Categoria 

FCOL002PO ESPANYOL ELEMENTAL PER A ESTRANGERS

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació.

Aquest Curs FCOL002PO ESPANYOL ELEMENTAL PER A ESTRANGERS us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional de Formació complementària. Amb aquest curs  l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i desenvolupar-se de forma oral i per escrit en les situacions més corrents de la vida utilitzant estructures bàsiques del castellà.

Curs de competències clau corresponent a la família professional de formació complementària.

› Formació OnLine de 180 hores amb sessions presencials mitjançant aula virtual amb professor titulat. 

 

 

FCOL002PO ESPANYOL ELEMENTAL PER A ESTRANGERS

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació.

Aquest Curs FCOL002PO ESPANYOL ELEMENTAL PER A ESTRANGERS us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional de Formació complementària. Amb aquest curs  l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i desenvolupar-se de forma oral i per escrit en les situacions més corrents de la vida utilitzant estructures bàsiques del castellà.

Curs de competències clau corresponent a la família professional de formació complementària.

› Formació OnLine de 180 hores amb sessions presencials mitjançant aula virtual amb professor titulat. 

 

 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents particulars titulats. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.

 


Que t’ofereix:

Aquest Curs FCOL002PO ESPANYOL ELEMENTAL PER A ESTRANGERS us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional de Formació complementària. Amb aquest curs  l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i desenvolupar-se de forma oral i per escrit en les situacions més corrents de la vida utilitzant estructures bàsiques del castellà.

Durada:

60 Hores

Metodología

On Line / Presencial

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

UNITAT DIDÀCTICA 1. L’ARRIBADA
Som a Espanya!
– Saludar/acomiadar-se. Formal i informal.
– Fer presentacions: presentar-se/presentar. En ambient informal.
– Lletrejar.
– Demanar i donar informació personal: nom, edat, lloc de residència, telèfon, lloc de procedència, nacionalitat, llengües que en parla.
– Demanar i donar informació espacial sobre objectes.
– Estratègia de comunicació: preguntar pel significat d’una paraula, demanar que es lletregi una paraula, demanar que es repeteixi una paraula
– Continguts lingüístics.
Gramàtica
– Partícules interrogatives: on, què, d’on, com.
– Pronoms subjecte: jo, tu, ella.
– Present indicatiu verbs 1a, 2a i 3a persona del singular: ser, anomenar-se, tenir, parlar, venir, viure, estudiar.
– Ser+nacionalitat; ser+professió; ser+ nom propi; ser+d’origen.
– Gènere dels adjectius de nacionalitat.
– Article determinat: el, la, els les.
– Gènere i nombre dels substantius.
– Preposicions de lloc: a
– Demostratius: aquest, aquesta.
Lèxic
– Països, continents.
– Nacionalitats; llengües,
– Números de l’1 al 20.
– Vocabulari relacionat amb la identificació personal.
– Vocabulari relacionat amb la classe: mobiliari, material escolar, supervivència a classe.
Fonologia
– Abecedari. Ressaltar la Ñ.
– Entonació de les frases enunciatives i interrogatives en espanyol.
Ortografia
– Signes de puntuació: col·locació dels interrogatius. Continguts sociolingüístics:
– Ús i elecció de la salutació: en arribar a un lloc, presentacions, comiats.
– Ús i elecció de formes de tractament: formal/informal.
– Ús de “gràcies” i “si us plau” en situacions informals.
– Iniciació als accents de l’espanyol.
– Llenguatge corporal. Donar la mà
– Noms i cognoms a Espanya i al món.
UNITAT DIDÀCTICA 2. CONÈIXER EL PAIS
Ciutats Quins Llocs!
– Agrair.
– Donar i rebre instruccions sobre adreces.
– Donar i rebre informació sobre lexistència.
– Donar i rebre informació sobre la ubicació a la ciutat.
– Entendre i preguntar pel preu dun bitllet.
– Preguntar i respondre per canvi.
– Estratègia de comunicació: reclamar latenció al carrer.
Gramàtica
– Pronoms interrogatius: quant.
– Present indicatiu verbs 1a, 2a i 3r del singular: anar, venir, sortir, arribar (marcar les irregularitats).
– Pronoms de subjecte: tu/Vd. Contrast tu/vostè. presents d’indicatiu més habituals.
– Contrast hi ha/estan.
– Ordinals del 21 al 30.
– Articles indeterminats: un, una.
– Adverbis d’ubicació: allà/aquí; a prop/lluny
– Preposicions de lloc amb verbs de moviment.
– Locucions preposicionals: a lesquerra, a la dreta.
– Presentació de les contraccions: al i del.
Lèxic
– La ciutat: mobiliari urbà, establiments públics, mitjans de transport, professions.
– Colors – Monedes.
– Números del 01 al 50.
Fonologia
– Entonació afirmativa, interrogativa, exclamativa.
Ortografia
– Iniciació als signes de puntuació: signes interrogatius.
Continguts Sociolinguístics
– Ús i elecció de la salutació: en arribar a un lloc, comiats.
– Ús i elecció de formes de tractament formal.
– Ús i elecció de formes de tractament als mitjans de transport.
– Ús apropiat de “si us plau” i “gràcies” en situacions formals.
– Frases fetes té solt?
– Llenguatge corporal: lespai físic entre els parlants.
Continguts Interculturals
– Sensibilització a les diferents llengües dEspanya.
– Els transports a Espanya
UNITAT DIDÀCTICA 3. DIA A DIA
Menjar i Dormir
Saludar/acomiadar-se registre formal.
Expressar necessitats, desitjos.
Entendre i preguntar per horaris.
Confirmar i negar informació.
Demanar menjar i beguda a establiments públics.
Gramàtica
– Interrogatius: Quin?
– Present indicatiu 1a, 2a i 3a singular: agradar, voler, menjar, beure, dormir, preferir (marcant regulars/irregularitats.
– Pronoms d’objecte indirecte: me, te, li, se, ens, us, els.
– Ordinals 1 al 10.
– Adverbis de temps: tarda/aviat.
– Demostratius: aquest, aquesta, aquests, aquestes, aquell, aquella, aquells, aquelles.
– Adverbis: també, tampoc.
Lèxic
– Vocabulari hostatge: hotels, hostals, pensions. Dependència i serveis en aquests establiments.
– Establiments públics. Professions relatives a aquests establiments.
– Aliments bàsics i plats típics.
Fonologia
– Reconéixer la síl·laba tònica.
Ortografia
– Lús de h en castellà.
Continguts Sociolinguístics
– Ús i elecció de la salutació i comiats amb registre informal: hola, què aquí?, què tal?… adéu, fins després.
– Ús i elecció de formes de tractament: formal/informal…
– Fórmules de cortesia.
– Frases fetes: té canvi?
Continguts Interculturals
– Iniciació al temps a Espanya: horaris públics.
– Els bars a Espanya: lloc de trobada.
– Convidar.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “FCOL002PO ESPANYOL ELEMENTAL PER A ESTRANGERS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

FCOL002PO ESPANYOL ELEMENTAL PER A ESTRANGERS

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents particulars titulats. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.

 


Que t’ofereix:

Aquest Curs FCOL002PO ESPANYOL ELEMENTAL PER A ESTRANGERS us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional de Formació complementària. Amb aquest curs  l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i desenvolupar-se de forma oral i per escrit en les situacions més corrents de la vida utilitzant estructures bàsiques del castellà.

Durada:

60 Hores

Metodología

On Line / Presencial

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

UNITAT DIDÀCTICA 1. L’ARRIBADA
Som a Espanya!
– Saludar/acomiadar-se. Formal i informal.
– Fer presentacions: presentar-se/presentar. En ambient informal.
– Lletrejar.
– Demanar i donar informació personal: nom, edat, lloc de residència, telèfon, lloc de procedència, nacionalitat, llengües que en parla.
– Demanar i donar informació espacial sobre objectes.
– Estratègia de comunicació: preguntar pel significat d’una paraula, demanar que es lletregi una paraula, demanar que es repeteixi una paraula
– Continguts lingüístics.
Gramàtica
– Partícules interrogatives: on, què, d’on, com.
– Pronoms subjecte: jo, tu, ella.
– Present indicatiu verbs 1a, 2a i 3a persona del singular: ser, anomenar-se, tenir, parlar, venir, viure, estudiar.
– Ser+nacionalitat; ser+professió; ser+ nom propi; ser+d’origen.
– Gènere dels adjectius de nacionalitat.
– Article determinat: el, la, els les.
– Gènere i nombre dels substantius.
– Preposicions de lloc: a
– Demostratius: aquest, aquesta.
Lèxic
– Països, continents.
– Nacionalitats; llengües,
– Números de l’1 al 20.
– Vocabulari relacionat amb la identificació personal.
– Vocabulari relacionat amb la classe: mobiliari, material escolar, supervivència a classe.
Fonologia
– Abecedari. Ressaltar la Ñ.
– Entonació de les frases enunciatives i interrogatives en espanyol.
Ortografia
– Signes de puntuació: col·locació dels interrogatius. Continguts sociolingüístics:
– Ús i elecció de la salutació: en arribar a un lloc, presentacions, comiats.
– Ús i elecció de formes de tractament: formal/informal.
– Ús de “gràcies” i “si us plau” en situacions informals.
– Iniciació als accents de l’espanyol.
– Llenguatge corporal. Donar la mà
– Noms i cognoms a Espanya i al món.
UNITAT DIDÀCTICA 2. CONÈIXER EL PAIS
Ciutats Quins Llocs!
– Agrair.
– Donar i rebre instruccions sobre adreces.
– Donar i rebre informació sobre lexistència.
– Donar i rebre informació sobre la ubicació a la ciutat.
– Entendre i preguntar pel preu dun bitllet.
– Preguntar i respondre per canvi.
– Estratègia de comunicació: reclamar latenció al carrer.
Gramàtica
– Pronoms interrogatius: quant.
– Present indicatiu verbs 1a, 2a i 3r del singular: anar, venir, sortir, arribar (marcar les irregularitats).
– Pronoms de subjecte: tu/Vd. Contrast tu/vostè. presents d’indicatiu més habituals.
– Contrast hi ha/estan.
– Ordinals del 21 al 30.
– Articles indeterminats: un, una.
– Adverbis d’ubicació: allà/aquí; a prop/lluny
– Preposicions de lloc amb verbs de moviment.
– Locucions preposicionals: a lesquerra, a la dreta.
– Presentació de les contraccions: al i del.
Lèxic
– La ciutat: mobiliari urbà, establiments públics, mitjans de transport, professions.
– Colors – Monedes.
– Números del 01 al 50.
Fonologia
– Entonació afirmativa, interrogativa, exclamativa.
Ortografia
– Iniciació als signes de puntuació: signes interrogatius.
Continguts Sociolinguístics
– Ús i elecció de la salutació: en arribar a un lloc, comiats.
– Ús i elecció de formes de tractament formal.
– Ús i elecció de formes de tractament als mitjans de transport.
– Ús apropiat de “si us plau” i “gràcies” en situacions formals.
– Frases fetes té solt?
– Llenguatge corporal: lespai físic entre els parlants.
Continguts Interculturals
– Sensibilització a les diferents llengües dEspanya.
– Els transports a Espanya
UNITAT DIDÀCTICA 3. DIA A DIA
Menjar i Dormir
Saludar/acomiadar-se registre formal.
Expressar necessitats, desitjos.
Entendre i preguntar per horaris.
Confirmar i negar informació.
Demanar menjar i beguda a establiments públics.
Gramàtica
– Interrogatius: Quin?
– Present indicatiu 1a, 2a i 3a singular: agradar, voler, menjar, beure, dormir, preferir (marcant regulars/irregularitats.
– Pronoms d’objecte indirecte: me, te, li, se, ens, us, els.
– Ordinals 1 al 10.
– Adverbis de temps: tarda/aviat.
– Demostratius: aquest, aquesta, aquests, aquestes, aquell, aquella, aquells, aquelles.
– Adverbis: també, tampoc.
Lèxic
– Vocabulari hostatge: hotels, hostals, pensions. Dependència i serveis en aquests establiments.
– Establiments públics. Professions relatives a aquests establiments.
– Aliments bàsics i plats típics.
Fonologia
– Reconéixer la síl·laba tònica.
Ortografia
– Lús de h en castellà.
Continguts Sociolinguístics
– Ús i elecció de la salutació i comiats amb registre informal: hola, què aquí?, què tal?… adéu, fins després.
– Ús i elecció de formes de tractament: formal/informal…
– Fórmules de cortesia.
– Frases fetes: té canvi?
Continguts Interculturals
– Iniciació al temps a Espanya: horaris públics.
– Els bars a Espanya: lloc de trobada.
– Convidar.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “FCOL002PO ESPANYOL ELEMENTAL PER A ESTRANGERS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt