Categoria 

PROJECTES D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Amb aquest curs podeu conèixer de manera amena, actualitzada i pràctica, els requisits necessaris per a la projecció, instal·lació, posada en marxa i manteniment, d’una instal·lació solar tèrmica en les diferents aplicacions tecnològiques.

A l’acabament de l’acció formativa, l’alumne serà capaç de realitzar la documentació tècnica i administrativa per projectar instal·lacions d’energia solar tèrmica, complint amb la normativa vigent, així com elaborar plans de seguretat i manteniment en aquestes instal·lacions, tramitant la documentació necessària per accedir a subvencions. És recomanable fer prèviament el curs d’Introducció a les energies renovables.

PROJECTES D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Amb aquest curs podeu conèixer de manera amena, actualitzada i pràctica, els requisits necessaris per a la projecció, instal·lació, posada en marxa i manteniment, d’una instal·lació solar tèrmica en les diferents aplicacions tecnològiques.

A l’acabament de l’acció formativa, l’alumne serà capaç de realitzar la documentació tècnica i administrativa per projectar instal·lacions d’energia solar tèrmica, complint amb la normativa vigent, així com elaborar plans de seguretat i manteniment en aquestes instal·lacions, tramitant la documentació necessària per accedir a subvencions. És recomanable fer prèviament el curs d’Introducció a les energies renovables.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

A l’acabament de l’acció formativa, l’alumne serà capaç de realitzar la documentació tècnica i administrativa per projectar instal·lacions d’energia solar tèrmica, complint amb la normativa vigent, així com elaborar plans de seguretat i manteniment en aquestes instal·lacions, tramitant la documentació necessària per accedir a subvencions. És recomanable fer prèviament el curs d’Introducció a les energies renovables.

Dirigit a:

Persones interessades a completar el seu itinerari formatiu en energies renovables per desenvolupar la seva activitat professional, en aplicacions pràctiques de disseny, promoció, muntatge, explotació i manteniment dinstal·lacions solars tèrmiques, complint amb la reglamentació vigent. És recomanable fer prèviament el curs de “Iniciació a les energies renovables”.

Durada:

30 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial., És recomanable tenir coneixements de la matèria

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Introducció a l’energia solar tèrmica
Objectiu
Conéixer les aplicacions d’una instal·lació solar tèrmica així com els elements que la formen. Analitzar la situació històrica i de futur daquest tipus denergia renovable.

Durada de la unitat
6 Hores 10 Minuts
Contingut
Energia solar tèrmica
Introducció
Elements d’una instal·lació solar tèrmica
Col·lector solar tèrmic
Sistema dintercanvi i acumulació
Energia solar tèrmica de baixa temperatura
Energia solar tèrmica per a producció d’Aigua calenta sanitària “ACS”
Energia solar tèrmica per a producció de calefacció
Energia solar tèrmica per a climatització de piscines
Energia solar tèrmica de mitjana temperatura
Energia solar tèrmica per a refrigeració
Refrigeració per absorció
Refrigeració per adsorció
Refrigeració per dessecació i refrigeració evaporativa
Energia solar tèrmica per a dessalinització de l’aigua del mar
Energia solar tèrmica d’alta temperatura
Captadors cilindre-parabòlics
Centrals de torre
Discs parabòlics
Receptors lineals de Fresnel
Exercicis
Exercici. Càlcul demanda d’ACS
2 – Energia solar tèrmica de baixa temperatura
Objectiu
Conèixer la normativa i conceptes bàsics de les diferents tecnologies utilitzades en instal·lacions solars tèrmiques de baixa temperatura, aprofundir en les característiques tècniques dels elements que la formen i donar una primera visió global de les aplicacions en projectes.

Durada de la unitat
6 Hores 50 Minuts
Contingut
Energia solar tèrmica de baixa temperatura
Introducció
Sistema de captació solar tèrmica de baixa temperatura (Col·lector solar)
Captadors solars de placa plana “CPP”
Captadors solars plans sense coberta protectora
Captadors solars de tubs de buit
Rendiment d’un captador solar tèrmic
Instal·lació i connexió d’un captador solar
Circuit hidràulic
Elements del circuit hidràulic
Sistema dintercanvi
Característiques de l’intercanviador
Sistema d’acumulació
Sistema de control elèctric/electrònic
Exercicis
Exercici. Components d’una instal·lació solar tèrmica
El necessari per començar
3 – Projectes denergia solar tèrmica de baixa temperatura
Objectiu
Conèixer la normativa i les característiques tècniques de les diferents tecnologies utilitzades en instal·lacions solars tèrmiques de baixa temperatura, per desenvolupar memòries tècniques i projectes. Obtenir una visió global del programari actual per al desenvolupament de projectes dinstal·lacions solars tèrmiques.

Durada de la unitat
8 Hores 30 Minuts
Contingut
Projectes denergia solar tèrmica de baixa temperatura
Introducció
Normativa i teoria aplicable per al càlcul
Apartats del projecte o memòria tècnica
Projecte producció d’aigua calenta sanitària “ACS”
Exemple: Habitatge unifamiliar autònom
1er PAS: Càlcul de la demanda energètica de la instal·lació
2n PAS: Càlcul de l’energia útil disponible
3er PAS: Dimensionament de la superfície de captació
4t PAS: Càlcul de la cobertura solar
5è PAS: Càlcul del sistema acumulador/intercanviador
6è PAS: Càlcul del volum del got d’expansió
Components i pressupost
Projecte escalfament de l’aigua per a la piscina
Exemple: Piscina descoberta
1er PAS: Càlcul de la demanda energètica de la instal·lació
2n PAS: Càlcul del guany de calor per la radiació solar incident sobre la piscina (MJ/m2*dia)
Programari de càlcul per a instal·lacions solars tèrmiques
Fulls de càlcul
Mètode F. chart
Programari de fabricants
Càlcul solar Buderus
Programa de càlcul Valliant-Programes càlcul solar ACS
Programa de càlcul Saunier duval
Programari genèric dús professional
Programari Cype
Programari Censol 5.0
Programari T-Sol
Exercicis
Exercici. Disseny d’instal·lació solar tèrmica
El necessari per començar
Respon les preguntes següents
4 – Energia solar tèrmica de mitjana i alta temperatura
Objectiu
Conèixer la normativa i les característiques tècniques de les diferents tecnologies utilitzades en instal·lacions solars tèrmiques de mitjana i alta temperatura.

Durada de la unitat
8 Hores 30 Minuts
Contingut
Energia solar tèrmica de mitjana i alta temperatura
Introducció
Energia solar tèrmica per a climatització (calefacció i refrigeració)
Tecnologies de refrigeració solar
Refrigeració per absorció
Refrigeració per adsorció
Refrigeració per dessecació i refrigeració evaporativa
Energia solar tèrmica per a dessalinització de l’aigua de mar
Captadors utilitzats en solar tèrmica de mitjana temperatura
Solar termoelèctrica amb captadors cilindre-parabòlics
Centrals d’Andasol 1, 2 i 3
Centrals Termosolars Abengoa Solar
Centrals solars termoelèctriques d’Acciona energia
Solar termoelèctrica de torre central
Elements de la instal·lació
Descripció de funcionament
Exemples de Centrals de torre amb emmagatzematge tèrmic
Solar termoelèctrica amb discos parabòlics (motor stirling)
Projectes de recerca a la Plataforma Solar d’Almeria “PSA”
Projectes tecnologia stirling a Califòrnia (EUA)
Solar termoelèctrica amb receptors lineals de Fresnel
Projectes de recerca a la Plataforma Solar d’Almeria “PSA”
Projectes Novatec Biosol (ara Novatec Solar)
Solar termoelèctrica mitjançant tecnologia de xemeneia solar
Exercicis
Exercici. Comparativa
El necessari per començar
Respon les preguntes següents

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “PROJECTES D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

PROJECTES D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

A l’acabament de l’acció formativa, l’alumne serà capaç de realitzar la documentació tècnica i administrativa per projectar instal·lacions d’energia solar tèrmica, complint amb la normativa vigent, així com elaborar plans de seguretat i manteniment en aquestes instal·lacions, tramitant la documentació necessària per accedir a subvencions. És recomanable fer prèviament el curs d’Introducció a les energies renovables.

Dirigit a:

Persones interessades a completar el seu itinerari formatiu en energies renovables per desenvolupar la seva activitat professional, en aplicacions pràctiques de disseny, promoció, muntatge, explotació i manteniment dinstal·lacions solars tèrmiques, complint amb la reglamentació vigent. És recomanable fer prèviament el curs de “Iniciació a les energies renovables”.

Durada:

30 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial., És recomanable tenir coneixements de la matèria

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Introducció a l’energia solar tèrmica
Objectiu
Conéixer les aplicacions d’una instal·lació solar tèrmica així com els elements que la formen. Analitzar la situació històrica i de futur daquest tipus denergia renovable.

Durada de la unitat
6 Hores 10 Minuts
Contingut
Energia solar tèrmica
Introducció
Elements d’una instal·lació solar tèrmica
Col·lector solar tèrmic
Sistema dintercanvi i acumulació
Energia solar tèrmica de baixa temperatura
Energia solar tèrmica per a producció d’Aigua calenta sanitària “ACS”
Energia solar tèrmica per a producció de calefacció
Energia solar tèrmica per a climatització de piscines
Energia solar tèrmica de mitjana temperatura
Energia solar tèrmica per a refrigeració
Refrigeració per absorció
Refrigeració per adsorció
Refrigeració per dessecació i refrigeració evaporativa
Energia solar tèrmica per a dessalinització de l’aigua del mar
Energia solar tèrmica d’alta temperatura
Captadors cilindre-parabòlics
Centrals de torre
Discs parabòlics
Receptors lineals de Fresnel
Exercicis
Exercici. Càlcul demanda d’ACS
2 – Energia solar tèrmica de baixa temperatura
Objectiu
Conèixer la normativa i conceptes bàsics de les diferents tecnologies utilitzades en instal·lacions solars tèrmiques de baixa temperatura, aprofundir en les característiques tècniques dels elements que la formen i donar una primera visió global de les aplicacions en projectes.

Durada de la unitat
6 Hores 50 Minuts
Contingut
Energia solar tèrmica de baixa temperatura
Introducció
Sistema de captació solar tèrmica de baixa temperatura (Col·lector solar)
Captadors solars de placa plana “CPP”
Captadors solars plans sense coberta protectora
Captadors solars de tubs de buit
Rendiment d’un captador solar tèrmic
Instal·lació i connexió d’un captador solar
Circuit hidràulic
Elements del circuit hidràulic
Sistema dintercanvi
Característiques de l’intercanviador
Sistema d’acumulació
Sistema de control elèctric/electrònic
Exercicis
Exercici. Components d’una instal·lació solar tèrmica
El necessari per començar
3 – Projectes denergia solar tèrmica de baixa temperatura
Objectiu
Conèixer la normativa i les característiques tècniques de les diferents tecnologies utilitzades en instal·lacions solars tèrmiques de baixa temperatura, per desenvolupar memòries tècniques i projectes. Obtenir una visió global del programari actual per al desenvolupament de projectes dinstal·lacions solars tèrmiques.

Durada de la unitat
8 Hores 30 Minuts
Contingut
Projectes denergia solar tèrmica de baixa temperatura
Introducció
Normativa i teoria aplicable per al càlcul
Apartats del projecte o memòria tècnica
Projecte producció d’aigua calenta sanitària “ACS”
Exemple: Habitatge unifamiliar autònom
1er PAS: Càlcul de la demanda energètica de la instal·lació
2n PAS: Càlcul de l’energia útil disponible
3er PAS: Dimensionament de la superfície de captació
4t PAS: Càlcul de la cobertura solar
5è PAS: Càlcul del sistema acumulador/intercanviador
6è PAS: Càlcul del volum del got d’expansió
Components i pressupost
Projecte escalfament de l’aigua per a la piscina
Exemple: Piscina descoberta
1er PAS: Càlcul de la demanda energètica de la instal·lació
2n PAS: Càlcul del guany de calor per la radiació solar incident sobre la piscina (MJ/m2*dia)
Programari de càlcul per a instal·lacions solars tèrmiques
Fulls de càlcul
Mètode F. chart
Programari de fabricants
Càlcul solar Buderus
Programa de càlcul Valliant-Programes càlcul solar ACS
Programa de càlcul Saunier duval
Programari genèric dús professional
Programari Cype
Programari Censol 5.0
Programari T-Sol
Exercicis
Exercici. Disseny d’instal·lació solar tèrmica
El necessari per començar
Respon les preguntes següents
4 – Energia solar tèrmica de mitjana i alta temperatura
Objectiu
Conèixer la normativa i les característiques tècniques de les diferents tecnologies utilitzades en instal·lacions solars tèrmiques de mitjana i alta temperatura.

Durada de la unitat
8 Hores 30 Minuts
Contingut
Energia solar tèrmica de mitjana i alta temperatura
Introducció
Energia solar tèrmica per a climatització (calefacció i refrigeració)
Tecnologies de refrigeració solar
Refrigeració per absorció
Refrigeració per adsorció
Refrigeració per dessecació i refrigeració evaporativa
Energia solar tèrmica per a dessalinització de l’aigua de mar
Captadors utilitzats en solar tèrmica de mitjana temperatura
Solar termoelèctrica amb captadors cilindre-parabòlics
Centrals d’Andasol 1, 2 i 3
Centrals Termosolars Abengoa Solar
Centrals solars termoelèctriques d’Acciona energia
Solar termoelèctrica de torre central
Elements de la instal·lació
Descripció de funcionament
Exemples de Centrals de torre amb emmagatzematge tèrmic
Solar termoelèctrica amb discos parabòlics (motor stirling)
Projectes de recerca a la Plataforma Solar d’Almeria “PSA”
Projectes tecnologia stirling a Califòrnia (EUA)
Solar termoelèctrica amb receptors lineals de Fresnel
Projectes de recerca a la Plataforma Solar d’Almeria “PSA”
Projectes Novatec Biosol (ara Novatec Solar)
Solar termoelèctrica mitjançant tecnologia de xemeneia solar
Exercicis
Exercici. Comparativa
El necessari per començar
Respon les preguntes següents

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “PROJECTES D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt