Categoria 

EXPERT EN ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS FUNERARIS

Des de fa uns quants anys, el sector funerari s’ha convertit en un dels sectors més emprenedors a Espanya. Amb aquest curs d’Expert en Organització d’Esdeveniments Funeraris podreu adquirir els coneixements necessaris per ser un professional de la gestió d’esdeveniments funeraris, per contribuir a millorar la qualitat dels serveis i augmentar la satisfacció de les famílies quant a l’atenció rebuda.

EXPERT EN ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS FUNERARIS

Des de fa uns quants anys, el sector funerari s’ha convertit en un dels sectors més emprenedors a Espanya. Amb aquest curs d’Expert en Organització d’Esdeveniments Funeraris podreu adquirir els coneixements necessaris per ser un professional de la gestió d’esdeveniments funeraris, per contribuir a millorar la qualitat dels serveis i augmentar la satisfacció de les famílies quant a l’atenció rebuda.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Des de fa uns quants anys, el sector funerari s’ha convertit en un dels sectors més emprenedors a Espanya. Amb aquest curs d’Expert en Organització d’Esdeveniments Funeraris podreu adquirir els coneixements necessaris per ser un professional de la gestió d’esdeveniments funeraris, per contribuir a millorar la qualitat dels serveis i augmentar la satisfacció de les famílies quant a l’atenció rebuda.

Durada:

180 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

MÒDUL 1. ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS FUNERARIS
UNITAT DIDÀCTICA 1. PERSONAL, PROCÉS ADMINISTRATIU I DOCUMENTACIÓ FUNERÀRIA
Personal implicat en la mort
– Familiars i persones vinculants amb la víctima
– Personal empresarial
– Personal complementari dels serveis funeraris
Procés administratiu funerari
– Processos administratius obligatoris
– Processos auxiliars
– Diferents prestacions
Documents funeraris
– El certificat de defunció
– Inscripció de defunció
– Llicència de sepultura
– Ordre judicial d’inhumació
– Sol·licitud d’autorització de trasllat
Transport del cadàver
– El transportista
– Mitjans necessaris
– Trasllats interiors
– Trasllats internacionals
UNITAT DIDÀCTICA 2. ASPECTES D’ORGANITZACIÓ D’UN ESDEVENIMENT FUNERARI
Fonts i mitjans d’accés a la informació
Selecció de serveis, prestataris i intermediaris
Negociació amb proveïdors
– Conceptes clau en la negociació amb proveïdors
– Tipus de negociació
– Preparació de la negociació: estratègies i tàctiques
Programació de la logística
– Confecció de cronogrames
Recursos i infraestructures especialitzades
Pressupost de l’esdeveniment
– Pressuposts tancats i pressupostos oberts i les seues característiques
– Aspectes financers
– Pressuposts i control pressupostari
– Anàlisi de costos
– Marge de benefici
UNITAT DIDÀCTICA 3. SERVEIS FUNERARIS
Què són els serveis funeraris?
Transport emprat per al trasllat de familiars a l’esdeveniment funerari
– El transport aeri regular
– El transport amb autocar o autobús
Serveis d’allotjament i restauració
Serveis i mètodes de reproducció
Llocs de dol
Cotxe fúnebre
Fèretres i urnes
Làpides
Composicions mortuòries
UNITAT DIDÀCTICA 4. INSTAL·LACIONS I DRET FUNERARI
Unitats d’enterrament
– Tipus
– Capacitat
– Estat dús
Restes cadavèriques
Dret funerari
– Drets del titular
– Reconeixement del dret
UNITAT DIDÀCTICA 5. DRETS EN SERVEIS FUNERARIS PRESTATS ALS FAMILIARS
Drets en serveis funeraris
– Protecció dels usuaris
– Prestadors de serveis
– Actuacions i requisits de lacció funerària
– La protecció de dades
Assegurança de defunció
– Contractació de l’assegurança
– Diligència davant d’un sinistre
– Diferents assegurances
Drets posteriors a la mort
– Herència
– Pensions, ajuts i arrendaments
UNITAT DIDÀCTICA 6. APLICACIÓ DE LA NORMATIVA BÀSICA VIGENT EN MATÈRIA D’INHUMACIÓ, EXHUMACIÓ I REDUCCIÓ DE CADÀVERS, RESTES HUMANS I/O CENDRES
Normes de prevenció de riscos laborals
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria sobre la inhumació, exhumació i de reducció de cadàvers, restes humanes i/o cendres
UNITAT DIDÀCTICA 7. PSICOLOGIA AL SECTOR FUNERARI
Introducció al concepte de psicologia
El suport psicològic dins del sector funerari
– Factors intervinents
– Objectius del suport psicològic
– Suport psicològic en situacions de dol
La motivació
Frustració i conflicte
Salut mental i psicoteràpia
UNITAT DIDÀCTICA 8. TÈCNIQUES D’ATENCIÓ AL CLIENT/USUARI ALS SERVEIS FUNERARIS
Tipologia del client
Característiques i tractament
Comportament del client/usuari
Desitjos i expectatives del client
Gestió de queixes i reclamacions
– Resolució de reclamacions
– Què no fer davant del client
Aprendre de les queixes i la importància que tenen
Atenció telefònica
Comportament professional
La imatge de l’empresa
Recepció i acolliment a familiars: atenció a visitants
El respecte al dolor
UNITAT DIDÀCTICA 9. RITS I CULTES FUNERARIS
Ritus i costums funeraris
Ritus occidentals
– Catòlics
– Protestants
– Ortodoxos
– Jueus
Ritus musulmans o islàmics
Ritus orientals
Ritus afro-asiàtics
– Budistes
– Sintoistes
– Taoistes
Ritus africans
Ritus funeraris a la cultura americana
UNITAT DIDÀCTICA 10. PROTOCOL EN SITUACIONS DE DOL I PROCÉS FÚNEBRE
Comunicació de la notícia
Confeccionar una esquela
Vestimenta al funeral
Comportament i actitud correcta
Com donar el condol?
Ocupació de les flors

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “EXPERT EN ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS FUNERARIS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

EXPERT EN ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS FUNERARIS

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Des de fa uns quants anys, el sector funerari s’ha convertit en un dels sectors més emprenedors a Espanya. Amb aquest curs d’Expert en Organització d’Esdeveniments Funeraris podreu adquirir els coneixements necessaris per ser un professional de la gestió d’esdeveniments funeraris, per contribuir a millorar la qualitat dels serveis i augmentar la satisfacció de les famílies quant a l’atenció rebuda.

Durada:

180 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

MÒDUL 1. ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS FUNERARIS
UNITAT DIDÀCTICA 1. PERSONAL, PROCÉS ADMINISTRATIU I DOCUMENTACIÓ FUNERÀRIA
Personal implicat en la mort
– Familiars i persones vinculants amb la víctima
– Personal empresarial
– Personal complementari dels serveis funeraris
Procés administratiu funerari
– Processos administratius obligatoris
– Processos auxiliars
– Diferents prestacions
Documents funeraris
– El certificat de defunció
– Inscripció de defunció
– Llicència de sepultura
– Ordre judicial d’inhumació
– Sol·licitud d’autorització de trasllat
Transport del cadàver
– El transportista
– Mitjans necessaris
– Trasllats interiors
– Trasllats internacionals
UNITAT DIDÀCTICA 2. ASPECTES D’ORGANITZACIÓ D’UN ESDEVENIMENT FUNERARI
Fonts i mitjans d’accés a la informació
Selecció de serveis, prestataris i intermediaris
Negociació amb proveïdors
– Conceptes clau en la negociació amb proveïdors
– Tipus de negociació
– Preparació de la negociació: estratègies i tàctiques
Programació de la logística
– Confecció de cronogrames
Recursos i infraestructures especialitzades
Pressupost de l’esdeveniment
– Pressuposts tancats i pressupostos oberts i les seues característiques
– Aspectes financers
– Pressuposts i control pressupostari
– Anàlisi de costos
– Marge de benefici
UNITAT DIDÀCTICA 3. SERVEIS FUNERARIS
Què són els serveis funeraris?
Transport emprat per al trasllat de familiars a l’esdeveniment funerari
– El transport aeri regular
– El transport amb autocar o autobús
Serveis d’allotjament i restauració
Serveis i mètodes de reproducció
Llocs de dol
Cotxe fúnebre
Fèretres i urnes
Làpides
Composicions mortuòries
UNITAT DIDÀCTICA 4. INSTAL·LACIONS I DRET FUNERARI
Unitats d’enterrament
– Tipus
– Capacitat
– Estat dús
Restes cadavèriques
Dret funerari
– Drets del titular
– Reconeixement del dret
UNITAT DIDÀCTICA 5. DRETS EN SERVEIS FUNERARIS PRESTATS ALS FAMILIARS
Drets en serveis funeraris
– Protecció dels usuaris
– Prestadors de serveis
– Actuacions i requisits de lacció funerària
– La protecció de dades
Assegurança de defunció
– Contractació de l’assegurança
– Diligència davant d’un sinistre
– Diferents assegurances
Drets posteriors a la mort
– Herència
– Pensions, ajuts i arrendaments
UNITAT DIDÀCTICA 6. APLICACIÓ DE LA NORMATIVA BÀSICA VIGENT EN MATÈRIA D’INHUMACIÓ, EXHUMACIÓ I REDUCCIÓ DE CADÀVERS, RESTES HUMANS I/O CENDRES
Normes de prevenció de riscos laborals
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria sobre la inhumació, exhumació i de reducció de cadàvers, restes humanes i/o cendres
UNITAT DIDÀCTICA 7. PSICOLOGIA AL SECTOR FUNERARI
Introducció al concepte de psicologia
El suport psicològic dins del sector funerari
– Factors intervinents
– Objectius del suport psicològic
– Suport psicològic en situacions de dol
La motivació
Frustració i conflicte
Salut mental i psicoteràpia
UNITAT DIDÀCTICA 8. TÈCNIQUES D’ATENCIÓ AL CLIENT/USUARI ALS SERVEIS FUNERARIS
Tipologia del client
Característiques i tractament
Comportament del client/usuari
Desitjos i expectatives del client
Gestió de queixes i reclamacions
– Resolució de reclamacions
– Què no fer davant del client
Aprendre de les queixes i la importància que tenen
Atenció telefònica
Comportament professional
La imatge de l’empresa
Recepció i acolliment a familiars: atenció a visitants
El respecte al dolor
UNITAT DIDÀCTICA 9. RITS I CULTES FUNERARIS
Ritus i costums funeraris
Ritus occidentals
– Catòlics
– Protestants
– Ortodoxos
– Jueus
Ritus musulmans o islàmics
Ritus orientals
Ritus afro-asiàtics
– Budistes
– Sintoistes
– Taoistes
Ritus africans
Ritus funeraris a la cultura americana
UNITAT DIDÀCTICA 10. PROTOCOL EN SITUACIONS DE DOL I PROCÉS FÚNEBRE
Comunicació de la notícia
Confeccionar una esquela
Vestimenta al funeral
Comportament i actitud correcta
Com donar el condol?
Ocupació de les flors

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “EXPERT EN ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS FUNERARIS”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt