Categoria 

MICROSOFT 365: Access Bàsic

Entorn totalment Interactiu ( 18 hores teoria – 12 hores pràctica)

 

Curs per a aprendre les funcions bàsiques del programa de gestió de bases de dades Microsoft Access pertanyent al paquet ofimàtic Microsoft Office 365. El curs introdueix els conceptes d’anàlisis i disseny de bases de dades relacionals i com s’apliquen en crear les taules i relacions en Access descrivint la forma més bàsica d’introduir dades en una base de dades Access i com personalitzar les taules.

Es resenta el paquet ofimàtic Microsoft Office, descrivint els programes que la formen i veient els elements i característiques comunes en aquests programes: l’entorn dels programes, com obrir i desar documents, les plantilles, el sistema d’ajuda, les propietats dels documents i el porta-retalls d’Office.

MICROSOFT 365: Access Bàsic

Entorn totalment Interactiu ( 18 hores teoria – 12 hores pràctica)

 

Curs per a aprendre les funcions bàsiques del programa de gestió de bases de dades Microsoft Access pertanyent al paquet ofimàtic Microsoft Office 365. El curs introdueix els conceptes d’anàlisis i disseny de bases de dades relacionals i com s’apliquen en crear les taules i relacions en Access descrivint la forma més bàsica d’introduir dades en una base de dades Access i com personalitzar les taules.

Es resenta el paquet ofimàtic Microsoft Office, descrivint els programes que la formen i veient els elements i característiques comunes en aquests programes: l’entorn dels programes, com obrir i desar documents, les plantilles, el sistema d’ajuda, les propietats dels documents i el porta-retalls d’Office.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’ aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Curs per a aprendre les funcions bàsiques del programa de gestió de bases de dades Microsoft Access pertanyent al paquet ofimàtic Microsoft Office 365. El curs introdueix els conceptes d’anàlisis i disseny de bases de dades relacionals i com s’apliquen en crear les taules i relacions en Access descrivint la forma més bàsica d’introduir dades en una base de dades Access i com personalitzar les taules.

Es resenta el paquet ofimàtic Microsoft Office, descrivint els programes que la formen i veient els elements i característiques comunes en aquests programes: l’entorn dels programes, com obrir i desar documents, les plantilles, el sistema d’ajuda, les propietats dels documents i el porta-retalls d’Office.

 

Durada:

20 Hores

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Temari

Introducció a Office
Introducció a la suite d’aplicacions ofimàtiques Office, presentant els programes que la formen. Es descriu l’entorn o interfície d’usuari comú que utilitzen els programes d’Office.
Contingut:
1. Les aplicacions d’Office.
2. Office En línia.
3. Apps d’Office per a dispositius mòbils.
4. L’entorn de treball.
5. Altres elements de l’entorn.
6. Vistes prèvies actives.
7. Iniciar sessió.
8. Sortir del programa.
Treball amb documents
Es descriu el treball bàsic amb els documents de les aplicacions d’Office, veient la manera de crear nous documents, obrir documents existents i desar els documents. S’introdueix el concepte de plantilla, així com el treball amb documents de versions anteriors d’Office.
Contingut:
1. Obrir documents.
2. Crear nous documents.
3. Desar documents.
4. Documents de versions anteriors d’Office.
Obtenir ajuda i altres recursos
Utilització del sistema d’ajuda d’Office per a obtenir informació sobre l’ús de les diferents aplicacions. També es descriu el funcionament d’altres recursos d’aquestes aplicacions, com la utilització d’imatges en línia o les operacions per a buscar arxius a partir de les propietats dels documents. Finalment, es descriuen els processos habituals de tallar, copiar i pegar elements, així com l’ús del Porta-retalls d’Office.
Contingut:
1. El sistema d’ajuda.
2. Imatges en línia.
3. Propietats dels arxius.
4. Buscar arxius.
5. Tallar, copiar i pegar.
6. El Porta-retalls d’Office.
Access Bàsic
S’introdueixen els conceptes d’anàlisis i disseny de bases de dades relacionals i com s’apliquen en crear les taules i relacions en Access. Es detalla també la forma més bàsica d’introduir dades en una base de dades Access i com personalitzar les taules.
Microsoft 365: Access Bàsic 1/2
Introducció i objectius del nivell bàsic
Presentació del mòdul formatiu Access Bàsic. S’introdueixen les lliçons que componen aquest mòdul, indicant els objectius d’aprenentatge identificats.
Contingut:
1. Introducció.
2. Objectius.
Introducció a Access
Introducció al programa de gestió de bases de dades Access, descrivint la manera d’iniciar la seva execució i tancar-lo, així com del seu entorn bàsic: finestres, Cinta d’opcions i altres elements.
Contingut:
1. Per a què serveix Access.
2. Iniciar Access.
3. Parts principals del programa.
4. Altres elements de l’entorn.
5. Sortir d’Access.

Objectes d’una base de dades
S’explica com crear una base de dades utilitzant una de les plantilles que proporciona Access i estudia els diferents tipus d’objectes que podem trobar en una base de dades d’aquest tipus. Contingut:
1. Crear bases de dades.
2. Ús del Panell de navegació.
3. Taules.
4. Consultes.
5. Formularis.
6. Informes.
7. Altres objectes.
Anàlisi de bases de dades
Introdueix el concepte d’anàlisi de base de dades, donant indicacions pràctiques per a realitzar-lo i com fer servir el model Entitat – Relació per a representar-lo.
Contingut:
1. Introducció.
2. Identificar entitats.
3. Identificar relacions.
4. El model Entitat – Relació.
Disseny de bases de dades
Explica com s’aconsegueix el conjunt de taules i relacions corresponent a traslladar un model Entitat – Relació creat durant l’anàlisi en el que es coneix com la fase de disseny de bases de dades.
Contingut:
1. Introducció.
2. Les taules.
3. Les relacions.
4. Conclusió.
Taules
Explica com crear les taules en Access, prestant especial atenció als camps, els seus tipus de dades i propietats, així com a la manera d’establir la clau principal de les taules.
Contingut:
1. Introducció.
2. Crear taules.
3. Altres opcions de taules.
Relacions
Presenta com establir les relacions entre les taules d’una base de dades Access segons la seva naturalesa: 1 a molts o Molts a molts. També s’introdueix el concepte d’integritat referencial i com pot afectar el disseny d’una base de dades.
Contingut:
1. Introducció.
2. Relacions 1 a molts.
3. Integritat referencial.
4. Relacions Molts a molts.
Edició de dades (I)
Presenta la vista Fulla de dades d’una taula d’Access com a eina bàsica a l’hora d’afegir, modificar o eliminar registres en una taula. També s’explica com buscar registres establint una sèrie de criteris de selecció senzills.
Contingut:
1. Vesteixi Fulla de dades.
2. Afegir registres.
3. Ordenar per camps.
4. Modificar i eliminar registres.
5. Cerca de registres.
Edició de dades (II)
Introdueix el concepte de fulla secundària de dades, que dona accés a informació relacionada; com modificar les fulles de dades a les nostres necessitats; seleccionar registres; realitzar la correcció ortogràfica de les dades o fins i tot anticipar-se als errors més habituals amb la funció d’autocorrecció.
Contingut:
1. Fulles secundàries de dades.
2. Personalitzar fulles de dades.
3. Seleccionar camps i registres.
4. Correcció ortogràfica.
5. Autocorrecció.
Personalitzar les taules
Presenta alguna de les propietats més importants dels camps d’una taula d’Access: la grandària, si és requerit o es permet la cadena de longitud zero, el valor predeterminat o inicial i les regles de validació que permeten assegurar la correcció de les dades introduïdes.
Contingut:
1. Grandària del camp.
2. Requerit i longitud zero.
3. Valor predeterminat.
4. Regla de validació.
Test final nivell bàsic
Test final del mòdul formatiu Access Bàsic

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MICROSOFT 365: Access Bàsic”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

MICROSOFT 365: Access Bàsic

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’ aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Curs per a aprendre les funcions bàsiques del programa de gestió de bases de dades Microsoft Access pertanyent al paquet ofimàtic Microsoft Office 365. El curs introdueix els conceptes d’anàlisis i disseny de bases de dades relacionals i com s’apliquen en crear les taules i relacions en Access descrivint la forma més bàsica d’introduir dades en una base de dades Access i com personalitzar les taules.

Es resenta el paquet ofimàtic Microsoft Office, descrivint els programes que la formen i veient els elements i característiques comunes en aquests programes: l’entorn dels programes, com obrir i desar documents, les plantilles, el sistema d’ajuda, les propietats dels documents i el porta-retalls d’Office.

 

Durada:

20 Hores

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Temari

Introducció a Office
Introducció a la suite d’aplicacions ofimàtiques Office, presentant els programes que la formen. Es descriu l’entorn o interfície d’usuari comú que utilitzen els programes d’Office.
Contingut:
1. Les aplicacions d’Office.
2. Office En línia.
3. Apps d’Office per a dispositius mòbils.
4. L’entorn de treball.
5. Altres elements de l’entorn.
6. Vistes prèvies actives.
7. Iniciar sessió.
8. Sortir del programa.
Treball amb documents
Es descriu el treball bàsic amb els documents de les aplicacions d’Office, veient la manera de crear nous documents, obrir documents existents i desar els documents. S’introdueix el concepte de plantilla, així com el treball amb documents de versions anteriors d’Office.
Contingut:
1. Obrir documents.
2. Crear nous documents.
3. Desar documents.
4. Documents de versions anteriors d’Office.
Obtenir ajuda i altres recursos
Utilització del sistema d’ajuda d’Office per a obtenir informació sobre l’ús de les diferents aplicacions. També es descriu el funcionament d’altres recursos d’aquestes aplicacions, com la utilització d’imatges en línia o les operacions per a buscar arxius a partir de les propietats dels documents. Finalment, es descriuen els processos habituals de tallar, copiar i pegar elements, així com l’ús del Porta-retalls d’Office.
Contingut:
1. El sistema d’ajuda.
2. Imatges en línia.
3. Propietats dels arxius.
4. Buscar arxius.
5. Tallar, copiar i pegar.
6. El Porta-retalls d’Office.
Access Bàsic
S’introdueixen els conceptes d’anàlisis i disseny de bases de dades relacionals i com s’apliquen en crear les taules i relacions en Access. Es detalla també la forma més bàsica d’introduir dades en una base de dades Access i com personalitzar les taules.
Microsoft 365: Access Bàsic 1/2
Introducció i objectius del nivell bàsic
Presentació del mòdul formatiu Access Bàsic. S’introdueixen les lliçons que componen aquest mòdul, indicant els objectius d’aprenentatge identificats.
Contingut:
1. Introducció.
2. Objectius.
Introducció a Access
Introducció al programa de gestió de bases de dades Access, descrivint la manera d’iniciar la seva execució i tancar-lo, així com del seu entorn bàsic: finestres, Cinta d’opcions i altres elements.
Contingut:
1. Per a què serveix Access.
2. Iniciar Access.
3. Parts principals del programa.
4. Altres elements de l’entorn.
5. Sortir d’Access.

Objectes d’una base de dades
S’explica com crear una base de dades utilitzant una de les plantilles que proporciona Access i estudia els diferents tipus d’objectes que podem trobar en una base de dades d’aquest tipus. Contingut:
1. Crear bases de dades.
2. Ús del Panell de navegació.
3. Taules.
4. Consultes.
5. Formularis.
6. Informes.
7. Altres objectes.
Anàlisi de bases de dades
Introdueix el concepte d’anàlisi de base de dades, donant indicacions pràctiques per a realitzar-lo i com fer servir el model Entitat – Relació per a representar-lo.
Contingut:
1. Introducció.
2. Identificar entitats.
3. Identificar relacions.
4. El model Entitat – Relació.
Disseny de bases de dades
Explica com s’aconsegueix el conjunt de taules i relacions corresponent a traslladar un model Entitat – Relació creat durant l’anàlisi en el que es coneix com la fase de disseny de bases de dades.
Contingut:
1. Introducció.
2. Les taules.
3. Les relacions.
4. Conclusió.
Taules
Explica com crear les taules en Access, prestant especial atenció als camps, els seus tipus de dades i propietats, així com a la manera d’establir la clau principal de les taules.
Contingut:
1. Introducció.
2. Crear taules.
3. Altres opcions de taules.
Relacions
Presenta com establir les relacions entre les taules d’una base de dades Access segons la seva naturalesa: 1 a molts o Molts a molts. També s’introdueix el concepte d’integritat referencial i com pot afectar el disseny d’una base de dades.
Contingut:
1. Introducció.
2. Relacions 1 a molts.
3. Integritat referencial.
4. Relacions Molts a molts.
Edició de dades (I)
Presenta la vista Fulla de dades d’una taula d’Access com a eina bàsica a l’hora d’afegir, modificar o eliminar registres en una taula. També s’explica com buscar registres establint una sèrie de criteris de selecció senzills.
Contingut:
1. Vesteixi Fulla de dades.
2. Afegir registres.
3. Ordenar per camps.
4. Modificar i eliminar registres.
5. Cerca de registres.
Edició de dades (II)
Introdueix el concepte de fulla secundària de dades, que dona accés a informació relacionada; com modificar les fulles de dades a les nostres necessitats; seleccionar registres; realitzar la correcció ortogràfica de les dades o fins i tot anticipar-se als errors més habituals amb la funció d’autocorrecció.
Contingut:
1. Fulles secundàries de dades.
2. Personalitzar fulles de dades.
3. Seleccionar camps i registres.
4. Correcció ortogràfica.
5. Autocorrecció.
Personalitzar les taules
Presenta alguna de les propietats més importants dels camps d’una taula d’Access: la grandària, si és requerit o es permet la cadena de longitud zero, el valor predeterminat o inicial i les regles de validació que permeten assegurar la correcció de les dades introduïdes.
Contingut:
1. Grandària del camp.
2. Requerit i longitud zero.
3. Valor predeterminat.
4. Regla de validació.
Test final nivell bàsic
Test final del mòdul formatiu Access Bàsic

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MICROSOFT 365: Access Bàsic”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt