Categoria 

ADMINISTRADOR DE FINQUES. GESTIÓ DE COMUNITATS

Aquest Curs GESTIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS li ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional d’Administració i gestió.

L’administració de finques i la gestió de comunitats de propietaris requereixen de coneixements en matèria de propietat horitzontal. A vegades, els administradors de finques posseeixen nocions que, a vegades, poden resultar insuficients. Amb el Curs d’Administració de Finques, dominaràs tota la normativa aplicable a les comunitats de propietaris, i podràs fer-te càrrec de la comptabilitat o administració dels seus béns comuns, així com gestionar els acords entre propietaris o arrendataris.

ADMINISTRADOR DE FINQUES. GESTIÓ DE COMUNITATS

Aquest Curs GESTIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS li ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional d’Administració i gestió.

L’administració de finques i la gestió de comunitats de propietaris requereixen de coneixements en matèria de propietat horitzontal. A vegades, els administradors de finques posseeixen nocions que, a vegades, poden resultar insuficients. Amb el Curs d’Administració de Finques, dominaràs tota la normativa aplicable a les comunitats de propietaris, i podràs fer-te càrrec de la comptabilitat o administració dels seus béns comuns, així com gestionar els acords entre propietaris o arrendataris.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals de l’àmbit de gestió immobiliària i de comunitats de propietaris oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

El Curs d’Administració de Finques i Gestió de Comunitats convertirà a l’alumnat en un gestor de comunitats de propietaris en l’àmbit professional. L’alumne estarà capacitat per a controlar la comptabilitat, la contractació de personal o la gestió dels béns comuns d’una comunitat. A més, coneixerà el funcionament i composició dels òrgans de govern d’una comunitat, i fer ús dels mecanismes judicials necessaris en cas de controvèrsia.


 

Durada:

300 Hores o dues formacions de 150 hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

TEMA 1. LA PROPIETAT HORITZONTAL I. CONSTITUCIÓ I EXTINCIÓ.
Definició.
Formes de creació. Procés de constitució.
Requisits per a constituir una comunitat de propietaris.
La propietat horitzontal i el registre de la propietat.
L’extinció de la propietat horitzontal.
El titulo constitutiu.
Qüestions.
TEMA 2. LA PROPIETAT HORITZONTAL II. FIGURES JURÍDIQUES ANÀLOGUES.
Les comunitats de béns i la seva relació amb la LPH.
Complexos immobiliaris privats.
L’aprofitament per torns de béns immobles.
Garatges.
Qüestions.
TEMA 3. ASPECTES BÀSICS EN L’ADMINISTRACIÓ DE FINQUES: EL TITULO CONSTITUTIU I LA QUOTA DE PARTICIPACIÓ.
Introducció.
Documents relatius a l’immoble: el titulo constitutiu i l’escriptura de compravenda. La seva diferenciació.
La quota de participació.
Qüestions.
TEMA 4. ESTATUTS I LES NORMES DE RÈGIM INTERIOR.
Els estatuts.
Les normes de règim interior.
Qüestions.
TEMA 5. ÒRGANS DE GOVERN EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS.
La junta de propietaris.
El president.
El vicepresident.
L’administrador.
El secretari.
Qüestions.
TEMA 6. ELEMENTS COMUNS I PRIVATIUS.
Elements comuns en general.
Elements comuns en particular.
Els elements privatius.
Qüestions.
TEMA 7. DRETS I OBLIGACIONS EN LA PROPIETAT HORITZONTAL.
Drets i obligacions de la comunitat.
Drets i obligacions dels propietaris.
Qüestions.
TEMA 8. RÈGIM JURÍDIC DE LES OBRES EN ELEMENTS COMUNS I PRIVATIUS EN LES COMUNITATS DE VEÏNS.
Obres en elements comuns.
Obres en elements privatius.
Qüestions.
TEMA 9. L’ASSEGURANÇA EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS.
Introducció.
Definició i durada.
La responsabilitat civil i la seva relació amb les comunitats de propietaris.
El segur multirisc.
Revaloració de les garanties.
Exclusió de la cobertura.
L’assegurança de defensa jurídica.
TEMA 10. ELS PROCEDIMENTS JUDICIALS EN LA LLEI DE PROPIETAT HORITZONTAL.
Introducció.
La legitimació.
La postulació processal.
Els procediments judicials en la llei de propietat horitzontal.
L’execució de sentències en el règim de propietat horitzontal.
Qüestions.
TEMA 11. LA COMPTABILITAT EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS.
Introducció.
Hipòtesi de treball. Un model bàsic de comunitat de propietaris.
Planificació comptable.
Determinació dels comptes necessaris i el seu desglossament.
Pressupostos. Determinació del fons de reserva.
TEMA 12. PERSONAL AL SERVEI DE LES COMUNITATS DE PROPIETARIS.
Introducció.
Contractació de personal.
Cotització a la seguretat social.
Tràmits periòdics.
La prevenció de riscos laborals en les comunitats de propietaris.
Extinció de la relació laboral.
Qüestions.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “ADMINISTRADOR DE FINQUES. GESTIÓ DE COMUNITATS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ADMINISTRADOR DE FINQUES. GESTIÓ DE COMUNITATS

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals de l’àmbit de gestió immobiliària i de comunitats de propietaris oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

El Curs d’Administració de Finques i Gestió de Comunitats convertirà a l’alumnat en un gestor de comunitats de propietaris en l’àmbit professional. L’alumne estarà capacitat per a controlar la comptabilitat, la contractació de personal o la gestió dels béns comuns d’una comunitat. A més, coneixerà el funcionament i composició dels òrgans de govern d’una comunitat, i fer ús dels mecanismes judicials necessaris en cas de controvèrsia.


 

Durada:

300 Hores o dues formacions de 150 hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

TEMA 1. LA PROPIETAT HORITZONTAL I. CONSTITUCIÓ I EXTINCIÓ.
Definició.
Formes de creació. Procés de constitució.
Requisits per a constituir una comunitat de propietaris.
La propietat horitzontal i el registre de la propietat.
L’extinció de la propietat horitzontal.
El titulo constitutiu.
Qüestions.
TEMA 2. LA PROPIETAT HORITZONTAL II. FIGURES JURÍDIQUES ANÀLOGUES.
Les comunitats de béns i la seva relació amb la LPH.
Complexos immobiliaris privats.
L’aprofitament per torns de béns immobles.
Garatges.
Qüestions.
TEMA 3. ASPECTES BÀSICS EN L’ADMINISTRACIÓ DE FINQUES: EL TITULO CONSTITUTIU I LA QUOTA DE PARTICIPACIÓ.
Introducció.
Documents relatius a l’immoble: el titulo constitutiu i l’escriptura de compravenda. La seva diferenciació.
La quota de participació.
Qüestions.
TEMA 4. ESTATUTS I LES NORMES DE RÈGIM INTERIOR.
Els estatuts.
Les normes de règim interior.
Qüestions.
TEMA 5. ÒRGANS DE GOVERN EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS.
La junta de propietaris.
El president.
El vicepresident.
L’administrador.
El secretari.
Qüestions.
TEMA 6. ELEMENTS COMUNS I PRIVATIUS.
Elements comuns en general.
Elements comuns en particular.
Els elements privatius.
Qüestions.
TEMA 7. DRETS I OBLIGACIONS EN LA PROPIETAT HORITZONTAL.
Drets i obligacions de la comunitat.
Drets i obligacions dels propietaris.
Qüestions.
TEMA 8. RÈGIM JURÍDIC DE LES OBRES EN ELEMENTS COMUNS I PRIVATIUS EN LES COMUNITATS DE VEÏNS.
Obres en elements comuns.
Obres en elements privatius.
Qüestions.
TEMA 9. L’ASSEGURANÇA EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS.
Introducció.
Definició i durada.
La responsabilitat civil i la seva relació amb les comunitats de propietaris.
El segur multirisc.
Revaloració de les garanties.
Exclusió de la cobertura.
L’assegurança de defensa jurídica.
TEMA 10. ELS PROCEDIMENTS JUDICIALS EN LA LLEI DE PROPIETAT HORITZONTAL.
Introducció.
La legitimació.
La postulació processal.
Els procediments judicials en la llei de propietat horitzontal.
L’execució de sentències en el règim de propietat horitzontal.
Qüestions.
TEMA 11. LA COMPTABILITAT EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS.
Introducció.
Hipòtesi de treball. Un model bàsic de comunitat de propietaris.
Planificació comptable.
Determinació dels comptes necessaris i el seu desglossament.
Pressupostos. Determinació del fons de reserva.
TEMA 12. PERSONAL AL SERVEI DE LES COMUNITATS DE PROPIETARIS.
Introducció.
Contractació de personal.
Cotització a la seguretat social.
Tràmits periòdics.
La prevenció de riscos laborals en les comunitats de propietaris.
Extinció de la relació laboral.
Qüestions.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “ADMINISTRADOR DE FINQUES. GESTIÓ DE COMUNITATS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt