Categoria 

TÈCNIQUES DE VENDES I COMERCIALITZACIÓ A IMMOBILIÀRIES

Aquest Curs Online de Tècniques de Vendes i Comercialització a Immobiliàries us ofereix una formació bàsica en la matèria. Hem de saber que actualment la gestió comercial immobiliària dins de l’àrea professional de compravenda, necessiten personal amb les capacitats adequades per dur a terme de manera reeixida la comercialització immobiliària, aprofundint en aspectes com el màrqueting i promoció immobiliària, la venda personal i la venda en línia.

TÈCNIQUES DE VENDES I COMERCIALITZACIÓ A IMMOBILIÀRIES

Aquest Curs Online de Tècniques de Vendes i Comercialització a Immobiliàries us ofereix una formació bàsica en la matèria. Hem de saber que actualment la gestió comercial immobiliària dins de l’àrea professional de compravenda, necessiten personal amb les capacitats adequades per dur a terme de manera reeixida la comercialització immobiliària, aprofundint en aspectes com el màrqueting i promoció immobiliària, la venda personal i la venda en línia.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals de l’àmbit de gestió immobiliària oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Aquest Curs Online de Tècniques de Vendes i Comercialització a Immobiliàries us ofereix una formació bàsica en la matèria. Hem de saber que actualment la gestió comercial immobiliària dins de l’àrea professional de compravenda, necessiten personal amb les capacitats adequades per dur a terme de manera reeixida la comercialització immobiliària, aprofundint en aspectes com el màrqueting i promoció immobiliària, la venda personal i la venda en línia.


 

Durada:

90 Hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

MÒDUL 1. TÈCNIQUES DE VENDES I COMERCIALITZACIÓ EN IMMOBILIÀRIES
UNITAT DIDÀCTICA 1. MÀRQUETING I COMUNICACIÓ AL SECTOR IMMOBILIARI.
Conceptes bàsics de màrqueting aplicats a la comercialització immobiliària.
El pla de màrqueting:
– Objectius i finalitat.
– Màrqueting estratègic: accions.
– Màrqueting operatiu: accions.
El pla de mitjans i comunicació:
– El procés i objectius del pla de comunicació.
– Mitjans i canals de comunicació.
Les accions comercials al sector immobiliari.
– Establiment dobjectius.
– Identificació de característiques i valor afegit dels immobles o del servei d’intermediació immobiliària.
– Identificació del mercat potencial i de lentorn competitiu.
– Elaboració del missatge.
– Identificació dels mitjans de publicitat i promoció. Avantatges i inconvenients de la utilització.
Les campanyes publicitàries periòdiques o puntuals.
– L’estimació del pressupost de l’acció comercial
– La coordinació de la campanya.
– Establiment de mètodes de control de la campanya.
Màrqueting directe:
– Naturalesa.
– Principals eines del màrqueting directe.
– El control dels resultats.
Telemàrqueting i gestió de relacions amb clients (CRM).
UNITAT DIDÀCTICA 2. ORGANITZACIÓ DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL IMMOBILIÀRIA.
Els punts de venda dimmobles:
– L’agència.
– El pis pilot.
– La xarxa de col·laboradors actius.
– Altres punts de comercialització dimmobles: fires del sector.
Línies de producte i estratègies de posicionament.
– La cartera dimmobles a la venda o de lloguer.
– Dimensions del producte immobiliari.
– Jerarquia i classificacions.
El procés de decisió de compra.
– Rols i comportaments a la compra immobiliària.
– Etapes en el procés de decisió de compra.
– La percepció de loferta.
– Factors principals que influeixen en la decisió de compra.
Informació gràfica dels productes immobles.
– Documentació i materials de mostra exigible per la legislació vigent.
– Interpretació de plànols i superfície.
– Presentacions digitals.
– Els llibres de mostra de cadascun dels productes a la venda o lloguer.
– La memòria de qualitats, materials, instal·lacions i equipament.
– Llista de preus de cada producte en venda o de lloguer i de les seues condicions de compra o possessió.
– Condicions dadquisició i arrendament de cada immoble.
Documentació de la promoció comercial d’immobles:
– Documentació a obtenir de linteressat, en cada moment.
– Carpeta dinformació a lliurar a cada interessat.
– Llibres de control de prospectes interessats en la promoció.
– Els circuits dinformació amb la direcció.
UNITAT DIDÀCTICA 3. MITJANS I SUPORTS DE PROMOCIÓ COMERCIAL IMMOBILIÀRIA.
El disseny del missatge comercial:
– Contingut i estructura en la promoció dimmobles.
– Definir el missatge que es volen transmetre: les característiques rellevants.
– Tipus i formats del missatge.
– Visibilitat i percepció del missatge.
Mitjans i instruments de promoció:
– Mitjans i canals: personals i no personals.
– El mix de mitjans a la promoció immobiliària.
– El pressupost de comunicació de mitjans.
Suports de promoció immobiliària:
– Tipus de suport: anuncis, cartes, fulletons i cartells entre d’altres.
– Avantatges i desavantatges de cada suport.
– Tècniques bàsiques d’elaboració: retolació, forma i color per a fulletons i cartells.
– Aplicacions informàtiques per a l’autoedició de fullets i cartells publicitaris.
UNITAT DIDÀCTICA 4. LA VENDA DE BÉNS IMMOBILIARIS.
Definició de la venda personal immobiliària.
Característiques de la venda immobiliària.
– Disputada (competitiva i cooperativa).
– D’alt preu i risc.
– Complexa.
– Atzarosa.
– Estratègica.
– Planificada (metòdica).
– Incremental i multivisita.
La venda de béns de consum vs les vendes dalt preu i risc.
Les característiques del client i el procés de decisió del client.
– La necessitat i el desig de compra en el cas de béns immobles.
– La reacció al preu.
– La reacció al venedor.
UNITAT DIDÀCTICA 5. TÈCNIQUES DE VENDA PERSONAL A LA VENDA IMMOBILIÀRIA.
El procés de venda.
Detecció de necessitats i capacitat del client de productes o serveis immobiliaris:
– Les necessitats crítiques i no crítiques en el desig del client.
– El sistema de preguntes: classes, formes i moments.
– Regles bàsiques per formular preguntes i qualificar els clients demandants.
– La comprovació de lexistència dimmobles a la cartera dimmobles.
– Detecció de la capacitat econòmica i operativa del client.
Les tècniques descolta activa.
– La recepció del missatge comercial.
– La conducta descolta.
– La comunicació no verbal.
Presentació del producte immobiliari.
– Característiques, beneficis i avantatges de loferta.
– Tècniques de mostra dels immobles.
– Les “ajudes” a les Vendes.
Argumentació comercial:
– Objeccions a la venda immobiliària: concepte i classificació de les objeccions.
– Els Mètodes de contraargumentació.
– Prevenció de les objeccions.
Tècniques de tractament d’objeccions a la venda:
– Tractament de les objeccions de caràcter universal.
– Tractament de les objeccions basades en limport de la intermediació.
– Tractament de les objeccions basades en la pretesa manca d’eficàcia de la intermediació.
– Tractament de les objeccions basades en la forma destablir la relació amb el propietari.
– Tractament de les objeccions basades a la nostra imatge d’empresa.
– Tractament d’objeccions basades en altres criteris.
El tancament de la venda immobiliària:
– Naturalesa, finalitat i característiques del tancament.
– Les dues vies al tancament.
– La por al tancament.
– El tancament anticipat.
– Altres aspectes del tancament.
Les tècniques del tancament.
– Tancament directe.
– Tancament indirecte.
– Tancament condicional.
– Tancament de Rackham/Huthwaite.
– Altres tipus de tancament.
UNITAT DIDÀCTICA 6. DOCUMENTACIÓ EN LA VENDA IMMOBILIÀRIA.
El control de recepció dels clients potencials.
Les visites a limmoble.
– La confirmació de la cita.
– Preparació de lentrevista.
– La realització de la visita a limmoble.
– El full de visita.
– Els finals de la visita.
– La comunicació del resultat de la visita.
Preparació de les condicions bàsiques de loferta de compra.
– Lestudi documental, tributari i fiscal de loperació amb el comprador potencial.
– L’oferta de compra al propietari.
– Gestions posteriors en cas dacord inicial.
– Emplenament de documents comercials i precontractes d’operacions immobiliàries.
Lassistència a la signatura de lacord.
L’estudi de l’èxit i el fracàs de les operacions intentades.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “TÈCNIQUES DE VENDES I COMERCIALITZACIÓ A IMMOBILIÀRIES”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

TÈCNIQUES DE VENDES I COMERCIALITZACIÓ A IMMOBILIÀRIES

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals de l’àmbit de gestió immobiliària oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Aquest Curs Online de Tècniques de Vendes i Comercialització a Immobiliàries us ofereix una formació bàsica en la matèria. Hem de saber que actualment la gestió comercial immobiliària dins de l’àrea professional de compravenda, necessiten personal amb les capacitats adequades per dur a terme de manera reeixida la comercialització immobiliària, aprofundint en aspectes com el màrqueting i promoció immobiliària, la venda personal i la venda en línia.


 

Durada:

90 Hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

MÒDUL 1. TÈCNIQUES DE VENDES I COMERCIALITZACIÓ EN IMMOBILIÀRIES
UNITAT DIDÀCTICA 1. MÀRQUETING I COMUNICACIÓ AL SECTOR IMMOBILIARI.
Conceptes bàsics de màrqueting aplicats a la comercialització immobiliària.
El pla de màrqueting:
– Objectius i finalitat.
– Màrqueting estratègic: accions.
– Màrqueting operatiu: accions.
El pla de mitjans i comunicació:
– El procés i objectius del pla de comunicació.
– Mitjans i canals de comunicació.
Les accions comercials al sector immobiliari.
– Establiment dobjectius.
– Identificació de característiques i valor afegit dels immobles o del servei d’intermediació immobiliària.
– Identificació del mercat potencial i de lentorn competitiu.
– Elaboració del missatge.
– Identificació dels mitjans de publicitat i promoció. Avantatges i inconvenients de la utilització.
Les campanyes publicitàries periòdiques o puntuals.
– L’estimació del pressupost de l’acció comercial
– La coordinació de la campanya.
– Establiment de mètodes de control de la campanya.
Màrqueting directe:
– Naturalesa.
– Principals eines del màrqueting directe.
– El control dels resultats.
Telemàrqueting i gestió de relacions amb clients (CRM).
UNITAT DIDÀCTICA 2. ORGANITZACIÓ DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL IMMOBILIÀRIA.
Els punts de venda dimmobles:
– L’agència.
– El pis pilot.
– La xarxa de col·laboradors actius.
– Altres punts de comercialització dimmobles: fires del sector.
Línies de producte i estratègies de posicionament.
– La cartera dimmobles a la venda o de lloguer.
– Dimensions del producte immobiliari.
– Jerarquia i classificacions.
El procés de decisió de compra.
– Rols i comportaments a la compra immobiliària.
– Etapes en el procés de decisió de compra.
– La percepció de loferta.
– Factors principals que influeixen en la decisió de compra.
Informació gràfica dels productes immobles.
– Documentació i materials de mostra exigible per la legislació vigent.
– Interpretació de plànols i superfície.
– Presentacions digitals.
– Els llibres de mostra de cadascun dels productes a la venda o lloguer.
– La memòria de qualitats, materials, instal·lacions i equipament.
– Llista de preus de cada producte en venda o de lloguer i de les seues condicions de compra o possessió.
– Condicions dadquisició i arrendament de cada immoble.
Documentació de la promoció comercial d’immobles:
– Documentació a obtenir de linteressat, en cada moment.
– Carpeta dinformació a lliurar a cada interessat.
– Llibres de control de prospectes interessats en la promoció.
– Els circuits dinformació amb la direcció.
UNITAT DIDÀCTICA 3. MITJANS I SUPORTS DE PROMOCIÓ COMERCIAL IMMOBILIÀRIA.
El disseny del missatge comercial:
– Contingut i estructura en la promoció dimmobles.
– Definir el missatge que es volen transmetre: les característiques rellevants.
– Tipus i formats del missatge.
– Visibilitat i percepció del missatge.
Mitjans i instruments de promoció:
– Mitjans i canals: personals i no personals.
– El mix de mitjans a la promoció immobiliària.
– El pressupost de comunicació de mitjans.
Suports de promoció immobiliària:
– Tipus de suport: anuncis, cartes, fulletons i cartells entre d’altres.
– Avantatges i desavantatges de cada suport.
– Tècniques bàsiques d’elaboració: retolació, forma i color per a fulletons i cartells.
– Aplicacions informàtiques per a l’autoedició de fullets i cartells publicitaris.
UNITAT DIDÀCTICA 4. LA VENDA DE BÉNS IMMOBILIARIS.
Definició de la venda personal immobiliària.
Característiques de la venda immobiliària.
– Disputada (competitiva i cooperativa).
– D’alt preu i risc.
– Complexa.
– Atzarosa.
– Estratègica.
– Planificada (metòdica).
– Incremental i multivisita.
La venda de béns de consum vs les vendes dalt preu i risc.
Les característiques del client i el procés de decisió del client.
– La necessitat i el desig de compra en el cas de béns immobles.
– La reacció al preu.
– La reacció al venedor.
UNITAT DIDÀCTICA 5. TÈCNIQUES DE VENDA PERSONAL A LA VENDA IMMOBILIÀRIA.
El procés de venda.
Detecció de necessitats i capacitat del client de productes o serveis immobiliaris:
– Les necessitats crítiques i no crítiques en el desig del client.
– El sistema de preguntes: classes, formes i moments.
– Regles bàsiques per formular preguntes i qualificar els clients demandants.
– La comprovació de lexistència dimmobles a la cartera dimmobles.
– Detecció de la capacitat econòmica i operativa del client.
Les tècniques descolta activa.
– La recepció del missatge comercial.
– La conducta descolta.
– La comunicació no verbal.
Presentació del producte immobiliari.
– Característiques, beneficis i avantatges de loferta.
– Tècniques de mostra dels immobles.
– Les “ajudes” a les Vendes.
Argumentació comercial:
– Objeccions a la venda immobiliària: concepte i classificació de les objeccions.
– Els Mètodes de contraargumentació.
– Prevenció de les objeccions.
Tècniques de tractament d’objeccions a la venda:
– Tractament de les objeccions de caràcter universal.
– Tractament de les objeccions basades en limport de la intermediació.
– Tractament de les objeccions basades en la pretesa manca d’eficàcia de la intermediació.
– Tractament de les objeccions basades en la forma destablir la relació amb el propietari.
– Tractament de les objeccions basades a la nostra imatge d’empresa.
– Tractament d’objeccions basades en altres criteris.
El tancament de la venda immobiliària:
– Naturalesa, finalitat i característiques del tancament.
– Les dues vies al tancament.
– La por al tancament.
– El tancament anticipat.
– Altres aspectes del tancament.
Les tècniques del tancament.
– Tancament directe.
– Tancament indirecte.
– Tancament condicional.
– Tancament de Rackham/Huthwaite.
– Altres tipus de tancament.
UNITAT DIDÀCTICA 6. DOCUMENTACIÓ EN LA VENDA IMMOBILIÀRIA.
El control de recepció dels clients potencials.
Les visites a limmoble.
– La confirmació de la cita.
– Preparació de lentrevista.
– La realització de la visita a limmoble.
– El full de visita.
– Els finals de la visita.
– La comunicació del resultat de la visita.
Preparació de les condicions bàsiques de loferta de compra.
– Lestudi documental, tributari i fiscal de loperació amb el comprador potencial.
– L’oferta de compra al propietari.
– Gestions posteriors en cas dacord inicial.
– Emplenament de documents comercials i precontractes d’operacions immobiliàries.
Lassistència a la signatura de lacord.
L’estudi de l’èxit i el fracàs de les operacions intentades.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “TÈCNIQUES DE VENDES I COMERCIALITZACIÓ A IMMOBILIÀRIES”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt