Categoria 

Habilitats socials i assertivitat

Les habilitats socials són un conjunt de conductes apreses de manera natural que es manifesten en situacions interpersonals, socialment acceptades, que impliquen tenir en compte les normes socials. Estan orientades a la millora ia lèxit en aquestes relacions.

Com a estratègia i estil de comunicació, l’assertivitat es diferencia i se situa en un punt intermedi entre dues conductes polars més: l’agressivitat i la passivitat (o no assertivitat). Sol definir-se com un comportament per a la comunicació madura en què la persona no agredeix ni se sotmet a la voluntat d’altres persones, sinó que manifesta les seves conviccions i defensa els seus drets.

L’assertivitat, a més de ser una conducta de les persones, també és una forma d’expressió conscient, congruent, clara, directa i equilibrada. La seva finalitat és comunicar les nostres idees i sentiments o defensar els nostres drets legítims sense la intenció de ferir o perjudicar, actuant des d’un estat interior d’autoconfiança, al marge de l’estrès, l’ansietat, la culpa o la ràbia.

Els pensaments són la base on s’assenta la nostra actitud davant la vida. Nosaltres mateixos ens encarreguem de crear les nostres condicions de vida i el nivell d’èxit en virtut dels pensaments que escollim i guardem a la nostra ment. Per això la importància d’ Elegir Pensaments Positius

Habilitats socials i assertivitat

Les habilitats socials són un conjunt de conductes apreses de manera natural que es manifesten en situacions interpersonals, socialment acceptades, que impliquen tenir en compte les normes socials. Estan orientades a la millora ia lèxit en aquestes relacions.

Com a estratègia i estil de comunicació, l’assertivitat es diferencia i se situa en un punt intermedi entre dues conductes polars més: l’agressivitat i la passivitat (o no assertivitat). Sol definir-se com un comportament per a la comunicació madura en què la persona no agredeix ni se sotmet a la voluntat d’altres persones, sinó que manifesta les seves conviccions i defensa els seus drets.

L’assertivitat, a més de ser una conducta de les persones, també és una forma d’expressió conscient, congruent, clara, directa i equilibrada. La seva finalitat és comunicar les nostres idees i sentiments o defensar els nostres drets legítims sense la intenció de ferir o perjudicar, actuant des d’un estat interior d’autoconfiança, al marge de l’estrès, l’ansietat, la culpa o la ràbia.

Els pensaments són la base on s’assenta la nostra actitud davant la vida. Nosaltres mateixos ens encarreguem de crear les nostres condicions de vida i el nivell d’èxit en virtut dels pensaments que escollim i guardem a la nostra ment. Per això la importància d’ Elegir Pensaments Positius

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

El curs està dirigit a totes aquelles persones que necessitin millorar les relacions socials i desenvolupar habilitats per fer-ho amb convicció i sense estrès.

 

 

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Comunica’t amb eficàcia: èxit la comunicació verbal i no verbal
Objectiu
En acabar la unitat coneixeràs els elements de la comunicació, així com les seves dificultats i barreres. Un punt molt interessant que tractarem seran les claus per interpretar la comunicació no verbal, cosa que et permetrà prendre consciència de la importància dels nostres gestos i moviments a l’hora de comunicar-nos.

Durada de la unitat
3 Hores 35 Minuts
Contingut
Comunica’t amb eficàcia
Introducció
Elements de la comunicació
Dificultats de la comunicació
Barreres a l’emissor
Barreres al receptor
Principis bàsics de la comunicació
La comunicació no verbal
Claus per interpretar la comunicació no verbal
Empatia
Les neurones mirall
Com ser més empàtic
Resum
2 – Teoria de l’assertivitat
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre l’assertivitat, la definició i la filosofia. També sobre els tres tipus de resposta, els seus components, com reconèixer-los i distingir-los.

Durada de la unitat
2 Hores 30 Minuts
Contingut
Habilitats socials per a una comunicació eficaç: teoria de l’assertivitat
Tipus d’habilitats socials
Què és l’assertivitat
La filosofia de l’assertivitat
Tres estils de resposta
La persona passiva
La persona agressiva
La persona assertiva
Reconéixer els estils de resposta
El tipus d’emoció experimentada
La conducta no-verbal exhibida
El llenguatge verbal utilitzat
Distincions funcionals entre els tres estils
Components d’una situació assertiva
Definició d’assertivitat
Resum
3 – Comportament assertiu
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre què significa ser assertiu i la importància de ser assertiu. També tindreu coneixement sobre quins passos seguir per posar en pràctica l’assertivitat a partir d’avui mateix.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Comportament assertiu: aprèn a dir que no
Ser assertiu significa
La conducta no assertiva
Passos per a l’expressió assertiva
Per què és important l’assertivitat?
Per posar en pràctica l’assertivitat a partir d’avui
Desenvolupant l’assertivitat
Desenvolupa la teva assertivitat
Autoconeixement
Canvia la teva manera de pensar
Redueix l’ansietat
Practicant l’assertivitat
Jo em respecto, tu em respectes, la vida em respecta.
Resum
4 – Augmenta la teva eficàcia en situacions conflictives
Objectiu
En finalitzar aquesta unitat, seràs capaç d’aplicar l’assertivitat en situacions conflictives i la millor fórmula per superar les pressions i la manipulació.

Durada de la unitat
1 Hora 55 Minuts
Contingut
Augmenta la teva eficàcia en situacions conflictives
Assertivitat davant de situacions conflictives: 8 tècniques
Tècnica del disc trencat
Dir “no” quan vols dir “no”
Diàlegs interns positius
Manifestació de sentiments negatius
Aclariment de missatges contradictoris (assertivitat davant de la discrepància)
Assertivitat davant les crítiques (banc de boira)
Assertivitat davant dels propis errors (asserció negativa)
Assertivitat davant dels elogis i reconeixements
Fórmules per superar les pressions i la manipulació
Altres pautes dactuació
Preguntes assertives
Sempre amb educació
El perquè de les coses
El vocabulari positiu
Acompanyament no verbal
Acompanyament verbal
Actitud mental positiva
Resum
5 – Com comportar-se amb diferents tipus de persones
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre les diferents tipologies de persones amb què podem trobar-nos. Sabràs com identificar els diferents perfils i què pots fer per millorar la relació que establim amb cadascun.

Durada de la unitat
3 Hores 05 Minuts
Contingut
Tipologies més freqüents entre els participants d’una reunió
Introducció
Dinàmica Psicobiològica
Anàlisi de les tipologies més freqüents
Tortuga
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de la tortuga
Cigne
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del cigne
Cabra
Descripció del vostre perfil
Actitud davant la cabra
Elefant
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de l’elefant
Serp
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de la serp
Conill
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del conill
Mussol
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del mussol
Papagai
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del papagai
Lleó
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del lleó
Àguila
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de l’àliga
Resum
6 – Augmenta la teva energia i relaxa’t
Objectiu
Finalitzar la unitat us permetrà conèixer les diferents tècniques, tant terapèutiques com preventives, de l’estrès analitzades en sis categories principals.

Durada de la unitat
4 Hores 15 Minuts
Contingut
Tècniques que ajuden a reduir l’estrès. Augmenta la teva energia i relaxa’t
Introducció
Intervenció cognitiva
Intervenció anatomofisiològica
La relaxació muscular progressiva
Practica la relaxació muscular progressiva
Ara practica tu
Entrenament autogen de Schultz
Pràctica l’entrenament autogen
On els pots fer
Quina posició has d’adoptar
Et resultarà més fàcil si…
Comencem…
Si disposes de menys temps…
Meditació
Per iniciar-te a la meditació
Comencem…
Els beneficis de la meditació
La intervenció sensitiva
La intervenció reflexiva
La intervenció analítica
La intervenció químico-activa
Dieta antiestrès
La relaxació
Per augmentar la teva relaxació
Com treure el màxim partit de la teva relaxació
La respiració profunda per eliminar tensions
La visualització guiada
Ioga per alleujar l’estrès
Chi per alleujar l’estrès Tai
Teràpia de massatges per alleujar estrès
Resum
7 – Claus per a la comunicació telefònica
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre els elements de la comunicació telefònica, la importància del llenguatge i fins i tot del silenci i de com utilitzar-lo, així com de quines han de ser les qualitats que tu pots desenvolupar per millorar la teva relació amb el teu interlocutor.

Durada de la unitat
2 Hores
Contingut
Claus per a la comunicació telefònica
Elements de la trucada telefònica
Elements de la comunicació telefònica
La veu
La importància del llenguatge
Utilitza el silenci
Preparació d’una trucada telefònica
Qualitats per millorar la qualitat de la comunicació telefònica
Les competències per a latenció telefònica donant un servei de qualitat
Millora la teva comunicació telefònica
Resum
8 – Elimina els bloquejos mentals per canviar pensaments
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre quins són els bloquejos més freqüents que t’impedeixen el desenvolupament de la teva creativitat mitjançant exercicis específics que et permetran millorar en aquests aspectes.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Elimina els bloquejos mentals
No facis el ridícul!
La resposta correcta!
Això és il·lògic!
Segueix les regles del joc!
Sigues pràctic!
Evita l’ambigüitat!
Els errors com a trampolins!
Jugar és una frivolitat!
Resum
9 – Pensament positiu, benestar i equilibri
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre quines són les característiques que defineixen el benestar com a base per desenvolupar hàbits efectius, il·lustrades per històries que ajuden a comprendre-les.

Durada de la unitat
5 Hores 25 Minuts
Contingut
Benestar i equilibri
Introducció
Els pensaments positius
Què és per a tu el benestar?
És qüestió d’actitud
És qüestió d’eleccions
És una percepció
És al present
És salut
És al camí de l’amor
Necessita que deixis de queixar-te
Necessita que aprenguis a deixar anar
Requereix que surtis del flascó
Requereix que dissenyis el futur
Necessita la teva acceptació
És una qüestió de prioritats
És acció
10 coses que necessites saber per crear aquesta vida que estimes
Resum
10 – Pla personal per a la comunicació assertiva i positiva
Objectiu
En finalitzar aquesta unitat, hauràs estat capaç de posar en marxa un Pla personal per al desenvolupament de les competències i l’aprenentatge a través del desenvolupament d’objectius, metes i indicadors de progrés.

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
Elaboració del teu Pla personal per al desenvolupament de competències
Aprendre a aprendre
Identifica les competències fonamentals per a la teva millora
Pot ajudar-te a saber on vols anar. Visualitza’t en el futur
Coneix les teves fortaleses i les debilitats
Identifica la teva motivació de partida per al desenvolupament de les tres competències
Incrementa la motivació que tens per assolir els objectius
Autogestiona el teu autoaprenentatge perquè sigui més eficaç
Desenvolupar el Pla d’acció
Passos
Preveu les recaigudes o les dificultats
Mesura els teus resultats
Practica sempre que puguis
Cerca models a seguir
Cerca suports en altres persones
Busca suports a la teva organització
Identifica valors de diferents àmbits de la teva vida
Sabré que ho estic aconseguint quan…

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Habilitats socials i assertivitat”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Habilitats socials i assertivitat

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

El curs està dirigit a totes aquelles persones que necessitin millorar les relacions socials i desenvolupar habilitats per fer-ho amb convicció i sense estrès.

 

 

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Comunica’t amb eficàcia: èxit la comunicació verbal i no verbal
Objectiu
En acabar la unitat coneixeràs els elements de la comunicació, així com les seves dificultats i barreres. Un punt molt interessant que tractarem seran les claus per interpretar la comunicació no verbal, cosa que et permetrà prendre consciència de la importància dels nostres gestos i moviments a l’hora de comunicar-nos.

Durada de la unitat
3 Hores 35 Minuts
Contingut
Comunica’t amb eficàcia
Introducció
Elements de la comunicació
Dificultats de la comunicació
Barreres a l’emissor
Barreres al receptor
Principis bàsics de la comunicació
La comunicació no verbal
Claus per interpretar la comunicació no verbal
Empatia
Les neurones mirall
Com ser més empàtic
Resum
2 – Teoria de l’assertivitat
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre l’assertivitat, la definició i la filosofia. També sobre els tres tipus de resposta, els seus components, com reconèixer-los i distingir-los.

Durada de la unitat
2 Hores 30 Minuts
Contingut
Habilitats socials per a una comunicació eficaç: teoria de l’assertivitat
Tipus d’habilitats socials
Què és l’assertivitat
La filosofia de l’assertivitat
Tres estils de resposta
La persona passiva
La persona agressiva
La persona assertiva
Reconéixer els estils de resposta
El tipus d’emoció experimentada
La conducta no-verbal exhibida
El llenguatge verbal utilitzat
Distincions funcionals entre els tres estils
Components d’una situació assertiva
Definició d’assertivitat
Resum
3 – Comportament assertiu
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre què significa ser assertiu i la importància de ser assertiu. També tindreu coneixement sobre quins passos seguir per posar en pràctica l’assertivitat a partir d’avui mateix.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Comportament assertiu: aprèn a dir que no
Ser assertiu significa
La conducta no assertiva
Passos per a l’expressió assertiva
Per què és important l’assertivitat?
Per posar en pràctica l’assertivitat a partir d’avui
Desenvolupant l’assertivitat
Desenvolupa la teva assertivitat
Autoconeixement
Canvia la teva manera de pensar
Redueix l’ansietat
Practicant l’assertivitat
Jo em respecto, tu em respectes, la vida em respecta.
Resum
4 – Augmenta la teva eficàcia en situacions conflictives
Objectiu
En finalitzar aquesta unitat, seràs capaç d’aplicar l’assertivitat en situacions conflictives i la millor fórmula per superar les pressions i la manipulació.

Durada de la unitat
1 Hora 55 Minuts
Contingut
Augmenta la teva eficàcia en situacions conflictives
Assertivitat davant de situacions conflictives: 8 tècniques
Tècnica del disc trencat
Dir “no” quan vols dir “no”
Diàlegs interns positius
Manifestació de sentiments negatius
Aclariment de missatges contradictoris (assertivitat davant de la discrepància)
Assertivitat davant les crítiques (banc de boira)
Assertivitat davant dels propis errors (asserció negativa)
Assertivitat davant dels elogis i reconeixements
Fórmules per superar les pressions i la manipulació
Altres pautes dactuació
Preguntes assertives
Sempre amb educació
El perquè de les coses
El vocabulari positiu
Acompanyament no verbal
Acompanyament verbal
Actitud mental positiva
Resum
5 – Com comportar-se amb diferents tipus de persones
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre les diferents tipologies de persones amb què podem trobar-nos. Sabràs com identificar els diferents perfils i què pots fer per millorar la relació que establim amb cadascun.

Durada de la unitat
3 Hores 05 Minuts
Contingut
Tipologies més freqüents entre els participants d’una reunió
Introducció
Dinàmica Psicobiològica
Anàlisi de les tipologies més freqüents
Tortuga
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de la tortuga
Cigne
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del cigne
Cabra
Descripció del vostre perfil
Actitud davant la cabra
Elefant
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de l’elefant
Serp
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de la serp
Conill
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del conill
Mussol
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del mussol
Papagai
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del papagai
Lleó
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del lleó
Àguila
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de l’àliga
Resum
6 – Augmenta la teva energia i relaxa’t
Objectiu
Finalitzar la unitat us permetrà conèixer les diferents tècniques, tant terapèutiques com preventives, de l’estrès analitzades en sis categories principals.

Durada de la unitat
4 Hores 15 Minuts
Contingut
Tècniques que ajuden a reduir l’estrès. Augmenta la teva energia i relaxa’t
Introducció
Intervenció cognitiva
Intervenció anatomofisiològica
La relaxació muscular progressiva
Practica la relaxació muscular progressiva
Ara practica tu
Entrenament autogen de Schultz
Pràctica l’entrenament autogen
On els pots fer
Quina posició has d’adoptar
Et resultarà més fàcil si…
Comencem…
Si disposes de menys temps…
Meditació
Per iniciar-te a la meditació
Comencem…
Els beneficis de la meditació
La intervenció sensitiva
La intervenció reflexiva
La intervenció analítica
La intervenció químico-activa
Dieta antiestrès
La relaxació
Per augmentar la teva relaxació
Com treure el màxim partit de la teva relaxació
La respiració profunda per eliminar tensions
La visualització guiada
Ioga per alleujar l’estrès
Chi per alleujar l’estrès Tai
Teràpia de massatges per alleujar estrès
Resum
7 – Claus per a la comunicació telefònica
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre els elements de la comunicació telefònica, la importància del llenguatge i fins i tot del silenci i de com utilitzar-lo, així com de quines han de ser les qualitats que tu pots desenvolupar per millorar la teva relació amb el teu interlocutor.

Durada de la unitat
2 Hores
Contingut
Claus per a la comunicació telefònica
Elements de la trucada telefònica
Elements de la comunicació telefònica
La veu
La importància del llenguatge
Utilitza el silenci
Preparació d’una trucada telefònica
Qualitats per millorar la qualitat de la comunicació telefònica
Les competències per a latenció telefònica donant un servei de qualitat
Millora la teva comunicació telefònica
Resum
8 – Elimina els bloquejos mentals per canviar pensaments
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre quins són els bloquejos més freqüents que t’impedeixen el desenvolupament de la teva creativitat mitjançant exercicis específics que et permetran millorar en aquests aspectes.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Elimina els bloquejos mentals
No facis el ridícul!
La resposta correcta!
Això és il·lògic!
Segueix les regles del joc!
Sigues pràctic!
Evita l’ambigüitat!
Els errors com a trampolins!
Jugar és una frivolitat!
Resum
9 – Pensament positiu, benestar i equilibri
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre quines són les característiques que defineixen el benestar com a base per desenvolupar hàbits efectius, il·lustrades per històries que ajuden a comprendre-les.

Durada de la unitat
5 Hores 25 Minuts
Contingut
Benestar i equilibri
Introducció
Els pensaments positius
Què és per a tu el benestar?
És qüestió d’actitud
És qüestió d’eleccions
És una percepció
És al present
És salut
És al camí de l’amor
Necessita que deixis de queixar-te
Necessita que aprenguis a deixar anar
Requereix que surtis del flascó
Requereix que dissenyis el futur
Necessita la teva acceptació
És una qüestió de prioritats
És acció
10 coses que necessites saber per crear aquesta vida que estimes
Resum
10 – Pla personal per a la comunicació assertiva i positiva
Objectiu
En finalitzar aquesta unitat, hauràs estat capaç de posar en marxa un Pla personal per al desenvolupament de les competències i l’aprenentatge a través del desenvolupament d’objectius, metes i indicadors de progrés.

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
Elaboració del teu Pla personal per al desenvolupament de competències
Aprendre a aprendre
Identifica les competències fonamentals per a la teva millora
Pot ajudar-te a saber on vols anar. Visualitza’t en el futur
Coneix les teves fortaleses i les debilitats
Identifica la teva motivació de partida per al desenvolupament de les tres competències
Incrementa la motivació que tens per assolir els objectius
Autogestiona el teu autoaprenentatge perquè sigui més eficaç
Desenvolupar el Pla d’acció
Passos
Preveu les recaigudes o les dificultats
Mesura els teus resultats
Practica sempre que puguis
Cerca models a seguir
Cerca suports en altres persones
Busca suports a la teva organització
Identifica valors de diferents àmbits de la teva vida
Sabré que ho estic aconseguint quan…

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Habilitats socials i assertivitat”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt