Categoria 

MICROSOFT PROJECT 2010

Entorn totalment Interactiu ( 20 hores teoria – 10 hores pràctica)

 

Curs d’administració de projectes utilitzant l’eina informàtica Microsoft Project.

El curs presenta conceptes teòrics de l’administració de projectes i els aplica en Project. Així, es detallen les fases d’un projecte: concepció, planificació, seguiment, control i tancament i com es pot utilitzar Project en totes elles.

L’alumne aprendrà a definir les tasques d’un projecte, a assignar recursos, a establir costos, a analitzar les possibles desviacions entre el programat i el realment realitzat, etc. Tot això utilitzant l’aplicació informàtica Microsoft Project.

 

MICROSOFT PROJECT 2010

Entorn totalment Interactiu ( 20 hores teoria – 10 hores pràctica)

 

Curs d’administració de projectes utilitzant l’eina informàtica Microsoft Project.

El curs presenta conceptes teòrics de l’administració de projectes i els aplica en Project. Així, es detallen les fases d’un projecte: concepció, planificació, seguiment, control i tancament i com es pot utilitzar Project en totes elles.

L’alumne aprendrà a definir les tasques d’un projecte, a assignar recursos, a establir costos, a analitzar les possibles desviacions entre el programat i el realment realitzat, etc. Tot això utilitzant l’aplicació informàtica Microsoft Project.

 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’ aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

L’alumne aprendrà a definir les tasques d’un projecte, a assignar recursos, a establir costos, a analitzar les possibles desviacions entre el programat i el realment realitzat, etc. Tot això utilitzant l’aplicació informàtica Microsoft Project.

 

 

Durada:

30 H.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Metodología

100 % Online

Requisits:

Es recomana nivell bàsic

Temari

Administració de projectes
Introdueix el concepte de projecte i de les tècniques d’administració de projectes que s’utilitzen per a manejar la complexitat dels projectes. Descriu detalladament cadascuna de les fases d’un projecte: concepció, planificació, programació, seguiment, control i tancament.
Entorn de treball de Project
Es presenta l’entorn de treball de Project, amb especial atenció a les seves vistes disponibles en la nova cinta d’opcions. S’indica també com modificar l’escala temporal i altres opcions, així com la manera d’obtenir ajuda immediata sobre qualsevol aspecte de Project.
Crear un projecte
Explica els detalls bàsics per a crear un projecte, com establir la data de començament o de fi i el calendari laboral, introduir la llista de tasques (diferenciant entre tasques de resum i subtareas) i les opcions disponibles per a guardar el projecte.
Assignació de temps
Explica com introduir les durades de les tasques en Project i el significat de la programació condicionada per l’esforç, que s’aplica quan la durada de les tasques canvia en variar el nombre de recursos que utilitzen, encara que no variï el treball necessari per a realitzar-les. També s’indica que les tasques poden tenir els seus propis calendaris, representant excepcions en el calendari del projecte.
Dependències entre tasques
Explica la manera d’establir les relacions de dependència entre les tasques, en el sentit que no totes poden començar al mateix temps , sinó que és necessari realitzar unes abans que unes altres. Estudia els diferents tipus de dependències i restriccions, així com el concepte de ruta crítica del projecte, és a dir, la formada per aquelles tasques en les quals el retard de qualsevol d’elles provocaria el retard del projecte.
Introducció als recursos
S’introdueix el concepte de recurs com aquelles persones, equipament o materials que són necessaris per a completar les tasques del projecte. Explica la diferència entre els recursos de treball, materials i de cost. També s’indica la utilitat de crear un Fons de recursos i d’aplicar un calendari exclusiu per a un recurs o conjunt de recursos. La lliçó finalitza mostrant com establir diferent disponibilitat i costos dels recursos al llarg del temps.
Assignació de recursos
Explica el procés de designar els recursos que són responsables de la realització de les tasques del projecte. També introdueix el concepte de cost fix com el d’un cost que no es pot imputar a la utilització dels recursos, sinó a les pròpies tasques. Presenta la nova eina Organitzador d’equip, que permet realitzar l’assignació de recursos d’una forma gràfica.
Ajust de la programació
Presenta tècniques que s’utilitzen per a ajustar la programació i fer que compleixi amb l’objectiu i àmbit del projecte. Algunes d’aquestes tècniques es dirigeixen a reduir la durada del projecte i altres a reduir els costos. Finalment, es presenta el concepte teòric de triangle del projecte, en el centre del qual apareix el factor de la qualitat del projecte.
Sobreassignació de recursos
Presenta tècniques d’administració de projectes dirigides a evitar la sobreassignació dels recursos utilitzats. S’explica com detectar la sobreassignació i les diferències entre la redistribució manual i automàtica. Finalment s’estudia la possibilitat d’incorporar hores extra per a evitar sobreassignació. En aquest cas, part del treball es realitza fora de l’horari laboral.
Introduir valors reals
S’explica la necessitat de guardar una línia de base del projecte amb la programació prevista per a poder comparar-la amb l’execució real. S’indica com introduir els valors reals de dates, durades, costos, etc. i, cosa que és més important, com els interpreta Project.
Seguiment i control del projecte
S’estudien les vistes que podem utilitzar en Project per a comprovar la variació entre els valors previstos i reals: vista Gantt de seguiment, línies de progrés, taula variació, etc. També s’estudia l’eina que proporciona Project per a comparar dues versions d’un mateix projecte.
Informes i impressió
Presenta els diferents informes disponibles en Project, que permeten plasmar en paper la informació més rellevant del projecte. Podem utilitzar informes per a comunicar la programació, per a realitzar el seguiment i per a documentar el projecte una vegada ha finalitzat, durant la fase de tancament. També s’explica com configurar correctament la pàgina i realitzar la seva impressió.
Informes visuals
Presenta els diferents informes visuals disponibles en Project, que complementen als informes de text o bàsics estudiats en la lliçó anterior. Els informes visuals utilitzen les característiques d’Excel i Visio per a representar la informació sobre tasques, recursos i assignacions d’una forma gràfica.
Anàlisi pressupostària
Estudia l’anàlisi pressupostària, que pretén projectar el cost del projecte en funció de l’execució actual del pressupost. Per a això es basa en el valor acumulat. Es tracta d’una anàlisi avançada que consta de diversos camps d’informació, de variació i indicadors, que cal saber com interpretar.
Compartir informació amb altres aplicacions
Es descriuen les diferents possibilitats que proporciona Project per a compartir informació amb altres aplicacions, especialment amb les aplicacions d’Office, com Excel, Word o PowerPoint. S’estudien els assistents per a importar i exportar dades, la manera de copiar i pegar informació o utilitzar l’Escala de temps per a comunicar el progrés de determinades tasques.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MICROSOFT PROJECT 2010”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

MICROSOFT PROJECT 2010

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’ aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

L’alumne aprendrà a definir les tasques d’un projecte, a assignar recursos, a establir costos, a analitzar les possibles desviacions entre el programat i el realment realitzat, etc. Tot això utilitzant l’aplicació informàtica Microsoft Project.

 

 

Durada:

30 H.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Metodología

100 % Online

Requisits:

Es recomana nivell bàsic

Temari

Administració de projectes
Introdueix el concepte de projecte i de les tècniques d’administració de projectes que s’utilitzen per a manejar la complexitat dels projectes. Descriu detalladament cadascuna de les fases d’un projecte: concepció, planificació, programació, seguiment, control i tancament.
Entorn de treball de Project
Es presenta l’entorn de treball de Project, amb especial atenció a les seves vistes disponibles en la nova cinta d’opcions. S’indica també com modificar l’escala temporal i altres opcions, així com la manera d’obtenir ajuda immediata sobre qualsevol aspecte de Project.
Crear un projecte
Explica els detalls bàsics per a crear un projecte, com establir la data de començament o de fi i el calendari laboral, introduir la llista de tasques (diferenciant entre tasques de resum i subtareas) i les opcions disponibles per a guardar el projecte.
Assignació de temps
Explica com introduir les durades de les tasques en Project i el significat de la programació condicionada per l’esforç, que s’aplica quan la durada de les tasques canvia en variar el nombre de recursos que utilitzen, encara que no variï el treball necessari per a realitzar-les. També s’indica que les tasques poden tenir els seus propis calendaris, representant excepcions en el calendari del projecte.
Dependències entre tasques
Explica la manera d’establir les relacions de dependència entre les tasques, en el sentit que no totes poden començar al mateix temps , sinó que és necessari realitzar unes abans que unes altres. Estudia els diferents tipus de dependències i restriccions, així com el concepte de ruta crítica del projecte, és a dir, la formada per aquelles tasques en les quals el retard de qualsevol d’elles provocaria el retard del projecte.
Introducció als recursos
S’introdueix el concepte de recurs com aquelles persones, equipament o materials que són necessaris per a completar les tasques del projecte. Explica la diferència entre els recursos de treball, materials i de cost. També s’indica la utilitat de crear un Fons de recursos i d’aplicar un calendari exclusiu per a un recurs o conjunt de recursos. La lliçó finalitza mostrant com establir diferent disponibilitat i costos dels recursos al llarg del temps.
Assignació de recursos
Explica el procés de designar els recursos que són responsables de la realització de les tasques del projecte. També introdueix el concepte de cost fix com el d’un cost que no es pot imputar a la utilització dels recursos, sinó a les pròpies tasques. Presenta la nova eina Organitzador d’equip, que permet realitzar l’assignació de recursos d’una forma gràfica.
Ajust de la programació
Presenta tècniques que s’utilitzen per a ajustar la programació i fer que compleixi amb l’objectiu i àmbit del projecte. Algunes d’aquestes tècniques es dirigeixen a reduir la durada del projecte i altres a reduir els costos. Finalment, es presenta el concepte teòric de triangle del projecte, en el centre del qual apareix el factor de la qualitat del projecte.
Sobreassignació de recursos
Presenta tècniques d’administració de projectes dirigides a evitar la sobreassignació dels recursos utilitzats. S’explica com detectar la sobreassignació i les diferències entre la redistribució manual i automàtica. Finalment s’estudia la possibilitat d’incorporar hores extra per a evitar sobreassignació. En aquest cas, part del treball es realitza fora de l’horari laboral.
Introduir valors reals
S’explica la necessitat de guardar una línia de base del projecte amb la programació prevista per a poder comparar-la amb l’execució real. S’indica com introduir els valors reals de dates, durades, costos, etc. i, cosa que és més important, com els interpreta Project.
Seguiment i control del projecte
S’estudien les vistes que podem utilitzar en Project per a comprovar la variació entre els valors previstos i reals: vista Gantt de seguiment, línies de progrés, taula variació, etc. També s’estudia l’eina que proporciona Project per a comparar dues versions d’un mateix projecte.
Informes i impressió
Presenta els diferents informes disponibles en Project, que permeten plasmar en paper la informació més rellevant del projecte. Podem utilitzar informes per a comunicar la programació, per a realitzar el seguiment i per a documentar el projecte una vegada ha finalitzat, durant la fase de tancament. També s’explica com configurar correctament la pàgina i realitzar la seva impressió.
Informes visuals
Presenta els diferents informes visuals disponibles en Project, que complementen als informes de text o bàsics estudiats en la lliçó anterior. Els informes visuals utilitzen les característiques d’Excel i Visio per a representar la informació sobre tasques, recursos i assignacions d’una forma gràfica.
Anàlisi pressupostària
Estudia l’anàlisi pressupostària, que pretén projectar el cost del projecte en funció de l’execució actual del pressupost. Per a això es basa en el valor acumulat. Es tracta d’una anàlisi avançada que consta de diversos camps d’informació, de variació i indicadors, que cal saber com interpretar.
Compartir informació amb altres aplicacions
Es descriuen les diferents possibilitats que proporciona Project per a compartir informació amb altres aplicacions, especialment amb les aplicacions d’Office, com Excel, Word o PowerPoint. S’estudien els assistents per a importar i exportar dades, la manera de copiar i pegar informació o utilitzar l’Escala de temps per a comunicar el progrés de determinades tasques.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MICROSOFT PROJECT 2010”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt