Categoria 

Acompanyament i intervenció al dol

El curs oferirà a l’alumnat un ampli escenari en què es representarà la mort al cicle vital interpretada per nombrosos actors. En la mesura que l’alumnat aprofundeixi en els continguts del curs es veurà involucrat en aquesta representació i ha de ser testimoni de la mort en alguns moments, d’altres companys de viatge de qui és aconseguit. En alguns moments l’alumnat es veurà abocat a experimentar les emocions i sentiments de la seva pròpia mort… L’anàlisi d’aquestes situacions i la seva comprensió fomentaran la capacitat d’afrontar i integrar les pèrdues significatives experimentades a la seva vida, de manera que, des de la seva pròpia vivència pugui acompanyar les persones que pateixen el dol davant de la mort.

Acompanyament i intervenció al dol

El curs oferirà a l’alumnat un ampli escenari en què es representarà la mort al cicle vital interpretada per nombrosos actors. En la mesura que l’alumnat aprofundeixi en els continguts del curs es veurà involucrat en aquesta representació i ha de ser testimoni de la mort en alguns moments, d’altres companys de viatge de qui és aconseguit. En alguns moments l’alumnat es veurà abocat a experimentar les emocions i sentiments de la seva pròpia mort… L’anàlisi d’aquestes situacions i la seva comprensió fomentaran la capacitat d’afrontar i integrar les pèrdues significatives experimentades a la seva vida, de manera que, des de la seva pròpia vivència pugui acompanyar les persones que pateixen el dol davant de la mort.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Dotar l’alumnat de ferramentes conceptuals i habilitats pràctiques en el maneig del procés del dol perquè siga capaç d’ajudar-se a si mateix i als altres a gestionar les emocions i els sentiments relacionats amb la mort i la seua acceptació. 

Dirigit a:

Personal sanitari, professionals de l’àmbit sociosanitari, educadors i professionals relacionats amb l’àmbit educatiu, professionals del sector d’emergències i salvament, voluntaris, familiars de persones diagnosticades amb malalties que evolucionessin a fase terminal…

Curs també adreçat a totes aquelles persones que assumeixin el repte d’integrar la mort al seu cicle vital. 

 

Durada:

35 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Els vincles afectius i el significat de la pèrdua
Objectiu
L’alumnat en finalitzar aquesta unitat didàctica verificarà l’adquisició d’un coneixement més gran de si mateix relacionat amb la vivència dels seus vincles afectius.

Els enllaços afectius constitueixen el fonament del dol. Només experimentaran el patiment del procés de dol aquelles persones que s’hagin sentit vinculades emocionalment a una persona, a un animal, objecte, fins i tot a un projecte o un ideal… i ho hagin perdut. Per això és fonamental que l’alumnat identifiqui com es gestionen els vincles afectius i quines necessitats hi estan relacionades. L’anàlisi reflexiva de la pròpia experiència concedeix l’oportunitat a qui s’impliqui en els continguts d’aquest curs d’ajudar altres persones a superar les emocions i els sentiments relacionats amb les pèrdues afectives.

Durada de la unitat
4 Hores 55 Minuts
Contingut
Els vincles afectius i el significat de la pèrdua
L’aferrament afectiu
Teoria de l’aferrament
Fonaments de la teoria de l’aferrament
Descripció dels elements de l’enllaç d’aferrament
Sistema de conductes
Fases de la construcció de l’aferrament
Tipologies de l’aferrament emocional
Aferrament Segur i Insegur
Classificació de l’Aferrament Insegur
Desenvolupament de la personalitat segons els nostres vincles emocionals
Les relacions interpersonals i els estils d’aferrament
L’ansietat per separació
El dol com a expressió de pèrdua afectiva
Definició de dol
A manera de resum…
2 – La mort en el marc del cicle vital
Objectiu
En finalitzar la unitat didàctica l’alumnat haurà assimilat coneixements relacionats amb diferents disciplines com la ciència, la filosofia o la teologia que us permetran reflexionar sobre el significat de la mort i l’impacte afectiu que suposa el decés d’un ésser estimat.

Durada de la unitat
7 Hores 50 Minuts
Contingut
La mort en el marc del cicle vital
La mort i el procés de morir
Algunes definicions de “Mort”
El “moriment”
El cicle vital
Les etapes del cicle vital
Les etapes del cicle vital
La mort i el dol en les diferents etapes del cicle vital
La mort com a cim del cicle vital
La societat davant la mort
La mort en diverses tradicions religioses
La mort a l’hinduisme
La reencarnació a l’Hinduisme
Rituals de dol a l’hinduisme
La mort al budisme
Els rituals mortuoris budistes
La mort al judaisme
El dol en la tradició judaica
Els passos al dol judaic
La mort al cristianisme
El sentit de vida cristià
Els rituals cristians
L’islam i la mort
Els rituals mortuoris islàmics
Rituals de dol a l’Islamisme
Quan la mort transgredeix el cicle vital: el suïcidi
Interpretació del suïcidi al llarg de la història
El suïcidi a Espanya
Conseqüències psicològiques del suïcidi a la família
A manera de resum…
3 – El procés biològic de la mort. Cures pal·liatives
Objectiu
La unitat formativa oferirà a l’alumnat un ampli material teòric i pràctic, de manera que en finalitzar la unitat verifiqui l’adquisició dels coneixements i les habilitats necessàries per donar una resposta professional, científica i humana a les necessitats dels malalts en fase avançada i terminal i dels seus familiars. Serà capaç d’establir cures de qualitat en l’àmbit de les cures pal·liatives.

Durada de la unitat
6 Hores 35 Minuts
Contingut
El procés biològic de la mort. Cures pal·liatives
Conceptes clars
Les cures pal·liatives
Definició de l’OMS
Definició de la SECPAL
La mort digna
Eutanàsia
Les Cures Pal·liatives: la gestació del procés de la mort
Origen de les Cures Pal·liatives
Objectius de l’OMS, CP
Cures pal·liatives no és sinònim de cures terminals
Les cures pal·liatives
Professionals centrats en la persona en fase terminal
Característiques d’aquests professionals
Equips Especialitzats
La persona que rep els CP
L’acompanyament de nens i adolescents en cures pal·liatives i la família
L’entorn del pacient i les cures: l’atenció domiciliària
El benestar de la persona: principis generals del control de símptomes
Control de símptomes
La Sedació Pal·liativa en Cures Pal·liatives
La mort com a procés biològic
Evolució de les estimacions de l´estat de mort
Casos clínics
Primer cas
Segon cas
A manera de resum…
4 – L’afrontament del dol
Objectiu
El contingut daquesta unitat formativa oferirà a lalumnat un ampli enfocament multidisciplinari sobre la vivència del dol. La combinació daquests coneixements amb exercicis pràctics i tècniques dintervenció orientades a lacceptació de la pèrdua afectiva ajudaran a millorar la gestió del procés de dol.

Durada de la unitat
5 Hores 30 Minuts
Contingut
L’afrontament del dol
Els processos del dol segons alguns autors
El model de Kübler-Ross
Les cinc etapes del dol segons aquesta autora
El dol: expressió cultural del dol
Elaboració del dol
Factors relacionats amb la resolució del dol
El dol normal versus el dol patològic
La complicació del dol: la intervenció terapèutica
El dol patològic
Tractament del dol patològic
Tractament psicològic
Recursos: anàlisi del procés de dol. Casos pràctics
El duel al cinema
Fotografia i dol
Aprofundiment personal de “els meus duels” segons el model de Kübler-Ross
A manera de resum…
5 – Counselling. La relació d’ajuda com a metodologia per a l’acceptació del dol
Objectiu
En finalitzar aquesta unitat formativa l’alumnat haurà adquirit coneixements, destreses i actituds relacionades amb la metodologia de la “relació d’ajuda” de manera que podrà fer intervencions empàtiques amb persones en situació de dol.

Durada de la unitat
5 Hores 55 Minuts
Contingut
Counselling. La relació d’ajuda com a metodologia per a l’acceptació del dol
La necessitat de caminar plegats. El coaching terapèutic
Aproximació al concepte “relació d’ajuda”
Conceptes de la psicoteràpia centrada en la persona. Carl Rogers
Actituds de base de la psicoteràpia
Els temps de la relació dajuda
Estils de relació dajuda
Exemples: psicoteràpia centrada en la persona en procés de dol
Anàlisi de l’estil autoritari
Aprofundim en l’estil empàtic/participatiu
L’estil paternalista
Estil democràtic-participatiu
La metodologia de la relació dajuda en les cures centrades en la persona. Enfocament holístic
Actitud empàtica
Escolta activa
Trucs per aprendre a Escoltar amb tots els sentits
La resposta empàtica
Elements de la resposta empàtica
L’acceptació incondicional
L’autenticitat en la relació d’ajut
Counselling: l’habilitat d’acompanyar el procés de dol
A manera de resum…
6 – Compartir vida més enllà de la mort. Donació d’òrgans
Objectiu
Els continguts daquesta unitat didàctica oferiran a lalumnat nous coneixements en relació amb la donació dòrgans ia la millora de la qualitat de vida dels pacients receptors. Serà capaç d’identificar els aspectes ètics relacionats amb la donació d’òrgans i teixits, així com els drets i les obligacions del receptor i del donant d’òrgans.

Durada de la unitat
4 Hores 15 Minuts
Contingut
Compartir vida més enllà de la mort. Donació d’òrgans
Principis de Bioètica
Bioètica a la donació d’òrgans
El consentiment del donant cadàver
Anonimat i confidencialitat
Els Comitès de Bioètica
El diagnòstic de mort i lextracció dòrgans
Dilemes ètics per les característiques de l’òrgan donat per a trasplantament
Dilemes ètics per assignar òrgans entre la llista d’espera
Aspectes psicològics del procés de donació i trasplantament
La generositat dels donants i la gratitud del receptor

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Acompanyament i intervenció al dol”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Acompanyament i intervenció al dol

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Dotar l’alumnat de ferramentes conceptuals i habilitats pràctiques en el maneig del procés del dol perquè siga capaç d’ajudar-se a si mateix i als altres a gestionar les emocions i els sentiments relacionats amb la mort i la seua acceptació. 

Dirigit a:

Personal sanitari, professionals de l’àmbit sociosanitari, educadors i professionals relacionats amb l’àmbit educatiu, professionals del sector d’emergències i salvament, voluntaris, familiars de persones diagnosticades amb malalties que evolucionessin a fase terminal…

Curs també adreçat a totes aquelles persones que assumeixin el repte d’integrar la mort al seu cicle vital. 

 

Durada:

35 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Els vincles afectius i el significat de la pèrdua
Objectiu
L’alumnat en finalitzar aquesta unitat didàctica verificarà l’adquisició d’un coneixement més gran de si mateix relacionat amb la vivència dels seus vincles afectius.

Els enllaços afectius constitueixen el fonament del dol. Només experimentaran el patiment del procés de dol aquelles persones que s’hagin sentit vinculades emocionalment a una persona, a un animal, objecte, fins i tot a un projecte o un ideal… i ho hagin perdut. Per això és fonamental que l’alumnat identifiqui com es gestionen els vincles afectius i quines necessitats hi estan relacionades. L’anàlisi reflexiva de la pròpia experiència concedeix l’oportunitat a qui s’impliqui en els continguts d’aquest curs d’ajudar altres persones a superar les emocions i els sentiments relacionats amb les pèrdues afectives.

Durada de la unitat
4 Hores 55 Minuts
Contingut
Els vincles afectius i el significat de la pèrdua
L’aferrament afectiu
Teoria de l’aferrament
Fonaments de la teoria de l’aferrament
Descripció dels elements de l’enllaç d’aferrament
Sistema de conductes
Fases de la construcció de l’aferrament
Tipologies de l’aferrament emocional
Aferrament Segur i Insegur
Classificació de l’Aferrament Insegur
Desenvolupament de la personalitat segons els nostres vincles emocionals
Les relacions interpersonals i els estils d’aferrament
L’ansietat per separació
El dol com a expressió de pèrdua afectiva
Definició de dol
A manera de resum…
2 – La mort en el marc del cicle vital
Objectiu
En finalitzar la unitat didàctica l’alumnat haurà assimilat coneixements relacionats amb diferents disciplines com la ciència, la filosofia o la teologia que us permetran reflexionar sobre el significat de la mort i l’impacte afectiu que suposa el decés d’un ésser estimat.

Durada de la unitat
7 Hores 50 Minuts
Contingut
La mort en el marc del cicle vital
La mort i el procés de morir
Algunes definicions de “Mort”
El “moriment”
El cicle vital
Les etapes del cicle vital
Les etapes del cicle vital
La mort i el dol en les diferents etapes del cicle vital
La mort com a cim del cicle vital
La societat davant la mort
La mort en diverses tradicions religioses
La mort a l’hinduisme
La reencarnació a l’Hinduisme
Rituals de dol a l’hinduisme
La mort al budisme
Els rituals mortuoris budistes
La mort al judaisme
El dol en la tradició judaica
Els passos al dol judaic
La mort al cristianisme
El sentit de vida cristià
Els rituals cristians
L’islam i la mort
Els rituals mortuoris islàmics
Rituals de dol a l’Islamisme
Quan la mort transgredeix el cicle vital: el suïcidi
Interpretació del suïcidi al llarg de la història
El suïcidi a Espanya
Conseqüències psicològiques del suïcidi a la família
A manera de resum…
3 – El procés biològic de la mort. Cures pal·liatives
Objectiu
La unitat formativa oferirà a l’alumnat un ampli material teòric i pràctic, de manera que en finalitzar la unitat verifiqui l’adquisició dels coneixements i les habilitats necessàries per donar una resposta professional, científica i humana a les necessitats dels malalts en fase avançada i terminal i dels seus familiars. Serà capaç d’establir cures de qualitat en l’àmbit de les cures pal·liatives.

Durada de la unitat
6 Hores 35 Minuts
Contingut
El procés biològic de la mort. Cures pal·liatives
Conceptes clars
Les cures pal·liatives
Definició de l’OMS
Definició de la SECPAL
La mort digna
Eutanàsia
Les Cures Pal·liatives: la gestació del procés de la mort
Origen de les Cures Pal·liatives
Objectius de l’OMS, CP
Cures pal·liatives no és sinònim de cures terminals
Les cures pal·liatives
Professionals centrats en la persona en fase terminal
Característiques d’aquests professionals
Equips Especialitzats
La persona que rep els CP
L’acompanyament de nens i adolescents en cures pal·liatives i la família
L’entorn del pacient i les cures: l’atenció domiciliària
El benestar de la persona: principis generals del control de símptomes
Control de símptomes
La Sedació Pal·liativa en Cures Pal·liatives
La mort com a procés biològic
Evolució de les estimacions de l´estat de mort
Casos clínics
Primer cas
Segon cas
A manera de resum…
4 – L’afrontament del dol
Objectiu
El contingut daquesta unitat formativa oferirà a lalumnat un ampli enfocament multidisciplinari sobre la vivència del dol. La combinació daquests coneixements amb exercicis pràctics i tècniques dintervenció orientades a lacceptació de la pèrdua afectiva ajudaran a millorar la gestió del procés de dol.

Durada de la unitat
5 Hores 30 Minuts
Contingut
L’afrontament del dol
Els processos del dol segons alguns autors
El model de Kübler-Ross
Les cinc etapes del dol segons aquesta autora
El dol: expressió cultural del dol
Elaboració del dol
Factors relacionats amb la resolució del dol
El dol normal versus el dol patològic
La complicació del dol: la intervenció terapèutica
El dol patològic
Tractament del dol patològic
Tractament psicològic
Recursos: anàlisi del procés de dol. Casos pràctics
El duel al cinema
Fotografia i dol
Aprofundiment personal de “els meus duels” segons el model de Kübler-Ross
A manera de resum…
5 – Counselling. La relació d’ajuda com a metodologia per a l’acceptació del dol
Objectiu
En finalitzar aquesta unitat formativa l’alumnat haurà adquirit coneixements, destreses i actituds relacionades amb la metodologia de la “relació d’ajuda” de manera que podrà fer intervencions empàtiques amb persones en situació de dol.

Durada de la unitat
5 Hores 55 Minuts
Contingut
Counselling. La relació d’ajuda com a metodologia per a l’acceptació del dol
La necessitat de caminar plegats. El coaching terapèutic
Aproximació al concepte “relació d’ajuda”
Conceptes de la psicoteràpia centrada en la persona. Carl Rogers
Actituds de base de la psicoteràpia
Els temps de la relació dajuda
Estils de relació dajuda
Exemples: psicoteràpia centrada en la persona en procés de dol
Anàlisi de l’estil autoritari
Aprofundim en l’estil empàtic/participatiu
L’estil paternalista
Estil democràtic-participatiu
La metodologia de la relació dajuda en les cures centrades en la persona. Enfocament holístic
Actitud empàtica
Escolta activa
Trucs per aprendre a Escoltar amb tots els sentits
La resposta empàtica
Elements de la resposta empàtica
L’acceptació incondicional
L’autenticitat en la relació d’ajut
Counselling: l’habilitat d’acompanyar el procés de dol
A manera de resum…
6 – Compartir vida més enllà de la mort. Donació d’òrgans
Objectiu
Els continguts daquesta unitat didàctica oferiran a lalumnat nous coneixements en relació amb la donació dòrgans ia la millora de la qualitat de vida dels pacients receptors. Serà capaç d’identificar els aspectes ètics relacionats amb la donació d’òrgans i teixits, així com els drets i les obligacions del receptor i del donant d’òrgans.

Durada de la unitat
4 Hores 15 Minuts
Contingut
Compartir vida més enllà de la mort. Donació d’òrgans
Principis de Bioètica
Bioètica a la donació d’òrgans
El consentiment del donant cadàver
Anonimat i confidencialitat
Els Comitès de Bioètica
El diagnòstic de mort i lextracció dòrgans
Dilemes ètics per les característiques de l’òrgan donat per a trasplantament
Dilemes ètics per assignar òrgans entre la llista d’espera
Aspectes psicològics del procés de donació i trasplantament
La generositat dels donants i la gratitud del receptor

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Acompanyament i intervenció al dol”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt