Categoria 

EOCO010PO INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació

Aquest Curs EOCO010PO INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional d’Edificació i obra civil. Amb aquest CURS EOCO010PO INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i interpretar el sistema de presentació gràfica utilitzada en tot tipus de plànols, adquirint els coneixements necessaris en relació a les normes de representació dels mateixos i utilitzant les diferents tècniques com l’escala, la línia i l’acotament.

EOCO010PO INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació

Aquest Curs EOCO010PO INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional d’Edificació i obra civil. Amb aquest CURS EOCO010PO INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i interpretar el sistema de presentació gràfica utilitzada en tot tipus de plànols, adquirint els coneixements necessaris en relació a les normes de representació dels mateixos i utilitzant les diferents tècniques com l’escala, la línia i l’acotament.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals de l’àmbit de gestió immobiliària oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Aquest Curs EOCO010PO INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional d’Edificació i obra civil. Amb aquest CURS EOCO010PO INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i interpretar el sistema de presentació gràfica utilitzada en tot tipus de plànols, adquirint els coneixements necessaris en relació a les normes de representació dels mateixos i utilitzant les diferents tècniques com l’escala, la línia i l’acotament.


 

Durada:

70 Hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

UNITAT DIDÀCTICA 1. INTERPRETAR UN PLÀNOL I LA SIMBOLOGIA CORRESPONENT.
Conèixer els diferents sistemes de representació gràfica
Realitzar especejaments i croquis d’elements estructurals
Acotar peces mecàniques
Descriure les formes i dimensions dels elements
Identificar les normes que conté la informació tècnica
Acotar els dibuixos en funció del procés de fabricació o de la seva funcionalitat
Identificar i representar la simbologia normalitzada aplicable a la fabricació mecànica
Treballar amb unions desmuntables
UNITAT DIDÀCTICA 2. VISTES D’UN OBJECTE AL DIBUIX.
Relació entre les vistes dun objecte
Vistes possibles i vistes necessàries i suficients
Tipus de línies emprades als plànols
Denominació i aplicació
Simbologies emprades en els plànols
Símbols de soldadura més usuals
Vistes, seccions i detalls a la representació gràfica
UNITAT DIDÀCTICA 3. L’ACOTAT AL DIBUIX.
Norma d’acotat
Estudi de plànols de conjunt
Parts que el componen
Organització i relació entre vistes
El croquis de peces
L’escala als plànols
Plànols de conjunt
Col·leccions de plànols d’una obra
Tècniques avançades d’interpretació d’ordres i especificacions tècniques
Relació entre les vistes d’una peça i la forma real en tres dimensions
Importància de la meticulositat en la transmissió de dades d’un pla a un croquis
UNITAT DIDÀCTICA 4. ACOTACIÓ.
Normes generals, escales
Xamfrans
Arrodoniments
Cons
Entalladures
Toleràncies dimensionals
Tipus de toleràncies (ajust, joc, etc)
Sistema eix base, forat base
Toleràncies superficials
Toleràncies geomètriques
Tipus Simbologia i representació
Interpretació de toleràncies geomètriques
Elements roscats
Representació
Acotació

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “EOCO010PO INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

EOCO010PO INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals de l’àmbit de gestió immobiliària oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Aquest Curs EOCO010PO INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional d’Edificació i obra civil. Amb aquest CURS EOCO010PO INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i interpretar el sistema de presentació gràfica utilitzada en tot tipus de plànols, adquirint els coneixements necessaris en relació a les normes de representació dels mateixos i utilitzant les diferents tècniques com l’escala, la línia i l’acotament.


 

Durada:

70 Hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

UNITAT DIDÀCTICA 1. INTERPRETAR UN PLÀNOL I LA SIMBOLOGIA CORRESPONENT.
Conèixer els diferents sistemes de representació gràfica
Realitzar especejaments i croquis d’elements estructurals
Acotar peces mecàniques
Descriure les formes i dimensions dels elements
Identificar les normes que conté la informació tècnica
Acotar els dibuixos en funció del procés de fabricació o de la seva funcionalitat
Identificar i representar la simbologia normalitzada aplicable a la fabricació mecànica
Treballar amb unions desmuntables
UNITAT DIDÀCTICA 2. VISTES D’UN OBJECTE AL DIBUIX.
Relació entre les vistes dun objecte
Vistes possibles i vistes necessàries i suficients
Tipus de línies emprades als plànols
Denominació i aplicació
Simbologies emprades en els plànols
Símbols de soldadura més usuals
Vistes, seccions i detalls a la representació gràfica
UNITAT DIDÀCTICA 3. L’ACOTAT AL DIBUIX.
Norma d’acotat
Estudi de plànols de conjunt
Parts que el componen
Organització i relació entre vistes
El croquis de peces
L’escala als plànols
Plànols de conjunt
Col·leccions de plànols d’una obra
Tècniques avançades d’interpretació d’ordres i especificacions tècniques
Relació entre les vistes d’una peça i la forma real en tres dimensions
Importància de la meticulositat en la transmissió de dades d’un pla a un croquis
UNITAT DIDÀCTICA 4. ACOTACIÓ.
Normes generals, escales
Xamfrans
Arrodoniments
Cons
Entalladures
Toleràncies dimensionals
Tipus de toleràncies (ajust, joc, etc)
Sistema eix base, forat base
Toleràncies superficials
Toleràncies geomètriques
Tipus Simbologia i representació
Interpretació de toleràncies geomètriques
Elements roscats
Representació
Acotació

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “EOCO010PO INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt