Categoria 

MÀRQUETING B2B: Vendre amb èxit a altres empreses

Creus que es ven igual un iogurt que un servei de programari o una biga d’acer? És el mateix vendre un consumidor que un directiu d’una empresa? Que no us diguin el contrari, no és el mateix. Junts descobrirem les particularitats dels entorns B2B (empresa ven a una altra empresa) i els punts clau per fer créixer un negoci o projecte empresarial B2B, mitjançant un cas pràctic real.

L’alumnat en finalitzar aquesta formació, serà capaç de comprendre les particularitats dels entorns B2B, empreses industrials, tecnològiques o de serveis (el seu client és una altra empresa) i quins passos donar que generin valor i més vendes a la seva companyia o projecte professional B2B per fer-ho créixer.

 

Dirigit a directors generals, directors comercials, directors de màrqueting o venedors de companyies B2B que vulguin actualitzar els seus coneixements i conèixer-ne més, sobre els entorns B2B.

També va dirigit a Professionals, Autònoms o Emprenedors que venen els seus productes o serveis a altres empreses. I per a qualsevol altra persona que estigui en procés de transformació professional, que vulgui conèixer què és el Màrqueting B2B i formar-se en aquesta disciplina.

 

 

MÀRQUETING B2B: Vendre amb èxit a altres empreses

Creus que es ven igual un iogurt que un servei de programari o una biga d’acer? És el mateix vendre un consumidor que un directiu d’una empresa? Que no us diguin el contrari, no és el mateix. Junts descobrirem les particularitats dels entorns B2B (empresa ven a una altra empresa) i els punts clau per fer créixer un negoci o projecte empresarial B2B, mitjançant un cas pràctic real.

L’alumnat en finalitzar aquesta formació, serà capaç de comprendre les particularitats dels entorns B2B, empreses industrials, tecnològiques o de serveis (el seu client és una altra empresa) i quins passos donar que generin valor i més vendes a la seva companyia o projecte professional B2B per fer-ho créixer.

 

Dirigit a directors generals, directors comercials, directors de màrqueting o venedors de companyies B2B que vulguin actualitzar els seus coneixements i conèixer-ne més, sobre els entorns B2B.

També va dirigit a Professionals, Autònoms o Emprenedors que venen els seus productes o serveis a altres empreses. I per a qualsevol altra persona que estigui en procés de transformació professional, que vulgui conèixer què és el Màrqueting B2B i formar-se en aquesta disciplina.

 

 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’ aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

L’alumnat en finalitzar aquesta formació, serà capaç de comprendre les particularitats dels entorns B2B, empreses industrials, tecnològiques o de serveis (el seu client és una altra empresa) i quins passos donar que generin valor i més vendes a la seva companyia o projecte professional B2B per fer-ho créixer.

Dirigit a:

Directors generals, directors comercials, directors de màrqueting o venedors de companyies B2B que vulguin actualitzar els seus coneixements i conèixer-ne més, sobre els entorns B2B.

També va dirigit a Professionals, Autònoms o Emprenedors que venen els seus productes o serveis a altres empreses. I per a qualsevol altra persona que estigui en procés de transformació professional, que vulgui conèixer què és el Màrqueting B2B i formar-se en aquesta disciplina.

 

 

 

Durada:

25 H

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Temari

1 – Definició entorns B2B. Diferències entre Màrqueting B2B vs. Màrqueting B2C
Objectiu
Conèixer què és un entorn B2B, quines particularitats i quines diferències hi ha amb empreses d’entorns B2C a l’hora de crear valor i fer créixer els negocis .

Durada de la unitat
3 Hores 55 Minuts
Contingut
Definició entorns B2B. Diferències entre Màrqueting B2B vs. Màrqueting B2C
Principals diferències entre Màrqueting B2B i Màrqueting B2C
Esquema d’algunes de les diferències més importants
Com compra i per què compra un comprador a una companyia B2B
Claus per generar confiança en B2B
Màrqueting Mix B2B
Digitalització departament de Màrqueting i Vendes B2B
Vendes i Màrqueting han de treballar junts
Màrqueting Digital B2B. Noves maneres de fer clients
Resum
2 – Model B2B Canvas. Objectius i Mètriques
Objectiu
Esbrinar per què cal disposar d’una estratègia de Màrqueting B2B i quines eines de gestió com ara el Model B2B Canvas ens poden ser útils. L’alumne coneixerà les parts que el componen i els tipus de mètriques i els objectius més utilitzats.

Durada de la unitat
4 Hores 55 Minuts
Contingut
Model B2B Canvas. Objectius i mètriques
Per què cal dissenyar una estratègia de Màrqueting Digital B2B
Altres raons per plantejar-se tenir una estratègia digital de màrqueting B2B
Què és un model B2B Canvas
Què és un model general Canvas de gestió. Parts Fonamentals.
Model B2B Canvas. Específic per a entorns B2B
Seccions model Màrqueting B2B Canvas
Màrqueting Digital B2B: Objectius i Mètriques
Definició d’Objectius, Mètriques i KPIs
Exemples d’objectius, mètriques i KPI´s importants a B2B
Alguns exemples d’accions que cal dur a terme
Quadre de comandament amb els KPI més importants
Exemple d’empresa B2B amb definició d’objectius i KPI
Què és i com funciona Google Analytics (GA)
Apartats que componen Google Analytics
Bloc Adquisició i mètriques a GA
Mètriques importants a GA
Cas pràctic: BE AMBASSADOR
Resum
3 – Client ideal B2B. Buyer Persona
Objectiu
Conèixer per què és important en un pla de màrqueting b2b definir qui és el teu buyer persona o client ideal, sabrà quines són les parts fonamentals que el componen i en podrà construir un a través del coneixement d’eines específiques a B2B.

Durada de la unitat
2 Hores 15 Minuts
Contingut
Client ideal B2B- Buyer Persona
Definició de Buyer Persona
Principals Avantatges de definir un Buyer Persona
Plantilla Buyer Persona B2B
Tipus de Buyer Persona B2B
Resum
4 – Posicionament. Marca B2B. Missatge de Màrqueting B2B
Objectiu
Conèixer les eines per poder dissenyar una proposta de valor diferencial del producte o servei, la importància de crear marca a B2B i el poder de la construcció d’un bon missatge de màrqueting perquè la proposta cali.

Durada de la unitat
4 Hores 20 Minuts
Contingut
Posicionament. Marca B2B. Missatge de Màrqueting
Com construir una proposta de valor diferencial a la nostra companyia B2B
Definició de beneficis per al comprador i la companyia B2B
Metodologia i eines útils
DAFO
Estudi de la competència
Matriu ERIC
Com construir un missatge de màrqueting B2B eficaç
Tipus de missatges de màrqueting i exemples.
Com es construeix una marca B2B que generi confiança
Definició marca i per què cal tenir marca avui
3 són els beneficis principals de tenir marca avui:
Passos a seguir per construir marca corporativa B2B
Futur de les marques B2B i el paper dels empleats
Paper dels empleats en una companyia B2B
Resum
5 – Experiència Digital B2B. Customer Journey
Objectiu
Identificar noves formes digitals de fer créixer les vendes a una companyia o negoci B2B a través del coneixement perfecte del viatge del client amb la teva companyia.

Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
Experiència Digital B2B. Customer Journey
Model Màrqueting B2B Canvas. On som
Com construir una excel·lent experiència digital o Customer Journey B2B
Què és el Customer Journey B2B
Com es construeix un Customer Journey B2B
Què és un embut de vendes digital B2B i com es construeix
Fases del procés digital de vendes B2B
Inbound Màrqueting. Definició i metodologia
Fases Estratègia d’Inbound Marketing
Inbound Marketing vs ABM Marketing
Resum
6 – Embut Digital B2B: Fase Atracció nous clients
Objectiu
Conèixer quines eines i accions digitals aplicar per atraure clients a la vostra companyia o negoci B2B. A més, identificar quines mètriques utilitzar per mesurar els resultats i quin pressupost aproximat serà necessari.

Durada de la unitat
2 Hores 30 Minuts
Contingut
Embut Digital B2B: Fase Atracció nous clients
Objectiu i accions en una FASE ATRACCIÓ
Accions que cal executar en una fase d’atracció de clients
Com crear un post de bloc optimitzat
Per què cal fer SEO
Passos per crear un bon post de bloc
Eines digitals per trobar paraules clau
Publicitat a cercadors (SEM)
La millor estratègia per a una companyia B2B és:
Xarxes Socials B2B
Mètriques i Pressupostos
Resum
7 – Embut Digital B2B: Fase Cultiu. Venda nous clients
Objectiu
Conèixer quines eines i accions digitals aplicar perquè un futur client interessat finalment ens compri. A més, esbrinar quines mètriques utilitzar per mesurar els resultats i quin pressupost aproximat caldrà tenir en compte.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Embut Digital B2B: Fase Cultiu-Venda nous clients
Objectiu i accions en una FASE de Cultiu- Vendes
Accions a executar en una fase de cultiu-venda
Accions FASE CULTIU (MOFU)
Accions FASE VENDA (BOFU)
Estratègia d’Email Màrqueting B2B
Exemples Lead Magnets a B2B
Mètriques i Pressupostos
Resum
8 – Embut Digital B2B: Fase Fidelització clients
Objectiu
Conèixer quines eines i accions digitals aplicar perquè un client que ja ens ha comprat ens torni a comprar. A més, identificar quines mètriques utilitzar per mesurar els resultats i quin pressupost aproximat caldrà tenir en compte en aquesta fase.

Durada de la unitat
2 Hores
Contingut
Embut Digital B2B: Fase Fidelització clients
Què és la fidelització de clients
Objectius i Accions Fase Fidelització
Accions Màrqueting Fase Fidelització B2B
UpSelling & CrossSelling
Accions de Màrqueting d’Up&Cross Selling
Mètriques i Pressupostos
Què fer perquè els clients ens recomanin
Màrqueting B2B Canvas BE AMBASSADOR
Resum

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MÀRQUETING B2B: Vendre amb èxit a altres empreses”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

MÀRQUETING B2B: Vendre amb èxit a altres empreses

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’ aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

L’alumnat en finalitzar aquesta formació, serà capaç de comprendre les particularitats dels entorns B2B, empreses industrials, tecnològiques o de serveis (el seu client és una altra empresa) i quins passos donar que generin valor i més vendes a la seva companyia o projecte professional B2B per fer-ho créixer.

Dirigit a:

Directors generals, directors comercials, directors de màrqueting o venedors de companyies B2B que vulguin actualitzar els seus coneixements i conèixer-ne més, sobre els entorns B2B.

També va dirigit a Professionals, Autònoms o Emprenedors que venen els seus productes o serveis a altres empreses. I per a qualsevol altra persona que estigui en procés de transformació professional, que vulgui conèixer què és el Màrqueting B2B i formar-se en aquesta disciplina.

 

 

 

Durada:

25 H

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Temari

1 – Definició entorns B2B. Diferències entre Màrqueting B2B vs. Màrqueting B2C
Objectiu
Conèixer què és un entorn B2B, quines particularitats i quines diferències hi ha amb empreses d’entorns B2C a l’hora de crear valor i fer créixer els negocis .

Durada de la unitat
3 Hores 55 Minuts
Contingut
Definició entorns B2B. Diferències entre Màrqueting B2B vs. Màrqueting B2C
Principals diferències entre Màrqueting B2B i Màrqueting B2C
Esquema d’algunes de les diferències més importants
Com compra i per què compra un comprador a una companyia B2B
Claus per generar confiança en B2B
Màrqueting Mix B2B
Digitalització departament de Màrqueting i Vendes B2B
Vendes i Màrqueting han de treballar junts
Màrqueting Digital B2B. Noves maneres de fer clients
Resum
2 – Model B2B Canvas. Objectius i Mètriques
Objectiu
Esbrinar per què cal disposar d’una estratègia de Màrqueting B2B i quines eines de gestió com ara el Model B2B Canvas ens poden ser útils. L’alumne coneixerà les parts que el componen i els tipus de mètriques i els objectius més utilitzats.

Durada de la unitat
4 Hores 55 Minuts
Contingut
Model B2B Canvas. Objectius i mètriques
Per què cal dissenyar una estratègia de Màrqueting Digital B2B
Altres raons per plantejar-se tenir una estratègia digital de màrqueting B2B
Què és un model B2B Canvas
Què és un model general Canvas de gestió. Parts Fonamentals.
Model B2B Canvas. Específic per a entorns B2B
Seccions model Màrqueting B2B Canvas
Màrqueting Digital B2B: Objectius i Mètriques
Definició d’Objectius, Mètriques i KPIs
Exemples d’objectius, mètriques i KPI´s importants a B2B
Alguns exemples d’accions que cal dur a terme
Quadre de comandament amb els KPI més importants
Exemple d’empresa B2B amb definició d’objectius i KPI
Què és i com funciona Google Analytics (GA)
Apartats que componen Google Analytics
Bloc Adquisició i mètriques a GA
Mètriques importants a GA
Cas pràctic: BE AMBASSADOR
Resum
3 – Client ideal B2B. Buyer Persona
Objectiu
Conèixer per què és important en un pla de màrqueting b2b definir qui és el teu buyer persona o client ideal, sabrà quines són les parts fonamentals que el componen i en podrà construir un a través del coneixement d’eines específiques a B2B.

Durada de la unitat
2 Hores 15 Minuts
Contingut
Client ideal B2B- Buyer Persona
Definició de Buyer Persona
Principals Avantatges de definir un Buyer Persona
Plantilla Buyer Persona B2B
Tipus de Buyer Persona B2B
Resum
4 – Posicionament. Marca B2B. Missatge de Màrqueting B2B
Objectiu
Conèixer les eines per poder dissenyar una proposta de valor diferencial del producte o servei, la importància de crear marca a B2B i el poder de la construcció d’un bon missatge de màrqueting perquè la proposta cali.

Durada de la unitat
4 Hores 20 Minuts
Contingut
Posicionament. Marca B2B. Missatge de Màrqueting
Com construir una proposta de valor diferencial a la nostra companyia B2B
Definició de beneficis per al comprador i la companyia B2B
Metodologia i eines útils
DAFO
Estudi de la competència
Matriu ERIC
Com construir un missatge de màrqueting B2B eficaç
Tipus de missatges de màrqueting i exemples.
Com es construeix una marca B2B que generi confiança
Definició marca i per què cal tenir marca avui
3 són els beneficis principals de tenir marca avui:
Passos a seguir per construir marca corporativa B2B
Futur de les marques B2B i el paper dels empleats
Paper dels empleats en una companyia B2B
Resum
5 – Experiència Digital B2B. Customer Journey
Objectiu
Identificar noves formes digitals de fer créixer les vendes a una companyia o negoci B2B a través del coneixement perfecte del viatge del client amb la teva companyia.

Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
Experiència Digital B2B. Customer Journey
Model Màrqueting B2B Canvas. On som
Com construir una excel·lent experiència digital o Customer Journey B2B
Què és el Customer Journey B2B
Com es construeix un Customer Journey B2B
Què és un embut de vendes digital B2B i com es construeix
Fases del procés digital de vendes B2B
Inbound Màrqueting. Definició i metodologia
Fases Estratègia d’Inbound Marketing
Inbound Marketing vs ABM Marketing
Resum
6 – Embut Digital B2B: Fase Atracció nous clients
Objectiu
Conèixer quines eines i accions digitals aplicar per atraure clients a la vostra companyia o negoci B2B. A més, identificar quines mètriques utilitzar per mesurar els resultats i quin pressupost aproximat serà necessari.

Durada de la unitat
2 Hores 30 Minuts
Contingut
Embut Digital B2B: Fase Atracció nous clients
Objectiu i accions en una FASE ATRACCIÓ
Accions que cal executar en una fase d’atracció de clients
Com crear un post de bloc optimitzat
Per què cal fer SEO
Passos per crear un bon post de bloc
Eines digitals per trobar paraules clau
Publicitat a cercadors (SEM)
La millor estratègia per a una companyia B2B és:
Xarxes Socials B2B
Mètriques i Pressupostos
Resum
7 – Embut Digital B2B: Fase Cultiu. Venda nous clients
Objectiu
Conèixer quines eines i accions digitals aplicar perquè un futur client interessat finalment ens compri. A més, esbrinar quines mètriques utilitzar per mesurar els resultats i quin pressupost aproximat caldrà tenir en compte.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Embut Digital B2B: Fase Cultiu-Venda nous clients
Objectiu i accions en una FASE de Cultiu- Vendes
Accions a executar en una fase de cultiu-venda
Accions FASE CULTIU (MOFU)
Accions FASE VENDA (BOFU)
Estratègia d’Email Màrqueting B2B
Exemples Lead Magnets a B2B
Mètriques i Pressupostos
Resum
8 – Embut Digital B2B: Fase Fidelització clients
Objectiu
Conèixer quines eines i accions digitals aplicar perquè un client que ja ens ha comprat ens torni a comprar. A més, identificar quines mètriques utilitzar per mesurar els resultats i quin pressupost aproximat caldrà tenir en compte en aquesta fase.

Durada de la unitat
2 Hores
Contingut
Embut Digital B2B: Fase Fidelització clients
Què és la fidelització de clients
Objectius i Accions Fase Fidelització
Accions Màrqueting Fase Fidelització B2B
UpSelling & CrossSelling
Accions de Màrqueting d’Up&Cross Selling
Mètriques i Pressupostos
Què fer perquè els clients ens recomanin
Màrqueting B2B Canvas BE AMBASSADOR
Resum

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MÀRQUETING B2B: Vendre amb èxit a altres empreses”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt