Categoria 

CURS DE NETEJA I PROTOCOL DE DESINFECCIÓ ANTI COVID PER A RESIDÈNCIES DE MAJORS

Mantenir un estat correcte de la neteja i la higiene són una de les principals barreres i mesures de protecció que podem prendre en la lluita contra el coronavirus covid-19, tant a nivell personal com a centres de treball i edificis públics. Això cobra especial rellevància en el cas de l’àmbit sanitari, en què la higent ja és fonamental per si mateixa, i en el cas particular de les residències de gent gran, en què cal extremar les precaucions atesa la vulnerabilitat dels usuaris i la elevada incidència que té la pandèmia sobre el col·lectiu. A través del present curs en línia l’alumnat aprendrà tot el necessari per posar en marxa un protocol anticovid per a residències, centrant-se en les tasques de neteja i desinfecció.

CURS DE NETEJA I PROTOCOL DE DESINFECCIÓ ANTI COVID PER A RESIDÈNCIES DE MAJORS

Mantenir un estat correcte de la neteja i la higiene són una de les principals barreres i mesures de protecció que podem prendre en la lluita contra el coronavirus covid-19, tant a nivell personal com a centres de treball i edificis públics. Això cobra especial rellevància en el cas de l’àmbit sanitari, en què la higent ja és fonamental per si mateixa, i en el cas particular de les residències de gent gran, en què cal extremar les precaucions atesa la vulnerabilitat dels usuaris i la elevada incidència que té la pandèmia sobre el col·lectiu. A través del present curs en línia l’alumnat aprendrà tot el necessari per posar en marxa un protocol anticovid per a residències, centrant-se en les tasques de neteja i desinfecció.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment.. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Mantenir un estat correcte de la neteja i la higiene són una de les principals barreres i mesures de protecció que podem prendre en la lluita contra el coronavirus covid-19, tant a nivell personal com a centres de treball i edificis públics. Això cobra especial rellevància en el cas de l’àmbit sanitari, en què la higent ja és fonamental per si mateixa, i en el cas particular de les residències de gent gran, en què cal extremar les precaucions atesa la vulnerabilitat dels usuaris i la elevada incidència que té la pandèmia sobre el col·lectiu. A través del present curs en línia l’alumnat aprendrà tot el necessari per posar en marxa un protocol anticovid per a residències, centrant-se en les tasques de neteja i desinfecció.

Durada:

55 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

UNITAT DIDÀCTICA 1. INTRODUCCIÓ A LA NETEJA D’INSTITUCIONS SANITÀRIES
Concepte d’institució sanitària
– Tipus d’institucions sanitàries
Introducció a la neteja professional d’institucions sanitàries: la teoria de Sinner
– Acció química
– Temperatura
– Temps
– Acció Mecànica
Característiques i principis en la neteja de centres residencials
– Particularitats en la neteja de la residència
– Principis de neteja a la residència
UNITAT DIDÀCTICA 2. SISTEMES DE NETEJA EN INSTITUCIONS SANITÀRIES
Neteja de mobiliari
Neteja de serveis
Neteja de parets
Neteja d’habitacions
Neteja de vidres
Altres aspectes dels sistemes de neteja
– Neteja de plantes i flors
– Neteja d’ordinadors
– Neteja de telèfons i fax
– Laboratoris
Neteja i higienització del mobiliari en situació de pandèmia
Autoavaluació
UNITAT DIDÀCTICA 3. PRINCIPALS PRODUCTES QUÍMICS DE NETEJA
Ús de productes químics i riscos
Descripció dels tipus de productes químics
Productes químics de neteja i seguretat
UNITAT DIDÀCTICA 4. TIPUS DE DESINFECTANTS I ANTISÈPTICS
Diferències entre antisèptic i desinfectant
– Antisèptics més freqüents
Nivells de desinfecció
– Desinfectants d’alt nivell
– Desinfectants de nivell intermedi
– Desinfectants de baix nivell
Mètodes de desinfecció del material
Aspectes que cal tenir en compte en desinfecció i antisèpsia
UNITAT DIDÀCTICA 5. INFORMACIÓ SOBRE EL COVID-19
Els virus: infeccions
– Coronavirus
COVID-19: malaltia provocada pel SARS-COV-2
– Antecedents de la malaltia
– Simptomatologia
– Característiques de la Síndrome Respiratòria Aguda Severa
Diagnòstic del Covid-19
UNITAT DIDÀCTICA 6. COM ES PROPAGA EL COVID-19?
Introducció
Objectius
Mapa Conceptual
Contagi del Covid-.19
– Maneig de casos
Patologies que agreugen la malaltia del Covid-19
– Immunodeficiència
– Patologies del sistema circulatori: hipertensió
– Patologies de laparell respiratori
– Diabetis
UNITAT DIDÀCTICA 7. MESURES DE PROTECCIÓ I HIGIENE DEL COVID-19
El procés de prevenció en la cura de la salut. Vigilància epidemiològica
Protecció i higiene del Covid-19: protecció a agents biològics
– Entorn laboral
– Entorn personal i social
Contaminants biològics
– Tipus i vies d’entrada dels contaminants biològics
– Mesures de prevenció i control bàsiques
Equips de protecció individual contra el Covid-19
– Definició d’equip de protecció individual
– Condicions dels EPIs
– EPIS empleats per a la protecció del Coronavirus
Neteja i desinfecció d’ambients hospitalaris i equips mèdics
– Higiene de mans
– Asèpsia i antisèpsia
– Desinfecció
– Esterilització
Mesures d’aïllament
La importància del rentat de mans: principal mesura de prevenció contra el Covid-19
– Recomanacions generals
– Tècniques de rentat de mans
– Ús de guants al medi sanitari
Precaucions per controlar infeccions durant l’atenció del pacient
UNITAT DIDÀCTICA 8. ACTUACIONS A LES EMPRESES DAVANT LA COVID 19
Informació general per a les empreses
Condicions de ventilació del lloc de treball
Neteja i desinfecció del lloc de treball
– Utilització de biocides
– Desinfectants autoritzats per a la COVID-19
– Empreses de desinfecció
Mesures higièniques dels treballadors
– El rentat de mans
Mesures a les residències de gent gran i mesures organitzatives
– Proves diagnòstiques per a la detecció del COVID-19 a l’àmbit de les empreses
Procediment d’actuació abans del coronavirus
– Treballadors especialment sensibles
– Estudi i maneig de contactes a l’empresa
Protocols neteja residències davant la COVID
– Pautes d’higiene
– Neteja i desinfecció
UNITAT DIDÀCTICA 9. L’ESTRES LABORAL DAVANT DE LES LABORS DE NETEJA I DESINFECCIÓ EN RESIDÈNCIES DE MAJORS
Introducció
Objectius
Mapa Conceptual
Aspectes rellevants sobre limpacte de la COVID
– Gravetat i letalitat de la malaltia
Situació generada per la covid-19 a les residències de gent gran
Com afrontar la situació generada per la Covid
Efectes psicològics de la pandèmia sobre els treballadors de les residències
– Factors psicosocials
– Estrès laboral en situació de pandèmia
– Eines per fer front a la situació de crisi sanitària
UNITAT DIDÀCTICA 10. NORMATIVA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DAVANT LA COVID-19
Legislació en matèria de COVID-19
Normes tècniques

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “CURS DE NETEJA I PROTOCOL DE DESINFECCIÓ ANTI COVID PER A RESIDÈNCIES DE MAJORS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CURS DE NETEJA I PROTOCOL DE DESINFECCIÓ ANTI COVID PER A RESIDÈNCIES DE MAJORS

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment.. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Mantenir un estat correcte de la neteja i la higiene són una de les principals barreres i mesures de protecció que podem prendre en la lluita contra el coronavirus covid-19, tant a nivell personal com a centres de treball i edificis públics. Això cobra especial rellevància en el cas de l’àmbit sanitari, en què la higent ja és fonamental per si mateixa, i en el cas particular de les residències de gent gran, en què cal extremar les precaucions atesa la vulnerabilitat dels usuaris i la elevada incidència que té la pandèmia sobre el col·lectiu. A través del present curs en línia l’alumnat aprendrà tot el necessari per posar en marxa un protocol anticovid per a residències, centrant-se en les tasques de neteja i desinfecció.

Durada:

55 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

UNITAT DIDÀCTICA 1. INTRODUCCIÓ A LA NETEJA D’INSTITUCIONS SANITÀRIES
Concepte d’institució sanitària
– Tipus d’institucions sanitàries
Introducció a la neteja professional d’institucions sanitàries: la teoria de Sinner
– Acció química
– Temperatura
– Temps
– Acció Mecànica
Característiques i principis en la neteja de centres residencials
– Particularitats en la neteja de la residència
– Principis de neteja a la residència
UNITAT DIDÀCTICA 2. SISTEMES DE NETEJA EN INSTITUCIONS SANITÀRIES
Neteja de mobiliari
Neteja de serveis
Neteja de parets
Neteja d’habitacions
Neteja de vidres
Altres aspectes dels sistemes de neteja
– Neteja de plantes i flors
– Neteja d’ordinadors
– Neteja de telèfons i fax
– Laboratoris
Neteja i higienització del mobiliari en situació de pandèmia
Autoavaluació
UNITAT DIDÀCTICA 3. PRINCIPALS PRODUCTES QUÍMICS DE NETEJA
Ús de productes químics i riscos
Descripció dels tipus de productes químics
Productes químics de neteja i seguretat
UNITAT DIDÀCTICA 4. TIPUS DE DESINFECTANTS I ANTISÈPTICS
Diferències entre antisèptic i desinfectant
– Antisèptics més freqüents
Nivells de desinfecció
– Desinfectants d’alt nivell
– Desinfectants de nivell intermedi
– Desinfectants de baix nivell
Mètodes de desinfecció del material
Aspectes que cal tenir en compte en desinfecció i antisèpsia
UNITAT DIDÀCTICA 5. INFORMACIÓ SOBRE EL COVID-19
Els virus: infeccions
– Coronavirus
COVID-19: malaltia provocada pel SARS-COV-2
– Antecedents de la malaltia
– Simptomatologia
– Característiques de la Síndrome Respiratòria Aguda Severa
Diagnòstic del Covid-19
UNITAT DIDÀCTICA 6. COM ES PROPAGA EL COVID-19?
Introducció
Objectius
Mapa Conceptual
Contagi del Covid-.19
– Maneig de casos
Patologies que agreugen la malaltia del Covid-19
– Immunodeficiència
– Patologies del sistema circulatori: hipertensió
– Patologies de laparell respiratori
– Diabetis
UNITAT DIDÀCTICA 7. MESURES DE PROTECCIÓ I HIGIENE DEL COVID-19
El procés de prevenció en la cura de la salut. Vigilància epidemiològica
Protecció i higiene del Covid-19: protecció a agents biològics
– Entorn laboral
– Entorn personal i social
Contaminants biològics
– Tipus i vies d’entrada dels contaminants biològics
– Mesures de prevenció i control bàsiques
Equips de protecció individual contra el Covid-19
– Definició d’equip de protecció individual
– Condicions dels EPIs
– EPIS empleats per a la protecció del Coronavirus
Neteja i desinfecció d’ambients hospitalaris i equips mèdics
– Higiene de mans
– Asèpsia i antisèpsia
– Desinfecció
– Esterilització
Mesures d’aïllament
La importància del rentat de mans: principal mesura de prevenció contra el Covid-19
– Recomanacions generals
– Tècniques de rentat de mans
– Ús de guants al medi sanitari
Precaucions per controlar infeccions durant l’atenció del pacient
UNITAT DIDÀCTICA 8. ACTUACIONS A LES EMPRESES DAVANT LA COVID 19
Informació general per a les empreses
Condicions de ventilació del lloc de treball
Neteja i desinfecció del lloc de treball
– Utilització de biocides
– Desinfectants autoritzats per a la COVID-19
– Empreses de desinfecció
Mesures higièniques dels treballadors
– El rentat de mans
Mesures a les residències de gent gran i mesures organitzatives
– Proves diagnòstiques per a la detecció del COVID-19 a l’àmbit de les empreses
Procediment d’actuació abans del coronavirus
– Treballadors especialment sensibles
– Estudi i maneig de contactes a l’empresa
Protocols neteja residències davant la COVID
– Pautes d’higiene
– Neteja i desinfecció
UNITAT DIDÀCTICA 9. L’ESTRES LABORAL DAVANT DE LES LABORS DE NETEJA I DESINFECCIÓ EN RESIDÈNCIES DE MAJORS
Introducció
Objectius
Mapa Conceptual
Aspectes rellevants sobre limpacte de la COVID
– Gravetat i letalitat de la malaltia
Situació generada per la covid-19 a les residències de gent gran
Com afrontar la situació generada per la Covid
Efectes psicològics de la pandèmia sobre els treballadors de les residències
– Factors psicosocials
– Estrès laboral en situació de pandèmia
– Eines per fer front a la situació de crisi sanitària
UNITAT DIDÀCTICA 10. NORMATIVA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DAVANT LA COVID-19
Legislació en matèria de COVID-19
Normes tècniques

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “CURS DE NETEJA I PROTOCOL DE DESINFECCIÓ ANTI COVID PER A RESIDÈNCIES DE MAJORS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt