Categoria 

Intel·ligència emocional

En un món cada dia més competitiu, amb una sèrie de pressions de vegades inaguantables, amb exigències contínues i inabastables, hem de pensar com afrontar aquests i altres reptes personals i laborals que ens aniran apareixent.

Per aconseguir això aprendrem a poc a poc el que és la intel·ligència emocional, una nova forma de veure els problemes, els reptes, les relacions amb un mateix i amb els altres, i la vida en general. Ens coneixerem millor, per saber reconèixer les nostres emocions, saber controlar-les, saber motivar-nos adequadament, superant reptes abans impensables. Aquest serà el nostre objectiu. Millorar en tots els aspectes de la nostra vida ajudats per la intel·ligència emocional. 

També hem de pensar que ens comuniquem contínuament, tant verbalment com de manera no verbal. Triem en tot moment aplicant la nostra creativitat i busquem l’empatia i millorar les relacions amb els altres fomentant habilitats socials positives. Tot això serà molt més fàcil si utilitzem la intel·ligència emocional.

No oblidem que la competitivitat actual entre empreses és brutal, globalitzada i amb unes exigències de millora continuada imparables. El centre de tot el componen les persones, anomenades recursos humans, i la importància que tenen les capacitats d’aquestes persones és vital, sobretot quan formen part d’equips de treball. Aprendrem això i moltes altres coses.

Intel·ligència emocional

En un món cada dia més competitiu, amb una sèrie de pressions de vegades inaguantables, amb exigències contínues i inabastables, hem de pensar com afrontar aquests i altres reptes personals i laborals que ens aniran apareixent.

Per aconseguir això aprendrem a poc a poc el que és la intel·ligència emocional, una nova forma de veure els problemes, els reptes, les relacions amb un mateix i amb els altres, i la vida en general. Ens coneixerem millor, per saber reconèixer les nostres emocions, saber controlar-les, saber motivar-nos adequadament, superant reptes abans impensables. Aquest serà el nostre objectiu. Millorar en tots els aspectes de la nostra vida ajudats per la intel·ligència emocional. 

També hem de pensar que ens comuniquem contínuament, tant verbalment com de manera no verbal. Triem en tot moment aplicant la nostra creativitat i busquem l’empatia i millorar les relacions amb els altres fomentant habilitats socials positives. Tot això serà molt més fàcil si utilitzem la intel·ligència emocional.

No oblidem que la competitivitat actual entre empreses és brutal, globalitzada i amb unes exigències de millora continuada imparables. El centre de tot el componen les persones, anomenades recursos humans, i la importància que tenen les capacitats d’aquestes persones és vital, sobretot quan formen part d’equips de treball. Aprendrem això i moltes altres coses.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

L’objectiu en acabar aquest curs serà conèixer què és la intel·ligència emocional, saber alguna cosa més sobre les nostres emocions, els seus efectes i on es desenvolupen. Buscarem augmentar l’autoconeixement, l’autocontrol i redirigir-lo amb motivacions adequades cap a finalitats correctes.

Descobrirem aspectes increïbles que ens faran millorar i que mai abans no havíem valorat. La relacionarem amb la comunicació, si és possible aplicar-la per augmentar la nostra creativitat davant de nous problemes o reptes. Veurem com es pot fomentar l’empatia i aplicar-la a les relacions interpersonals, tenint en compte la intel·ligència social basada en la intel·ligència emocional, que es reflectirà en la millora de les nostres habilitats socials.

També aquest curs ens permetrà conèixer la millor manera d’utilitzar la intel·ligència emocional en relació amb les noves organitzacions laborals, amb un èmfasi especial en els equips de treball, el lideratge i la motivació en l’àmbit laboral. Passem més hores treballant que amb els nostres éssers estimats. Intentarem que aquest temps es desenvolupi de la millor manera possible, aprofitant-ho al màxim.

En definitiva, l’objectiu serà millorar les nostres vides basant-nos en la intel·ligència emocional, aplicant-la tant a aspectes laborals com a familiars, sentimentals, amistosos i personals.

Dirigit a:

Persones que vulguin millorar tant en la seva vida personal com laboral, utilitzant la intel·ligència emocional.

Durada:

50 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – L’ésser humà, la personalitat i el cervell

Objectiu

En aquest primer tema coneixerem de manera general la relació entre l’ésser humà, la seva personalitat i el cervell. Tot tenint en compte el camí que ens portarà a la intel·ligència emocional.

Durada de la unitat

3 Hores 30 Minuts

Contingut

L’ésser humà, la personalitat i el cervell
Introducció
L’individu, la persona i la personalitat
La consciència
La personalitat
La personalitat, factors d’interès
Persones extravertides
Persones introvertides
Personalitat, tipus de personalitat
Indecís
Silenciós
Egocèntric
Reflexiu
Conversador
Discutidor
Tímid
Escèptic
Tipus de personalitat segons els temperaments
Cap a l’equilibri psicològic
 Com podem assolir l’equilibri psicològic?
El cervell
Resum

2 – Intel·ligència cognitiva i intel·ligència emocional

Objectiu

La nostra intenció és exposar els punts principals de la intel·ligència emocional i la intel·ligència cognitiva, que es mesura a través del coeficient intel·lectual. Veurem com, més enllà de contradir-se, es poden complementar perfectament.

Durada de la unitat

2 Hores 45 Minuts

Contingut

Intel·ligència cognitiva i intel·ligència emocional
La intel·ligència
Dimensions de la intel·ligència
 La intel·ligència com a capacitat o competència
La intel·ligència com a estratègia
La intel·ligència com a coneixement
La intel·ligència com a adaptació al medi
Intel·ligència col·lectiva
Introducció
Intel·ligència = Intel·ligència cognitiva i una mica més
Llest o intel·ligent?
La intel·ligència emocional
Introducció
Les emocions
Les emocions poden ser intel·ligents?
Les cinc possibles intel·ligències personals
Intel·ligència cognitiva, intel·ligència emocional, el complet
Intel·ligència cognitiva i emocional
Resum

3 – La intel·ligència emocional. Les emocions

Objectiu

Aprofundirem en coneixements relacionats amb els models, components o l’àmbit on es pot desenvolupar la intel·ligència emocional, sense oblidar com podem arribar a la seva avaluació.

Durada de la unitat

4 Hores 25 Minuts

Contingut

La intel·ligència emocional. Les emocions
Les emocions
Emocions Primàries
Emocions Secundàries
Són útils les emocions?
Evolucionant amb les emocions
El cervell i les emocions
Les emocions i l’amígdala
El coordinador i el guaita
Records
Coordinant emocions
L’emoció i la raó, a la recerca de l’equilibri
Petites reflexions sobre l’emoció i la intel·ligència emocional
Les competències emocionals
Autoconsciència
Autoregulació
Motivació
Empatia
Destreses socials
El nen, els pares i les emocions
Resum

4 – Autoconeixement i autoestima

Objectiu

El coneixement personal ens pot ajudar a arribar a l’autocontrol, conèixer-nos amb profunditat recolzats en les emocions ens ajudarà a ser persones més equilibrades.

Durada de la unitat

5 Hores 05 Minuts

Contingut

Autoconeixement i autoestima
Autoconeixement, introducció
Felicitat
Autoconeixement i intel·ligència emocional
Ens coneixem realment?
La passió i la passivitat
Tinc sentiments?
La importància de l’inconscient
Autoestima
Quina importància té l’autoestima a les nostres vides?
Ser conscient
L’autoacceptació
Cap a la millora de l’autoestima, completant oracions
Alliberament de la culpa
La responsabilitat, la nostra guia
L’autenticitat
Resum

5 – Intel·ligència emocional i la comunicació. La comunicació verbal

Objectiu

Descobrirem la relació establerta entre la intel·ligència emocional i la comunicació verbal.

Durada de la unitat

4 Hores 55 Minuts

Contingut

Intel·ligència emocional i comunicació. La comunicació verbal
Intel·ligència emocional i comunicació, aspectes generals
Comunicació i emocions
Teories
Axiomes en la comunicació
Elements de la comunicació
Emissor
Receptor
Missatge
Codi
Canal
Feedback
Context
Tipus de comunicadors
La comunicació verbal
Habilitats comunicatives
Tècniques de comunicació
Comunicació oral
Parlar
Intel·ligència emocional, records i mecanismes lingüístics
Alguns consells per parlar per telèfon correctament
Resum

6 – Intel·ligència emocional i la comunicació. La comunicació no verbal

Objectiu

Descobrirem la relació establerta entre la Intel·ligència Emocional i la comunicació no verbal.

Durada de la unitat

4 Hores 05 Minuts

Contingut

Intel·ligència emocional i comunicació no verbal
Intel·ligència emocional i comunicació no verbal. Introducció
Importància de la comunicació no verbal
Kinèsia
Postura corporal
Els gestos
Expressió facial
La mirada
Programació Neurolingüística
La mirada, com a mètode d’influència
El somriure
Paralingüística
Proxèmica
Un bon llenguatge corporal
Resum

7 – Habilitats socials i Intel·ligència emocional I

Objectiu

Un coneixement adequat de les nostres emocions ens pot permetre millorar les nostres relacions amb els altres. Parlarem de la intel·ligència social i de la gran importància de les habilitats socials, desenvolupant l’assertivitat.

Durada de la unitat

4 Hores 25 Minuts

Contingut

Habilitats socials i intel·ligència emocional I
Les emocions i les interrelacions amb els altres
Aquí i ara
Ens contagiem emocionalment?
La base de la intel·ligència social
Les habilitats socials, aspectes generals
Quan es poden aplicar les habilitats socials?
Les crítiques, emissió
Les crítiques, recepció
El desacord
Els elogis
Estils de resposta
Estil passiu o insegur
Estil agressiu
Estil assertiu
Habilitats socials, avantatges
L’assertivitat
L’assertivitat, introducció
Resposta assertiva: tipus
Drets relacionats amb l’assertivitat
Tècniques assertives
Estratègies per limitar l’assertivitat
Resum

8 – Habilitats socials i intel·ligència emocional II

Objectiu

Continuem ressaltant la importància de les habilitats socials, comentant la importància de l’escolta activa i l’empatia.

Durada de la unitat

3 Hores

Contingut

Habilitats socials i intel·ligència emocional II
L’escolta activa
Introducció
Per què és important escoltar activament a la recerca de les veritables emocions?
Com es fa l’escolta activa?
Escolta activa: el procés
Els enemics de la comunicació des del punt de vista de l’Escolta Activa
Barreres per a l’escolta activa
En situacions difícils…
L’escolta activa, el llenguatge verbal i el llenguatge no verbal
El llenguatge verbal
El llenguatge no verbal
Claus per a una Escolta Activa Eficaç
L’empatia
L’origen de l’empatia
Educant-nos a l’empatia
La sintonització empàtica
El cervell i l’empatia
L’altruisme
Resum

9 – La intel·ligència emocional i les organitzacions

Objectiu

La relació present i futura entre la intel·ligència emocional i les organitzacions públiques i privades va augmentant. Tota organització que vulgui aplicar una millora contínua en aspectes com l’atenció al client, l’augment de la productivitat, la reducció de conflictes, etc., ha d’aplicar la intel·ligència emocional.

Durada de la unitat

4 Hores 45 Minuts

Contingut

Intel·ligència emocional i les organitzacions
El canvi i lorganització
Canvi i emocions
Cap a una organització intel·ligent
La intel·ligència emocional a les organitzacions
Introducció
La comunicació a l’organització
Les emocions a l’organització
A la recerca de les persones emocionalment equilibrades, no cremades
Informació, coneixement i comunicació
Promovent la intel·ligència
Les xarxes
Organitzacions i conflictes
Conclusió
Resum

10 – Intel·ligència emocional, treball i equips de treball

Objectiu

La feina diària que tots duem a terme pot millorar si coneixem i apliquem les variables de la intel·ligència emocional. En aquest tema parlarem de com es poden dur a terme les diferents tasques professionals de manera més adequada. A això li sumarem la importància cada vegada més gran dels equips de treball.

Durada de la unitat

5 Hores 20 Minuts

Contingut

Intel·ligència emocional, treball i equips de treball
El treball i les emocions
Introducció
Aspectes principals que hem de conèixer en relació amb el treball emocional
Estratègies per controlar les emocions a la feina
Col·laboració, equips de treball i intel·ligència
El cervell i la seva preferència pel grup
La cooperació
Contactes
Estretint contactes
Competència emocional
Equips de treball i intel·ligència emocional
Els equips de treball
Avantatges dels equips de treball
Del grup, a l’equip
El treball en equip i les emocions.
El treball en equip a les organitzacions
L’equip a l’organització
Els equips de treball i l’organització a la recerca de l’excel·lència
La formació de l’equip de treball
Equip de treball, factors a tenir en compte
L’equip participatiu
Situacions a la feina en equip
Desenvolupament de l’equip de treball
La motivació als equips de treball
Claredat en els objectius
L’esperit d’equip
Reunions
La iniciativa als equips de treball
Equips autodirigits
Rols als equips de treball
Motivar un equip de treball
Els equips emocionalment intel·ligents
Resum

11 – Intel·ligència emocional i el líder

Objectiu

Es tracta d’un dels camps on s’està aplicant més dins de les organitzacions públiques i privades. La unió entre intel·ligència emocional i lideratge està donant uns resultats excel·lents que s’han d’aplicar a poc a poc a la major quantitat d’organitzacions possibles.

Durada de la unitat

3 Hores 25 Minuts

Contingut

La intel·ligència emocional i el líder
El lideratge
Definició de lideratge
Què és realment un líder?
Diferents estils de lideratge
El líder de l’equip
Atributs i habilitats del líder
Persones dacció
La flexibilitat al líder
Líders preparats
L’autoritat i el líder
El líder i les decisions
El líder i els altres membres de l’equip
Els Objectius
Autonomia
El fracàs del líder
Els errors del líder
Lideratge i intel·ligència emocional
Resum

12 – Intel·ligència emocional, motivació i creativitat

Objectiu

Motivar-nos i motivar una altra persona és una tasca complicada, igual que fomentar la creativitat. Per aconseguir-ho ens ajudarem de la intel·ligència emocional.

Durada de la unitat

4 Hores 20 Minuts

Contingut

Intel·ligència emocional, motivació i creativitat
Intel·ligència emocional i motivació
Introducció
L’origen de la motivació
Conscient del que faig
La motivació i el cervell
Motivació, pensament positiu i optimisme
La motivació i la conducta
La motivació i el seu cicle
Tipus de motivació
La motivació individual a la feina
Intel·ligència emocional i creativitat
Introducció
Barreres davant de la creativitat
L’origen de les idees a l’àmbit laboral. La classificació de Ducker
Tècniques per fomentar la creativitat
Mapes mentals
Art de preguntar
Brainstorming
Scamper
Llistat d’atributs
Ideart
Estratal
El mètode 635
Paraula a l’atzar

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Intel·ligència emocional”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Intel·ligència emocional

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

L’objectiu en acabar aquest curs serà conèixer què és la intel·ligència emocional, saber alguna cosa més sobre les nostres emocions, els seus efectes i on es desenvolupen. Buscarem augmentar l’autoconeixement, l’autocontrol i redirigir-lo amb motivacions adequades cap a finalitats correctes.

Descobrirem aspectes increïbles que ens faran millorar i que mai abans no havíem valorat. La relacionarem amb la comunicació, si és possible aplicar-la per augmentar la nostra creativitat davant de nous problemes o reptes. Veurem com es pot fomentar l’empatia i aplicar-la a les relacions interpersonals, tenint en compte la intel·ligència social basada en la intel·ligència emocional, que es reflectirà en la millora de les nostres habilitats socials.

També aquest curs ens permetrà conèixer la millor manera d’utilitzar la intel·ligència emocional en relació amb les noves organitzacions laborals, amb un èmfasi especial en els equips de treball, el lideratge i la motivació en l’àmbit laboral. Passem més hores treballant que amb els nostres éssers estimats. Intentarem que aquest temps es desenvolupi de la millor manera possible, aprofitant-ho al màxim.

En definitiva, l’objectiu serà millorar les nostres vides basant-nos en la intel·ligència emocional, aplicant-la tant a aspectes laborals com a familiars, sentimentals, amistosos i personals.

Dirigit a:

Persones que vulguin millorar tant en la seva vida personal com laboral, utilitzant la intel·ligència emocional.

Durada:

50 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – L’ésser humà, la personalitat i el cervell

Objectiu

En aquest primer tema coneixerem de manera general la relació entre l’ésser humà, la seva personalitat i el cervell. Tot tenint en compte el camí que ens portarà a la intel·ligència emocional.

Durada de la unitat

3 Hores 30 Minuts

Contingut

L’ésser humà, la personalitat i el cervell
Introducció
L’individu, la persona i la personalitat
La consciència
La personalitat
La personalitat, factors d’interès
Persones extravertides
Persones introvertides
Personalitat, tipus de personalitat
Indecís
Silenciós
Egocèntric
Reflexiu
Conversador
Discutidor
Tímid
Escèptic
Tipus de personalitat segons els temperaments
Cap a l’equilibri psicològic
 Com podem assolir l’equilibri psicològic?
El cervell
Resum

2 – Intel·ligència cognitiva i intel·ligència emocional

Objectiu

La nostra intenció és exposar els punts principals de la intel·ligència emocional i la intel·ligència cognitiva, que es mesura a través del coeficient intel·lectual. Veurem com, més enllà de contradir-se, es poden complementar perfectament.

Durada de la unitat

2 Hores 45 Minuts

Contingut

Intel·ligència cognitiva i intel·ligència emocional
La intel·ligència
Dimensions de la intel·ligència
 La intel·ligència com a capacitat o competència
La intel·ligència com a estratègia
La intel·ligència com a coneixement
La intel·ligència com a adaptació al medi
Intel·ligència col·lectiva
Introducció
Intel·ligència = Intel·ligència cognitiva i una mica més
Llest o intel·ligent?
La intel·ligència emocional
Introducció
Les emocions
Les emocions poden ser intel·ligents?
Les cinc possibles intel·ligències personals
Intel·ligència cognitiva, intel·ligència emocional, el complet
Intel·ligència cognitiva i emocional
Resum

3 – La intel·ligència emocional. Les emocions

Objectiu

Aprofundirem en coneixements relacionats amb els models, components o l’àmbit on es pot desenvolupar la intel·ligència emocional, sense oblidar com podem arribar a la seva avaluació.

Durada de la unitat

4 Hores 25 Minuts

Contingut

La intel·ligència emocional. Les emocions
Les emocions
Emocions Primàries
Emocions Secundàries
Són útils les emocions?
Evolucionant amb les emocions
El cervell i les emocions
Les emocions i l’amígdala
El coordinador i el guaita
Records
Coordinant emocions
L’emoció i la raó, a la recerca de l’equilibri
Petites reflexions sobre l’emoció i la intel·ligència emocional
Les competències emocionals
Autoconsciència
Autoregulació
Motivació
Empatia
Destreses socials
El nen, els pares i les emocions
Resum

4 – Autoconeixement i autoestima

Objectiu

El coneixement personal ens pot ajudar a arribar a l’autocontrol, conèixer-nos amb profunditat recolzats en les emocions ens ajudarà a ser persones més equilibrades.

Durada de la unitat

5 Hores 05 Minuts

Contingut

Autoconeixement i autoestima
Autoconeixement, introducció
Felicitat
Autoconeixement i intel·ligència emocional
Ens coneixem realment?
La passió i la passivitat
Tinc sentiments?
La importància de l’inconscient
Autoestima
Quina importància té l’autoestima a les nostres vides?
Ser conscient
L’autoacceptació
Cap a la millora de l’autoestima, completant oracions
Alliberament de la culpa
La responsabilitat, la nostra guia
L’autenticitat
Resum

5 – Intel·ligència emocional i la comunicació. La comunicació verbal

Objectiu

Descobrirem la relació establerta entre la intel·ligència emocional i la comunicació verbal.

Durada de la unitat

4 Hores 55 Minuts

Contingut

Intel·ligència emocional i comunicació. La comunicació verbal
Intel·ligència emocional i comunicació, aspectes generals
Comunicació i emocions
Teories
Axiomes en la comunicació
Elements de la comunicació
Emissor
Receptor
Missatge
Codi
Canal
Feedback
Context
Tipus de comunicadors
La comunicació verbal
Habilitats comunicatives
Tècniques de comunicació
Comunicació oral
Parlar
Intel·ligència emocional, records i mecanismes lingüístics
Alguns consells per parlar per telèfon correctament
Resum

6 – Intel·ligència emocional i la comunicació. La comunicació no verbal

Objectiu

Descobrirem la relació establerta entre la Intel·ligència Emocional i la comunicació no verbal.

Durada de la unitat

4 Hores 05 Minuts

Contingut

Intel·ligència emocional i comunicació no verbal
Intel·ligència emocional i comunicació no verbal. Introducció
Importància de la comunicació no verbal
Kinèsia
Postura corporal
Els gestos
Expressió facial
La mirada
Programació Neurolingüística
La mirada, com a mètode d’influència
El somriure
Paralingüística
Proxèmica
Un bon llenguatge corporal
Resum

7 – Habilitats socials i Intel·ligència emocional I

Objectiu

Un coneixement adequat de les nostres emocions ens pot permetre millorar les nostres relacions amb els altres. Parlarem de la intel·ligència social i de la gran importància de les habilitats socials, desenvolupant l’assertivitat.

Durada de la unitat

4 Hores 25 Minuts

Contingut

Habilitats socials i intel·ligència emocional I
Les emocions i les interrelacions amb els altres
Aquí i ara
Ens contagiem emocionalment?
La base de la intel·ligència social
Les habilitats socials, aspectes generals
Quan es poden aplicar les habilitats socials?
Les crítiques, emissió
Les crítiques, recepció
El desacord
Els elogis
Estils de resposta
Estil passiu o insegur
Estil agressiu
Estil assertiu
Habilitats socials, avantatges
L’assertivitat
L’assertivitat, introducció
Resposta assertiva: tipus
Drets relacionats amb l’assertivitat
Tècniques assertives
Estratègies per limitar l’assertivitat
Resum

8 – Habilitats socials i intel·ligència emocional II

Objectiu

Continuem ressaltant la importància de les habilitats socials, comentant la importància de l’escolta activa i l’empatia.

Durada de la unitat

3 Hores

Contingut

Habilitats socials i intel·ligència emocional II
L’escolta activa
Introducció
Per què és important escoltar activament a la recerca de les veritables emocions?
Com es fa l’escolta activa?
Escolta activa: el procés
Els enemics de la comunicació des del punt de vista de l’Escolta Activa
Barreres per a l’escolta activa
En situacions difícils…
L’escolta activa, el llenguatge verbal i el llenguatge no verbal
El llenguatge verbal
El llenguatge no verbal
Claus per a una Escolta Activa Eficaç
L’empatia
L’origen de l’empatia
Educant-nos a l’empatia
La sintonització empàtica
El cervell i l’empatia
L’altruisme
Resum

9 – La intel·ligència emocional i les organitzacions

Objectiu

La relació present i futura entre la intel·ligència emocional i les organitzacions públiques i privades va augmentant. Tota organització que vulgui aplicar una millora contínua en aspectes com l’atenció al client, l’augment de la productivitat, la reducció de conflictes, etc., ha d’aplicar la intel·ligència emocional.

Durada de la unitat

4 Hores 45 Minuts

Contingut

Intel·ligència emocional i les organitzacions
El canvi i lorganització
Canvi i emocions
Cap a una organització intel·ligent
La intel·ligència emocional a les organitzacions
Introducció
La comunicació a l’organització
Les emocions a l’organització
A la recerca de les persones emocionalment equilibrades, no cremades
Informació, coneixement i comunicació
Promovent la intel·ligència
Les xarxes
Organitzacions i conflictes
Conclusió
Resum

10 – Intel·ligència emocional, treball i equips de treball

Objectiu

La feina diària que tots duem a terme pot millorar si coneixem i apliquem les variables de la intel·ligència emocional. En aquest tema parlarem de com es poden dur a terme les diferents tasques professionals de manera més adequada. A això li sumarem la importància cada vegada més gran dels equips de treball.

Durada de la unitat

5 Hores 20 Minuts

Contingut

Intel·ligència emocional, treball i equips de treball
El treball i les emocions
Introducció
Aspectes principals que hem de conèixer en relació amb el treball emocional
Estratègies per controlar les emocions a la feina
Col·laboració, equips de treball i intel·ligència
El cervell i la seva preferència pel grup
La cooperació
Contactes
Estretint contactes
Competència emocional
Equips de treball i intel·ligència emocional
Els equips de treball
Avantatges dels equips de treball
Del grup, a l’equip
El treball en equip i les emocions.
El treball en equip a les organitzacions
L’equip a l’organització
Els equips de treball i l’organització a la recerca de l’excel·lència
La formació de l’equip de treball
Equip de treball, factors a tenir en compte
L’equip participatiu
Situacions a la feina en equip
Desenvolupament de l’equip de treball
La motivació als equips de treball
Claredat en els objectius
L’esperit d’equip
Reunions
La iniciativa als equips de treball
Equips autodirigits
Rols als equips de treball
Motivar un equip de treball
Els equips emocionalment intel·ligents
Resum

11 – Intel·ligència emocional i el líder

Objectiu

Es tracta d’un dels camps on s’està aplicant més dins de les organitzacions públiques i privades. La unió entre intel·ligència emocional i lideratge està donant uns resultats excel·lents que s’han d’aplicar a poc a poc a la major quantitat d’organitzacions possibles.

Durada de la unitat

3 Hores 25 Minuts

Contingut

La intel·ligència emocional i el líder
El lideratge
Definició de lideratge
Què és realment un líder?
Diferents estils de lideratge
El líder de l’equip
Atributs i habilitats del líder
Persones dacció
La flexibilitat al líder
Líders preparats
L’autoritat i el líder
El líder i les decisions
El líder i els altres membres de l’equip
Els Objectius
Autonomia
El fracàs del líder
Els errors del líder
Lideratge i intel·ligència emocional
Resum

12 – Intel·ligència emocional, motivació i creativitat

Objectiu

Motivar-nos i motivar una altra persona és una tasca complicada, igual que fomentar la creativitat. Per aconseguir-ho ens ajudarem de la intel·ligència emocional.

Durada de la unitat

4 Hores 20 Minuts

Contingut

Intel·ligència emocional, motivació i creativitat
Intel·ligència emocional i motivació
Introducció
L’origen de la motivació
Conscient del que faig
La motivació i el cervell
Motivació, pensament positiu i optimisme
La motivació i la conducta
La motivació i el seu cicle
Tipus de motivació
La motivació individual a la feina
Intel·ligència emocional i creativitat
Introducció
Barreres davant de la creativitat
L’origen de les idees a l’àmbit laboral. La classificació de Ducker
Tècniques per fomentar la creativitat
Mapes mentals
Art de preguntar
Brainstorming
Scamper
Llistat d’atributs
Ideart
Estratal
El mètode 635
Paraula a l’atzar

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Intel·ligència emocional”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt