Categoria 

REVIT: Maquetació de Plànols

Revit és un programa de disseny creat exclusivament per a projectes de construcció, basat en el sistema BIM. A partir del disseny en 3D de l’edifici s’obtenen els plànols en 2D que calen per a la presentació del projecte (plans de planta, alçats i seccions) i també vistes modelitzades, que permeten mostrar el projecte amb gran realisme. En un entorn únic es crea un projecte complet, amb coherència total a tots els seus plànols, ja que tot es genera a partir d’una base de dades única.

Aquest curs s’expliquen tots els aspectes relacionats amb la maquetació dels plànols d’un projecte a Revit: creació i configuració de vistes, acotació de plànols, inserció de text, càlcul de superfícies i propietats dels elements (gruix, color i tipus de línia).

L’alumne haurà de disposar del programa per poder fer el curs, Revit 2016 o una versió posterior. A més, cal que tingui coneixements de Revit, almenys a nivell bàsic.

 

REVIT: Maquetació de Plànols

Revit és un programa de disseny creat exclusivament per a projectes de construcció, basat en el sistema BIM. A partir del disseny en 3D de l’edifici s’obtenen els plànols en 2D que calen per a la presentació del projecte (plans de planta, alçats i seccions) i també vistes modelitzades, que permeten mostrar el projecte amb gran realisme. En un entorn únic es crea un projecte complet, amb coherència total a tots els seus plànols, ja que tot es genera a partir d’una base de dades única.

Aquest curs s’expliquen tots els aspectes relacionats amb la maquetació dels plànols d’un projecte a Revit: creació i configuració de vistes, acotació de plànols, inserció de text, càlcul de superfícies i propietats dels elements (gruix, color i tipus de línia).

L’alumne haurà de disposar del programa per poder fer el curs, Revit 2016 o una versió posterior. A més, cal que tingui coneixements de Revit, almenys a nivell bàsic.

 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Obtenir els plànols d´un projecte a partir d´un edifici ja creat a Revit (plànols de planta, alçats i seccions, plànols de cotes i superfícies i plànols amb vistes en perspectiva). Crear i configurar vistes, fitar plànols, inserir textos, calcular superfícies i establir les propietats dels elements (gruix, color i tipus de línia).

En finalitzar el curs, l’alumne serà capaç de crear els diferents plànols que necessita el projecte, establint diferents escales, modes de visualització i traçats.

Dirigit a:

Persones que sàpiguen crear edificis amb Revit i vulguin conèixer el procés per maquetar els plànols d’un projecte.

Durada:

40 Hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial., És recomanable tenir coneixements de la matèria

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Afegir vistes al Projecte
Objectiu
Obtenir les vistes del projecte que necessiten els diferents plànols: vistes de planta, d’alçat, secció i vistes 3D, ortogonals i en perspectiva.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
Afegir vistes al Projecte
Crear vistes
Vistes de planta
Vistes d’alçat
Vistes 3D ortogonals
Vistes en perspectiva
Vistes de secció
Reanomenar i eliminar vistes
Reanomenar vistes
Eliminar vistes
Duplicar vistes
Hem après…
2 – Delimitar l’àrea de la vista
Objectiu
Configurar les vistes: establir la regió de retallada i el rang de la vista, configurar el nivell subjacent, crear caixes de secció i caixes de referència.

Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
Delimitar l’àrea de la vista
Regió de retallada
Mostrar la regió de retallada
Modificar la regió de retallada
Activar/desactivar la regió de retallada
Rang de vista
Modificar l’alçada del pla de tall
Visualitzar elements de nivells inferiors
Nivell subjacent
Caixes de secció en vistes 3D
Caixes de referència
Crear caixa de referència
Modificar la caixa de referència
Visualitzar la caixa de referències a totes les vistes
Associar la caixa de referència a nivells i línies de reixeta
Associar la caixa de referència a les vistes
Hem après…
3 – Elements visibles a la vista
Objectiu
Establir quins elements del projecte es visualitzen a cadascuna de les vistes i com es visualitzen.

Durada de la unitat
1 Hora 50 Minuts
Contingut
Elements visibles a la vista
Ocultar o mostrar elements en vista
Amagar elements
Visualitzar elements ocults
Mostrar elements ocults
Amagar/Aïllar temporalment
Opcions del botó Amagar/Aïllar temporalment
Amagar per element o per categoria
Aïllar per element o per categoria
Restablir Aïllar/Ocultar temporalment
Aplicar Aïllar/Ocultar a la vista
Assignar transparència i tramat als elements
Transparència
Tramat
Hem après…
4 – Color, gruix i patró de línia
Objectiu
Establir el color, gruix i patró de línia que els elements del projecte necessiten en cadascuna de les vistes. Configurar els gruixos i patrons de línia al projecte, assignar-los als elements per categoria per a tot el projecte i establir que en una vista el element presenta un gruix, color i patró de línia diferent del de la resta de vistes.

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
Color, gruix i patró de línia
Configurar gruixos i patrons de línia
Grossors de línia
Patrons de línia
Establir les propietats per defecte per als elements
Modificar les propietats dels elements a les vistes
Per categoria
Per element
Visualitzar els gruixos de línia
Hem après…
5 – Propietats de les vistes
Objectiu
Assignar propietats a les vistes: escala, nivell de detall i opcions de visualització. Utilitzar plantilles de vista, per assignar a diverses vistes les mateixes propietats.

Durada de la unitat
4 Hores 35 Minuts
Contingut
Propietats de les vistes
Escala de la vista
Escales preestablertes
Altres escales
Nivell de detall
Opcions de visualització de gràfics
Estil visual
Transparència
Línies de croquis
Fons
Projecció d’ombres
Modificar propietats en diverses vistes alhora
Plantilles de vista
Crear una plantilla de vista a partir d’una vista
Associar plantilla a una o diverses vistes
Modificar la plantilla associada a la vista del projecte
Suprimir una plantilla associada a la vista del projecte
Aplicar una plantilla a una vista
Hem après…
6 – Acotar vistes
Objectiu
Acotar les vistes del projecte: conèixer aspectes de les cotes a tenir molt en compte, crear estils d’acotació, afegir i editar cotes.

Durada de la unitat
4 Hores 40 Minuts
Contingut
Acotar vistes
Conceptes importants
Creació de cotes
Transformar cota temporal
Acotar automàticament murs
Crear cotes alineades
Crear cotes lineals
Crear cotes angulars
Crear cotes radials, de diàmetre i longitud d’arc
Crear cotes d´elevació i cotes de pendent
Edició de cotes
Canviar la posició de la cota
Editar el text de cota
Modificar posició del text de cota
Modificar posició de la línia de referència
Modificar la longitud de la línia de referència
Eliminar i afegir línies de referència
Estil d’acotació
Crear i modificar estils d’acotació
Propietats de l’estil d’acotació
Hem après…
7 – Crear textos
Objectiu
Afegir textos a les vistes i plànols del projecte, modificar-los, revisar-ne l’ortografia i reemplaçar un text en el projecte per un altre.

Durada de la unitat
2 Hores 05 Minuts
Contingut
Crear textos
Aspectes a tenir en compte
Crear estils de text
Afegir textos a vistes i plànols
Modificar els textos del projecte
Operacions amb textos
Revisar ortografia
Buscar i reemplaçar textos
Hem après…
8 – Superfícies d’habitacions
Objectiu
Afegir a la vista llegendes amb el nom i la superfície de les estances. Assigneu a les vistes esquemes de color, en funció del nom o la superfície de les estades. Crear taules de planificació de les habitacions.

Durada de la unitat
3 Hores 50 Minuts
Contingut
Superfícies d’habitacions
Concepte
Delimitar l’habitació
Propietat Delimitació d’habitació
Afegir línies de separació d’habitació
Crear habitacions
Editar habitacions
Canvis a l’etiqueta
Eliminar habitacions
Esquemes de color
Crear esquemes de color
Assignar un esquema de color a la vista
Crear una llegenda
Canvis a partir de la llegenda
Taules de planificació d’habitacions
Crear i modificar taules de planificació d’habitacions
Veure el plànol on es troba una habitació
Hem après…
9 – Crear plànols i imprimir-los
Objectiu
Crear plànols a partir de quadres de retolació que presenta Revit. Afegir vistes als plànols i configurar les dades que mostraran els quadres de retolació (dades de pla i de projecte). Configurar la impressió per imprimir correctament els diferents plànols.

Durada de la unitat
4 Hores 20 Minuts
Contingut
Crear plànols i imprimir-los
Afegir plànols al projecte
Afegir un plànol al projecte
Canviar el nom i el número del plànol
Canviar el quadre de retolació associat al plànol
Eliminar i afegir el quadre de retolació
Afegir dades al quadre de retolació
Dades associades al projecte
Dades associades al plànol
Afegir vistes al plànol
Afegir vistes
Afegir vista a dos plànols
Escala de la vista
Àrea de retallada
Modificar propietats de diverses vistes
Editar vistes des del plànol
Imprimir un plànol
Configuració de la impressió
Vista preliminar
Impressió de plànols
Hem après…
10 – Imprimir un projecte de Revit
Objectiu
Crear els plànols que un projecte necessita: plànols de planta acotats, plànols de superfície, plànols de secció amb anotacions, plànols amb vistes 3D en perspectiva, etc.

Durada de la unitat
10 Hores
Contingut
Imprimir un projecte de Revit
Abans de crear els plànols
Determinar els plànols que cal crear
Crear caixes de referència per associar les vistes
Amagar elements a les vistes
Ús de plantilles de vista per configurar les vistes
Establir les propietats de la vista
Crear una plantilla de vista a partir de la vista
Associar la plantilla a diverses vistes
Crear plànols de planta
Plànol de fonamentació
Plànol de plantes
Plànol de coberta
Crear plànols de cotes
Duplicar i configurar les vistes a fitar
Crear estil d’acotació
Acotar plantes
Acotar alçat
Crear plànols de cotes
Crear plànols de superfície
Duplicar vistes
Crear habitacions
Crear taules de planificació d’habitacions
Crear plànol de superfícies
Crear plànol de superfícies acolorit
Crear plànols d’alçat
Crear plànols d’alçats de l’edifici
Crear plànols d’alçats d’habitacions
Crear plànols amb vistes en perspectiva
Crear vistes en perspectiva de l’edifici
Crear vistes interiors en perspectiva
Configurar vistes en perspectiva
Afegir vistes en perspectiva al plànol
Crear plànols de secció
Crear vistes de secció
Amagar les línies de secció a les vistes del projecte
Crear vistes on es mostrin les línies de secció
Afegir vistes de secció i planta al plànol
Crear plànols amb vistes 3D seccionades
Vistes de secció que mostrin l’interior d’una planta
Vistes de secció que mostrin l’interior de diverses plantes
Crear plànol amb vistes 3D seccionades
Crear plànols amb vistes que estan a altres plànols
Modificar la plantilla associada a la vista del projecte
Configurar els colors, gruixos i patrons de línia per imprimir
Configurar al projecte els gruixos i patrons de línia
Establir les propietats per defecte per als elements
Modificar les propietats dels elements a les vistes
Imprimir els plànols del projecte
Configurar la impressió
Imprimir els plànols
Hem après…

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “REVIT: Maquetació de Plànols”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

REVIT: Maquetació de Plànols

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Obtenir els plànols d´un projecte a partir d´un edifici ja creat a Revit (plànols de planta, alçats i seccions, plànols de cotes i superfícies i plànols amb vistes en perspectiva). Crear i configurar vistes, fitar plànols, inserir textos, calcular superfícies i establir les propietats dels elements (gruix, color i tipus de línia).

En finalitzar el curs, l’alumne serà capaç de crear els diferents plànols que necessita el projecte, establint diferents escales, modes de visualització i traçats.

Dirigit a:

Persones que sàpiguen crear edificis amb Revit i vulguin conèixer el procés per maquetar els plànols d’un projecte.

Durada:

40 Hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial., És recomanable tenir coneixements de la matèria

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Afegir vistes al Projecte
Objectiu
Obtenir les vistes del projecte que necessiten els diferents plànols: vistes de planta, d’alçat, secció i vistes 3D, ortogonals i en perspectiva.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
Afegir vistes al Projecte
Crear vistes
Vistes de planta
Vistes d’alçat
Vistes 3D ortogonals
Vistes en perspectiva
Vistes de secció
Reanomenar i eliminar vistes
Reanomenar vistes
Eliminar vistes
Duplicar vistes
Hem après…
2 – Delimitar l’àrea de la vista
Objectiu
Configurar les vistes: establir la regió de retallada i el rang de la vista, configurar el nivell subjacent, crear caixes de secció i caixes de referència.

Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
Delimitar l’àrea de la vista
Regió de retallada
Mostrar la regió de retallada
Modificar la regió de retallada
Activar/desactivar la regió de retallada
Rang de vista
Modificar l’alçada del pla de tall
Visualitzar elements de nivells inferiors
Nivell subjacent
Caixes de secció en vistes 3D
Caixes de referència
Crear caixa de referència
Modificar la caixa de referència
Visualitzar la caixa de referències a totes les vistes
Associar la caixa de referència a nivells i línies de reixeta
Associar la caixa de referència a les vistes
Hem après…
3 – Elements visibles a la vista
Objectiu
Establir quins elements del projecte es visualitzen a cadascuna de les vistes i com es visualitzen.

Durada de la unitat
1 Hora 50 Minuts
Contingut
Elements visibles a la vista
Ocultar o mostrar elements en vista
Amagar elements
Visualitzar elements ocults
Mostrar elements ocults
Amagar/Aïllar temporalment
Opcions del botó Amagar/Aïllar temporalment
Amagar per element o per categoria
Aïllar per element o per categoria
Restablir Aïllar/Ocultar temporalment
Aplicar Aïllar/Ocultar a la vista
Assignar transparència i tramat als elements
Transparència
Tramat
Hem après…
4 – Color, gruix i patró de línia
Objectiu
Establir el color, gruix i patró de línia que els elements del projecte necessiten en cadascuna de les vistes. Configurar els gruixos i patrons de línia al projecte, assignar-los als elements per categoria per a tot el projecte i establir que en una vista el element presenta un gruix, color i patró de línia diferent del de la resta de vistes.

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
Color, gruix i patró de línia
Configurar gruixos i patrons de línia
Grossors de línia
Patrons de línia
Establir les propietats per defecte per als elements
Modificar les propietats dels elements a les vistes
Per categoria
Per element
Visualitzar els gruixos de línia
Hem après…
5 – Propietats de les vistes
Objectiu
Assignar propietats a les vistes: escala, nivell de detall i opcions de visualització. Utilitzar plantilles de vista, per assignar a diverses vistes les mateixes propietats.

Durada de la unitat
4 Hores 35 Minuts
Contingut
Propietats de les vistes
Escala de la vista
Escales preestablertes
Altres escales
Nivell de detall
Opcions de visualització de gràfics
Estil visual
Transparència
Línies de croquis
Fons
Projecció d’ombres
Modificar propietats en diverses vistes alhora
Plantilles de vista
Crear una plantilla de vista a partir d’una vista
Associar plantilla a una o diverses vistes
Modificar la plantilla associada a la vista del projecte
Suprimir una plantilla associada a la vista del projecte
Aplicar una plantilla a una vista
Hem après…
6 – Acotar vistes
Objectiu
Acotar les vistes del projecte: conèixer aspectes de les cotes a tenir molt en compte, crear estils d’acotació, afegir i editar cotes.

Durada de la unitat
4 Hores 40 Minuts
Contingut
Acotar vistes
Conceptes importants
Creació de cotes
Transformar cota temporal
Acotar automàticament murs
Crear cotes alineades
Crear cotes lineals
Crear cotes angulars
Crear cotes radials, de diàmetre i longitud d’arc
Crear cotes d´elevació i cotes de pendent
Edició de cotes
Canviar la posició de la cota
Editar el text de cota
Modificar posició del text de cota
Modificar posició de la línia de referència
Modificar la longitud de la línia de referència
Eliminar i afegir línies de referència
Estil d’acotació
Crear i modificar estils d’acotació
Propietats de l’estil d’acotació
Hem après…
7 – Crear textos
Objectiu
Afegir textos a les vistes i plànols del projecte, modificar-los, revisar-ne l’ortografia i reemplaçar un text en el projecte per un altre.

Durada de la unitat
2 Hores 05 Minuts
Contingut
Crear textos
Aspectes a tenir en compte
Crear estils de text
Afegir textos a vistes i plànols
Modificar els textos del projecte
Operacions amb textos
Revisar ortografia
Buscar i reemplaçar textos
Hem après…
8 – Superfícies d’habitacions
Objectiu
Afegir a la vista llegendes amb el nom i la superfície de les estances. Assigneu a les vistes esquemes de color, en funció del nom o la superfície de les estades. Crear taules de planificació de les habitacions.

Durada de la unitat
3 Hores 50 Minuts
Contingut
Superfícies d’habitacions
Concepte
Delimitar l’habitació
Propietat Delimitació d’habitació
Afegir línies de separació d’habitació
Crear habitacions
Editar habitacions
Canvis a l’etiqueta
Eliminar habitacions
Esquemes de color
Crear esquemes de color
Assignar un esquema de color a la vista
Crear una llegenda
Canvis a partir de la llegenda
Taules de planificació d’habitacions
Crear i modificar taules de planificació d’habitacions
Veure el plànol on es troba una habitació
Hem après…
9 – Crear plànols i imprimir-los
Objectiu
Crear plànols a partir de quadres de retolació que presenta Revit. Afegir vistes als plànols i configurar les dades que mostraran els quadres de retolació (dades de pla i de projecte). Configurar la impressió per imprimir correctament els diferents plànols.

Durada de la unitat
4 Hores 20 Minuts
Contingut
Crear plànols i imprimir-los
Afegir plànols al projecte
Afegir un plànol al projecte
Canviar el nom i el número del plànol
Canviar el quadre de retolació associat al plànol
Eliminar i afegir el quadre de retolació
Afegir dades al quadre de retolació
Dades associades al projecte
Dades associades al plànol
Afegir vistes al plànol
Afegir vistes
Afegir vista a dos plànols
Escala de la vista
Àrea de retallada
Modificar propietats de diverses vistes
Editar vistes des del plànol
Imprimir un plànol
Configuració de la impressió
Vista preliminar
Impressió de plànols
Hem après…
10 – Imprimir un projecte de Revit
Objectiu
Crear els plànols que un projecte necessita: plànols de planta acotats, plànols de superfície, plànols de secció amb anotacions, plànols amb vistes 3D en perspectiva, etc.

Durada de la unitat
10 Hores
Contingut
Imprimir un projecte de Revit
Abans de crear els plànols
Determinar els plànols que cal crear
Crear caixes de referència per associar les vistes
Amagar elements a les vistes
Ús de plantilles de vista per configurar les vistes
Establir les propietats de la vista
Crear una plantilla de vista a partir de la vista
Associar la plantilla a diverses vistes
Crear plànols de planta
Plànol de fonamentació
Plànol de plantes
Plànol de coberta
Crear plànols de cotes
Duplicar i configurar les vistes a fitar
Crear estil d’acotació
Acotar plantes
Acotar alçat
Crear plànols de cotes
Crear plànols de superfície
Duplicar vistes
Crear habitacions
Crear taules de planificació d’habitacions
Crear plànol de superfícies
Crear plànol de superfícies acolorit
Crear plànols d’alçat
Crear plànols d’alçats de l’edifici
Crear plànols d’alçats d’habitacions
Crear plànols amb vistes en perspectiva
Crear vistes en perspectiva de l’edifici
Crear vistes interiors en perspectiva
Configurar vistes en perspectiva
Afegir vistes en perspectiva al plànol
Crear plànols de secció
Crear vistes de secció
Amagar les línies de secció a les vistes del projecte
Crear vistes on es mostrin les línies de secció
Afegir vistes de secció i planta al plànol
Crear plànols amb vistes 3D seccionades
Vistes de secció que mostrin l’interior d’una planta
Vistes de secció que mostrin l’interior de diverses plantes
Crear plànol amb vistes 3D seccionades
Crear plànols amb vistes que estan a altres plànols
Modificar la plantilla associada a la vista del projecte
Configurar els colors, gruixos i patrons de línia per imprimir
Configurar al projecte els gruixos i patrons de línia
Establir les propietats per defecte per als elements
Modificar les propietats dels elements a les vistes
Imprimir els plànols del projecte
Configurar la impressió
Imprimir els plànols
Hem après…

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “REVIT: Maquetació de Plànols”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt