Categoria 

PROJECTES D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Amb aquest curs podeu conèixer de manera amena, actualitzada i pràctica, els fonaments per al desenvolupament de projectes d’instal·lacions fotovoltaiques, amb un alt grau d’implantació actual i futur important.

 

PROJECTES D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Amb aquest curs podeu conèixer de manera amena, actualitzada i pràctica, els fonaments per al desenvolupament de projectes d’instal·lacions fotovoltaiques, amb un alt grau d’implantació actual i futur important.

 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

A la finalització de l’acció formativa, l’alumne serà capaç de realitzar la documentació tècnica i administrativa per projectar instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, complint amb la normativa vigent, així com elaborar plans de seguretat i manteniment a les instal·lacions esmentades, tramitant la documentació necessària per accedir a subvencions. És recomanable fer prèviament el curs d’Introducció a les energies renovables.

Dirigit a:

Persones interessades a completar el seu itinerari formatiu en energies renovables per desenvolupar la seva activitat professional, en aplicacions pràctiques de disseny, promoció, muntatge, explotació i manteniment dinstal·lacions fotovoltaiques, complint amb la reglamentació vigent.

 

Durada:

30 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Introducció energia solar fotovoltaica
Objectiu
Conéixer les aplicacions d’una instal·lació solar fotovoltaica així com els elements que la formen. Analitzar la situació històrica i de futur daquest tipus denergia renovable.

Durada de la unitat
4 Hores 05 Minuts
Contingut
Introducció energia solar fotovoltaica
Conceptes bàsics delectricitat
Normativa aplicable
El Sol, “Energia Solar”
L’efecte fotovoltaic
El panell fotovoltaic (FV)
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Inversió i rendibilitat d’una instal·lació fotovoltaica
Situació actual
Exercicis
Exercici: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
El necessari per començar
Respon les preguntes següents
2 – Fotovoltaica aïllada
Objectiu
Conèixer els conceptes tècnics d’una instal·lació fotovoltaica aïllada i aprofundir en les característiques tècniques dels elements que la formen, per a aplicar-los posteriorment en projectes.
Durada de la unitat
5 Hores
Contingut
Fotovoltaica aïllada
Introducció
Elements d’una instal·lació fotovoltaica aïllada
Panells o mòduls fotovoltaics
Bateries o acumuladors
Regulador
Inversor (DC/AC)
Exercicis
Exercici. Components d’instal·lació aïllada
El necessari per començar
3 – Projectes fotovoltaica aïllada
Objectiu
Conèixer la normativa i les característiques de les diferents tecnologies utilitzades en instal·lacions solars fotovoltaiques aïllades per desenvolupar memòries tècniques i projectes.

Durada de la unitat
8 Hores 35 Minuts
Contingut
Projectes fotovoltaica aïllada
Introducció
Normativa i teoria aplicable per al càlcul
Apartats del projecte o memòria tècnica
Exemple Simplificat: Habitatge unifamiliar autònom
Components i pressupost
Exemple complet resolt: Sistema de mesurament autònom
Càlculs
Programari de càlcul
Fulls de càlcul
Programari genèric dús professional
Exercicis
Exercici. Càlcul d’una instal·lació fotovoltaica aïllada
El necessari per començar
4 – Fotovoltaica connectada a xarxa
Objectiu
Conèixer els conceptes tècnics d’una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa i aprofundir en les característiques tècniques dels elements que la formen, per a aplicar-los posteriorment en projectes.
Durada de la unitat
4 Hores 50 Minuts
Contingut
Fotovoltaica connectada a xarxa
Introducció
Elements d’una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa
Aplicacions
Sistemes descentralitzats
Sistemes centralitzats
Situació actual i futur de la fotovoltaica connectada a xarxa
Exercicis
Exercici: Fotovoltaica connectada a xarxa
Respon les preguntes següents
5 – Projectes fotovoltaica connectada a xarxa
Objectiu
Conèixer la normativa i les característiques de les diferents tecnologies utilitzades en instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa per desenvolupar memòries tècniques i projectes.

Durada de la unitat
7 Hores 30 Minuts
Contingut
Projectes fotovoltaica connectada a xarxa
Introducció
Normativa i teoria aplicable per al càlcul
Apartats d´un projecte fotovoltaic
Exemple resolt
Rendibilitat i anàlisi financer
Anàlisi financera
Tramitació de la instal·lació
Programari de càlcul
Fulls de càlcul
Programari de fabricants
Programari genèric dús professional
Exercicis
Exercici: Projecte Fotovoltaica connectada a xarxa
El necessari per començar
Respon les preguntes següents

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “PROJECTES D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

PROJECTES D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

A la finalització de l’acció formativa, l’alumne serà capaç de realitzar la documentació tècnica i administrativa per projectar instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, complint amb la normativa vigent, així com elaborar plans de seguretat i manteniment a les instal·lacions esmentades, tramitant la documentació necessària per accedir a subvencions. És recomanable fer prèviament el curs d’Introducció a les energies renovables.

Dirigit a:

Persones interessades a completar el seu itinerari formatiu en energies renovables per desenvolupar la seva activitat professional, en aplicacions pràctiques de disseny, promoció, muntatge, explotació i manteniment dinstal·lacions fotovoltaiques, complint amb la reglamentació vigent.

 

Durada:

30 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Introducció energia solar fotovoltaica
Objectiu
Conéixer les aplicacions d’una instal·lació solar fotovoltaica així com els elements que la formen. Analitzar la situació històrica i de futur daquest tipus denergia renovable.

Durada de la unitat
4 Hores 05 Minuts
Contingut
Introducció energia solar fotovoltaica
Conceptes bàsics delectricitat
Normativa aplicable
El Sol, “Energia Solar”
L’efecte fotovoltaic
El panell fotovoltaic (FV)
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Inversió i rendibilitat d’una instal·lació fotovoltaica
Situació actual
Exercicis
Exercici: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
El necessari per començar
Respon les preguntes següents
2 – Fotovoltaica aïllada
Objectiu
Conèixer els conceptes tècnics d’una instal·lació fotovoltaica aïllada i aprofundir en les característiques tècniques dels elements que la formen, per a aplicar-los posteriorment en projectes.
Durada de la unitat
5 Hores
Contingut
Fotovoltaica aïllada
Introducció
Elements d’una instal·lació fotovoltaica aïllada
Panells o mòduls fotovoltaics
Bateries o acumuladors
Regulador
Inversor (DC/AC)
Exercicis
Exercici. Components d’instal·lació aïllada
El necessari per començar
3 – Projectes fotovoltaica aïllada
Objectiu
Conèixer la normativa i les característiques de les diferents tecnologies utilitzades en instal·lacions solars fotovoltaiques aïllades per desenvolupar memòries tècniques i projectes.

Durada de la unitat
8 Hores 35 Minuts
Contingut
Projectes fotovoltaica aïllada
Introducció
Normativa i teoria aplicable per al càlcul
Apartats del projecte o memòria tècnica
Exemple Simplificat: Habitatge unifamiliar autònom
Components i pressupost
Exemple complet resolt: Sistema de mesurament autònom
Càlculs
Programari de càlcul
Fulls de càlcul
Programari genèric dús professional
Exercicis
Exercici. Càlcul d’una instal·lació fotovoltaica aïllada
El necessari per començar
4 – Fotovoltaica connectada a xarxa
Objectiu
Conèixer els conceptes tècnics d’una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa i aprofundir en les característiques tècniques dels elements que la formen, per a aplicar-los posteriorment en projectes.
Durada de la unitat
4 Hores 50 Minuts
Contingut
Fotovoltaica connectada a xarxa
Introducció
Elements d’una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa
Aplicacions
Sistemes descentralitzats
Sistemes centralitzats
Situació actual i futur de la fotovoltaica connectada a xarxa
Exercicis
Exercici: Fotovoltaica connectada a xarxa
Respon les preguntes següents
5 – Projectes fotovoltaica connectada a xarxa
Objectiu
Conèixer la normativa i les característiques de les diferents tecnologies utilitzades en instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa per desenvolupar memòries tècniques i projectes.

Durada de la unitat
7 Hores 30 Minuts
Contingut
Projectes fotovoltaica connectada a xarxa
Introducció
Normativa i teoria aplicable per al càlcul
Apartats d´un projecte fotovoltaic
Exemple resolt
Rendibilitat i anàlisi financer
Anàlisi financera
Tramitació de la instal·lació
Programari de càlcul
Fulls de càlcul
Programari de fabricants
Programari genèric dús professional
Exercicis
Exercici: Projecte Fotovoltaica connectada a xarxa
El necessari per començar
Respon les preguntes següents

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “PROJECTES D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt