Categoria 

MÀRQUETING

Curs complet de màrqueting on s’analitzen tots els elements i eines del màrqueting modern, per poder avaluar i emprendre les estratègies de màrqueting a seguir.

Capacita A  l’alumne per a l’anàlisi de problemes i situacions relacionades amb el màrqueting, indicant les estratègies que cal seguir, planificar accions i desenvolupar sistemes de control.

Dirigit a tota aquella persona que vulgui adquirir una formació sòlida, a l’àrea de màrqueting, per millorar la seva posició al mercat laboral.

MÀRQUETING

Curs complet de màrqueting on s’analitzen tots els elements i eines del màrqueting modern, per poder avaluar i emprendre les estratègies de màrqueting a seguir.

Capacita A  l’alumne per a l’anàlisi de problemes i situacions relacionades amb el màrqueting, indicant les estratègies que cal seguir, planificar accions i desenvolupar sistemes de control.

Dirigit a tota aquella persona que vulgui adquirir una formació sòlida, a l’àrea de màrqueting, per millorar la seva posició al mercat laboral.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’ aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Capacitar l’alumne per a l’anàlisi de problemes i situacions relacionades amb el màrqueting, indicant les estratègies que cal seguir, planificar accions i desenvolupar sistemes de control.

Dirigit a:

Tota aquella persona que vulgui adquirir una formació sòlida, a l’àrea de màrqueting, per millorar la seva posició al mercat laboral.

 

 

 

Durada:

30 H.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Temari

1 – Fonaments de màrqueting
Objectiu
Analitzar la importància que té el màrqueting a lempresa i conèixer quina és la seva funció.
Durada de la unitat
2 Hores 50 Minuts
Contingut
1. Fonaments de màrqueting
Introducció de la funció de màrqueting
Origen del màrqueting
Què és màrqueting?
Direcció de Màrqueting
Variables de màrqueting
Evolució del concepte de màrqueting
Màrqueting com a sistema d’intercanvi
El procés de màrqueting
Anàlisi del sistema comercial
Màrqueting Mix
Determinants de màrqueting
Màrqueting avui: tendències actuals
Exercicis
Primeres multinacionals a Espanya
Fases de màrqueting
Màrqueting relacional
2 – Màrqueting estratègic
Objectiu
Analitzar la importància que té lestratègia de màrqueting a lempresa.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
2. Màrqueting estratègic
Què és estratègia?
La direcció estratègica
Objectius fonamentals
Fases
Planificació estratègica
Conceptes bàsics
Procés de direcció estratègica
Elaboració de la filosofia de l’empresa
Visió:
Missió:
Valors:
Anàlisi externa: entorn general
Factors Econòmics:
Factors Socio-Demogràfics:
Factors Culturals:
Factors Polítics:
Factors Legals:
Factors Tecnològics:
Factors Mediambientals:
Anàlisi externa: entorn específic
Amenaces d’ingrés de competidors nous:
La rivalitat entre els competidors actuals:
Pressió de productes substitutius:
Poder de negociació dels compradors:
Poder de negociació dels proveïdors:
Anàlisi interna de l’organització:
Anàlisi DAFO
Determinació dels objectius estratègics i la selecció destratègies i plans dacció:
Tipus d’estratègia
Exercicis
Missió i visió
Missió d’una empresa
Factors polítics i legals
3 – Producte
Objectiu
Conéixer el concepte de producte i les eines necessàries per a la gestió de productes.

Durada de la unitat
3 Hores 10 Minuts
Contingut
3. Producte/Servei
Concepte de producte/servei
Factors del producte
Cicle de vida del producte
Fases del cicle de vida
Llançament o introducció:
Fase de turbulències
Fase de creixement
Fase de maduresa
Fase de declivi
Conclusions
Variacions del cicle de vida
Cartera de productes-mercat (Anàlisi Porfolio)
Premises de la Matriu Porfolio
Tipus de productes
Productes estrella
Productes interrogant
Productes desastre
Estratègies
Cartera ideal de productes
Pespectives del model d’Anàlisi Porfolio
Marca
Concepte de marca
Identitat corporativa i imatge de marca
Identitat corporativa
Imatge de marca
La marca i el consumidor
Dificultats per construir una marca
Tipus de marques
Valor de la marca
Envàs
Avantatges i beneficis
Funcions
Característiques de l’envàs per comunicar
Proves d’envàs: Test d’envàs
Exercicis
Fase de creixement
Marca del distribuïdor
Envàs
4 – Preu
Objectiu
Identificar els factors que afecten la fixació de preus.

Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
4. Preu
Concepte de preu
Factors que incideixen en la fixació de preus
Fases de la fixació de preus
Fixació del preu en funció de la demanda
Elasticitat de la demanda
Valors de l’elasticitat de la demanda
Demanda elàstica > 1
Demanda amb elasticitat = 1
Demanda inelàstica < 1
Fixació del preu en funció dels costos
Formes de fixació basat en el cost
Cost complet
Cost parcial
Punt mort
Fixació del preu en funció de la competència
Situacions competitives
Fixació de preu basada en la competència
Preu per sobre de la competència:
Preu a nivell de la competència:
Preu per sota de la competència:
Modificacions de preu
1. Manteniment del preu:
2. Reducció del preu:
3. Increment de preu:
El preu ideal
Exercicis
Demanda inelàstica
Monopoli
Oligopoli
5 – Mercat
Objectiu
Conèixer totes les variables del mercat i com influirà en les decisions estratègiques de màrqueting.

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
5. Mercat/Distribució
Concepte de mercat
Tipus de mercat
Mercats de béns de consum o gran consum
Mercats de béns industrials
Mercats de serveis
Investigació de mercat
Concepte
Factors Claus
Procés
Formulació del problema a investigar
Disseny de la investigació
Tipus de recerca
Evolució del mercat
Mètriques de mercat
Quota de mercat:
Quota de mercat relativa:
Mercat potencial:
Exercicis
Productes de gran consum/industrials/serveis
Investigació de mercat
Investigació de mercat
6 – Client / Consumidor
Objectiu
Conéixer el poder de decisió que té el client. Conéixer la importància de les bases de dades (CRM).

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
6. Client/Consumidor
Concepte de necessitat
Màrqueting i el client
Màrqueting massiu:
Màrqueting segmentat:
Màrqueting intuïtiu:
Màrqueting relacional o màrqueting “one to one”:
Concepte de màrqueting relacional
Fases que componen el màrqueting relacional
El CRM (Customer Relationship Management)
Mètriques del client
Exercicis
Segmentació de mercat
Client
Piràmide de Maslow
7 – Distribució
Objectiu
Conéixer la importància dels canals de distribució en màrqueting. Diferenciar els tipus de canals en funció dels diferents productes-mercats.

Durada de la unitat
2 Hores 30 Minuts
Contingut
7. Distribució
Canals de distribució
Concepte de canal de distribució
Tipus de canals
Segons la longitud del canal
Segons la tecnologia de compravenda
Segons la forma d’organització
Segons les característiques del bé o servei
Els intermediaris
Funcions dels intermediaris:
Majorista
Detallista
El canal de gran consum
Classificació:
Característiques:
Altres formes de distribució
Establiment de descompte o discount:
Venda per correspondència:
Vending:
Category Killers:
Venda a domicili:
Venda ambulant:
e-commerce:
Botigues de conveniència:
Franquícia:
Els objectius de la comercialització
Tendències de la distribució
Trade Màrqueting
Exercicis
Tipus de canals
Canal de retail
Tipus de negocis
8 – Comunicació off-line
Objectiu
Conèixer els objectius, les funcions i les accions de cadascun dels elements del mix de comunicació.

Durada de la unitat
3 Hores 20 Minuts
Contingut
8. Comunicació integral. Comunicació off-line
Introducció
Objectius de la comunicació:
Mitjans convencionals i no convencionals
Mitjans convencionals: Publicitat
Planificació i realització d’una campanya de publicitat
Mitjans no convencionals:
Promoció
Campanyes d’imatge, RRPP i comunicació
Patrocini i mecenatge
Marxandatge
PLV: publicitat punt de venda
Màrqueting directe
Exercicis
Formes alternatives de publicitat
Tipus de promoció
Inversió publicitària
9 – Comunicació on-line
Objectiu
Conèixer els objectius, les funcions i les accions de cadascun dels elements del mix de comunicació.

Durada de la unitat
3 Hores 05 Minuts
Contingut
9. Comunicació on-line
Pàgina web
Passos a seguir per crear una pàgina web
Alta i posicionament a cercadors
Publicitat on-line
Publicitat off line Vs Publicitat on-line
Publicitat a cercadors
Altres tècniques de publicitat on-line
email-màrqueting
La Base de Dades (BBDD)
L’assumpte del correu electrònic
Finalitat de l’emailing
Decàleg per fer emailings que venguin
Màrqueting viral
Màrqueting mòbil
Característiques:
Tipus d’accions:
Exercicis
Màrqueting viral
e-mailing
Campanya a internet
10 – Màrqueting Internacional
Objectiu
Conéixer la importància dels mercats internacionals. Analitzar les característiques de la globalització i les seves repercussions a l’economia mundial

Durada de la unitat
3 Hores 50 Minuts
Contingut
10. Màrqueting Internacional
Concepte de màrqueting internacional
Comerç internacional
Motius per exportar
Potencial exportador
El Pla d’exportació
Elecció del mercat
Identificació de mercats potencials
Formes d’accés a mercats internacionals
Exportació
Exportació directa
Exportació indirecta
Exportació concertada
Llicències i franquícies
Llicència de fabricació
Franquícies Internacionals
Inversió directa a l’exterior
Empresa de muntatge
Empresa mixta de producció o Joint Venture
Filial de producció
Exercicis
Inditex: nombre de botigues a nivell mundial
Inditex: història de la seva internacionalització
Joint Venture

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MÀRQUETING”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

MÀRQUETING

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’ aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Capacitar l’alumne per a l’anàlisi de problemes i situacions relacionades amb el màrqueting, indicant les estratègies que cal seguir, planificar accions i desenvolupar sistemes de control.

Dirigit a:

Tota aquella persona que vulgui adquirir una formació sòlida, a l’àrea de màrqueting, per millorar la seva posició al mercat laboral.

 

 

 

Durada:

30 H.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Temari

1 – Fonaments de màrqueting
Objectiu
Analitzar la importància que té el màrqueting a lempresa i conèixer quina és la seva funció.
Durada de la unitat
2 Hores 50 Minuts
Contingut
1. Fonaments de màrqueting
Introducció de la funció de màrqueting
Origen del màrqueting
Què és màrqueting?
Direcció de Màrqueting
Variables de màrqueting
Evolució del concepte de màrqueting
Màrqueting com a sistema d’intercanvi
El procés de màrqueting
Anàlisi del sistema comercial
Màrqueting Mix
Determinants de màrqueting
Màrqueting avui: tendències actuals
Exercicis
Primeres multinacionals a Espanya
Fases de màrqueting
Màrqueting relacional
2 – Màrqueting estratègic
Objectiu
Analitzar la importància que té lestratègia de màrqueting a lempresa.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
2. Màrqueting estratègic
Què és estratègia?
La direcció estratègica
Objectius fonamentals
Fases
Planificació estratègica
Conceptes bàsics
Procés de direcció estratègica
Elaboració de la filosofia de l’empresa
Visió:
Missió:
Valors:
Anàlisi externa: entorn general
Factors Econòmics:
Factors Socio-Demogràfics:
Factors Culturals:
Factors Polítics:
Factors Legals:
Factors Tecnològics:
Factors Mediambientals:
Anàlisi externa: entorn específic
Amenaces d’ingrés de competidors nous:
La rivalitat entre els competidors actuals:
Pressió de productes substitutius:
Poder de negociació dels compradors:
Poder de negociació dels proveïdors:
Anàlisi interna de l’organització:
Anàlisi DAFO
Determinació dels objectius estratègics i la selecció destratègies i plans dacció:
Tipus d’estratègia
Exercicis
Missió i visió
Missió d’una empresa
Factors polítics i legals
3 – Producte
Objectiu
Conéixer el concepte de producte i les eines necessàries per a la gestió de productes.

Durada de la unitat
3 Hores 10 Minuts
Contingut
3. Producte/Servei
Concepte de producte/servei
Factors del producte
Cicle de vida del producte
Fases del cicle de vida
Llançament o introducció:
Fase de turbulències
Fase de creixement
Fase de maduresa
Fase de declivi
Conclusions
Variacions del cicle de vida
Cartera de productes-mercat (Anàlisi Porfolio)
Premises de la Matriu Porfolio
Tipus de productes
Productes estrella
Productes interrogant
Productes desastre
Estratègies
Cartera ideal de productes
Pespectives del model d’Anàlisi Porfolio
Marca
Concepte de marca
Identitat corporativa i imatge de marca
Identitat corporativa
Imatge de marca
La marca i el consumidor
Dificultats per construir una marca
Tipus de marques
Valor de la marca
Envàs
Avantatges i beneficis
Funcions
Característiques de l’envàs per comunicar
Proves d’envàs: Test d’envàs
Exercicis
Fase de creixement
Marca del distribuïdor
Envàs
4 – Preu
Objectiu
Identificar els factors que afecten la fixació de preus.

Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
4. Preu
Concepte de preu
Factors que incideixen en la fixació de preus
Fases de la fixació de preus
Fixació del preu en funció de la demanda
Elasticitat de la demanda
Valors de l’elasticitat de la demanda
Demanda elàstica > 1
Demanda amb elasticitat = 1
Demanda inelàstica < 1
Fixació del preu en funció dels costos
Formes de fixació basat en el cost
Cost complet
Cost parcial
Punt mort
Fixació del preu en funció de la competència
Situacions competitives
Fixació de preu basada en la competència
Preu per sobre de la competència:
Preu a nivell de la competència:
Preu per sota de la competència:
Modificacions de preu
1. Manteniment del preu:
2. Reducció del preu:
3. Increment de preu:
El preu ideal
Exercicis
Demanda inelàstica
Monopoli
Oligopoli
5 – Mercat
Objectiu
Conèixer totes les variables del mercat i com influirà en les decisions estratègiques de màrqueting.

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
5. Mercat/Distribució
Concepte de mercat
Tipus de mercat
Mercats de béns de consum o gran consum
Mercats de béns industrials
Mercats de serveis
Investigació de mercat
Concepte
Factors Claus
Procés
Formulació del problema a investigar
Disseny de la investigació
Tipus de recerca
Evolució del mercat
Mètriques de mercat
Quota de mercat:
Quota de mercat relativa:
Mercat potencial:
Exercicis
Productes de gran consum/industrials/serveis
Investigació de mercat
Investigació de mercat
6 – Client / Consumidor
Objectiu
Conéixer el poder de decisió que té el client. Conéixer la importància de les bases de dades (CRM).

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
6. Client/Consumidor
Concepte de necessitat
Màrqueting i el client
Màrqueting massiu:
Màrqueting segmentat:
Màrqueting intuïtiu:
Màrqueting relacional o màrqueting “one to one”:
Concepte de màrqueting relacional
Fases que componen el màrqueting relacional
El CRM (Customer Relationship Management)
Mètriques del client
Exercicis
Segmentació de mercat
Client
Piràmide de Maslow
7 – Distribució
Objectiu
Conéixer la importància dels canals de distribució en màrqueting. Diferenciar els tipus de canals en funció dels diferents productes-mercats.

Durada de la unitat
2 Hores 30 Minuts
Contingut
7. Distribució
Canals de distribució
Concepte de canal de distribució
Tipus de canals
Segons la longitud del canal
Segons la tecnologia de compravenda
Segons la forma d’organització
Segons les característiques del bé o servei
Els intermediaris
Funcions dels intermediaris:
Majorista
Detallista
El canal de gran consum
Classificació:
Característiques:
Altres formes de distribució
Establiment de descompte o discount:
Venda per correspondència:
Vending:
Category Killers:
Venda a domicili:
Venda ambulant:
e-commerce:
Botigues de conveniència:
Franquícia:
Els objectius de la comercialització
Tendències de la distribució
Trade Màrqueting
Exercicis
Tipus de canals
Canal de retail
Tipus de negocis
8 – Comunicació off-line
Objectiu
Conèixer els objectius, les funcions i les accions de cadascun dels elements del mix de comunicació.

Durada de la unitat
3 Hores 20 Minuts
Contingut
8. Comunicació integral. Comunicació off-line
Introducció
Objectius de la comunicació:
Mitjans convencionals i no convencionals
Mitjans convencionals: Publicitat
Planificació i realització d’una campanya de publicitat
Mitjans no convencionals:
Promoció
Campanyes d’imatge, RRPP i comunicació
Patrocini i mecenatge
Marxandatge
PLV: publicitat punt de venda
Màrqueting directe
Exercicis
Formes alternatives de publicitat
Tipus de promoció
Inversió publicitària
9 – Comunicació on-line
Objectiu
Conèixer els objectius, les funcions i les accions de cadascun dels elements del mix de comunicació.

Durada de la unitat
3 Hores 05 Minuts
Contingut
9. Comunicació on-line
Pàgina web
Passos a seguir per crear una pàgina web
Alta i posicionament a cercadors
Publicitat on-line
Publicitat off line Vs Publicitat on-line
Publicitat a cercadors
Altres tècniques de publicitat on-line
email-màrqueting
La Base de Dades (BBDD)
L’assumpte del correu electrònic
Finalitat de l’emailing
Decàleg per fer emailings que venguin
Màrqueting viral
Màrqueting mòbil
Característiques:
Tipus d’accions:
Exercicis
Màrqueting viral
e-mailing
Campanya a internet
10 – Màrqueting Internacional
Objectiu
Conéixer la importància dels mercats internacionals. Analitzar les característiques de la globalització i les seves repercussions a l’economia mundial

Durada de la unitat
3 Hores 50 Minuts
Contingut
10. Màrqueting Internacional
Concepte de màrqueting internacional
Comerç internacional
Motius per exportar
Potencial exportador
El Pla d’exportació
Elecció del mercat
Identificació de mercats potencials
Formes d’accés a mercats internacionals
Exportació
Exportació directa
Exportació indirecta
Exportació concertada
Llicències i franquícies
Llicència de fabricació
Franquícies Internacionals
Inversió directa a l’exterior
Empresa de muntatge
Empresa mixta de producció o Joint Venture
Filial de producció
Exercicis
Inditex: nombre de botigues a nivell mundial
Inditex: història de la seva internacionalització
Joint Venture

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MÀRQUETING”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt