Categoria 

Assumptes legals i ètics a l’àmbit sanitari

Moltes vegades la mala salut pot comprometre la capacitat de la persona per defensar els seus drets legals. Quan aquesta situació es produeix, el professional de l’àmbit sanitari ha de conèixer determinats aspectes fonamentals relacionats amb l’àmbit legal, la bioètica i els drets dels pacients i així actuar adequadament en conseqüència. A més, en l’àmbit sanitari cal partir d’una estructura moral que estigui integrada per principis i valors ètics, que siguin entesos com a metes o fins valorats per la comunitat sanitària i siguin reconeguts així mateix com el producte d’un conjunt de valors compartits.

Assumptes legals i ètics a l’àmbit sanitari

Moltes vegades la mala salut pot comprometre la capacitat de la persona per defensar els seus drets legals. Quan aquesta situació es produeix, el professional de l’àmbit sanitari ha de conèixer determinats aspectes fonamentals relacionats amb l’àmbit legal, la bioètica i els drets dels pacients i així actuar adequadament en conseqüència. A més, en l’àmbit sanitari cal partir d’una estructura moral que estigui integrada per principis i valors ètics, que siguin entesos com a metes o fins valorats per la comunitat sanitària i siguin reconeguts així mateix com el producte d’un conjunt de valors compartits.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Aquest curs pretén donar una formació imprescindible a aquells professionals que dia a dia han d’afrontar i prendre decisions importants a l’àmbit de la salut. Els dilemes (presa de decisions) i conflictes (contraposició de valors) ètics són, com qualsevol subjecte de coneixement racional, susceptibles de ser analitzats, i la metodologia de l’anàlisi bioètica és un instrument de gran potència per a la pràctica en l’àmbit sanitari. Qüestions tan rellevants com la competència i la capacitat, la confidencialitat i la revelació d’informació, les instruccions anticipades i l’ordre de no reanimació entre altres, seran abordades en aquest curs atesa la seva importància en l’àmbit sanitari.

Dirigit a:

Especialment adreçat a professionals de l’àmbit sanitari i facultatius de la salut que vulguin actualitzar-ne els coneixements.

 

Durada:

15 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Introducció als assumptes legals i ètics
Objectiu
En aquesta primera unitat introductòria, es pretén que l’alumne s’adoni de l’existència dels assumptes legals i ètics presents a la relació que el professional manté amb el seu pacient. Es proporcionarà a l’alumne els coneixements necessaris pel que fa als deures i el bon tracte que qualsevol professional de l’àmbit sanitari ha de proporcionar necessàriament.

Durada de la unitat
3 Hores 50 Minuts
Contingut
Introducció als assumptes legals i ètics
Introducció
El sistema sanitari
El personal sanitari
La salut des d’un punt de vista ecològic
La Lex artis
Elements constitutius de responsabilitat professional
Vies de reclamació de responsabilitat legal a l’àmbit sanitari
Via Penal
Via Civil
Via Administrativa
Resum Vies de reclamació de responsabilitat legal
Els deures del professional sanitari
Els aspectes ètics de les cures
Els beneficis del bon tracte
La comunicació efectiva
Elements de la comunicació
Tipus de comunicació
La importància de la comunicació no verbal
La importància del silenci
Habilitats del professional
La relació dajuda
Actituds essencials per a la relació dajuda
Relacions a l’equip sanitari
El pacient i la cultura de l’hospital
La cultura de l’hospital
Variables personals: la Teoria de les necessitats humanes
L’entorn
Resum
2 – Competència i capacitat. Consens amb coneixement de causa
Objectiu
En aquesta segona unitat, es pretén que l’alumne conegui quines són les diferències principals entre la competència i la capacitat d’un individu, així com les implicacions de totes dues. A més a més, es tindrà en compte el consens amb coneixement de causa i les seves implicacions legals.

Durada de la unitat
3 Hores
Contingut
La competència i la capacitat. El consens amb coneixement de causa.
La competència i la capacitat
Principis
La competència
Declaració d’incompetència d’una persona
La capacitat
Salut i qualitat de vida
El principi de millors interessos
El consens amb coneixement de causa
El rebuig amb coneixement de causa
Les preferències dels pacients
Les preferències del nen
El consentiment tàcit
Les creences motivades per la diversitat religiosa i cultural
El consentiment informat
El procediment del consentiment informat
La capacitat de decisió
Dificultats al consentiment informat
La negativa al tractament del pacient competent
El rebuig al tractament per motius religiosos o culturals
Resum
3 – Confidencialitat i revelació dinformació
Objectiu
En aquesta tercera unitat, es pretén fer conscient l’alumne de la importància de la comunicació terapèutica i social entre el professional de l’àmbit sanitari i el pacient, posant èmfasi en la confidencialitat i la revelació d’informació per part del professional.

Durada de la unitat
2 Hores 55 Minuts
Contingut
Confidencialitat i revelació dinformació
La confidencialitat
El respecte a la confidencialitat mèdica
El jurament hipocràtic
Reptes de la confidencialitat
La confidencialitat i la protecció a tercers
La confidencialitat i el benestar públic
Repercussions legals
El coneixement de la comissió d’un delicte
Per què cal respectar la confidencialitat?
La revelació d’informació
Els límits de la revelació
Transgressió del secret professional
La comprensió
La determinació de la capacitat de decisió
La revelació dels errors mèdics
Els placebos
Resum
4 – Instruccions anticipades i presa de decisions per un substitut
Objectiu
En aquesta quarta unitat, es vol que l’alumne conegui dos tipus d’instruccions anticipades que fan extensiu el control personal sobre l’atenció mèdica quan una persona està discapacitada: el testament vital i el poder legal per a la cura mèdica. Així mateix, també es farà menció a la presa de decisions per un substitut quan el pacient es troba incapacitat.

Durada de la unitat
2 Hores 50 Minuts
Contingut
Les instruccions anticipades i presa de decisions per un substitut
Les instruccions anticipades
La planificació anticipada de lassistència sanitària desitjada
Què es pot incloure en un Document de Voluntats Anticipades (DVA)?
Estan obligats els facultatius a actuar d’acord amb allò expressat en aquest document?
La validesa del document de planificació de voluntats anticipades
El testament vital
Requisits per a la validesa del testament vital
Manifestació de preferències
Exemple d’un testament vital
El poder legal durador per a la cura mèdica
L’elecció del representant
El poder conjunt
El cancel·lació
Circumstàncies especials
El procediment a les instruccions anticipades
Els pacients en fase d‟estat terminal
Definició de malaltia terminal
Les instruccions anticipades
Les fases de l’etapa terminal
La presa de decisions en els pacients discapacitats mentals
Introducció
Els representants i la presa de decisions
El principi de representació
Resum
5 – Ordre de no reanimació i gestió de béns
Objectiu
En aquesta cinquena unitat, es pretén proporcionar a l’alumne coneixements relacionats amb determinades situacions de rellevància especial i les quals convé tenir molt en compte en l’àmbit sanitari: l’ordre de no reanimació i la gestió de béns d’un pacient.

Durada de la unitat
2 Hores 25 Minuts
Contingut
L’ordre de no reanimació i gestió de béns
L’ordre de no reanimació
En què consisteix la reanimació cardiopulmonar
La no reanimació cardiopulmonar
Les ordres de no reanimar al quiròfan
Arguments favorables a la suspensió de l’ordre de reanimació al quiròfan
Exemple de model de no reanimació
Repercussions legals de la renúncia al suport vital
La importància de les instruccions anticipades
La unitat de cures pal·liatives
La malaltia terminal
Les cures pal·liatives
La gestió de béns
Tres mecanismes per a la gestió de béns
La delegació de poders
Un fideïcomís revocable (disposició fiducidària en vida)
La tinença conjunta

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Assumptes legals i ètics a l’àmbit sanitari”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Assumptes legals i ètics a l’àmbit sanitari

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Aquest curs pretén donar una formació imprescindible a aquells professionals que dia a dia han d’afrontar i prendre decisions importants a l’àmbit de la salut. Els dilemes (presa de decisions) i conflictes (contraposició de valors) ètics són, com qualsevol subjecte de coneixement racional, susceptibles de ser analitzats, i la metodologia de l’anàlisi bioètica és un instrument de gran potència per a la pràctica en l’àmbit sanitari. Qüestions tan rellevants com la competència i la capacitat, la confidencialitat i la revelació d’informació, les instruccions anticipades i l’ordre de no reanimació entre altres, seran abordades en aquest curs atesa la seva importància en l’àmbit sanitari.

Dirigit a:

Especialment adreçat a professionals de l’àmbit sanitari i facultatius de la salut que vulguin actualitzar-ne els coneixements.

 

Durada:

15 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Introducció als assumptes legals i ètics
Objectiu
En aquesta primera unitat introductòria, es pretén que l’alumne s’adoni de l’existència dels assumptes legals i ètics presents a la relació que el professional manté amb el seu pacient. Es proporcionarà a l’alumne els coneixements necessaris pel que fa als deures i el bon tracte que qualsevol professional de l’àmbit sanitari ha de proporcionar necessàriament.

Durada de la unitat
3 Hores 50 Minuts
Contingut
Introducció als assumptes legals i ètics
Introducció
El sistema sanitari
El personal sanitari
La salut des d’un punt de vista ecològic
La Lex artis
Elements constitutius de responsabilitat professional
Vies de reclamació de responsabilitat legal a l’àmbit sanitari
Via Penal
Via Civil
Via Administrativa
Resum Vies de reclamació de responsabilitat legal
Els deures del professional sanitari
Els aspectes ètics de les cures
Els beneficis del bon tracte
La comunicació efectiva
Elements de la comunicació
Tipus de comunicació
La importància de la comunicació no verbal
La importància del silenci
Habilitats del professional
La relació dajuda
Actituds essencials per a la relació dajuda
Relacions a l’equip sanitari
El pacient i la cultura de l’hospital
La cultura de l’hospital
Variables personals: la Teoria de les necessitats humanes
L’entorn
Resum
2 – Competència i capacitat. Consens amb coneixement de causa
Objectiu
En aquesta segona unitat, es pretén que l’alumne conegui quines són les diferències principals entre la competència i la capacitat d’un individu, així com les implicacions de totes dues. A més a més, es tindrà en compte el consens amb coneixement de causa i les seves implicacions legals.

Durada de la unitat
3 Hores
Contingut
La competència i la capacitat. El consens amb coneixement de causa.
La competència i la capacitat
Principis
La competència
Declaració d’incompetència d’una persona
La capacitat
Salut i qualitat de vida
El principi de millors interessos
El consens amb coneixement de causa
El rebuig amb coneixement de causa
Les preferències dels pacients
Les preferències del nen
El consentiment tàcit
Les creences motivades per la diversitat religiosa i cultural
El consentiment informat
El procediment del consentiment informat
La capacitat de decisió
Dificultats al consentiment informat
La negativa al tractament del pacient competent
El rebuig al tractament per motius religiosos o culturals
Resum
3 – Confidencialitat i revelació dinformació
Objectiu
En aquesta tercera unitat, es pretén fer conscient l’alumne de la importància de la comunicació terapèutica i social entre el professional de l’àmbit sanitari i el pacient, posant èmfasi en la confidencialitat i la revelació d’informació per part del professional.

Durada de la unitat
2 Hores 55 Minuts
Contingut
Confidencialitat i revelació dinformació
La confidencialitat
El respecte a la confidencialitat mèdica
El jurament hipocràtic
Reptes de la confidencialitat
La confidencialitat i la protecció a tercers
La confidencialitat i el benestar públic
Repercussions legals
El coneixement de la comissió d’un delicte
Per què cal respectar la confidencialitat?
La revelació d’informació
Els límits de la revelació
Transgressió del secret professional
La comprensió
La determinació de la capacitat de decisió
La revelació dels errors mèdics
Els placebos
Resum
4 – Instruccions anticipades i presa de decisions per un substitut
Objectiu
En aquesta quarta unitat, es vol que l’alumne conegui dos tipus d’instruccions anticipades que fan extensiu el control personal sobre l’atenció mèdica quan una persona està discapacitada: el testament vital i el poder legal per a la cura mèdica. Així mateix, també es farà menció a la presa de decisions per un substitut quan el pacient es troba incapacitat.

Durada de la unitat
2 Hores 50 Minuts
Contingut
Les instruccions anticipades i presa de decisions per un substitut
Les instruccions anticipades
La planificació anticipada de lassistència sanitària desitjada
Què es pot incloure en un Document de Voluntats Anticipades (DVA)?
Estan obligats els facultatius a actuar d’acord amb allò expressat en aquest document?
La validesa del document de planificació de voluntats anticipades
El testament vital
Requisits per a la validesa del testament vital
Manifestació de preferències
Exemple d’un testament vital
El poder legal durador per a la cura mèdica
L’elecció del representant
El poder conjunt
El cancel·lació
Circumstàncies especials
El procediment a les instruccions anticipades
Els pacients en fase d‟estat terminal
Definició de malaltia terminal
Les instruccions anticipades
Les fases de l’etapa terminal
La presa de decisions en els pacients discapacitats mentals
Introducció
Els representants i la presa de decisions
El principi de representació
Resum
5 – Ordre de no reanimació i gestió de béns
Objectiu
En aquesta cinquena unitat, es pretén proporcionar a l’alumne coneixements relacionats amb determinades situacions de rellevància especial i les quals convé tenir molt en compte en l’àmbit sanitari: l’ordre de no reanimació i la gestió de béns d’un pacient.

Durada de la unitat
2 Hores 25 Minuts
Contingut
L’ordre de no reanimació i gestió de béns
L’ordre de no reanimació
En què consisteix la reanimació cardiopulmonar
La no reanimació cardiopulmonar
Les ordres de no reanimar al quiròfan
Arguments favorables a la suspensió de l’ordre de reanimació al quiròfan
Exemple de model de no reanimació
Repercussions legals de la renúncia al suport vital
La importància de les instruccions anticipades
La unitat de cures pal·liatives
La malaltia terminal
Les cures pal·liatives
La gestió de béns
Tres mecanismes per a la gestió de béns
La delegació de poders
Un fideïcomís revocable (disposició fiducidària en vida)
La tinença conjunta

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Assumptes legals i ètics a l’àmbit sanitari”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt