Categoria 

REVIT: Iniciació al Disseny 3D

Revit és un programa de disseny creat exclusivament per a projectes de construcció, basat en el sistema BIM. A partir del disseny en 3D de l’edifici s’obtenen els plànols en 2D que calen per a la presentació del projecte (plans de planta, alçats i seccions) i també vistes modelitzades, que permeten mostrar el projecte amb gran realisme. En un entorn únic es crea un projecte complet, amb coherència total a tots els seus plànols, ja que tot es genera a partir d’una base de dades única.

En aquest curs d´introducció a Revit es mostren les possibilitats que presenta el programa, s´expliquen les eines bàsiques i es creen projectes de construcció senzills.

Tot i que no cal conèixer altres programes de disseny, sí que és imprescindible tenir nocions bàsiques d’informàtica i destresa amb l’ordinador, així com coneixements bàsics de construcció. Cal tenir instal·lat Revit 2016 o una versió posterior.

REVIT: Iniciació al Disseny 3D

Revit és un programa de disseny creat exclusivament per a projectes de construcció, basat en el sistema BIM. A partir del disseny en 3D de l’edifici s’obtenen els plànols en 2D que calen per a la presentació del projecte (plans de planta, alçats i seccions) i també vistes modelitzades, que permeten mostrar el projecte amb gran realisme. En un entorn únic es crea un projecte complet, amb coherència total a tots els seus plànols, ja que tot es genera a partir d’una base de dades única.

En aquest curs d´introducció a Revit es mostren les possibilitats que presenta el programa, s´expliquen les eines bàsiques i es creen projectes de construcció senzills.

Tot i que no cal conèixer altres programes de disseny, sí que és imprescindible tenir nocions bàsiques d’informàtica i destresa amb l’ordinador, així com coneixements bàsics de construcció. Cal tenir instal·lat Revit 2016 o una versió posterior.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Mostrar les possibilitats que presenta Revit i utilitzar el programa per fer projectes de construcció senzills basats en BIM.

En finalitzar el curs l’alumne serà capaç de crear en 3D edificis amb estructures senzilles, accedint a vistes en dues i tres dimensions, amb què visualitzar tot o part del projecte.

Dirigit a:

Tècnics amb la necessitat de fer projectes de construcció: creació d’edificis, realització de reformes, disseny d’interiors. Arquitectes, aparelladors, delineants, decoradors, etc.

 

Durada:

55 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial., És recomanable tenir coneixements de la matèria

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Revit
Objectiu
Conèixer el model en què es basa Revit per a la creació de projectes arquitectònics, les diferències amb altres programes dús freqüent i les característiques que fan que el programa sigui un gran gestor de dades.

Analitzar el procés de creació dun projecte de construcció bàsic.

Durada de la unitat
1 Hora 30 Minuts
Contingut
Revit
Introducció
Modelat d’informació per a l’edificació (BIM)
El sistema BIM
Avantatges del sistema BIM
Diferències entre BIM i CAD
Riscos potencials
El programa Revit
Revit
Un gran gestor de canvis
Perquè és un gran gestor de canvis
Procés de creació d´un projecte
Termes utilitzats al curs
Hem après…
2 – La interfície de Revit
Objectiu
Conèixer els elements més importants de la Interfície de Revit i com fer-hi canvis.

Durada de la unitat
2 Hores 10 Minuts
Contingut
La interfície de Revit
Pantalla inicial
Elements de la Interfície
Botó Revit i menú de l’aplicació
Barra d’eines d’accés ràpid
Accés a l’ajuda
Cinta d’opcions
Barra d’opcions
Navegador de projectes
Paleta Propietats
Barra d’estat
Àrea de treball
Personalització de la Interfície
Barra d’eines d’accés ràpid
Cinta d’opcions
Mostrar o amagar elements de la interfície
Hem après…
3 – Visualitzar un projecte de Revit
Objectiu
Accedir a les diverses vistes del projecte a través del Navegador de projectes. Modificar la visualització de les vistes i configurar-les. Gestionar les finestres de les vistes quan n’hi ha diverses obertes.

Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
Visualitzar un Projecte de Revit
Obrir vistes des del Navegador de projectes
Modificar la visualització de la vista
A través de la roda del ratolí
A través de la Barra de navegació
A través de ViewCube
Controls de vista
La Barra d’eines Control de vista
Nivell de detall
Estil visual
Gestió de finestres obertes
Diverses vistes obertes
Canviar de finestra
Tancar finestres ocultes
Organitzar finestres
Hem après…
4 – Gestió d’arxius
Objectiu
Identificar els diferents formats de fitxer associats a Revit. Crear projectes a partir de plantilles. Gestionar les còpies de seguretat i configurar aspectes relacionats amb la gestió de fitxers.

Durada de la unitat
1 Hora 35 Minuts
Contingut
Gestió de fitxers
Format de fitxers de Revit
Crear un nou projecte
Còpies de seguretat
Opcions de configuració
Recordatori per guardar
Ubicació per defecte
Hem après…
5 – Començar a treballar amb Revit
Objectiu
Conèixer els diferents tipus d’elements d’un projecte, identificar-los al projecte, seleccionar-los i modificar-los (editant-los o canviant-ne les propietats). Amagar elements en una vista del projecte.

Durada de la unitat
4 Hores 20 Minuts
Contingut
Començant a treballar amb Revit
Elements de Revit
Tipus d’elements
Categories, Famílies i Tipus
Classificació de les Famílies
Identificar elements
Seleccionar elements
Seleccionar fent clic i usant la tecla Tabulador
Seleccionar per regió
Seleccionar tots els elements del mateix Tipus
Seleccionar elements per Categoria
Afegir o treure elements de la selecció
Propietats dels elements
La paleta Propietats i com identificar elements seleccionats
Identificar les propietats de Tipus i Exemplar
Modificar les propietats d’Exemplar
Modificar les propietats de Tipus
Canviar un element per un altre
Eliminar elements
Modificar elements
Edició a través de pinçaments
Arrossegament de l’element
Controls de volteig
Cotes temporals
Moure amb elements propers
Ocultar o mostrar elements en vista
Amagar elements
Visualitzar elements ocults
Mostrar elements ocults
Hem après…
6 – Començar a crear un projecte
Objectiu
Configurar el projecte, establint les unitats de projecte, els forçats de cursor i les cotes temporals. Utilitzar els nivells i les línies de reixeta.

Durada de la unitat
3 Hores 35 Minuts
Contingut
Començar a crear un projecte
Configurar el Projecte
Unitats de projecte
Forçats de cursor
Cotes temporals
Nivells del Projecte
Què són els nivells
Veure nivells en vista d’alçat
Crear nivells
Canviar el nom del nivell
Canviar la posició del nivell
Altres canvis al nivell
Línies de reixeta
Què són les línies de reixeta
Afegir línies de reixeta
Modificar línies de reixeta
Consultar mesures al Projecte
Mesurar entre dues referències
Mesurar al llarg d’un element
Hem après…
7 – Crear i modificar murs
Objectiu
Utilitzar les eines bàsiques de creació i de modificació de murs.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
Crear i modificar murs
Estructura del mur
Abans de crear el mur
Crear un mur
Triar el tipus de mur
Configurar les opcions de mur
Eines per crear el mur
Establir el sentit correcte del mur
Modificar un mur
Canvis en modificar els nivells
Canviar les propietats del mur
Interseccions entre murs de diferents tipus
Retallar o estendre murs
Hem après…
8 – Crear i modificar sòls
Objectiu
Utilitzar les eines bàsiques de creació i modificació de terres.

Durada de la unitat
3 Hores 45 Minuts
Contingut
Creació i modificació de sòls
Estructura del sòl
Crear un terra
On crear el terra
Triar el tipus de sòl
Eines per crear el contorn del terra
Com concloure l’ordre
Modificar un terra
Modificar el contorn del terra
Canviar la posició del sòl en modificar el nivell
Canviar la posició del terra a través de les seves propietats
Canviar el tipus de terra
Crear buits a terra
Sòls amb pendent
Enllaçar i unir murs a terra
Enllaçar murs a terra
Unir murs a terra
Hem après…
9 – Afegir pilars arquitectònics al projecte
Objectiu
Afegir al projecte pilars arquitectònics, elements que s’emmagatzemen en fitxers d’extensió RFA i es col·loquen en un punt del projecte, podent ajustar-ne l’alçada. Copiar els pilars d’un nivell a l’altre i modificar-ne la posició i l’alçada.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Afegir pilars arquitectònics al Projecte
Afegir un pilar arquitectònic
On col·locar el pilar
Triar el tipus de pilar (carregar famílies de pilars)
Configurar les opcions de pilar
Col·locar el pilar
Modificar un pilar arquitectònic
Canviar el tipus de pilar
Canviar posició del pilar en canviar les línies de reixeta
Canviar posició i alçada del pilar en canviar alçada dels nivells
Canviar posició i alçada del pilar a través de les propietats
Intersecció entre murs i pilars
Enllaçar pilars a terres
Copiar pilars a altres nivells
Hem après…
10 – Crear i modificar sostres
Objectiu
Utilitzar les eines bàsiques de creació i modificació de sostres.

Durada de la unitat
3 Hores
Contingut
Crear i modificar sostres
Abans de crear el sostre
Ús dels sostres
Estructura del sostre
On crear el sostre
Crear sostres
Triar el tipus de sostre
Indicar l’alçada on col·locar el sostre
Definir el contorn del sostre
Modificar sostres
Canviar el tipus de sostre
Modificar el contorn del sostre
Canviar la posició del sostre
Crear buits al sostre
Sostres amb pendent
Enllaçar murs a sostres
Hem après…
11 – Crear i modificar cobertes
Objectiu
Crear cobertes senzilles, assignant pendent a arestes del seu contorn. Modificar les cobertes un cop creades.

Durada de la unitat
3 Hores 35 Minuts
Contingut
Crear i modificar cobertes
Abans de crear la coberta
Estructura de la coberta
On crear i modificar les cobertes
Visualitzar la coberta completa a la vista en planta
Crear cobertes
Triar el tipus de coberta
Parar atenció a la Barra d’opcions
Eines per definir el contorn
Configurar el pendent
Com concloure el procés
Modificar cobertes
Canvis a través de la paleta Propietats
Canviar la posició de la coberta en canviar la posició del nivell
Modificar el contorn i el pendent de la coberta
Crear buits a la coberta
Enllaçar elements a la coberta
Enllaçar elements
Desenllaçar elements
Hem après…
12 – Afegir portes i finestres al projecte
Objectiu
Afegir al projecte portes i finestres, elements que s’emmagatzemen en fitxers d’extensió RFA i es col·loquen en un punt del projecte.

Durada de la unitat
2 Hores 10 Minuts
Contingut
Afegir portes i finestres al Projecte
Col·locar portes i finestres al Projecte
On col·locar les portes i finestres
Accedir a les ordres amb què col·locar portes i finestres
Triar el tipus de porta o finestra
Col·locar la porta o la finestra
Modificar portes i finestres que són al Projecte
Canviar el tipus de porta o finestra
Modificar les propietats de la porta o finestra
Canvis a les portes i finestres en canviar la posició del nivell
Copiar portes i finestres a altres nivells
Hem après…
13 – Crear i modificar escales, rampes i baranes
Objectiu
Utilitzar les eines bàsiques de creació i modificació d’escales, rampes i baranes.

Durada de la unitat
4 Hores 45 Minuts
Contingut
Crear i modificar escales, rampes i baranes
Abans de crear les escales, rampes o baranes
Pertanyen a famílies de sistema
On crear les escales, rampes i baranes
Representació de les escales, rampes i baranes
Baranes associades a escales i rampes
Crear escales utilitzant components
Accedir a l’eina Escala per component
Trieu el tipus d’escala
Indiqueu fins on heu d’arribar l’escala
Configurar opcions i establir propietats de l’escala
Utilitzar les eines per crear trams
Trieu el tipus de barana associada a l’escala
Com concloure el procés de creació de l’escala
Crear rampes per tram o per contorn i contrapetja
Accedir a l’eina Rampa i triar el tipus de rampa
Indicar fins on arribarà la rampa
Triar el tipus de barana associada a la rampa
Crear rampes per trams
Crear rampes per contorn i contrapetja
Com concloure el procés de creació de la rampa
Crear baranes
Eina Col·locar a amfitrió
Eina Esbós de camí
Modificar escales, rampes i baranes
Canvis a través de la paleta propietats
Editar el contorn o el recorregut
Seleccionar amfitrió per a la barana
Escales o rampes iguals a diversos nivells
Hem après…
14 – Afegir mobiliari al projecte
Objectiu
Afegir al projecte mobiliari de la galeria dobjectes que presenta Revit. Conèixer eines d’edició que es poden fer servir amb el mobiliari, però també amb altres elements del projecte.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Afegir mobiliari al Projecte
Col·locar mobiliari al Projecte
On col·locar l’element
Carregar mobiliari al Projecte
Col·locar l’element al Projecte
Modificar mobiliari que hi ha al Projecte
Substituir un element per un altre
Moure el mobiliari amb elements propers
Canviar l’element de nivell
Seleccionar un amfitrió nou per a l’element
Eines d’edició
On trobar les eines d’edició
Desplaçar
Copiar
Girar
Alinear
Reflectir
Hem après…
15 – Crear un edifici senzill complet
Objectiu
Crear un edifici senzill complet: configurar el projecte, establir els nivells i les línies de reixeta, col·locar els pilars arquitectònics, crear els murs, terres, sostres i cobertes, col·locar portes i finestres, crear escales, rampes i baranes i afegir-hi el mobiliari.

Durada de la unitat
8 Hores 55 Minuts
Contingut
Crear un edifici senzill complet
Abans de començar
Seleccionar la plantilla adequada
Desar el projecte
Primers passos
Configurar el Projecte
Establir els nivells del Projecte
Crear línies de reixeta
Crear o afegir elements al Projecte
Col·locar pilars arquitectònics
Col·locar els pilars de la planta baixa
Copiar pilars a les plantes primera i coberta
Amagar línies de reixeta a les vistes
Crear els murs
Crear murs de la planta Fonamentació
Crear murs exteriors
Crear murs interiors de la planta baixa
Crear murs interiors de la primera planta
Crear els terres
Crear el terra de la planta baixa
Crear el terra de la primera planta
Enllaçar pilars al terra
Crear les cobertes
Visualitzar la coberta completa a la vista en planta
Crear les dues cobertes
Enllaçar murs i pilars a les cobertes
Crear mur a coberta
Crear sostres
Crear sostres
Unir pilars a sostres
Col·locar portes i finestres
Col·locar fusteries exteriors de la planta baixa
Copiar fusteries exteriors a la primera planta
Col·locar claraboies
Col·locar portes interiors
Crear escales, rampes i baranes
Creeu l’escala interior
Obrir buit d’escala a terra
Crear la barana del balcó
Crear escala, rampa i baranes exteriors
Afegir mobiliari
Hem après…

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “REVIT: Iniciació al Disseny 3D”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

REVIT: Iniciació al Disseny 3D

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Mostrar les possibilitats que presenta Revit i utilitzar el programa per fer projectes de construcció senzills basats en BIM.

En finalitzar el curs l’alumne serà capaç de crear en 3D edificis amb estructures senzilles, accedint a vistes en dues i tres dimensions, amb què visualitzar tot o part del projecte.

Dirigit a:

Tècnics amb la necessitat de fer projectes de construcció: creació d’edificis, realització de reformes, disseny d’interiors. Arquitectes, aparelladors, delineants, decoradors, etc.

 

Durada:

55 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial., És recomanable tenir coneixements de la matèria

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Revit
Objectiu
Conèixer el model en què es basa Revit per a la creació de projectes arquitectònics, les diferències amb altres programes dús freqüent i les característiques que fan que el programa sigui un gran gestor de dades.

Analitzar el procés de creació dun projecte de construcció bàsic.

Durada de la unitat
1 Hora 30 Minuts
Contingut
Revit
Introducció
Modelat d’informació per a l’edificació (BIM)
El sistema BIM
Avantatges del sistema BIM
Diferències entre BIM i CAD
Riscos potencials
El programa Revit
Revit
Un gran gestor de canvis
Perquè és un gran gestor de canvis
Procés de creació d´un projecte
Termes utilitzats al curs
Hem après…
2 – La interfície de Revit
Objectiu
Conèixer els elements més importants de la Interfície de Revit i com fer-hi canvis.

Durada de la unitat
2 Hores 10 Minuts
Contingut
La interfície de Revit
Pantalla inicial
Elements de la Interfície
Botó Revit i menú de l’aplicació
Barra d’eines d’accés ràpid
Accés a l’ajuda
Cinta d’opcions
Barra d’opcions
Navegador de projectes
Paleta Propietats
Barra d’estat
Àrea de treball
Personalització de la Interfície
Barra d’eines d’accés ràpid
Cinta d’opcions
Mostrar o amagar elements de la interfície
Hem après…
3 – Visualitzar un projecte de Revit
Objectiu
Accedir a les diverses vistes del projecte a través del Navegador de projectes. Modificar la visualització de les vistes i configurar-les. Gestionar les finestres de les vistes quan n’hi ha diverses obertes.

Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
Visualitzar un Projecte de Revit
Obrir vistes des del Navegador de projectes
Modificar la visualització de la vista
A través de la roda del ratolí
A través de la Barra de navegació
A través de ViewCube
Controls de vista
La Barra d’eines Control de vista
Nivell de detall
Estil visual
Gestió de finestres obertes
Diverses vistes obertes
Canviar de finestra
Tancar finestres ocultes
Organitzar finestres
Hem après…
4 – Gestió d’arxius
Objectiu
Identificar els diferents formats de fitxer associats a Revit. Crear projectes a partir de plantilles. Gestionar les còpies de seguretat i configurar aspectes relacionats amb la gestió de fitxers.

Durada de la unitat
1 Hora 35 Minuts
Contingut
Gestió de fitxers
Format de fitxers de Revit
Crear un nou projecte
Còpies de seguretat
Opcions de configuració
Recordatori per guardar
Ubicació per defecte
Hem après…
5 – Començar a treballar amb Revit
Objectiu
Conèixer els diferents tipus d’elements d’un projecte, identificar-los al projecte, seleccionar-los i modificar-los (editant-los o canviant-ne les propietats). Amagar elements en una vista del projecte.

Durada de la unitat
4 Hores 20 Minuts
Contingut
Començant a treballar amb Revit
Elements de Revit
Tipus d’elements
Categories, Famílies i Tipus
Classificació de les Famílies
Identificar elements
Seleccionar elements
Seleccionar fent clic i usant la tecla Tabulador
Seleccionar per regió
Seleccionar tots els elements del mateix Tipus
Seleccionar elements per Categoria
Afegir o treure elements de la selecció
Propietats dels elements
La paleta Propietats i com identificar elements seleccionats
Identificar les propietats de Tipus i Exemplar
Modificar les propietats d’Exemplar
Modificar les propietats de Tipus
Canviar un element per un altre
Eliminar elements
Modificar elements
Edició a través de pinçaments
Arrossegament de l’element
Controls de volteig
Cotes temporals
Moure amb elements propers
Ocultar o mostrar elements en vista
Amagar elements
Visualitzar elements ocults
Mostrar elements ocults
Hem après…
6 – Començar a crear un projecte
Objectiu
Configurar el projecte, establint les unitats de projecte, els forçats de cursor i les cotes temporals. Utilitzar els nivells i les línies de reixeta.

Durada de la unitat
3 Hores 35 Minuts
Contingut
Començar a crear un projecte
Configurar el Projecte
Unitats de projecte
Forçats de cursor
Cotes temporals
Nivells del Projecte
Què són els nivells
Veure nivells en vista d’alçat
Crear nivells
Canviar el nom del nivell
Canviar la posició del nivell
Altres canvis al nivell
Línies de reixeta
Què són les línies de reixeta
Afegir línies de reixeta
Modificar línies de reixeta
Consultar mesures al Projecte
Mesurar entre dues referències
Mesurar al llarg d’un element
Hem après…
7 – Crear i modificar murs
Objectiu
Utilitzar les eines bàsiques de creació i de modificació de murs.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
Crear i modificar murs
Estructura del mur
Abans de crear el mur
Crear un mur
Triar el tipus de mur
Configurar les opcions de mur
Eines per crear el mur
Establir el sentit correcte del mur
Modificar un mur
Canvis en modificar els nivells
Canviar les propietats del mur
Interseccions entre murs de diferents tipus
Retallar o estendre murs
Hem après…
8 – Crear i modificar sòls
Objectiu
Utilitzar les eines bàsiques de creació i modificació de terres.

Durada de la unitat
3 Hores 45 Minuts
Contingut
Creació i modificació de sòls
Estructura del sòl
Crear un terra
On crear el terra
Triar el tipus de sòl
Eines per crear el contorn del terra
Com concloure l’ordre
Modificar un terra
Modificar el contorn del terra
Canviar la posició del sòl en modificar el nivell
Canviar la posició del terra a través de les seves propietats
Canviar el tipus de terra
Crear buits a terra
Sòls amb pendent
Enllaçar i unir murs a terra
Enllaçar murs a terra
Unir murs a terra
Hem après…
9 – Afegir pilars arquitectònics al projecte
Objectiu
Afegir al projecte pilars arquitectònics, elements que s’emmagatzemen en fitxers d’extensió RFA i es col·loquen en un punt del projecte, podent ajustar-ne l’alçada. Copiar els pilars d’un nivell a l’altre i modificar-ne la posició i l’alçada.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Afegir pilars arquitectònics al Projecte
Afegir un pilar arquitectònic
On col·locar el pilar
Triar el tipus de pilar (carregar famílies de pilars)
Configurar les opcions de pilar
Col·locar el pilar
Modificar un pilar arquitectònic
Canviar el tipus de pilar
Canviar posició del pilar en canviar les línies de reixeta
Canviar posició i alçada del pilar en canviar alçada dels nivells
Canviar posició i alçada del pilar a través de les propietats
Intersecció entre murs i pilars
Enllaçar pilars a terres
Copiar pilars a altres nivells
Hem après…
10 – Crear i modificar sostres
Objectiu
Utilitzar les eines bàsiques de creació i modificació de sostres.

Durada de la unitat
3 Hores
Contingut
Crear i modificar sostres
Abans de crear el sostre
Ús dels sostres
Estructura del sostre
On crear el sostre
Crear sostres
Triar el tipus de sostre
Indicar l’alçada on col·locar el sostre
Definir el contorn del sostre
Modificar sostres
Canviar el tipus de sostre
Modificar el contorn del sostre
Canviar la posició del sostre
Crear buits al sostre
Sostres amb pendent
Enllaçar murs a sostres
Hem après…
11 – Crear i modificar cobertes
Objectiu
Crear cobertes senzilles, assignant pendent a arestes del seu contorn. Modificar les cobertes un cop creades.

Durada de la unitat
3 Hores 35 Minuts
Contingut
Crear i modificar cobertes
Abans de crear la coberta
Estructura de la coberta
On crear i modificar les cobertes
Visualitzar la coberta completa a la vista en planta
Crear cobertes
Triar el tipus de coberta
Parar atenció a la Barra d’opcions
Eines per definir el contorn
Configurar el pendent
Com concloure el procés
Modificar cobertes
Canvis a través de la paleta Propietats
Canviar la posició de la coberta en canviar la posició del nivell
Modificar el contorn i el pendent de la coberta
Crear buits a la coberta
Enllaçar elements a la coberta
Enllaçar elements
Desenllaçar elements
Hem après…
12 – Afegir portes i finestres al projecte
Objectiu
Afegir al projecte portes i finestres, elements que s’emmagatzemen en fitxers d’extensió RFA i es col·loquen en un punt del projecte.

Durada de la unitat
2 Hores 10 Minuts
Contingut
Afegir portes i finestres al Projecte
Col·locar portes i finestres al Projecte
On col·locar les portes i finestres
Accedir a les ordres amb què col·locar portes i finestres
Triar el tipus de porta o finestra
Col·locar la porta o la finestra
Modificar portes i finestres que són al Projecte
Canviar el tipus de porta o finestra
Modificar les propietats de la porta o finestra
Canvis a les portes i finestres en canviar la posició del nivell
Copiar portes i finestres a altres nivells
Hem après…
13 – Crear i modificar escales, rampes i baranes
Objectiu
Utilitzar les eines bàsiques de creació i modificació d’escales, rampes i baranes.

Durada de la unitat
4 Hores 45 Minuts
Contingut
Crear i modificar escales, rampes i baranes
Abans de crear les escales, rampes o baranes
Pertanyen a famílies de sistema
On crear les escales, rampes i baranes
Representació de les escales, rampes i baranes
Baranes associades a escales i rampes
Crear escales utilitzant components
Accedir a l’eina Escala per component
Trieu el tipus d’escala
Indiqueu fins on heu d’arribar l’escala
Configurar opcions i establir propietats de l’escala
Utilitzar les eines per crear trams
Trieu el tipus de barana associada a l’escala
Com concloure el procés de creació de l’escala
Crear rampes per tram o per contorn i contrapetja
Accedir a l’eina Rampa i triar el tipus de rampa
Indicar fins on arribarà la rampa
Triar el tipus de barana associada a la rampa
Crear rampes per trams
Crear rampes per contorn i contrapetja
Com concloure el procés de creació de la rampa
Crear baranes
Eina Col·locar a amfitrió
Eina Esbós de camí
Modificar escales, rampes i baranes
Canvis a través de la paleta propietats
Editar el contorn o el recorregut
Seleccionar amfitrió per a la barana
Escales o rampes iguals a diversos nivells
Hem après…
14 – Afegir mobiliari al projecte
Objectiu
Afegir al projecte mobiliari de la galeria dobjectes que presenta Revit. Conèixer eines d’edició que es poden fer servir amb el mobiliari, però també amb altres elements del projecte.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Afegir mobiliari al Projecte
Col·locar mobiliari al Projecte
On col·locar l’element
Carregar mobiliari al Projecte
Col·locar l’element al Projecte
Modificar mobiliari que hi ha al Projecte
Substituir un element per un altre
Moure el mobiliari amb elements propers
Canviar l’element de nivell
Seleccionar un amfitrió nou per a l’element
Eines d’edició
On trobar les eines d’edició
Desplaçar
Copiar
Girar
Alinear
Reflectir
Hem après…
15 – Crear un edifici senzill complet
Objectiu
Crear un edifici senzill complet: configurar el projecte, establir els nivells i les línies de reixeta, col·locar els pilars arquitectònics, crear els murs, terres, sostres i cobertes, col·locar portes i finestres, crear escales, rampes i baranes i afegir-hi el mobiliari.

Durada de la unitat
8 Hores 55 Minuts
Contingut
Crear un edifici senzill complet
Abans de començar
Seleccionar la plantilla adequada
Desar el projecte
Primers passos
Configurar el Projecte
Establir els nivells del Projecte
Crear línies de reixeta
Crear o afegir elements al Projecte
Col·locar pilars arquitectònics
Col·locar els pilars de la planta baixa
Copiar pilars a les plantes primera i coberta
Amagar línies de reixeta a les vistes
Crear els murs
Crear murs de la planta Fonamentació
Crear murs exteriors
Crear murs interiors de la planta baixa
Crear murs interiors de la primera planta
Crear els terres
Crear el terra de la planta baixa
Crear el terra de la primera planta
Enllaçar pilars al terra
Crear les cobertes
Visualitzar la coberta completa a la vista en planta
Crear les dues cobertes
Enllaçar murs i pilars a les cobertes
Crear mur a coberta
Crear sostres
Crear sostres
Unir pilars a sostres
Col·locar portes i finestres
Col·locar fusteries exteriors de la planta baixa
Copiar fusteries exteriors a la primera planta
Col·locar claraboies
Col·locar portes interiors
Crear escales, rampes i baranes
Creeu l’escala interior
Obrir buit d’escala a terra
Crear la barana del balcó
Crear escala, rampa i baranes exteriors
Afegir mobiliari
Hem après…

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “REVIT: Iniciació al Disseny 3D”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt