Categoria 

Gestió de residus sanitaris

A Espanya es produeixen unes 200.000 t de residus sanitaris a l’any, dels quals unes 22.000 t corresponen a residus bioperillosos i unes 6.600 t residus químics i radioactius.

El productor de residus sanitaris està obligat a elaborar un Pla de Gestió Intracentre de residus .

Cada centre ha de definir per escrit cadascuna de les accions realitzades amb els residus des de la seva generació i envasat, fins al circuit al magatzem intermedi i magatzem final, per a la gestió posterior de cadascun dels mateixos.

Una adequada classificació dels residus per eliminar-los redueix la despesa destinada a això en un 40%.

Les bones pràctiques protegeixen el medi ambient i redueixen significativament els accidents laborals.

Gestió de residus sanitaris

A Espanya es produeixen unes 200.000 t de residus sanitaris a l’any, dels quals unes 22.000 t corresponen a residus bioperillosos i unes 6.600 t residus químics i radioactius.

El productor de residus sanitaris està obligat a elaborar un Pla de Gestió Intracentre de residus .

Cada centre ha de definir per escrit cadascuna de les accions realitzades amb els residus des de la seva generació i envasat, fins al circuit al magatzem intermedi i magatzem final, per a la gestió posterior de cadascun dels mateixos.

Una adequada classificació dels residus per eliminar-los redueix la despesa destinada a això en un 40%.

Les bones pràctiques protegeixen el medi ambient i redueixen significativament els accidents laborals.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

En acabar el curs seràs capaç d’elaborar un Pla de Gestió de residus que et permeti classificar, emmagatzemar i eliminar els residus biosanitaris que es generen diàriament al teu centre de treball segons la normativa Europea i Espanyola.

Dirigit a:

Professionals sanitaris i no sanitaris implicats en la generació i eliminació de residus biològics, químics i radiològics: professionals de la infermeria, metges, auxiliars d’infermeria, tècnics de laboratori, tècnics d’imatge per al diagnòstic, investigadors, zeladors, portalliteres, acupuntors, tatuadors , esteticistes…

 

Durada:

15 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Introducció a la Gestió de Residus Sanitaris
Objectiu
L’alumne serà capaç d’identificar la normativa aplicable a la gestió de residus sanitaris a nivell europeu i espanyol.

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
Introducció a la Gestió de Residus Sanitaris
La importància de l’adequada gestió de residus
Àmbits d’afectació de la gestió de residus sanitaris
Tipus de Gestió de Residus Sanitaris
Productor de Residus Sanitaris
Pla de Gestió de Residus Sanitaris Intracentre
Aspectes legals
Normativa i legislació sobre residus
Normativa i legislació sobre residus de la Unió Europea
Normativa i legislació sobre residus a nivell Nacional
Pla Estatal Marc de Gestió de Residus
Normativa i legislació sobre residus a nivell Autonòmic
Centre productor
Número d’identificació mediambiental (NIMA)
Hem après
2 – Classificació de Residus Sanitaris
Objectiu
Determinar els diferents grups de classificació dels residus generats a un centre sanitari.

Durada de la unitat
1 Hora 25 Minuts
Contingut
Classificació Residus Sanitaris
Gestió responsable de Residus
Accions per fer una gestió responsable de residus
Tècniques per disminuir la producció de residus
Accions per a generació indispensable de residus
Residu Sanitari i Residu Biosanitari
Classificació Residus Sanitaris
Segons el risc
Segons el tipus de contaminació que presenten
Per grups
Hem après
3 – Residus Sanitaris Grup I
Objectiu
Gestionar els residus generats a centres sanitaris del grup I.

Durada de la unitat
1 Hora 15 Minuts
Contingut
Residus Sanitaris Grup I
Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular i Directiva 2008/98/CE sobre residus
Etapes de la gestió de residus urbans
Recollida
Tipus de contenidors
Tractament/eliminació
Hem après
4 – Residus Sanitaris Grup II
Objectiu
Gestionar adequadament els residus sanitaris del grup II

Durada de la unitat
1 Hora 20 Minuts
Contingut
Residus Sanitaris del Grup II
Definició Residu Sanitari Grup II
Tipus de Residus Grup II
Gestió dels residus grup II
Precaucions intracentre dels Residus del Grup II
Diferències entre residus biològics del grup II i III
Com transformar un residu del grup III a un residu del grup II
Hem après
5 – Residus Sanitaris Grup III
Objectiu
Gestionar els residus del grup III sense posar en risc la salut i el medi ambient.

Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
Residus Sanitaris Grup III
Definició Residu Sanitari Grup III
Residus procedents de pacients infecciosos
Fluids corporals catalogats com a potencialment infecciosos
Agent biològic
Característiques dels agents biològics
Classificació dels agents biològics segons el risc d’infecció
Pacient infecciós
Principals malalties de risc de transmissió
Malalties d’alt risc de transmissió per a treballadors sanitaris
Residus perillosos del grup III
Eliminació Residus Sanitaris grup III
Característiques dels recipients que continguin de residus grup III
Residus sanitaris tallants i punxants
Llista de malalties infeccioses transmissibles per agents patògens continguts als residus sanitaris infecciosos (grup III)
Prevenció de risc d’exposició
Prevenció primària relacionada amb els accidents de risc biològic a centres sanitaris
Immunització prèvia
Precaucions estàndard
Precaucions universals
Procediment general en cas d’accident amb agent biològic
Tractament adequat de la ferida
Comunicar-ho immediatament a la unitat de Salut Laboral
Avaluació de la font
Tractament profilàctic postexposició (PPE)
Hem après
6 – Residus Sanitaris Grup IV
Objectiu
Gestionar els residus del grup IV sense posar en risc la salut i el medi ambient.

Durada de la unitat
2 Hores 05 Minuts
Contingut
Residus Sanitaris grup IV
Importància implantació gestió residus químics
Risc residus citotòxics
Definició de Residu Sanitari grup IV
Es consideren Residus Sanitaris del grup IV
Residus químics
Medicaments rebutjats
Residus líquids
Mercuri
Residus de Productes Químics
Recipients i envasos
Residus de laboratori
Classificació residus de laboratori
Substàncies cancerígenes i/o mutagèniques
Residus citostàtics
Fonts de producció dels residus citostàtics
Classificació residus citostàtics
Classificació dels citostàtics segons contaminació
Classificació citostàtics segons la procedència
Gestió citostàtics
Consideracions a tenir en compte a la Gestió de citostàtics
Principis d’eliminació de productes citostàtics
Tractament de les excretes contaminades amb citoestàtics
Protocol de tractament amb excretes de pacient en tractament amb citostàtics
Precaucions en l’emmagatzematge de productes citostàtics
Protocol davant de vessaments accidentals de productes citotòxics
Residus radioactius
Gestió del material residual radioactiu
Vies d’evacuació material radioactiu
Hem après
7 – Llista Europea de Residus i etiquetatge
Objectiu
Reconéixer segons el codi LER i l’etiquetatge d’un producte la perillositat.

Durada de la unitat
2 Hores 15 Minuts
Contingut
Llista Europea de Residus i etiquetatge
Residus perillosos
Característiques dels residus perillosos
Requisits addicionals que s’han de complir en la gestió i l’emmagatzematge de residus perillosos:
LER: Llista Europea de Residus
Fitxes de seguretat
Etiquetatge dels residus
Elements que han de figurar a l’etiqueta de residus perillosos
Indicacions de perill i Consells de prudència
Pictogrames
Residus amb més d’un risc
Hem après
8 – Pla de Gestió de Residus Sanitaris
Objectiu
Elaborar un pla de gestió de residus sanitaris adaptat a les necessitats de cada centre de treball.

Durada de la unitat
1 Hora 15 Minuts
Contingut
Pla de Gestió de Residus Sanitaris
Projecte d’Educació per a la Salut
Pla de Gestió dels Residus Sanitaris
Estructura pla de Gestió Residus Sanitaris
Portada
Pàgina legal
Pàgines preliminars
Introducció
Justificació
Objectius
Marc de referència Legal
Marc conceptual
Pàgines finals
Pla de Gestió de Residus Sanitaris

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Gestió de residus sanitaris”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Gestió de residus sanitaris

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

En acabar el curs seràs capaç d’elaborar un Pla de Gestió de residus que et permeti classificar, emmagatzemar i eliminar els residus biosanitaris que es generen diàriament al teu centre de treball segons la normativa Europea i Espanyola.

Dirigit a:

Professionals sanitaris i no sanitaris implicats en la generació i eliminació de residus biològics, químics i radiològics: professionals de la infermeria, metges, auxiliars d’infermeria, tècnics de laboratori, tècnics d’imatge per al diagnòstic, investigadors, zeladors, portalliteres, acupuntors, tatuadors , esteticistes…

 

Durada:

15 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Introducció a la Gestió de Residus Sanitaris
Objectiu
L’alumne serà capaç d’identificar la normativa aplicable a la gestió de residus sanitaris a nivell europeu i espanyol.

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
Introducció a la Gestió de Residus Sanitaris
La importància de l’adequada gestió de residus
Àmbits d’afectació de la gestió de residus sanitaris
Tipus de Gestió de Residus Sanitaris
Productor de Residus Sanitaris
Pla de Gestió de Residus Sanitaris Intracentre
Aspectes legals
Normativa i legislació sobre residus
Normativa i legislació sobre residus de la Unió Europea
Normativa i legislació sobre residus a nivell Nacional
Pla Estatal Marc de Gestió de Residus
Normativa i legislació sobre residus a nivell Autonòmic
Centre productor
Número d’identificació mediambiental (NIMA)
Hem après
2 – Classificació de Residus Sanitaris
Objectiu
Determinar els diferents grups de classificació dels residus generats a un centre sanitari.

Durada de la unitat
1 Hora 25 Minuts
Contingut
Classificació Residus Sanitaris
Gestió responsable de Residus
Accions per fer una gestió responsable de residus
Tècniques per disminuir la producció de residus
Accions per a generació indispensable de residus
Residu Sanitari i Residu Biosanitari
Classificació Residus Sanitaris
Segons el risc
Segons el tipus de contaminació que presenten
Per grups
Hem après
3 – Residus Sanitaris Grup I
Objectiu
Gestionar els residus generats a centres sanitaris del grup I.

Durada de la unitat
1 Hora 15 Minuts
Contingut
Residus Sanitaris Grup I
Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular i Directiva 2008/98/CE sobre residus
Etapes de la gestió de residus urbans
Recollida
Tipus de contenidors
Tractament/eliminació
Hem après
4 – Residus Sanitaris Grup II
Objectiu
Gestionar adequadament els residus sanitaris del grup II

Durada de la unitat
1 Hora 20 Minuts
Contingut
Residus Sanitaris del Grup II
Definició Residu Sanitari Grup II
Tipus de Residus Grup II
Gestió dels residus grup II
Precaucions intracentre dels Residus del Grup II
Diferències entre residus biològics del grup II i III
Com transformar un residu del grup III a un residu del grup II
Hem après
5 – Residus Sanitaris Grup III
Objectiu
Gestionar els residus del grup III sense posar en risc la salut i el medi ambient.

Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
Residus Sanitaris Grup III
Definició Residu Sanitari Grup III
Residus procedents de pacients infecciosos
Fluids corporals catalogats com a potencialment infecciosos
Agent biològic
Característiques dels agents biològics
Classificació dels agents biològics segons el risc d’infecció
Pacient infecciós
Principals malalties de risc de transmissió
Malalties d’alt risc de transmissió per a treballadors sanitaris
Residus perillosos del grup III
Eliminació Residus Sanitaris grup III
Característiques dels recipients que continguin de residus grup III
Residus sanitaris tallants i punxants
Llista de malalties infeccioses transmissibles per agents patògens continguts als residus sanitaris infecciosos (grup III)
Prevenció de risc d’exposició
Prevenció primària relacionada amb els accidents de risc biològic a centres sanitaris
Immunització prèvia
Precaucions estàndard
Precaucions universals
Procediment general en cas d’accident amb agent biològic
Tractament adequat de la ferida
Comunicar-ho immediatament a la unitat de Salut Laboral
Avaluació de la font
Tractament profilàctic postexposició (PPE)
Hem après
6 – Residus Sanitaris Grup IV
Objectiu
Gestionar els residus del grup IV sense posar en risc la salut i el medi ambient.

Durada de la unitat
2 Hores 05 Minuts
Contingut
Residus Sanitaris grup IV
Importància implantació gestió residus químics
Risc residus citotòxics
Definició de Residu Sanitari grup IV
Es consideren Residus Sanitaris del grup IV
Residus químics
Medicaments rebutjats
Residus líquids
Mercuri
Residus de Productes Químics
Recipients i envasos
Residus de laboratori
Classificació residus de laboratori
Substàncies cancerígenes i/o mutagèniques
Residus citostàtics
Fonts de producció dels residus citostàtics
Classificació residus citostàtics
Classificació dels citostàtics segons contaminació
Classificació citostàtics segons la procedència
Gestió citostàtics
Consideracions a tenir en compte a la Gestió de citostàtics
Principis d’eliminació de productes citostàtics
Tractament de les excretes contaminades amb citoestàtics
Protocol de tractament amb excretes de pacient en tractament amb citostàtics
Precaucions en l’emmagatzematge de productes citostàtics
Protocol davant de vessaments accidentals de productes citotòxics
Residus radioactius
Gestió del material residual radioactiu
Vies d’evacuació material radioactiu
Hem après
7 – Llista Europea de Residus i etiquetatge
Objectiu
Reconéixer segons el codi LER i l’etiquetatge d’un producte la perillositat.

Durada de la unitat
2 Hores 15 Minuts
Contingut
Llista Europea de Residus i etiquetatge
Residus perillosos
Característiques dels residus perillosos
Requisits addicionals que s’han de complir en la gestió i l’emmagatzematge de residus perillosos:
LER: Llista Europea de Residus
Fitxes de seguretat
Etiquetatge dels residus
Elements que han de figurar a l’etiqueta de residus perillosos
Indicacions de perill i Consells de prudència
Pictogrames
Residus amb més d’un risc
Hem après
8 – Pla de Gestió de Residus Sanitaris
Objectiu
Elaborar un pla de gestió de residus sanitaris adaptat a les necessitats de cada centre de treball.

Durada de la unitat
1 Hora 15 Minuts
Contingut
Pla de Gestió de Residus Sanitaris
Projecte d’Educació per a la Salut
Pla de Gestió dels Residus Sanitaris
Estructura pla de Gestió Residus Sanitaris
Portada
Pàgina legal
Pàgines preliminars
Introducció
Justificació
Objectius
Marc de referència Legal
Marc conceptual
Pàgines finals
Pla de Gestió de Residus Sanitaris

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Gestió de residus sanitaris”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt