Categoria 

Comunicació eficaç

En un món cada dia més globalitzat, on les capacitats, coneixements i vàlua de les persones són claus per al seu futur, és imprescindible, gairebé obligatori, que coneguem tot allò relatiu a la comunicació, per saber on són les nostres fortaleses i debilitats, per fomentar-les o corregir-les. Els seus resultats poden ser increïblement positius, i no només a la nostra vida laboral, sinó que afectarà tots els àmbits de la nostra existència, inclòs l’àmbit personal. 

En aquest curs, ens aturarem a pensar en la importància de la comunicació a les nostres vides, i aprendrem els aspectes claus de la mateixa, descobrint tot el que podem millorar i com és convenient intentar-ho. Cosa que, sens dubte, no ens deixarà indiferents

Comunicació eficaç

En un món cada dia més globalitzat, on les capacitats, coneixements i vàlua de les persones són claus per al seu futur, és imprescindible, gairebé obligatori, que coneguem tot allò relatiu a la comunicació, per saber on són les nostres fortaleses i debilitats, per fomentar-les o corregir-les. Els seus resultats poden ser increïblement positius, i no només a la nostra vida laboral, sinó que afectarà tots els àmbits de la nostra existència, inclòs l’àmbit personal. 

En aquest curs, ens aturarem a pensar en la importància de la comunicació a les nostres vides, i aprendrem els aspectes claus de la mateixa, descobrint tot el que podem millorar i com és convenient intentar-ho. Cosa que, sens dubte, no ens deixarà indiferents

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Aquest curs està dirigit a totes aquelles persones que volen introduir-se en els coneixements necessaris per millorar-ne la comunicació i fer-la més efectiva. Aquest serà l’objectiu principal de manera que qualsevol persona que vulgui entendre i que l’entenguin millor, té una oportunitat d’or per aconseguir-ho, aquest curs.

Dirigit a:

No calen requisits previs.

Durada:

40 Hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – La importància de la comunicació, antecedents i aspectes generals

Objectiu

Coneixerem i descobrirem la importància que la comunicació té a les nostres vides. Molt poques vegades ens hem parat a pensar si la comunicació que ens envolta és adequada o no, si ens esforcem i ens comuniquem correctament o simplement pensem que ho fem bé. Contínuament comuniquem, intentarem millorar.

Durada de la unitat

1 Hora 55 Minuts

Contingut

La comunicació
La comunicació, aspectes generals
Axiomes en la comunicació
Elements de la comunicació 
Emissor
Receptor
Missatge
Codi
Canal
Feedback
Context
Tipus de comunicadors
 Resum

2 – La comunicació verbal: parts de la comunicació, nivells en la comunicació, tipus de comunicadors

Objectiu

Serem conscients de la importància de la comunicació verbal tant a nivell personal com professional i la seva rellevància per assolir els objectius amb el major grau d’eficàcia possible. Per aconseguir això exposarem les diverses parts en què es divideix la comunicació, els seus nivells, així com els diversos tipus de comunicadors. Tot englobat dins de la comunicació verbal a l’entorn empresarial.

Durada de la unitat

3 Hores 10 Minuts

Contingut

Comunicació verbal 
Comunicació verbal 
Habilitats comunicatives
Tècniques de comunicació
Comunicació oral 
Parlar
Comunicació oral, tècniques
Parlar en públic
Parlar per telèfon. 12 Consells
 Resum

3 – Habilitats socials i comunicació.

Objectiu

Detectar, comprendre i aplicar les diverses habilitats socials relacionades amb la comunicació, amb un èmfasi especial en aspectes com l’escolta activa, summament important, així com l’empatia, cada vegada més necessària en l’àmbit empresarial.

Durada de la unitat

4 Hores 15 Minuts

Contingut

Habilitats socials
Les habilitats socials, aspectes generals
 Quan es poden aplicar les habilitats socials?
Les crítiques, emissió
Les crítiques, recepció
El desacord
Els elogis
Estils de resposta
Habilitats socials, avantatges
L’assertivitat
Drets relacionats amb l’assertivitat
Tècniques assertives
Estratègies per limitar l’assertivitat
L’escolta activa
Introducció
Per què és important escoltar activament?
Com es fa l’escolta activa?
Escolta activa: el procés
Els enemics de la comunicació des del punt de vista de l’Escolta Activa
Barreres per a l’escolta activa
En situacions difícils…
L’escolta activa, el llenguatge verbal i el llenguatge no verbal
El llenguatge verbal
El llenguatge no verbal
Claus per a una Escolta Activa Eficaç
L’empatia
 Resum

4 – La comunicació efectiva a les organitzacions. Comunicació interna i externa. Els equips de treball i el lideratge

Objectiu

Centrats exclusivament a nivell empresarial, aprendrem a distingir entre comunicació interna i externa, informal i formal, horitzontal i vertical. També veurem les opcions que ens ofereixen les noves formes dorganització centrades en els equips de treball i un lideratge més proactiu.

Durada de la unitat

3 Hores 10 Minuts

Contingut

La comunicació eficaç a les organitzacions  
La comunicació eficaç a les organitzacions 
Introducció
Organització i comunicació: relacions
Organització i comunicació: vertical i horitzontal
Organització i comunicació: Xarxes
Equips de treball 
Avantatges
Principis
La responsabilitat
Sinergies
El lideratge 
Definició de lideratge
Què és realment un líder?
El futur
Estils de lideratge
El líder i l’equip
Els Objectius
Perills del líder
 Resum

5 – Comunicació no verbal: El concepte i la importància de la comunicació no verbal. La kinèsia

Objectiu

Veurem per què aproximadament el 80% de la comunicació que retenim és no verbal, aprenent així la seva importància, especialment relacionada amb la kinesia, que engloba el que fa referència a la postura corporal, els gestos, l’expressió facial, la mirada i la somriure. Pensem en les portes que podem obrir controlant aquest tipus de comunicació, tant a nivell personal com laboral.

Durada de la unitat

4 Hores 20 Minuts

Contingut

Comunicació no verbal I
Concepte de comunicació no verbal
Importància de la comunicació no verbal
Un pot enfrontar-se davant la comunicació no verbal, almenys, de tres formes (hi pot haver més)
L’anàlisi de la comunicació no verbal requereix almenys tenir en compte tres criteris bàsics
La comunicació no verbal i les relacions personals
Components de la comunicació no verbal: kinesia
Postura corporal
Dret
Asseguts
Moviments corporals
Els peus i les cames
Les mans i els braços
El cap
Els gestos
Expressió facial
La mirada
La importància de la mirada
La mirada com a mètode dinfluència 
El somriure
La conversa regulada per senyals no verbals: la salutació i els torns
La salutació
Els torns
Resum

6 – Comunicació no verbal: La paralingüística i proxèmica. La comunicació escrita

Objectiu

Seguint amb la importància de la comunicació no verbal, en aquest tema aprofundirem en el coneixement de la paralingüística i la proxèmica, és a dir, tot allò que acompanya la veu però no és el llenguatge, el volum, el to, la fluïdesa, claredat, velocitat… així com el control de l’espai persona. A més, aprendrem a escriure tant cartes com mails de forma correcta.

Durada de la unitat

2 Hores 15 Minuts

Contingut

La comunicació no verbal II: paralingüística, proxèmica i comunicació escrita
Paralingüística
Introducció
Proxèmica
Un bon Llenguatge Corporal
La comunicació escrita
Algunes normes per escriure cartes
 Resum

7 – Barreres, conflictes i pors en la comunicació. Els rumors

Objectiu

Contínuament, a tots els àmbits de la nostra vida hi ha barreres, conflictes i pors, en la comunicació també. Descobrirem les característiques dels més comuns, per poder detectar-los, prevenir-los, controlar-los i solucionar-los millor. Hi ha moltes pors en relació amb la comunicació, com parlar en públic, no saber expressar-nos correctament…, aprendrem a combatre’ls. D’altra banda, i amb l’ajuda de les noves tecnologies, veiem un augment en els rumors, per la qual cosa cal que en coneguem les causes, els motius i el procés que segueixen.

Durada de la unitat

3 Hores 20 Minuts

Contingut

La comunicació i els seus problemes
Barreres en la comunicació 
El conflicte i la seva solució 
Conflicte
Causes
Opcions davant d’un conflicte
Els problemes i la seva solució
Descripció del problema, valorant-ne la intensitat
Concretar les característiques del problema
Exposar quins són els objectius per considerar que la situació problemàtica ja no existeix
Tornar a definir el problema
Solucions
La planificació
 Avaluació del problema i les solucions
Problemes i respostes creatives
Els rumors
Introducció
Per què es difonen els rumors?
La motivació, els rumors i la seva difusió  
Tipus de rumors
Noves tecnologies i rumors
Alguns consells per prevenir els rumors.
Resum

8 – La qualitat de la comunicació a les organitzacions

Objectiu

Qualitat, comunicació interna i externa, tot dins làmbit de les organitzacions. Aprendrem l’evolució històrica del concepte de qualitat, concretant-la en allò que significa avui dia en relació, principalment, amb la comunicació. Oferirem l’oportunitat d’aprendre les opcions més comunes en gestió de qualitat com ara la qualitat total, el CRM, cercles de qualitat, benchmarking, ISO 9000 o la millor contínua. La importància de la comunicació a l’hora d’afrontar queixes és clau per assolir un final feliç, les coneixerem en aquest tema.

Durada de la unitat

4 Hores

Contingut

Qualitat, comunicació i organitzacions 
La qualitat
Qualitat, antecedents
Tècniques de mesura quantitatives i qualitatives 
Modificacions a l’organització, cap a una comunicació eficaç
A la recerca d’una cultura comunicativa
La qualitat, la comunicació i el client
Millora contínua, qualitat i comunicació  
Gestió de la qualitat, opcions
Qualitat total 
CRM (Customer relationship management) o ARC (Administració de les relacions amb els clients) i màrqueting relacional
Cercles de qualitat
Benchmarking
Sistemes de gestió de la qualitat, ISO 9000
 Resum

9 – Comunicació personalitzada, persones amb dificultats

Objectiu

Un individu, una personalitat. Tots tenim característiques molt particulars, en parlarem, ia més a més en determinats casos hem de tenir en compte que la comunicació tenen una sèrie d’elements extres que la dificulten. Aprendrem a millorar la nostra comunicació en relació amb persones que tinguin discapacitat mòbil, ceguesa o sordesa…

Durada de la unitat

3 Hores 20 Minuts

Contingut

Comunicació personalitzada
Introducció
Personalitzant la comunicació
Personalitat, factors d’interès
Indecís
Silenciós
Egocèntric
Reflexiu
Conversador
Discutidor
Tímid
Escèptic
La comunicació amb persones amb discapacitat mòbil, ceguesa, sordesa o mental 
Recomanacions generals per a la comunicació amb persones amb diverses capacitats
Persones amb cadira de rodes o amb trastorns motors
Persones cegues o amb trastorns visuals
Persones sordes o amb trastorns auditius
Consells generals en relació amb els termes
Persones amb discapacitat mental
Termes d’interès 
Altres comunicacions personalitzades
Resum

10 – Comunicació, intel·ligència emocional i PNL

Objectiu

Aprendre de forma genèrica què és la Programació Neurolingüística (PNL) i la Intel·ligència Emocional, i com ens pot ajudar per millorar la nostra comunicació. Nous conceptes sobre la percepció, la reflexió, la detecció, l’assimilació o el control d’emocions, tot aplicat a la comunicació.

Durada de la unitat

3 Hores 20 Minuts

Contingut

Comunicació, intel·ligència emocional i PNL
Intel·ligència emocional 
Introducció
Les emocions
Les nostres emocions comuniquen
Emocions i relacions socials
La comunicació i el seu poder
Influeixen les emocions a la meva feina?
Comunicació i treball
Programació neurolingüística. PNL
Introducció
La realitat
Canals i comunicació  
Cap a una comunicació més fàcil. La metaprogramació
L’àncora, els nostres recursos i els mapes mentals
 Resum

11 – Comunicació i noves tecnologies I

Objectiu

Davant els canvis generats per les noves tecnologies a nivell mundial, cal que sapiguem quins han estat els més importants en relació amb la comunicació, molts dels quals han suposat una modificació completa en la forma de relacionar-nos. Aprofundirem en la importància que avui dia té internet, la missatgeria instantània, els telèfons mòbils… Exposarem també una sèrie de termes relacionats amb les noves tecnologies i la comunicació.

Durada de la unitat

3 Hores 10 Minuts

Contingut

Comunicació i noves tecnologies I
El ciberespai
Introducció
Ciberespai i comunicació
Noves tecnologies actualment
Internet
Història d’Internet
La socialització d’Internet
El treball a Internet
L’oci a Internet
Internet i comunicació, cosa que ens ha donat
Opcions d’Internet
Correu electrònic
World Wide Web (www)
Blogs, weblogs o bitàcoles
P2P, intercanvi d’arxius
Les xarxes socials i el networking
Xat
Missatgeria instantània
Telèfon i Internet, veu ip
Què ens oferirà el futur?
Noves tecnologies, comunicació i eines I
Missatgeria instantània
Introducció
Opcions a la missatgeria instantània
Altres opcions
Missatgeria instantània i treball  
Whats app
Telegram 
Resum

12 – Comunicació i noves tecnologies II

Objectiu

Dins la revolució actual recolzada en les noves tecnologies, han sorgit amb força en els darrers temps les anomenades xarxes socials. El seu creixement és imparable i cal que coneguem com funciona aquesta nova forma de relacionar-nos i comunicar-nos, tant a nivell personal com professional.

Durada de la unitat

3 Hores 45 Minuts

Contingut

Comunicació i noves tecnologies II
Xarxes socials
Introducció  
Quins elements conformen una xarxa social?
Xarxes personals
Myspace
Badoo
Facebook
Hi5
Twitter
Xarxes temàtiques
Flickr
Match
You tube
Webanimals
Xarxes professionals
Quines utilitats podem donar a una xarxa professional?
Les principals xarxes professionals són:
Els blocs 
Com és un bloc?
Consells abans de tenir un bloc, tant personal com empresarial
Comunicació mòbil  
Comunicació mòbil i societat
Comunicació mòbil i treball
Comunicació mòbil a l’àmbit social
La comunicació mòbil i els joves
Correu electrònic
Format per
Però, on podem trobar un proveïdor?
Com funciona?
Seguretat
Algunes normes per escriure e-mails                  
Networking    

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Comunicació eficaç”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comunicació eficaç

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Aquest curs està dirigit a totes aquelles persones que volen introduir-se en els coneixements necessaris per millorar-ne la comunicació i fer-la més efectiva. Aquest serà l’objectiu principal de manera que qualsevol persona que vulgui entendre i que l’entenguin millor, té una oportunitat d’or per aconseguir-ho, aquest curs.

Dirigit a:

No calen requisits previs.

Durada:

40 Hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – La importància de la comunicació, antecedents i aspectes generals

Objectiu

Coneixerem i descobrirem la importància que la comunicació té a les nostres vides. Molt poques vegades ens hem parat a pensar si la comunicació que ens envolta és adequada o no, si ens esforcem i ens comuniquem correctament o simplement pensem que ho fem bé. Contínuament comuniquem, intentarem millorar.

Durada de la unitat

1 Hora 55 Minuts

Contingut

La comunicació
La comunicació, aspectes generals
Axiomes en la comunicació
Elements de la comunicació 
Emissor
Receptor
Missatge
Codi
Canal
Feedback
Context
Tipus de comunicadors
 Resum

2 – La comunicació verbal: parts de la comunicació, nivells en la comunicació, tipus de comunicadors

Objectiu

Serem conscients de la importància de la comunicació verbal tant a nivell personal com professional i la seva rellevància per assolir els objectius amb el major grau d’eficàcia possible. Per aconseguir això exposarem les diverses parts en què es divideix la comunicació, els seus nivells, així com els diversos tipus de comunicadors. Tot englobat dins de la comunicació verbal a l’entorn empresarial.

Durada de la unitat

3 Hores 10 Minuts

Contingut

Comunicació verbal 
Comunicació verbal 
Habilitats comunicatives
Tècniques de comunicació
Comunicació oral 
Parlar
Comunicació oral, tècniques
Parlar en públic
Parlar per telèfon. 12 Consells
 Resum

3 – Habilitats socials i comunicació.

Objectiu

Detectar, comprendre i aplicar les diverses habilitats socials relacionades amb la comunicació, amb un èmfasi especial en aspectes com l’escolta activa, summament important, així com l’empatia, cada vegada més necessària en l’àmbit empresarial.

Durada de la unitat

4 Hores 15 Minuts

Contingut

Habilitats socials
Les habilitats socials, aspectes generals
 Quan es poden aplicar les habilitats socials?
Les crítiques, emissió
Les crítiques, recepció
El desacord
Els elogis
Estils de resposta
Habilitats socials, avantatges
L’assertivitat
Drets relacionats amb l’assertivitat
Tècniques assertives
Estratègies per limitar l’assertivitat
L’escolta activa
Introducció
Per què és important escoltar activament?
Com es fa l’escolta activa?
Escolta activa: el procés
Els enemics de la comunicació des del punt de vista de l’Escolta Activa
Barreres per a l’escolta activa
En situacions difícils…
L’escolta activa, el llenguatge verbal i el llenguatge no verbal
El llenguatge verbal
El llenguatge no verbal
Claus per a una Escolta Activa Eficaç
L’empatia
 Resum

4 – La comunicació efectiva a les organitzacions. Comunicació interna i externa. Els equips de treball i el lideratge

Objectiu

Centrats exclusivament a nivell empresarial, aprendrem a distingir entre comunicació interna i externa, informal i formal, horitzontal i vertical. També veurem les opcions que ens ofereixen les noves formes dorganització centrades en els equips de treball i un lideratge més proactiu.

Durada de la unitat

3 Hores 10 Minuts

Contingut

La comunicació eficaç a les organitzacions  
La comunicació eficaç a les organitzacions 
Introducció
Organització i comunicació: relacions
Organització i comunicació: vertical i horitzontal
Organització i comunicació: Xarxes
Equips de treball 
Avantatges
Principis
La responsabilitat
Sinergies
El lideratge 
Definició de lideratge
Què és realment un líder?
El futur
Estils de lideratge
El líder i l’equip
Els Objectius
Perills del líder
 Resum

5 – Comunicació no verbal: El concepte i la importància de la comunicació no verbal. La kinèsia

Objectiu

Veurem per què aproximadament el 80% de la comunicació que retenim és no verbal, aprenent així la seva importància, especialment relacionada amb la kinesia, que engloba el que fa referència a la postura corporal, els gestos, l’expressió facial, la mirada i la somriure. Pensem en les portes que podem obrir controlant aquest tipus de comunicació, tant a nivell personal com laboral.

Durada de la unitat

4 Hores 20 Minuts

Contingut

Comunicació no verbal I
Concepte de comunicació no verbal
Importància de la comunicació no verbal
Un pot enfrontar-se davant la comunicació no verbal, almenys, de tres formes (hi pot haver més)
L’anàlisi de la comunicació no verbal requereix almenys tenir en compte tres criteris bàsics
La comunicació no verbal i les relacions personals
Components de la comunicació no verbal: kinesia
Postura corporal
Dret
Asseguts
Moviments corporals
Els peus i les cames
Les mans i els braços
El cap
Els gestos
Expressió facial
La mirada
La importància de la mirada
La mirada com a mètode dinfluència 
El somriure
La conversa regulada per senyals no verbals: la salutació i els torns
La salutació
Els torns
Resum

6 – Comunicació no verbal: La paralingüística i proxèmica. La comunicació escrita

Objectiu

Seguint amb la importància de la comunicació no verbal, en aquest tema aprofundirem en el coneixement de la paralingüística i la proxèmica, és a dir, tot allò que acompanya la veu però no és el llenguatge, el volum, el to, la fluïdesa, claredat, velocitat… així com el control de l’espai persona. A més, aprendrem a escriure tant cartes com mails de forma correcta.

Durada de la unitat

2 Hores 15 Minuts

Contingut

La comunicació no verbal II: paralingüística, proxèmica i comunicació escrita
Paralingüística
Introducció
Proxèmica
Un bon Llenguatge Corporal
La comunicació escrita
Algunes normes per escriure cartes
 Resum

7 – Barreres, conflictes i pors en la comunicació. Els rumors

Objectiu

Contínuament, a tots els àmbits de la nostra vida hi ha barreres, conflictes i pors, en la comunicació també. Descobrirem les característiques dels més comuns, per poder detectar-los, prevenir-los, controlar-los i solucionar-los millor. Hi ha moltes pors en relació amb la comunicació, com parlar en públic, no saber expressar-nos correctament…, aprendrem a combatre’ls. D’altra banda, i amb l’ajuda de les noves tecnologies, veiem un augment en els rumors, per la qual cosa cal que en coneguem les causes, els motius i el procés que segueixen.

Durada de la unitat

3 Hores 20 Minuts

Contingut

La comunicació i els seus problemes
Barreres en la comunicació 
El conflicte i la seva solució 
Conflicte
Causes
Opcions davant d’un conflicte
Els problemes i la seva solució
Descripció del problema, valorant-ne la intensitat
Concretar les característiques del problema
Exposar quins són els objectius per considerar que la situació problemàtica ja no existeix
Tornar a definir el problema
Solucions
La planificació
 Avaluació del problema i les solucions
Problemes i respostes creatives
Els rumors
Introducció
Per què es difonen els rumors?
La motivació, els rumors i la seva difusió  
Tipus de rumors
Noves tecnologies i rumors
Alguns consells per prevenir els rumors.
Resum

8 – La qualitat de la comunicació a les organitzacions

Objectiu

Qualitat, comunicació interna i externa, tot dins làmbit de les organitzacions. Aprendrem l’evolució històrica del concepte de qualitat, concretant-la en allò que significa avui dia en relació, principalment, amb la comunicació. Oferirem l’oportunitat d’aprendre les opcions més comunes en gestió de qualitat com ara la qualitat total, el CRM, cercles de qualitat, benchmarking, ISO 9000 o la millor contínua. La importància de la comunicació a l’hora d’afrontar queixes és clau per assolir un final feliç, les coneixerem en aquest tema.

Durada de la unitat

4 Hores

Contingut

Qualitat, comunicació i organitzacions 
La qualitat
Qualitat, antecedents
Tècniques de mesura quantitatives i qualitatives 
Modificacions a l’organització, cap a una comunicació eficaç
A la recerca d’una cultura comunicativa
La qualitat, la comunicació i el client
Millora contínua, qualitat i comunicació  
Gestió de la qualitat, opcions
Qualitat total 
CRM (Customer relationship management) o ARC (Administració de les relacions amb els clients) i màrqueting relacional
Cercles de qualitat
Benchmarking
Sistemes de gestió de la qualitat, ISO 9000
 Resum

9 – Comunicació personalitzada, persones amb dificultats

Objectiu

Un individu, una personalitat. Tots tenim característiques molt particulars, en parlarem, ia més a més en determinats casos hem de tenir en compte que la comunicació tenen una sèrie d’elements extres que la dificulten. Aprendrem a millorar la nostra comunicació en relació amb persones que tinguin discapacitat mòbil, ceguesa o sordesa…

Durada de la unitat

3 Hores 20 Minuts

Contingut

Comunicació personalitzada
Introducció
Personalitzant la comunicació
Personalitat, factors d’interès
Indecís
Silenciós
Egocèntric
Reflexiu
Conversador
Discutidor
Tímid
Escèptic
La comunicació amb persones amb discapacitat mòbil, ceguesa, sordesa o mental 
Recomanacions generals per a la comunicació amb persones amb diverses capacitats
Persones amb cadira de rodes o amb trastorns motors
Persones cegues o amb trastorns visuals
Persones sordes o amb trastorns auditius
Consells generals en relació amb els termes
Persones amb discapacitat mental
Termes d’interès 
Altres comunicacions personalitzades
Resum

10 – Comunicació, intel·ligència emocional i PNL

Objectiu

Aprendre de forma genèrica què és la Programació Neurolingüística (PNL) i la Intel·ligència Emocional, i com ens pot ajudar per millorar la nostra comunicació. Nous conceptes sobre la percepció, la reflexió, la detecció, l’assimilació o el control d’emocions, tot aplicat a la comunicació.

Durada de la unitat

3 Hores 20 Minuts

Contingut

Comunicació, intel·ligència emocional i PNL
Intel·ligència emocional 
Introducció
Les emocions
Les nostres emocions comuniquen
Emocions i relacions socials
La comunicació i el seu poder
Influeixen les emocions a la meva feina?
Comunicació i treball
Programació neurolingüística. PNL
Introducció
La realitat
Canals i comunicació  
Cap a una comunicació més fàcil. La metaprogramació
L’àncora, els nostres recursos i els mapes mentals
 Resum

11 – Comunicació i noves tecnologies I

Objectiu

Davant els canvis generats per les noves tecnologies a nivell mundial, cal que sapiguem quins han estat els més importants en relació amb la comunicació, molts dels quals han suposat una modificació completa en la forma de relacionar-nos. Aprofundirem en la importància que avui dia té internet, la missatgeria instantània, els telèfons mòbils… Exposarem també una sèrie de termes relacionats amb les noves tecnologies i la comunicació.

Durada de la unitat

3 Hores 10 Minuts

Contingut

Comunicació i noves tecnologies I
El ciberespai
Introducció
Ciberespai i comunicació
Noves tecnologies actualment
Internet
Història d’Internet
La socialització d’Internet
El treball a Internet
L’oci a Internet
Internet i comunicació, cosa que ens ha donat
Opcions d’Internet
Correu electrònic
World Wide Web (www)
Blogs, weblogs o bitàcoles
P2P, intercanvi d’arxius
Les xarxes socials i el networking
Xat
Missatgeria instantània
Telèfon i Internet, veu ip
Què ens oferirà el futur?
Noves tecnologies, comunicació i eines I
Missatgeria instantània
Introducció
Opcions a la missatgeria instantània
Altres opcions
Missatgeria instantània i treball  
Whats app
Telegram 
Resum

12 – Comunicació i noves tecnologies II

Objectiu

Dins la revolució actual recolzada en les noves tecnologies, han sorgit amb força en els darrers temps les anomenades xarxes socials. El seu creixement és imparable i cal que coneguem com funciona aquesta nova forma de relacionar-nos i comunicar-nos, tant a nivell personal com professional.

Durada de la unitat

3 Hores 45 Minuts

Contingut

Comunicació i noves tecnologies II
Xarxes socials
Introducció  
Quins elements conformen una xarxa social?
Xarxes personals
Myspace
Badoo
Facebook
Hi5
Twitter
Xarxes temàtiques
Flickr
Match
You tube
Webanimals
Xarxes professionals
Quines utilitats podem donar a una xarxa professional?
Les principals xarxes professionals són:
Els blocs 
Com és un bloc?
Consells abans de tenir un bloc, tant personal com empresarial
Comunicació mòbil  
Comunicació mòbil i societat
Comunicació mòbil i treball
Comunicació mòbil a l’àmbit social
La comunicació mòbil i els joves
Correu electrònic
Format per
Però, on podem trobar un proveïdor?
Com funciona?
Seguretat
Algunes normes per escriure e-mails                  
Networking    

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Comunicació eficaç”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt