Categoria 

GESTIÓ DE L’ESTRÈS

Estrès,  “fatiga”, és una reacció fisiològica de l’organisme en què entren en joc diversos mecanismes de defensa per enfrontar una situació que es percep com a amenaçador. L’estrès és una resposta natural i necessària per a la supervivència que en determinades circumstàncies pot desencadenar problemes de salut greus. Una persona amb estrès és com un corredor que s’hi esforça i que corre bé només que per la pista equivocada.

L’estrès és la malaltia més comuna dels nostres dies i es desenvolupa especialment en contextos laborals. És una patologia emergent que té una incidència especial en aquells treballs que es basen en relacions entre persones. Sent el risc més gran en les tasques que requereixen més exigències i dedicació.

A l’estrès intervenen els estressors, les estratègies d’afrontaments, els indicadors del nostre nivell d’estrès i la nostra pròpia percepció. Les habilitats socials que tinguem per manejar situacions conflictives que necessitin respostes assertives són la clau per reduir el nivell d’estrès. Ser conscients de tots ells i gestionar-los des d’un enfocament preventiu i no només remediatiu ens permetrà millorar la nostra salut i tenir la sensació de donar resposta a les situacions de la vida, d’una manera proactiva, i no només a reaccionar-hi.

GESTIÓ DE L’ESTRÈS

Estrès,  “fatiga”, és una reacció fisiològica de l’organisme en què entren en joc diversos mecanismes de defensa per enfrontar una situació que es percep com a amenaçador. L’estrès és una resposta natural i necessària per a la supervivència que en determinades circumstàncies pot desencadenar problemes de salut greus. Una persona amb estrès és com un corredor que s’hi esforça i que corre bé només que per la pista equivocada.

L’estrès és la malaltia més comuna dels nostres dies i es desenvolupa especialment en contextos laborals. És una patologia emergent que té una incidència especial en aquells treballs que es basen en relacions entre persones. Sent el risc més gran en les tasques que requereixen més exigències i dedicació.

A l’estrès intervenen els estressors, les estratègies d’afrontaments, els indicadors del nostre nivell d’estrès i la nostra pròpia percepció. Les habilitats socials que tinguem per manejar situacions conflictives que necessitin respostes assertives són la clau per reduir el nivell d’estrès. Ser conscients de tots ells i gestionar-los des d’un enfocament preventiu i no només remediatiu ens permetrà millorar la nostra salut i tenir la sensació de donar resposta a les situacions de la vida, d’una manera proactiva, i no només a reaccionar-hi.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Millorar les habilitats socials per controlar situacions conflictives que necessitin respostes assertives i reduir el nivell d’estrès. Baixar el nivell d’estrès professional dels participants.

Identificar els factors causants d’estrès al medi laboral i ser capaç de reduir l’ansietat en diferents situacions estressants de l’àmbit laboral. Comportar-se de manera hàbil socialment amb els usuaris, clients, companys, superiors, etc. i conèixer els límits propis i els mecanismes d‟afrontament més adequats a cada situació i persona. Crear i gestionar un pla de reducció d’estrès professional

 


 

Durada:

25 H

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – L’estrès a l’àmbit laboral
Objectiu
En acabar la unitat podràs conèixer com afecta l’estrès a l’àmbit laboral actualment, com s’origina i quines professions es veuen més afectades. Així com aprendre a conèixer els senyals d’estrès laboral i les conseqüències que pot tenir en l’exercici de les funcions laborals.

Durada de la unitat
1 Hora 50 Minuts
Contingut
L’estrès a l’àmbit laboral
Introducció
Professions a què més afecta l’estrès
Com s’origina l’estrès al camp laboral
Principals fonts d’estrès laboral
Senyals d’estrès a les i els treballadors
Resum
2 – L’estrès i les definicions
Objectiu
En finalitzar la unitat podràs conèixer els estudis científics entorn de l’estrès, així com els errors i els prejudicis que hi ha sobre ell. Coneixeràs també els tipus d’estrès que hi ha i com s’interpreten actualment.

Durada de la unitat
2 Hores
Contingut
L’estrès i les definicions
Introducció
Errors i prejudicis sobre l’estrès
Estudis que van ajudar a reconèixer l’estrès
1939 Cànon i l’homeòstasi
1936 Selye contribueix a la definició “síndrome general d’adaptació” (SGA)
Conclusions dels estudis
Tipus d’estrès
Interpretació de l’estrès actualment
Diferenciació entre eustrès i distrès
De què depèn l’aparició de l’estat subjectiu de malestar o distrès
Resum
3 – Els indicadors de l’estrès
Objectiu
En finalitzar la unitat podràs ser més conscient dels indicadors i de les respostes que dónes a l’estrès per poder identificar-los i així posar remei a la situació abans que afecti la teva salut.

Durada de la unitat
2 Hores 50 Minuts
Contingut
Jo tinc estrès? Els indicadors de l’estrès
Introducció
Respostes físiques a l’estrès
Com es poden descobrir els indicadors d’estrès?
Relació existent entre salut i estrès
Indicadors i respostes d’estrès
Resum
4 – Com fer front a l’estrès?
Objectiu
En acabar la unitat sabràs quines són les característiques psicològiques que semblen protegir-nos de l’estrès, així com la importància dels valors per enfrontar-se a situacions estressants. Podràs conèixer també els tipus de personalitat que existeixen i que estan relacionats amb tenir més o menys estrès i com controlar-ho a la teva vida laboral i diària.

Durada de la unitat
1 Hora 35 Minuts
Contingut
Com fer front a la pressió i l’estrès
Introducció
Actitud psicològica
Com controlar l’estrès a la vida diària i el treball
Tipologies de persones en el medi laboral
Consells
Resum
5 – BURNOUT, síndrome d’estar cremat
Objectiu
Finalitzar la unitat us permetrà conèixer què és la síndrome del Burnout o estrès professional, les seves característiques, les seves conseqüències i aprendre estratègies d’afrontament per dur a terme tant de forma individual com per les organitzacions.

Durada de la unitat
1 Hora 50 Minuts
Contingut
El Burnout, síndrome d’estar cremat
Introducció
Síndrome del Burnout: síndrome del cremat
Variables de coincidència al burnout
L’edat
El gènere
L’estat civil
La tornada i l’horari laboral
L’antiguitat professional
La sobrecàrrega laboral
El salari
Prevenció
Resum
6 – Teoria de l’assertivitat
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre l’assertivitat, la definició i la filosofia. També sobre els tres tipus de resposta, els seus components, com reconèixer-los i distingir-los.

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
Habilitats socials per a una comunicació eficaç: teoria de l’assertivitat
Tipus d’habilitats socials
Què és l’assertivitat
La filosofia de l’assertivitat
Tres estils de resposta
La persona passiva
La persona agressiva
La persona assertiva
Reconéixer els estils de resposta
El tipus d’emoció experimentada
La conducta no-verbal exhibida
El llenguatge verbal utilitzat
Distincions funcionals entre els tres estils
Components d’una situació assertiva
Definició d’assertivitat
Resum
7 – Comportament assertiu
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre què significa ser assertiu i la importància de ser assertiu. També tindreu coneixement sobre quins passos seguir per posar en pràctica l’assertivitat a partir d’avui mateix.

Durada de la unitat
2 Hores 25 Minuts
Contingut
Comportament assertiu: aprèn a dir que no
Ser assertiu significa
La conducta no assertiva
Passos per a l’expressió assertiva
Per què és important l’assertivitat?
Per posar en pràctica l’assertivitat a partir d’avui
Desenvolupant l’assertivitat
Desenvolupa la teva assertivitat
Autoconeixement
Canvia la teva manera de pensar
Redueix l’ansietat
Practicant l’assertivitat
Resum
8 – Tècniques que ajuden a reduir l’estrès
Objectiu
Finalitzar la unitat us permetrà conèixer les diferents tècniques, tant terapèutiques com preventives, de l’estrès segons la intervenció sigui cognitiva, sensitiva, reflexiva, analítica, químico-activa o anato-fisiològica.

Durada de la unitat
4 Hores 20 Minuts
Contingut
Tècniques que ajuden a reduir l’estrès. Augmenta la teva energia i relaxa’t
Introducció
Intervenció cognitiva
Intervenció anatomofisiològica
La relaxació muscular progressiva
Practica la relaxació muscular progressiva
Ara practica tu
Entrenament autogen de Schultz
Pràctica l’entrenament autogen
On els pots fer
Quina posició has d’adoptar
Et resultarà més fàcil si…
Comencem…
Si disposes de menys temps…
Meditació
Per iniciar-te a la meditació
Comencem…
Els beneficis de la meditació
La intervenció sensitiva
La intervenció reflexiva
La intervenció analítica
La intervenció químico-activa
Dieta antiestrès
La relaxació
Per augmentar la teva relaxació
Com treure el màxim partit de la teva relaxació
La respiració profunda per eliminar tensions
La visualització guiada
Ioga per alleujar l’estrès
Chi per alleujar l’estrès Tai
Teràpia de massatges per alleujar estrès
Resum
9 – Estratègies d’afrontament
Objectiu
En finalitzar la unitat podreu conèixer les estratègies d’afrontament que es poden dur a terme tant a nivell individual, social com a través de les organitzacions i les que es poden dur a terme per canviar la situació estressant o la resposta d’estrès.

Durada de la unitat
2 Hores 15 Minuts
Contingut
Estratègies d’afrontament
Introducció
Tipus d’estratègies d’afrontament
Estratègies d’afrontament
Formes poc saludables d’afrontar l’estrès
Aprendre maneres més saludables de manejar l’estrès
Com fer servir situacions d’estrès?
Evita l’estrès innecessari
Després de la situació
Adapta’t a l’estrès
Accepteu les coses que no podeu canviar
Treu temps per a la diversió i la relaxació
Adopta un estil de vida saludable
Resum
10 – Pla personal per desfer l’estrès
Objectiu
Engegar un Pla personal per al desenvolupament de les competències i l’aprenentatge a través del desenvolupament d’objectius, metes i indicadors de progrés.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
Elaboració del teu Pla personal per al desenvolupament de competències
Aprendre a aprendre
Identifica les competències fonamentals per a la teva millora
Pot ajudar-te a saber on vols anar. Visualitza’t en el futur
Coneix les teves fortaleses i les teves debilitats
Identifica la teva motivació de partida per al desenvolupament de les tres competències
Incrementa la motivació que tens per assolir els objectius
Autogestiona el teu autoaprenentatge perquè sigui més eficaç
Desenvolupar el Pla d’acció
Passos
Preveu les recaigudes o les dificultats
Mesura els teus resultats
Practica sempre que puguis
Cerca models a seguir
Cerca suports en altres persones
Busca suports a la teva organització
Identifica valors de diferents àmbits de la teva vida
Sabré que ho estic aconseguint quan…
Resum

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “GESTIÓ DE L’ESTRÈS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

GESTIÓ DE L’ESTRÈS

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Millorar les habilitats socials per controlar situacions conflictives que necessitin respostes assertives i reduir el nivell d’estrès. Baixar el nivell d’estrès professional dels participants.

Identificar els factors causants d’estrès al medi laboral i ser capaç de reduir l’ansietat en diferents situacions estressants de l’àmbit laboral. Comportar-se de manera hàbil socialment amb els usuaris, clients, companys, superiors, etc. i conèixer els límits propis i els mecanismes d‟afrontament més adequats a cada situació i persona. Crear i gestionar un pla de reducció d’estrès professional

 


 

Durada:

25 H

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – L’estrès a l’àmbit laboral
Objectiu
En acabar la unitat podràs conèixer com afecta l’estrès a l’àmbit laboral actualment, com s’origina i quines professions es veuen més afectades. Així com aprendre a conèixer els senyals d’estrès laboral i les conseqüències que pot tenir en l’exercici de les funcions laborals.

Durada de la unitat
1 Hora 50 Minuts
Contingut
L’estrès a l’àmbit laboral
Introducció
Professions a què més afecta l’estrès
Com s’origina l’estrès al camp laboral
Principals fonts d’estrès laboral
Senyals d’estrès a les i els treballadors
Resum
2 – L’estrès i les definicions
Objectiu
En finalitzar la unitat podràs conèixer els estudis científics entorn de l’estrès, així com els errors i els prejudicis que hi ha sobre ell. Coneixeràs també els tipus d’estrès que hi ha i com s’interpreten actualment.

Durada de la unitat
2 Hores
Contingut
L’estrès i les definicions
Introducció
Errors i prejudicis sobre l’estrès
Estudis que van ajudar a reconèixer l’estrès
1939 Cànon i l’homeòstasi
1936 Selye contribueix a la definició “síndrome general d’adaptació” (SGA)
Conclusions dels estudis
Tipus d’estrès
Interpretació de l’estrès actualment
Diferenciació entre eustrès i distrès
De què depèn l’aparició de l’estat subjectiu de malestar o distrès
Resum
3 – Els indicadors de l’estrès
Objectiu
En finalitzar la unitat podràs ser més conscient dels indicadors i de les respostes que dónes a l’estrès per poder identificar-los i així posar remei a la situació abans que afecti la teva salut.

Durada de la unitat
2 Hores 50 Minuts
Contingut
Jo tinc estrès? Els indicadors de l’estrès
Introducció
Respostes físiques a l’estrès
Com es poden descobrir els indicadors d’estrès?
Relació existent entre salut i estrès
Indicadors i respostes d’estrès
Resum
4 – Com fer front a l’estrès?
Objectiu
En acabar la unitat sabràs quines són les característiques psicològiques que semblen protegir-nos de l’estrès, així com la importància dels valors per enfrontar-se a situacions estressants. Podràs conèixer també els tipus de personalitat que existeixen i que estan relacionats amb tenir més o menys estrès i com controlar-ho a la teva vida laboral i diària.

Durada de la unitat
1 Hora 35 Minuts
Contingut
Com fer front a la pressió i l’estrès
Introducció
Actitud psicològica
Com controlar l’estrès a la vida diària i el treball
Tipologies de persones en el medi laboral
Consells
Resum
5 – BURNOUT, síndrome d’estar cremat
Objectiu
Finalitzar la unitat us permetrà conèixer què és la síndrome del Burnout o estrès professional, les seves característiques, les seves conseqüències i aprendre estratègies d’afrontament per dur a terme tant de forma individual com per les organitzacions.

Durada de la unitat
1 Hora 50 Minuts
Contingut
El Burnout, síndrome d’estar cremat
Introducció
Síndrome del Burnout: síndrome del cremat
Variables de coincidència al burnout
L’edat
El gènere
L’estat civil
La tornada i l’horari laboral
L’antiguitat professional
La sobrecàrrega laboral
El salari
Prevenció
Resum
6 – Teoria de l’assertivitat
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre l’assertivitat, la definició i la filosofia. També sobre els tres tipus de resposta, els seus components, com reconèixer-los i distingir-los.

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
Habilitats socials per a una comunicació eficaç: teoria de l’assertivitat
Tipus d’habilitats socials
Què és l’assertivitat
La filosofia de l’assertivitat
Tres estils de resposta
La persona passiva
La persona agressiva
La persona assertiva
Reconéixer els estils de resposta
El tipus d’emoció experimentada
La conducta no-verbal exhibida
El llenguatge verbal utilitzat
Distincions funcionals entre els tres estils
Components d’una situació assertiva
Definició d’assertivitat
Resum
7 – Comportament assertiu
Objectiu
En finalitzar la unitat tindràs coneixement sobre què significa ser assertiu i la importància de ser assertiu. També tindreu coneixement sobre quins passos seguir per posar en pràctica l’assertivitat a partir d’avui mateix.

Durada de la unitat
2 Hores 25 Minuts
Contingut
Comportament assertiu: aprèn a dir que no
Ser assertiu significa
La conducta no assertiva
Passos per a l’expressió assertiva
Per què és important l’assertivitat?
Per posar en pràctica l’assertivitat a partir d’avui
Desenvolupant l’assertivitat
Desenvolupa la teva assertivitat
Autoconeixement
Canvia la teva manera de pensar
Redueix l’ansietat
Practicant l’assertivitat
Resum
8 – Tècniques que ajuden a reduir l’estrès
Objectiu
Finalitzar la unitat us permetrà conèixer les diferents tècniques, tant terapèutiques com preventives, de l’estrès segons la intervenció sigui cognitiva, sensitiva, reflexiva, analítica, químico-activa o anato-fisiològica.

Durada de la unitat
4 Hores 20 Minuts
Contingut
Tècniques que ajuden a reduir l’estrès. Augmenta la teva energia i relaxa’t
Introducció
Intervenció cognitiva
Intervenció anatomofisiològica
La relaxació muscular progressiva
Practica la relaxació muscular progressiva
Ara practica tu
Entrenament autogen de Schultz
Pràctica l’entrenament autogen
On els pots fer
Quina posició has d’adoptar
Et resultarà més fàcil si…
Comencem…
Si disposes de menys temps…
Meditació
Per iniciar-te a la meditació
Comencem…
Els beneficis de la meditació
La intervenció sensitiva
La intervenció reflexiva
La intervenció analítica
La intervenció químico-activa
Dieta antiestrès
La relaxació
Per augmentar la teva relaxació
Com treure el màxim partit de la teva relaxació
La respiració profunda per eliminar tensions
La visualització guiada
Ioga per alleujar l’estrès
Chi per alleujar l’estrès Tai
Teràpia de massatges per alleujar estrès
Resum
9 – Estratègies d’afrontament
Objectiu
En finalitzar la unitat podreu conèixer les estratègies d’afrontament que es poden dur a terme tant a nivell individual, social com a través de les organitzacions i les que es poden dur a terme per canviar la situació estressant o la resposta d’estrès.

Durada de la unitat
2 Hores 15 Minuts
Contingut
Estratègies d’afrontament
Introducció
Tipus d’estratègies d’afrontament
Estratègies d’afrontament
Formes poc saludables d’afrontar l’estrès
Aprendre maneres més saludables de manejar l’estrès
Com fer servir situacions d’estrès?
Evita l’estrès innecessari
Després de la situació
Adapta’t a l’estrès
Accepteu les coses que no podeu canviar
Treu temps per a la diversió i la relaxació
Adopta un estil de vida saludable
Resum
10 – Pla personal per desfer l’estrès
Objectiu
Engegar un Pla personal per al desenvolupament de les competències i l’aprenentatge a través del desenvolupament d’objectius, metes i indicadors de progrés.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
Elaboració del teu Pla personal per al desenvolupament de competències
Aprendre a aprendre
Identifica les competències fonamentals per a la teva millora
Pot ajudar-te a saber on vols anar. Visualitza’t en el futur
Coneix les teves fortaleses i les teves debilitats
Identifica la teva motivació de partida per al desenvolupament de les tres competències
Incrementa la motivació que tens per assolir els objectius
Autogestiona el teu autoaprenentatge perquè sigui més eficaç
Desenvolupar el Pla d’acció
Passos
Preveu les recaigudes o les dificultats
Mesura els teus resultats
Practica sempre que puguis
Cerca models a seguir
Cerca suports en altres persones
Busca suports a la teva organització
Identifica valors de diferents àmbits de la teva vida
Sabré que ho estic aconseguint quan…
Resum

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “GESTIÓ DE L’ESTRÈS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt