Categoria 

FC0V05 COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) – N2

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació.

 

Curs de competències clau corresponent a la família professional de formació complementària.

Amb el curs COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) – N2 adquirirà el nivell de competència necessària en l’àmbit de les llengües estrangeres (anglès) per a comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita, utilitzant una llengua estàndard.

Especialitat Formàtiva: COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES

› Formació OnLine de 180 hores amb sessions presencials mitjançant aula virtual amb professor titulat. 

 

 

FC0V05 COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) – N2

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació.

 

Curs de competències clau corresponent a la família professional de formació complementària.

Amb el curs COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) – N2 adquirirà el nivell de competència necessària en l’àmbit de les llengües estrangeres (anglès) per a comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita, utilitzant una llengua estàndard.

Especialitat Formàtiva: COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES

› Formació OnLine de 180 hores amb sessions presencials mitjançant aula virtual amb professor titulat. 

 

 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents particulars titulats. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.

 


Que t’ofereix:

Aconseguir el nivell de competències clau en l’àmbit de les llengües estrangeres (anglès) per a l’accés als
Certificats de Professionalitat de nivell 2, la qual cosa permetrà:
• Adquirir competències comunicatives bàsiques en situacions delimitades, relatives a: Comprensió
oral i escrita, Expressió i Interacció oral i Expressió escrita

Durada:

180 Hores

Metodología

On Line / Presencial

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis


UNITAT DIDÀCTICA 1. UTILITZACIÓ DE LES FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES I ASPECTES SOCIOCULTURALS EN SITUACIONS DE COMUNICACIÓ EN LLENGUA ANGLESA
Utilització de la llengua anglesa per a:
– Referir-se a accions habituals o del moment present
– Referir-se a accions i situacions del passat
– Expressar situacions i fets en futur
– Donar i demanar informació
– Expressar opinions, actituds i coneixements
– Expressar gustos, desitjos i sentiments
– Proposar una acció, oferir, convidar i respondre a propostes i invitacions
– Relacionar-se amb altres persones
– Reaccionar i cooperar en la interacció
Reconeixement d’aspectes sociolingüístics i culturals. Usos formals i informals
– Marcadors lingüístics de relacions socials
– Normes de cortesia
– Característiques més significatives dels costums, normes, actituds i valors de la societat de la llengua de la qual s’estudia
– Elements culturals més rellevants dels països on parla la llengua estrangera
Utilització del vocabulari en l’expressió oral i escrita:
– Utilització d’expressions comunes, frases fetes i lèxic sobre temes d’interès personal i general, temes quotidians i temes relacionats amb continguts d’altres matèries del currículum
– Reconeixement de sinònims, antònims i formació de paraules a partir de prefixos i sufixos.

UNITAT DIDÀCTICA 2. ELEMENTS GRAMATICALS I FONÈTICS EN L’ÚS DE LA LLENGUA ANGLESA
Construcció d’oracions
Substantius
Adjectius
Adverbis
Determinants
Pronoms
Ús de les formes verbals
Descripció i comparació d’hàbits i estils de vida amb accions en curs
Expressió de fets passats vinculats amb el present o amb un passat anterior
Realització de prediccions i expressar intencions. Expressar certesa i probabilitat
Expressió de preferències i opinions. Fer invitacions i respondre a les mateixes
Realització d’hipòtesi i donar consells. Oracions condicionals (tipus II)
Transmetre les opinions i idees d’uns altres. Estil indirecte. Expressions temporals
Expressar processos i canvis. Veu passiva
Ús de les regles de fonologia i ortografia
UNITAT DIDÀCTICA 3. PRODUCCIONS ORALS EN LLENGUA ANGLESA
Produccions orals en llengua anglesa
UNITAT DIDÀCTICA 4. PRODUCCIONS ESCRITES EN LLENGUA ANGLESA
Produccions escrites en llengua anglesa

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “FC0V05 COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) – N2”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

FC0V05 COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) – N2

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents particulars titulats. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.

 


Que t’ofereix:

Aconseguir el nivell de competències clau en l’àmbit de les llengües estrangeres (anglès) per a l’accés als
Certificats de Professionalitat de nivell 2, la qual cosa permetrà:
• Adquirir competències comunicatives bàsiques en situacions delimitades, relatives a: Comprensió
oral i escrita, Expressió i Interacció oral i Expressió escrita

Durada:

180 Hores

Metodología

On Line / Presencial

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis


UNITAT DIDÀCTICA 1. UTILITZACIÓ DE LES FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES I ASPECTES SOCIOCULTURALS EN SITUACIONS DE COMUNICACIÓ EN LLENGUA ANGLESA
Utilització de la llengua anglesa per a:
– Referir-se a accions habituals o del moment present
– Referir-se a accions i situacions del passat
– Expressar situacions i fets en futur
– Donar i demanar informació
– Expressar opinions, actituds i coneixements
– Expressar gustos, desitjos i sentiments
– Proposar una acció, oferir, convidar i respondre a propostes i invitacions
– Relacionar-se amb altres persones
– Reaccionar i cooperar en la interacció
Reconeixement d’aspectes sociolingüístics i culturals. Usos formals i informals
– Marcadors lingüístics de relacions socials
– Normes de cortesia
– Característiques més significatives dels costums, normes, actituds i valors de la societat de la llengua de la qual s’estudia
– Elements culturals més rellevants dels països on parla la llengua estrangera
Utilització del vocabulari en l’expressió oral i escrita:
– Utilització d’expressions comunes, frases fetes i lèxic sobre temes d’interès personal i general, temes quotidians i temes relacionats amb continguts d’altres matèries del currículum
– Reconeixement de sinònims, antònims i formació de paraules a partir de prefixos i sufixos.

UNITAT DIDÀCTICA 2. ELEMENTS GRAMATICALS I FONÈTICS EN L’ÚS DE LA LLENGUA ANGLESA
Construcció d’oracions
Substantius
Adjectius
Adverbis
Determinants
Pronoms
Ús de les formes verbals
Descripció i comparació d’hàbits i estils de vida amb accions en curs
Expressió de fets passats vinculats amb el present o amb un passat anterior
Realització de prediccions i expressar intencions. Expressar certesa i probabilitat
Expressió de preferències i opinions. Fer invitacions i respondre a les mateixes
Realització d’hipòtesi i donar consells. Oracions condicionals (tipus II)
Transmetre les opinions i idees d’uns altres. Estil indirecte. Expressions temporals
Expressar processos i canvis. Veu passiva
Ús de les regles de fonologia i ortografia
UNITAT DIDÀCTICA 3. PRODUCCIONS ORALS EN LLENGUA ANGLESA
Produccions orals en llengua anglesa
UNITAT DIDÀCTICA 4. PRODUCCIONS ESCRITES EN LLENGUA ANGLESA
Produccions escrites en llengua anglesa

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “FC0V05 COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) – N2”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt