesi del sentir-se bé, per això analitza el món de les emocions, de les actituds i conductes generadores de benestar. En les persones amb discapacitat hi ha alguns límits que acoten el benestar i que cal que conegui l’alumne perquè pugui comprendre la persona a qui dirigeix ​​les seves cures. El contingut de la unitat ofereix alhora una metodologia molt interessant per abordar aquests límits: “el Suport Conductual Positiu”.

Durada de la unitat
3 Hores
Contingut
La cura que genera Benestar Emocional
Introducció
El Benestar Emocional: qualitat de vida
Límits del Benestar Emocional a les persones amb discapacitat
Problemes de salut mental
Problemes de conducta
Entorn i tipus de suports rebuts
Metodologia: El Suport Conductual Positiu (APC)
Fonaments bàsics de l’ACP
Objectius de l’APC
Recursos i materials per a l’estudi i l’aplicació de l’ACP
Resum
6 – Benestar Material i Autodeterminació
Objectiu
Oferir continguts que ajudaran l’alumne a comprendre la necessitat de potenciar el desenvolupament personal a través d’algunes estratègies inclusives d’aplicació en l’àmbit de l’educació, de l’ocupació, de la cultura…. Motivar l’alumne a esdevenir garant d’oportunitats del desenvolupament personal i de l’autodeterminació.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
Benestar Material i Autodeterminació
El Benestar Material de les persones amb discapacitat
El desenvolupament personal i l’autodeterminació
Educació
Ocupació
Preferències, decisions, autonomia: Autodeterminació
Estratègies per fomentar l’autodeterminació de les persones

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Les cures centrades en la persona”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Les cures centrades en la persona

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

 • Continguts actualitzats.
 • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
 • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Adquirir coneixements, actituds i habilitats relacionats amb la “cura” de les persones amb discapacitat en qualsevol context social: àmbit familiar, institucional – educatiu, ocupacional, sociosanitari, residencial, etc., que afavoreixin la inclusió de la persona en el seu propi projecte de vida.

Fomentar i garantir el desenvolupament personal i els drets de cada persona cuidada a través de la implicació de l’alumne al curs, i de l’aplicació del model “Planificació Centrada a la Persona”.

Dirigit a:

Aquest curs està dirigit a totes aquelles persones que conviuen amb persones amb discapacitat, ja sigui a nivell familiar, professional o qualsevol altre context social.  

Va dirigit a individus ia grups de treball que no es conformen amb les solucions de sempre i volen forjar solucions vàlides per als nous reptes que ens ofereixen les cures de persones amb discapacitat avui dia.

 • Treballadors de l’àmbit sociosanitari (Hospitals, Residències, Centres ocupacionals, educatius)
 • Cuidadors no professionals de persones amb discapacitat.
 • Voluntaris, amics…
Durada:

15 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – L’enfocament actual de les persones amb discapacitat
Objectiu
Conèixer la repercussió personal i social que ha tingut per a les persones i famílies afectades el qualificatiu “discapacitades” o altres de similars centrats en la deficiència i en la minusvalidesa i no en la persona com a subjecte de dret. Oferir una visió històrica de l’estigma que ha suposat patir la discapacitat en altres temps i presentar el nou model social en el marc de la defensa dels drets i de la qualitat de vida.

Durada de la unitat
2 Hores 05 Minuts
Contingut
El nou enfocament de les persones amb discapacitat
Introducció
Les persones amb discapacitat al llarg de la història
Nomenclatura i etimologia associada al col·lectiu de persones amb discapacitat
Persones amb discapacitat: concepte actual
L’Organització Mundial de la Salut
L’Organització de les Nacions Unides
Resum
2 – Classificació de la discapacitat
Objectiu
Oferir a l’alumne una classificació validada a nivell internacional perquè adquireixi coneixements i habilitats amb què poder realitzar el perfil de la persona amb discapacitat. La CIF, “Classificació Internacional del Funcionament, la Discapacitat i la Salut”, va ser elaborada per l’OMS el 2001. En finalitzar la unitat l’alumne verificarà els coneixements adquirits a través de la realització de l’exercici obligatori proposat a la unitat.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Classificació de la discapacitat
Introducció. Classificació Internacional del Funcionament, la Discapacitat i la Salut
Funcionament i discapacitat
Funcions i estructures corporals
Canvis en les funcions corporals
Canvis a les estructures corporals
Activitats i participació
Capacitat
Acompliment i realització
Factors contextuals
Factors ambientals
Factors personals
Qualificadors
Qualificadors de les funcions corporals
Qualificadors de les Activitats i Participació
Els factors personals
Les persones amb discapacitat més vulnerables
Resum
3 – El model de cures centrat en la persona amb discapacitat
Objectiu
Cal destacar que les necessitats de les persones són similars per a totes. Les necessitats formen part de l’ésser humà sigui quina sigui, la seva edat, la seva raça, el seu context social… tanmateix, la manera de satisfer aquestes necessitats ha de ser específica. Les cures, enteses com a generadors de salut, han de ser exclusives, individualitzades, centrades en cada persona. La unitat ofereix a l’alumne la metodologia pròpia de les cures centrades en la persona com a mètode validat per a l’assoliment de les diferents dimensions que configuren la qualitat de vida segons el model de Schalok.

Durada de la unitat
2 Hores 15 Minuts
Contingut
El model de cures centrat en la persona amb discapacitat
Introducció
Qualitat de vida
Metodologia: Planificació Centrada a la Persona
Fases de la PCP
Fase 1. El cercle de suport
Fase 2. El perfil personal
Fase 3. El pla de futur personal
Fase 4. Revisió del Pla
Models a seguir: associacions en què es treballa amb aquesta metodologia
Resum
4 – Foment del Benestar Físic a través de les cures
Objectiu
Acompanyar l’alumne en l’anàlisi del model de cures centrat en la persona, fer-lo comprendre cadascuna de les fases que el constitueixen i involucrar-lo en el disseny d’una planificació individual. La unitat ofereix nombroses eines i recursos de diferents entitats que treballen amb aquest col·lectiu perquè l’alumne s’afiance i se senti en tot moment “suport” de la persona amb discapacitat.

Durada de la unitat
2 Hores 05 Minuts
Contingut
Foment del Benestar Físic a través de les cures
Introducció
Pràctiques professionals del model “foment de la qualitat de vida a través de la PCP”
Les necessitats de les persones a qui adrecem les nostres cures
Característiques de les cures personals rebudes
L’autocura
Altres activitats de la vida diària
Ajuts tècnics vs. Productes de suport
Resum
5 – La cura que genera Benestar Emocional
Objectiu
Sentir-se bé amb un mateix és un dels objectius que qualsevol persona desitja per a ell mateix. La unitat proposa aprofundir en el concepte “estar bé” com a gènesi del sentir-se bé, per això analitza el món de les emocions, de les actituds i conductes generadores de benestar. En les persones amb discapacitat hi ha alguns límits que acoten el benestar i que cal que conegui l’alumne perquè pugui comprendre la persona a qui dirigeix ​​les seves cures. El contingut de la unitat ofereix alhora una metodologia molt interessant per abordar aquests límits: “el Suport Conductual Positiu”.

Durada de la unitat
3 Hores
Contingut
La cura que genera Benestar Emocional
Introducció
El Benestar Emocional: qualitat de vida
Límits del Benestar Emocional a les persones amb discapacitat
Problemes de salut mental
Problemes de conducta
Entorn i tipus de suports rebuts
Metodologia: El Suport Conductual Positiu (APC)
Fonaments bàsics de l’ACP
Objectius de l’APC
Recursos i materials per a l’estudi i l’aplicació de l’ACP
Resum
6 – Benestar Material i Autodeterminació
Objectiu
Oferir continguts que ajudaran l’alumne a comprendre la necessitat de potenciar el desenvolupament personal a través d’algunes estratègies inclusives d’aplicació en l’àmbit de l’educació, de l’ocupació, de la cultura…. Motivar l’alumne a esdevenir garant d’oportunitats del desenvolupament personal i de l’autodeterminació.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
Benestar Material i Autodeterminació
El Benestar Material de les persones amb discapacitat
El desenvolupament personal i l’autodeterminació
Educació
Ocupació
Preferències, decisions, autonomia: Autodeterminació
Estratègies per fomentar l’autodeterminació de les persones

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Les cures centrades en la persona”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt