Categoria 

Diagnòstics i projectes socials participatius

Avui dia és freqüent, en l’elaboració de diagnòstics, plans d’acció i projectes, comptar amb l’opinió de les persones implicades i fer ús de diferents tècniques que garanteixin el debat, la participació i la transparència de qualsevol procés i que incloguin eines per a informar-se i per participar.

Els processos participatius són instruments necessaris per afavorir la fase deliberativa i el contrast de perspectives diferents, abans de prendre decisions, sobre temes d’interès social. D’aquesta manera, els processos requereixen de la inclusió de diferents accions que incloguin la participació perquè diferents persones hi prenguin part, s’impliquin i proposin.

Per tant, la participació no s’improvisa; perquè es pugui produir aquesta relació beneficiosa entre ciutadania i l’organització, calen instruments, mitjans, canals i creativitat que permetin la implicació de les persones. La diversitat d‟objectius i d‟escenaris requereix creativitat per al‟adaptació o el disseny de processos que assegurin la participació.

És en el procés mateix on s’aprèn a escoltar altres persones, a treballar col·lectivament, a respectar regles mínimes per a la convivència i on les persones participants van guanyant confiança i perdent la por a expressar-se.

Diagnòstics i projectes socials participatius

Avui dia és freqüent, en l’elaboració de diagnòstics, plans d’acció i projectes, comptar amb l’opinió de les persones implicades i fer ús de diferents tècniques que garanteixin el debat, la participació i la transparència de qualsevol procés i que incloguin eines per a informar-se i per participar.

Els processos participatius són instruments necessaris per afavorir la fase deliberativa i el contrast de perspectives diferents, abans de prendre decisions, sobre temes d’interès social. D’aquesta manera, els processos requereixen de la inclusió de diferents accions que incloguin la participació perquè diferents persones hi prenguin part, s’impliquin i proposin.

Per tant, la participació no s’improvisa; perquè es pugui produir aquesta relació beneficiosa entre ciutadania i l’organització, calen instruments, mitjans, canals i creativitat que permetin la implicació de les persones. La diversitat d‟objectius i d‟escenaris requereix creativitat per al‟adaptació o el disseny de processos que assegurin la participació.

És en el procés mateix on s’aprèn a escoltar altres persones, a treballar col·lectivament, a respectar regles mínimes per a la convivència i on les persones participants van guanyant confiança i perdent la por a expressar-se.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Aprofundiment en processos participatius a través del coneixement de la Recerca Acció Participativa i de les eines, els mètodes i les tècniques que promouen i incorporen la participació des de la fase de diagnòstic fins a l’elaboració de plans d’acció.

Dirigit a:

A totes aquelles persones que vulguin desenvolupar habilitats i conèixer eines que ajudin a la participació social a l’elaboració de plans i projectes.

Durada:

50 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Eines de recerca social
Objectiu
Aquesta unitat ens permet aprofundir en la investigació social i les eines de diagnòstic així com la incorporació d’eines específiques per promoure la participació en el procés de recerca.

Durada de la unitat
4 Hores 45 Minuts
Contingut
​Les eines de recerca social
La investigació social
Etapes de la investigació social
Identificació de lobjecte de recerca
Disseny de la metodologia
Treball de camp: recol·lecció, registre i emmagatzematge de dades
Organització, anàlisi i interpretació de la informació
Comunicació dels resultats
L’elecció de les tècniques de recerca social
Eines de recerca explicatives
Les entrevistes
La història de vida
Eines de recerca per a la transformació
La Investigació Acció Participativa
Dinàmiques per promoure la participació social
L’anàlisi DAFO
L’arbre de problemes
L’arbre d’objectius
Visió compartida
La Tècnica de Facilitació ZOPP
Les xarxes socials i la Web 2.0
Resum
Exercicis
Exercici 1: Els dos paradigmes en la investigació social
Exercici 2: Tècniques participatives de creativitat social
2 – Introducció al Diagnòstic Participatiu ia la Investigació Acció Participativa (IAP)
Objectiu
Conéixer la utilitat dels Diagnòstics Participatius i dur a terme una primera aproximació a la Investigació Acció Participativa (IAP) i elaboració de projectes.

Durada de la unitat
2 Hores 55 Minuts
Contingut
Introducció al Diagnòstic Participatiu ia la Investigació Acció Participativa (IAP)
Els diagnòstics participatius
Introducció als diagnòstics participatius
Els diagnòstics participatius com a eines de recerca social
Etapes de la investigació social
Identificació de lobjecte de recerca
Disseny de la metodologia
Treball de camp: recol·lecció, registre i emmagatzematge de dades.
Organització, anàlisi i interpretació de la informació.
Comunicació dels resultats.
La Investigació Acció Participativa
Història de la IAP
La IAP un enfocament en procés
Pilars de la IAP
Finalitat de la IAP
Fases de la IAP
Resum
Exercicis
Experiència de recerca participativa: Investigació amb i des de la gent
3 – Creativitat en els processos socials participatius
Objectiu
Veurem de quina manera la creativitat ens pot ajudar en els processos participatius, com incentivar la creativitat a les organitzacions, així com quins hàbits hem de desenvolupar per incrementar la nostra pròpia creativitat.

Durada de la unitat
4 Hores 10 Minuts
Contingut
Nous recursos per a nous temps socials. Creativitat en els processos participatius
Introducció
Les 10 maneres d’incentivar la creativitat en els processos participatius
Genera un clima propici per a la creativitat
Incentiva la creativitat dels altres
Incentiva programes per a la incubació d’idees
Elimina les frases assassines de la creativitat
Exercici “Frases assassines”
No et casis amb la primera idea
Exercici “les pedres mitjanes”
El que necessites
Passos a seguir
Convoca reunions per a la construcció d’idees creatives
No permetis que les idees se t’escapin
Considera la “solució oposada”
Exercici “del judici”
Consulta un “incompetent”
Trenca les rutines
Hàbits per cultivar el desenvolupament del pensament creatiu
Curiositat i interès
Conrear el fluir a la vida quotidiana
Hàbits de fermesa
Trets Interns
L’aplicació de l’energia creativa
Localització del problema
Pensament divergent
Escollir un camp especial
Inhibidors de la creativitat i de la iniciativa
El temor al fracàs
Les excuses
La por a la crítica
La por que riguin de nosaltres
Afrontar canvis
La creativitat als grups
Innovació per al canvi
Bé, i ara què?
Resum
Exercicis
Exercici 1: Endevinança.
Exercici 2: Relacionar Conceptes.
Exercici 3: El teu paper en un equip creatiu.
Descobreix el teu paper en un equip creatiu
El necessari per començar
Passos a seguir
4 – Aspectes generals de la presa de decisions
Objectiu
En aquesta unitat coneixerem els aspectes generals de la presa de decisions. Ens permetran fer ús de tècniques i utilitzar les diferents variables que entren en joc quan prenem decisions.

Durada de la unitat
4 Hores 15 Minuts
Contingut
Aspectes generals de la presa de decisions
Introducció
El context de la presa de decisions
Presa de decisions i racionalitat
El procés de la presa de decisions racional
Models i mètodes racionals
El Model Economicista
El Model per Optimitzar la Presa de Decisions
El Model de Racionalitat Limitada
El Mètode Científic
Altres Models per a la Presa de Decisions
El procés creatiu en la presa de decisions
Barreres per a la presa de decisions efectives
Ingredients a la presa de decisions
La presa de decisió i la seva posada en pràctica
Tipus de decisions
Pel que fa als criteris per a la presa de decisions
Pel que fa al nivell de programabilitat
Pel que fa al nivell de coneixement del decisor
Pel que fa al nivell d’impacte de la presa de decisions
Importància de la presa de decisions en grup
Avantatges
Desavantatges
Resum
Exercicis
Exercici 1: Reflexions sobre la presa de decisions
Exercici 2: Identifica qualitats de millora
5 – Tècniques per a la presa de decisions compartida
Objectiu
Es veuran les tècniques utilitzades per estimular la producció d’idees i la presa de decisions en grup amb els passos i aplicació.

Durada de la unitat
4 Hores 50 Minuts
Contingut
Tècniques per a la presa de decisions compartida
Tècniques per a la presa de decisions compartida
Brainstorming (tempta d’idees)
Relacions forçades
“4 x 4 x 4”
Sis barrets per pensar
Mètode 635
Mètode Delfos
Estructura del grup de treball
Etapes
Termes
El Mètode
Mitodologia
Exercici de la mitologia “la caixa de Pandora”
El necessari per començar
La presa de decisions en grup
Com manejar el grup
Dinàmica Psicobiològica
Tipologies més freqüents
Anàlisi dels perfils i actituds a prendre
Tortuga
Cigne
Cabra
Elefant
Serp
Conill
Mussol
Papagai
Lleó
Àguila
Resum
Exercicis
Exercici 1: Completar text
Exercici 2: Ordenar lletres
Exercici 3: Tècniques per a la presa de decisions
Brainstorming i altres tècniques
Passos a seguir
El que necessites
Exercici 4: Sala de Descans
Passos a seguir
El que necessites
Quan us posis a fer l’exercici
6 – La planificació en els projectes socials
Objectiu
Aquesta unitat permet aprofundir en què és un projecte social, la seva finalitat i la importància de la seva planificació. Per això es revisen els diferents tipus de planificació i les fases.

Durada de la unitat
4 Hores
Contingut
La planificació als projectes socials
Els projectes
Els projectes socials
Història dels projectes socials
La importància de la planificació en els projectes socials
Estils de planificació
Avantatges de la planificació
La gestió per resultats
Què descriu una cadena de resultats
La planificació dels projectes socials
Anàlisi de la realitat
Diagnòstic
Planificació o programació
Execució
Avaluació
La Planificació Estratègica Participativa
La planificació estratègica amb enfocament de gènere
Resum
Exercicis
Exercici 1: Pla, programa, projecte
Exercici 2: Planificació estratègica, tàctica i operativa
7 – Eines de dinamització social
Objectiu
En aquesta lliçó estudiarem diferents tipologies de persones amb què podem trobar-nos, analitzant diferents perfils i veient què podem fer per millorar la relació que establim amb cadascun.

Durada de la unitat
3 Hores 20 Minuts
Contingut
Eines de dinamització social
Directrius generals per a la facilitació de sessions de participació
Les relacions socials
Dinàmica Psicobiològica
Anàlisi de les tipologies més freqüents
Tortuga
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de la tortuga
Cigne
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del cigne
Cabra
Descripció del vostre perfil
Actitud davant la cabra
Elefant
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de l’elefant
Serp
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de la serp
Conill
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del conill
Mussol
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del mussol
Papagai
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del papagai
Lleó
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del lleó
Àguila
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de l’àliga
Resum
Exercicis
Exercici 1: Completar text
Exercici 2: Avalua la teva participació
Qüestionari per a avaluació de la participació
Adapta el qüestionari
Avalua la teva intervenció
Exercici 3: L’observació, tècnica útil per a l’aprenentatge
Observació
Primer reflexiona
Segon valora
8 – Eines de comunicació social
Objectiu
En aquest tema veurem els elements de comunicació, així com les dificultats i les barreres de la comunicació. Un punt molt interessant que tractarem seran les claus per interpretar la comunicació no verbal i veurem la importància dels nostres gestos i moviments a l’hora de comunicar-nos.

Durada de la unitat
3 Hores 05 Minuts
Contingut
Comunica’t amb eficàcia
Introducció
Elements de la comunicació
Dificultats de la comunicació
Barreres a l’emissor
Barreres al receptor
Principis bàsics de la comunicació
La comunicació no verbal
Claus per interpretar la comunicació no verbal
Empatia
Les neurones mirall
Com ser més empàtic
Resum
Exercicis
Exercici 1: conductes no verbals
Exercici 2: Conte de la sopa
Passos a seguir
Quan us posis a fer l’exercici
9 – Facilitar processos participatius
Objectiu
Aprendre a facilitar i participar en processos participatius.

Durada de la unitat
1 Hora 35 Minuts
Contingut
Facilitar processos participatius
El paper del facilitador
Dinàmiques dins dels grups
Unir al grup
Centrar el grup
Mobilitzar el grup
Com participar
Prepara’t
Pren notes
Utilitzar el llenguatge corporal
Resum
Exercicis
Exercici 1: Ordenar lletres
Exercici 2: Unir, centrar i mobilitzar el grup
Exercici 3: Prepara la teva participació.
Analitza la informació
Preparar la meva intervenció
Objectius de la reunió
10 – Terminologia bàsica de gènere: glossari
Objectiu
Aquesta unitat recull les paraules i expressions que s’utilitzen més usualment en la pràctica diària de l’enfocament integrat de gènere en qualsevol àmbit al qual s’apliqui. Això permetrà conèixer i utilitzar la terminologia amb propietat.

Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
La perspectiva de gènere; conceptes bàsics
La categoria gènere i els rols de gènere
Les relacions socials de gènere
Terminologia bàsica de gènere
Resum
Exercicis
Exercici 1: Conceptes bàsics: diferència entre conceptes
El necessari per començar
Exercici 2: Conceptes bàsics: la discriminació de gènere
11 – Eines per a la transversalització de l’enfocament de gènere
Objectiu
La unitat ofereix les eines que permeten incloure la incorporació del mainstreaming de gènere; la perspectiva de gènere en la planificació, execució, seguiment i avaluació de política, programa o projecte de manera transversal.

Durada de la unitat
4 Hores 45 Minuts
Contingut
Eines per a la transversalització de l’enfocament de gènere
Introducció
Què diagnosticar amb perspectiva de gènere
Claus per al seguiment i avaluació de polítiques, programes o projectes
Eines per a l’anàlisi de gènere
El Marc Analític de Harvard
La Matriu d’Anàlisi de Gènere (MAG)
Marc d’empoderament de la dona
Eines per al diagnòstic amb enfocament de gènere
Anàlisi dels stakeholders amb enfocament de gènere
L’avaluació amb perspectiva de gènere: els indicadors de gènere
Resum
Exercicis
Exercici 1: Anàlisi i incorporació de la perspectiva de gènere
Exercici 2: Identificació de resistències i possibles solucions
12 – Elaboració de projectes participatius: cas pràctic.
Objectiu
En aquesta unitat veurem com planificar incloent-hi i assegurant la participació.

Durada de la unitat
4 Hores 55 Minuts
Contingut
Elaboració de projectes participatius. Cas pràctic.
La participació com a base per a lacció.
Promoció per a la participació
Formació per a l’acció
Projectes i activitats per a la formació
Seguiment i avaluació de la formació
Desenvolupament de les activitats per a la formació. Un cas pràctic.
Cas pràctic. Elaboració d’Agendes Local 21 a diversos municipis
Els Tallers de treball
La Comissió de Sostenibilitat Municipal
Les Jornades Municipals
La presentació a les autoritats locals
Promoció per a la participació
Projectes i activitats per a la participació
Seguiment i avaluació de la participació
Desenvolupament de les activitats per a la participació. Un cas pràctic.
Sessions de participació ciutadana
Entrevistes personals amb experts
Elaboració, realització i anàlisi d’enquestes
Disseny i edició de butlletí informatiu
Pàgina Web
Elaboració d’un tríptic informatiu
Disseny d’un logotip de l’Agenda 21
Elaboració de continguts per als mitjans de comunicació i difusió
Exercicis
Exercici 1: Programa una activitat
Exercici 2: Planifica el desenvolupament de la teva activitat
Prioritzar temes i assignar temps
Elabora la convocatòria
Descàrrega de plantilla per desenvolupar els teus exercicis
13 – Pla personal per al desenvolupament d’habilitats per a la participació social
Objectiu
En aquesta unitat posarem en marxa un Pla personal per al desenvolupament de les competències i l’aprenentatge a través del desenvolupament d’objectius, metes i indicadors de progrés. Tindrem en compte aspectes que faciliten l’aprenentatge com la motivació, la connexió amb els valors i els interessos personals, etc.

Durada de la unitat
2 Hores 15 Minuts
Contingut
Elaboració del teu Pla personal per al desenvolupament de competències
Aprendre a aprendre
Identifica les competències fonamentals per a la teva millora
Pot ajudar-te a saber on vols anar. Visualitza’t en el futur.
Coneix les teves fortaleses i les debilitats
Identifica la motivació de partida per al desenvolupament de les tres competències.
Incrementa la motivació que tens per assolir els objectius.
Autogestiona el teu autoaprenentatge perquè sigui més eficaç
Desenvolupar el Pla d’acció
Passos
Preveu les recaigudes o les dificultats
Mesura els teus resultats
Practica sempre que puguis
Cerca models a seguir
Cerca suports en altres persones
Busca suports a la teva organització
Identifica valors de diferents àmbits de la teva vida
Sabré que ho estic aconseguint quan…
Resum
Exercicis
Exercici 1: Completar text
Exercici 2: Ordenar paraules
Exercici 3: Pla personal per al desenvolupament de competències i l’aprenentatge

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Diagnòstics i projectes socials participatius”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Diagnòstics i projectes socials participatius

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Aprofundiment en processos participatius a través del coneixement de la Recerca Acció Participativa i de les eines, els mètodes i les tècniques que promouen i incorporen la participació des de la fase de diagnòstic fins a l’elaboració de plans d’acció.

Dirigit a:

A totes aquelles persones que vulguin desenvolupar habilitats i conèixer eines que ajudin a la participació social a l’elaboració de plans i projectes.

Durada:

50 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Eines de recerca social
Objectiu
Aquesta unitat ens permet aprofundir en la investigació social i les eines de diagnòstic així com la incorporació d’eines específiques per promoure la participació en el procés de recerca.

Durada de la unitat
4 Hores 45 Minuts
Contingut
​Les eines de recerca social
La investigació social
Etapes de la investigació social
Identificació de lobjecte de recerca
Disseny de la metodologia
Treball de camp: recol·lecció, registre i emmagatzematge de dades
Organització, anàlisi i interpretació de la informació
Comunicació dels resultats
L’elecció de les tècniques de recerca social
Eines de recerca explicatives
Les entrevistes
La història de vida
Eines de recerca per a la transformació
La Investigació Acció Participativa
Dinàmiques per promoure la participació social
L’anàlisi DAFO
L’arbre de problemes
L’arbre d’objectius
Visió compartida
La Tècnica de Facilitació ZOPP
Les xarxes socials i la Web 2.0
Resum
Exercicis
Exercici 1: Els dos paradigmes en la investigació social
Exercici 2: Tècniques participatives de creativitat social
2 – Introducció al Diagnòstic Participatiu ia la Investigació Acció Participativa (IAP)
Objectiu
Conéixer la utilitat dels Diagnòstics Participatius i dur a terme una primera aproximació a la Investigació Acció Participativa (IAP) i elaboració de projectes.

Durada de la unitat
2 Hores 55 Minuts
Contingut
Introducció al Diagnòstic Participatiu ia la Investigació Acció Participativa (IAP)
Els diagnòstics participatius
Introducció als diagnòstics participatius
Els diagnòstics participatius com a eines de recerca social
Etapes de la investigació social
Identificació de lobjecte de recerca
Disseny de la metodologia
Treball de camp: recol·lecció, registre i emmagatzematge de dades.
Organització, anàlisi i interpretació de la informació.
Comunicació dels resultats.
La Investigació Acció Participativa
Història de la IAP
La IAP un enfocament en procés
Pilars de la IAP
Finalitat de la IAP
Fases de la IAP
Resum
Exercicis
Experiència de recerca participativa: Investigació amb i des de la gent
3 – Creativitat en els processos socials participatius
Objectiu
Veurem de quina manera la creativitat ens pot ajudar en els processos participatius, com incentivar la creativitat a les organitzacions, així com quins hàbits hem de desenvolupar per incrementar la nostra pròpia creativitat.

Durada de la unitat
4 Hores 10 Minuts
Contingut
Nous recursos per a nous temps socials. Creativitat en els processos participatius
Introducció
Les 10 maneres d’incentivar la creativitat en els processos participatius
Genera un clima propici per a la creativitat
Incentiva la creativitat dels altres
Incentiva programes per a la incubació d’idees
Elimina les frases assassines de la creativitat
Exercici “Frases assassines”
No et casis amb la primera idea
Exercici “les pedres mitjanes”
El que necessites
Passos a seguir
Convoca reunions per a la construcció d’idees creatives
No permetis que les idees se t’escapin
Considera la “solució oposada”
Exercici “del judici”
Consulta un “incompetent”
Trenca les rutines
Hàbits per cultivar el desenvolupament del pensament creatiu
Curiositat i interès
Conrear el fluir a la vida quotidiana
Hàbits de fermesa
Trets Interns
L’aplicació de l’energia creativa
Localització del problema
Pensament divergent
Escollir un camp especial
Inhibidors de la creativitat i de la iniciativa
El temor al fracàs
Les excuses
La por a la crítica
La por que riguin de nosaltres
Afrontar canvis
La creativitat als grups
Innovació per al canvi
Bé, i ara què?
Resum
Exercicis
Exercici 1: Endevinança.
Exercici 2: Relacionar Conceptes.
Exercici 3: El teu paper en un equip creatiu.
Descobreix el teu paper en un equip creatiu
El necessari per començar
Passos a seguir
4 – Aspectes generals de la presa de decisions
Objectiu
En aquesta unitat coneixerem els aspectes generals de la presa de decisions. Ens permetran fer ús de tècniques i utilitzar les diferents variables que entren en joc quan prenem decisions.

Durada de la unitat
4 Hores 15 Minuts
Contingut
Aspectes generals de la presa de decisions
Introducció
El context de la presa de decisions
Presa de decisions i racionalitat
El procés de la presa de decisions racional
Models i mètodes racionals
El Model Economicista
El Model per Optimitzar la Presa de Decisions
El Model de Racionalitat Limitada
El Mètode Científic
Altres Models per a la Presa de Decisions
El procés creatiu en la presa de decisions
Barreres per a la presa de decisions efectives
Ingredients a la presa de decisions
La presa de decisió i la seva posada en pràctica
Tipus de decisions
Pel que fa als criteris per a la presa de decisions
Pel que fa al nivell de programabilitat
Pel que fa al nivell de coneixement del decisor
Pel que fa al nivell d’impacte de la presa de decisions
Importància de la presa de decisions en grup
Avantatges
Desavantatges
Resum
Exercicis
Exercici 1: Reflexions sobre la presa de decisions
Exercici 2: Identifica qualitats de millora
5 – Tècniques per a la presa de decisions compartida
Objectiu
Es veuran les tècniques utilitzades per estimular la producció d’idees i la presa de decisions en grup amb els passos i aplicació.

Durada de la unitat
4 Hores 50 Minuts
Contingut
Tècniques per a la presa de decisions compartida
Tècniques per a la presa de decisions compartida
Brainstorming (tempta d’idees)
Relacions forçades
“4 x 4 x 4”
Sis barrets per pensar
Mètode 635
Mètode Delfos
Estructura del grup de treball
Etapes
Termes
El Mètode
Mitodologia
Exercici de la mitologia “la caixa de Pandora”
El necessari per començar
La presa de decisions en grup
Com manejar el grup
Dinàmica Psicobiològica
Tipologies més freqüents
Anàlisi dels perfils i actituds a prendre
Tortuga
Cigne
Cabra
Elefant
Serp
Conill
Mussol
Papagai
Lleó
Àguila
Resum
Exercicis
Exercici 1: Completar text
Exercici 2: Ordenar lletres
Exercici 3: Tècniques per a la presa de decisions
Brainstorming i altres tècniques
Passos a seguir
El que necessites
Exercici 4: Sala de Descans
Passos a seguir
El que necessites
Quan us posis a fer l’exercici
6 – La planificació en els projectes socials
Objectiu
Aquesta unitat permet aprofundir en què és un projecte social, la seva finalitat i la importància de la seva planificació. Per això es revisen els diferents tipus de planificació i les fases.

Durada de la unitat
4 Hores
Contingut
La planificació als projectes socials
Els projectes
Els projectes socials
Història dels projectes socials
La importància de la planificació en els projectes socials
Estils de planificació
Avantatges de la planificació
La gestió per resultats
Què descriu una cadena de resultats
La planificació dels projectes socials
Anàlisi de la realitat
Diagnòstic
Planificació o programació
Execució
Avaluació
La Planificació Estratègica Participativa
La planificació estratègica amb enfocament de gènere
Resum
Exercicis
Exercici 1: Pla, programa, projecte
Exercici 2: Planificació estratègica, tàctica i operativa
7 – Eines de dinamització social
Objectiu
En aquesta lliçó estudiarem diferents tipologies de persones amb què podem trobar-nos, analitzant diferents perfils i veient què podem fer per millorar la relació que establim amb cadascun.

Durada de la unitat
3 Hores 20 Minuts
Contingut
Eines de dinamització social
Directrius generals per a la facilitació de sessions de participació
Les relacions socials
Dinàmica Psicobiològica
Anàlisi de les tipologies més freqüents
Tortuga
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de la tortuga
Cigne
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del cigne
Cabra
Descripció del vostre perfil
Actitud davant la cabra
Elefant
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de l’elefant
Serp
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de la serp
Conill
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del conill
Mussol
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del mussol
Papagai
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del papagai
Lleó
Descripció del vostre perfil
Actitud davant del lleó
Àguila
Descripció del vostre perfil
Actitud davant de l’àliga
Resum
Exercicis
Exercici 1: Completar text
Exercici 2: Avalua la teva participació
Qüestionari per a avaluació de la participació
Adapta el qüestionari
Avalua la teva intervenció
Exercici 3: L’observació, tècnica útil per a l’aprenentatge
Observació
Primer reflexiona
Segon valora
8 – Eines de comunicació social
Objectiu
En aquest tema veurem els elements de comunicació, així com les dificultats i les barreres de la comunicació. Un punt molt interessant que tractarem seran les claus per interpretar la comunicació no verbal i veurem la importància dels nostres gestos i moviments a l’hora de comunicar-nos.

Durada de la unitat
3 Hores 05 Minuts
Contingut
Comunica’t amb eficàcia
Introducció
Elements de la comunicació
Dificultats de la comunicació
Barreres a l’emissor
Barreres al receptor
Principis bàsics de la comunicació
La comunicació no verbal
Claus per interpretar la comunicació no verbal
Empatia
Les neurones mirall
Com ser més empàtic
Resum
Exercicis
Exercici 1: conductes no verbals
Exercici 2: Conte de la sopa
Passos a seguir
Quan us posis a fer l’exercici
9 – Facilitar processos participatius
Objectiu
Aprendre a facilitar i participar en processos participatius.

Durada de la unitat
1 Hora 35 Minuts
Contingut
Facilitar processos participatius
El paper del facilitador
Dinàmiques dins dels grups
Unir al grup
Centrar el grup
Mobilitzar el grup
Com participar
Prepara’t
Pren notes
Utilitzar el llenguatge corporal
Resum
Exercicis
Exercici 1: Ordenar lletres
Exercici 2: Unir, centrar i mobilitzar el grup
Exercici 3: Prepara la teva participació.
Analitza la informació
Preparar la meva intervenció
Objectius de la reunió
10 – Terminologia bàsica de gènere: glossari
Objectiu
Aquesta unitat recull les paraules i expressions que s’utilitzen més usualment en la pràctica diària de l’enfocament integrat de gènere en qualsevol àmbit al qual s’apliqui. Això permetrà conèixer i utilitzar la terminologia amb propietat.

Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
La perspectiva de gènere; conceptes bàsics
La categoria gènere i els rols de gènere
Les relacions socials de gènere
Terminologia bàsica de gènere
Resum
Exercicis
Exercici 1: Conceptes bàsics: diferència entre conceptes
El necessari per començar
Exercici 2: Conceptes bàsics: la discriminació de gènere
11 – Eines per a la transversalització de l’enfocament de gènere
Objectiu
La unitat ofereix les eines que permeten incloure la incorporació del mainstreaming de gènere; la perspectiva de gènere en la planificació, execució, seguiment i avaluació de política, programa o projecte de manera transversal.

Durada de la unitat
4 Hores 45 Minuts
Contingut
Eines per a la transversalització de l’enfocament de gènere
Introducció
Què diagnosticar amb perspectiva de gènere
Claus per al seguiment i avaluació de polítiques, programes o projectes
Eines per a l’anàlisi de gènere
El Marc Analític de Harvard
La Matriu d’Anàlisi de Gènere (MAG)
Marc d’empoderament de la dona
Eines per al diagnòstic amb enfocament de gènere
Anàlisi dels stakeholders amb enfocament de gènere
L’avaluació amb perspectiva de gènere: els indicadors de gènere
Resum
Exercicis
Exercici 1: Anàlisi i incorporació de la perspectiva de gènere
Exercici 2: Identificació de resistències i possibles solucions
12 – Elaboració de projectes participatius: cas pràctic.
Objectiu
En aquesta unitat veurem com planificar incloent-hi i assegurant la participació.

Durada de la unitat
4 Hores 55 Minuts
Contingut
Elaboració de projectes participatius. Cas pràctic.
La participació com a base per a lacció.
Promoció per a la participació
Formació per a l’acció
Projectes i activitats per a la formació
Seguiment i avaluació de la formació
Desenvolupament de les activitats per a la formació. Un cas pràctic.
Cas pràctic. Elaboració d’Agendes Local 21 a diversos municipis
Els Tallers de treball
La Comissió de Sostenibilitat Municipal
Les Jornades Municipals
La presentació a les autoritats locals
Promoció per a la participació
Projectes i activitats per a la participació
Seguiment i avaluació de la participació
Desenvolupament de les activitats per a la participació. Un cas pràctic.
Sessions de participació ciutadana
Entrevistes personals amb experts
Elaboració, realització i anàlisi d’enquestes
Disseny i edició de butlletí informatiu
Pàgina Web
Elaboració d’un tríptic informatiu
Disseny d’un logotip de l’Agenda 21
Elaboració de continguts per als mitjans de comunicació i difusió
Exercicis
Exercici 1: Programa una activitat
Exercici 2: Planifica el desenvolupament de la teva activitat
Prioritzar temes i assignar temps
Elabora la convocatòria
Descàrrega de plantilla per desenvolupar els teus exercicis
13 – Pla personal per al desenvolupament d’habilitats per a la participació social
Objectiu
En aquesta unitat posarem en marxa un Pla personal per al desenvolupament de les competències i l’aprenentatge a través del desenvolupament d’objectius, metes i indicadors de progrés. Tindrem en compte aspectes que faciliten l’aprenentatge com la motivació, la connexió amb els valors i els interessos personals, etc.

Durada de la unitat
2 Hores 15 Minuts
Contingut
Elaboració del teu Pla personal per al desenvolupament de competències
Aprendre a aprendre
Identifica les competències fonamentals per a la teva millora
Pot ajudar-te a saber on vols anar. Visualitza’t en el futur.
Coneix les teves fortaleses i les debilitats
Identifica la motivació de partida per al desenvolupament de les tres competències.
Incrementa la motivació que tens per assolir els objectius.
Autogestiona el teu autoaprenentatge perquè sigui més eficaç
Desenvolupar el Pla d’acció
Passos
Preveu les recaigudes o les dificultats
Mesura els teus resultats
Practica sempre que puguis
Cerca models a seguir
Cerca suports en altres persones
Busca suports a la teva organització
Identifica valors de diferents àmbits de la teva vida
Sabré que ho estic aconseguint quan…
Resum
Exercicis
Exercici 1: Completar text
Exercici 2: Ordenar paraules
Exercici 3: Pla personal per al desenvolupament de competències i l’aprenentatge

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Diagnòstics i projectes socials participatius”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt