Categoria 

Documentació en centres sanitaris

Als centres sanitaris es genera una gran quantitat de documents, tant els generats directament per l’assistència prestada als pacients com els generats en operacions de compravenda i en la relació amb els pacients i proveïdors.

Aquest curs es planteja perquè l’alumnat es familiaritzi amb els diferents tipus de documents amb què treballarà als centres sanitaris, així com en la seva classificació i ús a la feina diària.

Les teràpies manuals relaxants són una forma excel·lent de relaxar-se mentalment i físicament. A banda de tots els beneficis més específics de cada tipus de teràpia, totes estan associades a l’increment general de benestar, ja que està demostrat l’augment de la producció d’endorfines al nostre cos després de cada sessió.

Documentació en centres sanitaris

Als centres sanitaris es genera una gran quantitat de documents, tant els generats directament per l’assistència prestada als pacients com els generats en operacions de compravenda i en la relació amb els pacients i proveïdors.

Aquest curs es planteja perquè l’alumnat es familiaritzi amb els diferents tipus de documents amb què treballarà als centres sanitaris, així com en la seva classificació i ús a la feina diària.

Les teràpies manuals relaxants són una forma excel·lent de relaxar-se mentalment i físicament. A banda de tots els beneficis més específics de cada tipus de teràpia, totes estan associades a l’increment general de benestar, ja que està demostrat l’augment de la producció d’endorfines al nostre cos després de cada sessió.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

En finalitzar el curs l’alumnat serà capaç de classificar els diferents documents amb què treballarà a centres sanitaris, així com manejar i treballar adequadament amb ells.

Dirigit a:

Aquest curs va dirigit a Tècnics de Cicle Mitjà de les branques Sanitària i Administrativa, així com a qualsevol persona que treballi a la recepció i/o administració de centres sanitaris.

 

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Introducció. Classificació dels documents de centres sanitaris
Objectiu
Coneixement de l’estructura general dels documents i de la classificació dels documents generats als centres sanitaris.

Durada de la unitat
1 Hora 50 Minuts
Contingut
Introducció. Classificació dels documents de centres sanitaris
Introducció: Documents i parts d’un document
Importància de la documentació a les activitats sanitàries
Parts d’un document
Conceptes que cal recordar sobre els documents
Classificació dels documents de centres sanitaris
Resum
2 – Documentació no sanitària. La carta comercial i l’agenda de cites
Objectiu
Coneixement i maneig de dos dels grans tipus de documentació no sanitària: carta comercial i agenda de cites.

Durada de la unitat
5 Hores 30 Minuts
Contingut
Documentació no sanitària. La carta comercial i l’agenda de cites
Introducció a la documentació no sanitària
La carta comercial
Estructura de la carta comercial
Disseny de la carta comercial
Què no cal fer en escriure una carta comercial
Enviament de cartes comercials a través d’Internet
Regles bàsiques de la netiqueta
Noves normes de netiqueta
La funció “Combinar correspondència” a les cartes comercials
Com utilitzar la funció de Combinar Correspondència
L’agenda de cites a la consulta sanitària
Maneig del programari d’agenda de cites
Vistes de l’Agenda de cites a històries clíniques
Crear cites clíniques
Programari per a clíniques
Funcions bàsiques de qualsevol programari per a clíniques:
Exemples de programari per a clíniques
Programa d’Històries Clíniques
Resum
3 – Documentació no sanitària. Els documents mercantils
Objectiu
Classificació i maneig dels documents generats en una operació de compravenda:

Com sestableix un pressupost.
Com se sol·licita una comanda
Importància de l’albarà
Com es fa una factura. Importància de les factures
Durada de la unitat
6 Hores
Contingut
Documentació no sanitària. Els documents mercantils
Introducció. L’operació de compravenda
Documents mercantils
Exemple de document de compravenda:
Dades bàsiques d’identificació
Altres dades d’identificació
Principals documents
El pressupost
Dades que ha dincloure el pressupost
Model de pressupost:
La comanda
Formes de fer una comanda
Dades que ha d’incloure la comanda
Tipus de comandes
L’albarà o nota de lliurament
Dades que ha de contenir l’albarà
Què fer a la recepció de mercaderies
Tipus d’albarà
Qui pot signar un albarà?
Què passa si signem l’albarà i després descobrim un deteriorament de la mercaderia?
La factura
Qui està obligat a emetre factures
Tipus de factures
Dades que han de figurar a la factura
Dades obligatòries
Altres dades
Numeració de la factura
Data d’emissió de la factura
Dades de l’emissor i del receptor
Tipus impositiu
Càlcul de limport total de la factura
Els impostos
L’IVA
Tipus d’IVA
Productes exempts d’IVA
El pagament de productes i serveis
Formes de pagament
El rebut
Resum
4 – Documentació sanitària no clínica
Objectiu
Identificació, classificació i maneig dels documents sanitaris no clínics.

Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
Documentació sanitària no clínica
Introducció a la documentació sanitària no clínica
Documents intrahospitalaris
Dietes hospitalàries
Tipus fonamentals de dietes hospitalàries
Petició de menús a cuina
Magatzem sanitari
Tipus de magatzems
Subministraments
El servei de roba i llenceria en centres sanitaris
Servei de farmàcia hospitalària
Servei d’esterilització
Planeta de torns
Tipus de torns rotatius que existeixen
Tipus de planetes
Documents extrahospitalaris
Malalties de Declaració Obligatòria (EDO)
Documents intercentres
Derivació sanitària
Procés de derivació
Resum
5 – Documentació sanitària clínica. La història clínica
Objectiu
Classificació dels documents de la història clínica.
Tipus d´història clínica.
Arxivat d’històries clíniques.
Durada de la unitat
6 Hores 35 Minuts
Contingut
Documentació sanitària clínica. La història clínica
Introducció a la documentació clínica ia la història clínica
Importància de la Història Clínica
Tipus d’històries clíniques
Història clínica
Característiques de la història clínica
Registres
Confidencialitat
Història clínica hospitalària
Contingut mínim
Registres mèdics
Característiques
Documents més habituals
El consentiment informat
Registres d’infermeria
Altres documents de la història clínica hospitalària
La història clínica en atenció primària
Diferències entre història clínica hospitalària i història clínica en atenció primària
Documents que conformen la història clínica en atenció primària
La història clínica electrònica
Seguretat i confidencialitat en la història clínica electrònica
L’arxiu d’històries clíniques
Funcions de l’arxiu d’històries clíniques
Mètodes d’ordenació i classificació d’històries clíniques
Resum
6 – Introducció als magatzems sanitaris. Les fitxes de magatzem
Objectiu
Gestió dels magatzems sanitaris.
Importància de les fitxes de magatzem.
Durada de la unitat
4 Hores 55 Minuts
Contingut
Introducció als magatzems sanitaris. Les fitxes de magatzem
Introducció als magatzems
Definició de magatzem
Funcions d’un magatzem
El magatzem sanitari
Tipus de magatzems
Classificació sobre la base de la quantitat de material que emmagatzemen
Classificació en base al tipus de producte emmagatzemat
Classificació sobre la base del seu funcionament
Materials en un centre sanitari
Classificació dels productes sanitaris
Condicions d’emmagatzematge
Funcionament del magatzem
L’aprovisionament
La gestió del magatzem
Gestió d’existències o estoc
Termes associats a la gestió d’estoc
Control de moviments
La valoració d’existències al magatzem

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Documentació en centres sanitaris”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Documentació en centres sanitaris

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

En finalitzar el curs l’alumnat serà capaç de classificar els diferents documents amb què treballarà a centres sanitaris, així com manejar i treballar adequadament amb ells.

Dirigit a:

Aquest curs va dirigit a Tècnics de Cicle Mitjà de les branques Sanitària i Administrativa, així com a qualsevol persona que treballi a la recepció i/o administració de centres sanitaris.

 

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Introducció. Classificació dels documents de centres sanitaris
Objectiu
Coneixement de l’estructura general dels documents i de la classificació dels documents generats als centres sanitaris.

Durada de la unitat
1 Hora 50 Minuts
Contingut
Introducció. Classificació dels documents de centres sanitaris
Introducció: Documents i parts d’un document
Importància de la documentació a les activitats sanitàries
Parts d’un document
Conceptes que cal recordar sobre els documents
Classificació dels documents de centres sanitaris
Resum
2 – Documentació no sanitària. La carta comercial i l’agenda de cites
Objectiu
Coneixement i maneig de dos dels grans tipus de documentació no sanitària: carta comercial i agenda de cites.

Durada de la unitat
5 Hores 30 Minuts
Contingut
Documentació no sanitària. La carta comercial i l’agenda de cites
Introducció a la documentació no sanitària
La carta comercial
Estructura de la carta comercial
Disseny de la carta comercial
Què no cal fer en escriure una carta comercial
Enviament de cartes comercials a través d’Internet
Regles bàsiques de la netiqueta
Noves normes de netiqueta
La funció “Combinar correspondència” a les cartes comercials
Com utilitzar la funció de Combinar Correspondència
L’agenda de cites a la consulta sanitària
Maneig del programari d’agenda de cites
Vistes de l’Agenda de cites a històries clíniques
Crear cites clíniques
Programari per a clíniques
Funcions bàsiques de qualsevol programari per a clíniques:
Exemples de programari per a clíniques
Programa d’Històries Clíniques
Resum
3 – Documentació no sanitària. Els documents mercantils
Objectiu
Classificació i maneig dels documents generats en una operació de compravenda:

Com sestableix un pressupost.
Com se sol·licita una comanda
Importància de l’albarà
Com es fa una factura. Importància de les factures
Durada de la unitat
6 Hores
Contingut
Documentació no sanitària. Els documents mercantils
Introducció. L’operació de compravenda
Documents mercantils
Exemple de document de compravenda:
Dades bàsiques d’identificació
Altres dades d’identificació
Principals documents
El pressupost
Dades que ha dincloure el pressupost
Model de pressupost:
La comanda
Formes de fer una comanda
Dades que ha d’incloure la comanda
Tipus de comandes
L’albarà o nota de lliurament
Dades que ha de contenir l’albarà
Què fer a la recepció de mercaderies
Tipus d’albarà
Qui pot signar un albarà?
Què passa si signem l’albarà i després descobrim un deteriorament de la mercaderia?
La factura
Qui està obligat a emetre factures
Tipus de factures
Dades que han de figurar a la factura
Dades obligatòries
Altres dades
Numeració de la factura
Data d’emissió de la factura
Dades de l’emissor i del receptor
Tipus impositiu
Càlcul de limport total de la factura
Els impostos
L’IVA
Tipus d’IVA
Productes exempts d’IVA
El pagament de productes i serveis
Formes de pagament
El rebut
Resum
4 – Documentació sanitària no clínica
Objectiu
Identificació, classificació i maneig dels documents sanitaris no clínics.

Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
Documentació sanitària no clínica
Introducció a la documentació sanitària no clínica
Documents intrahospitalaris
Dietes hospitalàries
Tipus fonamentals de dietes hospitalàries
Petició de menús a cuina
Magatzem sanitari
Tipus de magatzems
Subministraments
El servei de roba i llenceria en centres sanitaris
Servei de farmàcia hospitalària
Servei d’esterilització
Planeta de torns
Tipus de torns rotatius que existeixen
Tipus de planetes
Documents extrahospitalaris
Malalties de Declaració Obligatòria (EDO)
Documents intercentres
Derivació sanitària
Procés de derivació
Resum
5 – Documentació sanitària clínica. La història clínica
Objectiu
Classificació dels documents de la història clínica.
Tipus d´història clínica.
Arxivat d’històries clíniques.
Durada de la unitat
6 Hores 35 Minuts
Contingut
Documentació sanitària clínica. La història clínica
Introducció a la documentació clínica ia la història clínica
Importància de la Història Clínica
Tipus d’històries clíniques
Història clínica
Característiques de la història clínica
Registres
Confidencialitat
Història clínica hospitalària
Contingut mínim
Registres mèdics
Característiques
Documents més habituals
El consentiment informat
Registres d’infermeria
Altres documents de la història clínica hospitalària
La història clínica en atenció primària
Diferències entre història clínica hospitalària i història clínica en atenció primària
Documents que conformen la història clínica en atenció primària
La història clínica electrònica
Seguretat i confidencialitat en la història clínica electrònica
L’arxiu d’històries clíniques
Funcions de l’arxiu d’històries clíniques
Mètodes d’ordenació i classificació d’històries clíniques
Resum
6 – Introducció als magatzems sanitaris. Les fitxes de magatzem
Objectiu
Gestió dels magatzems sanitaris.
Importància de les fitxes de magatzem.
Durada de la unitat
4 Hores 55 Minuts
Contingut
Introducció als magatzems sanitaris. Les fitxes de magatzem
Introducció als magatzems
Definició de magatzem
Funcions d’un magatzem
El magatzem sanitari
Tipus de magatzems
Classificació sobre la base de la quantitat de material que emmagatzemen
Classificació en base al tipus de producte emmagatzemat
Classificació sobre la base del seu funcionament
Materials en un centre sanitari
Classificació dels productes sanitaris
Condicions d’emmagatzematge
Funcionament del magatzem
L’aprovisionament
La gestió del magatzem
Gestió d’existències o estoc
Termes associats a la gestió d’estoc
Control de moviments
La valoració d’existències al magatzem

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Documentació en centres sanitaris”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt