Categoria 

ChatGPT aplicado a Microsoft 365

En aquest curs sobre models de llenguatge basats en intel·ligència artificial (IA) aplicats a les organitzacions, explorarem com aquests models poden transformar els entorns professionals i millorar l’eficiència i la precisió en tasques de comunicació empresarial, gestió d’informació i productivitat en el entorn de treball de Microsoft 365.

Per comprendre millor els models de llenguatge, explorarem els fonaments d’aquesta tecnologia i com es beneficien de l’ús de la intel·ligència artificial, incloent-hi tècniques com l’aprenentatge automàtic i el processament del llenguatge natural. També parlarem dels prompts, que són les instruccions que facilitem al model de llenguatge.

Per il·lustrar l’aplicació dels models de llenguatge, utilitzarem ChatGPT, que utilitza tècniques d’aprenentatge profund per entendre i generar llenguatge natural. A més, estudiarem altres models de llenguatge, com ara Dall-E, que s’utilitzen per generar contingut visual a partir de text.

Analitzarem les aplicacions més comunes dels models de llenguatge a l’entorn empresarial, incloent-hi la personalització de productes i serveis, l’automatització de processos i la millora de la presa de decisions. També examinarem els desafiaments ètics i legals que planteja l’ús d’aquesta tecnologia i com les organitzacions poden abordar-los de manera efectiva.

Per acabar, discutirem les tendències més recents en models de llenguatge basats en IA, com ara xarxes neuronals, gramàtiques i estadístiques. Esperem que aquest curs proporcioni les eines necessàries per comprendre i aplicar models de llenguatge basats en intel·ligència artificial al teu entorn professional.

ChatGPT aplicado a Microsoft 365

En aquest curs sobre models de llenguatge basats en intel·ligència artificial (IA) aplicats a les organitzacions, explorarem com aquests models poden transformar els entorns professionals i millorar l’eficiència i la precisió en tasques de comunicació empresarial, gestió d’informació i productivitat en el entorn de treball de Microsoft 365.

Per comprendre millor els models de llenguatge, explorarem els fonaments d’aquesta tecnologia i com es beneficien de l’ús de la intel·ligència artificial, incloent-hi tècniques com l’aprenentatge automàtic i el processament del llenguatge natural. També parlarem dels prompts, que són les instruccions que facilitem al model de llenguatge.

Per il·lustrar l’aplicació dels models de llenguatge, utilitzarem ChatGPT, que utilitza tècniques d’aprenentatge profund per entendre i generar llenguatge natural. A més, estudiarem altres models de llenguatge, com ara Dall-E, que s’utilitzen per generar contingut visual a partir de text.

Analitzarem les aplicacions més comunes dels models de llenguatge a l’entorn empresarial, incloent-hi la personalització de productes i serveis, l’automatització de processos i la millora de la presa de decisions. També examinarem els desafiaments ètics i legals que planteja l’ús d’aquesta tecnologia i com les organitzacions poden abordar-los de manera efectiva.

Per acabar, discutirem les tendències més recents en models de llenguatge basats en IA, com ara xarxes neuronals, gramàtiques i estadístiques. Esperem que aquest curs proporcioni les eines necessàries per comprendre i aplicar models de llenguatge basats en intel·ligència artificial al teu entorn professional.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

L’objectiu d’aquest curs és introduir els participants als fonaments dels models de llenguatge basats en intel·ligència artificial i com es poden aplicar a Microsoft 365.

Al llarg del curs, els participants aprendran a utilitzar el processament del llenguatge natural per millorar l’eficiència en la productivitat diària, la gestió i l’anàlisi d’informació, i en les tasques de comunicació a les organitzacions.

Dirigit a:

El curs està indicat per a qualsevol persona interessada a entendre com els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial poden transformar el món professional i millorar l‟eficiència de les organitzacions.

Alguns perfils específics podrien ser:

 • Analista financer. Podeu millorar la qualitat dels vostres informes i pronòstics financers.
 • Analista de dades. Podeu identificar millor patrons i tendències, així com estalviar temps en la transformació i l’anàlisi de les dades.
 • Analista de negocis. Podeu millorar la presa de decisions a la vostra organització.
 • Professional de màrqueting. Els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial poden millorar la personalització i efectivitat de les campanyes, creant recursos a mida i immediats.
 • Redactor de continguts. Aquesta tecnologia ajuda a millorar l’estil d’escriptura, amb suggeriments de paraules i frases en el context, a més d’una millora evident en les traduccions.
 • Personal dequips de comunicació, atenció al client, suport tècnic. Es generen solucions per a una comunicació més efectiva i eficient, lliure d’errors gramaticals o ortogràfics

 


 

Durada:

25 H

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Introducció als models de llenguatge
Objectiu
Comprendre els principis fonamentals dels models de llenguatge basats en intel·ligència artificial i el seu ús en la producció i comprensió del llenguatge natural.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Introducció als models de llenguatge
Fonaments
Què són els models de llenguatge?
Com funcionen els models de llenguatge?
Per què són importants els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial?
Tipus de models de llenguatge
Models basats en regles
Models estadístics
Models daprenentatge automàtic
Desafiaments i problemes comuns en models de llenguatge
Conclusions i propers passos
Tendències actuals en models de llenguatge
Recursos i eines útils per treballar amb models de llenguatge
Resum
2 – Prompts: les instruccions per als models de llenguatge
Objectiu
Aprendre a crear instruccions precises i efectives en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, amb l’objectiu final d’usar-les a les aplicacions i serveis de Microsoft 365.
Crear instruccions en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, ajustades a situacions de treball específiques de les aplicacions i serveis de Microsoft 365.
Durada de la unitat
3 Hores 25 Minuts
Contingut
Prompts: les instruccions per als models de llenguatge
Fonaments: com funcionen les IAs
Registre a chatbots
Enginyeria de prompts
Estructura de prompts
Ajustaments de chatbots
Guia d’estil
Inducció preliminar
Instruccions personalitzades
Ajustaments avançats (ChatGPT)
Organització de xats (ChatGPT)
Limitacions
Actualitat
Imprecisió
Biaixos
Resum
3 – Models de llenguatge aplicats a Excel
Objectiu
Aprendre a crear instruccions precises i efectives en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, amb l’objectiu final de fer-les servir en Excel.
Crear instruccions en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, ajustades a situacions de treball específiques d’Excel.
Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
Models de llenguatge aplicats a Excel
Fonaments
Plantejament dels casos pràctics
Instruccions personalitzades
Prompts ben definits
Cas pràctic amb text
Casos pràctics amb números i dates
Anomenar dies
Dies hàbils
Casos pràctics amb nidament
Casos pràctics especialitzats
Resum
4 – Models de llenguatge aplicats a Word
Objectiu
Aprendre a crear instruccions precises i efectives en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, amb l’objectiu final de fer-les servir en Word.
Crear instruccions en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, ajustades a situacions de treball específiques de Word.
Durada de la unitat
4 Hores
Contingut
Models de llenguatge aplicats a Word
Fonaments
Opcions d’enganxat
Generació, edició i revisió de contingut
Traducció
Resums i extractes
Altres aplicacions
Resum
5 – Models de llenguatge aplicats a PowerPoint
Objectiu
Aprendre a crear instruccions precises i efectives en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, amb l’objectiu final de fer-les servir en PowerPoint.
Crear instruccions en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, ajustades a situacions de treball específiques de PowerPoint.
Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
Models de llenguatge aplicats a PowerPoint
Fonaments
Demostració pràctica
Generar continguts
Estructura en esquema
Professionalitzar la presentació
Generació d’imatges
Recursos propis
Imatges d’arxiu
Imatges generades
Resum
6 – Models de llenguatge aplicats a Outlook
Objectiu
Aprendre a crear instruccions precises i efectives en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, amb l’objectiu final d’usar-les a les aplicacions i serveis de Microsoft 365.
Crear instruccions en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, ajustades a situacions de treball específiques de les aplicacions i serveis de Microsoft 365.
Durada de la unitat
1 Hora 45 Minuts
Contingut
Models de llenguatge aplicats a Outlook
Fonaments
Cas pràctic: seguiment
Cas pràctic: reunió
Altres exemples
Extensions
Resum
7 – Desafiaments ètics i legals
Objectiu
Conèixer, analitzar i avaluar els riscos ètics i legals associats a l’ús de models de llenguatge basats en intel·ligència artificial.
Desenvolupar habilitats per identificar i abordar els desafiaments ètics i legals en el disseny, la implementació i l’ús de models de llenguatge basats en intel·ligència artificial.
Aplicar principis ètics i legals a la presa de decisions relacionades amb l’ús de models de llenguatge basats en intel·ligència artificial.
Durada de la unitat
3 Hores 10 Minuts
Contingut
Desafiaments ètics i legals
Fonaments
Ètica a la intel·ligència artificial
Ètica i la seva rellevància en el desenvolupament i l’ús de models de llenguatge
Principis ètics a la IA
Exemples de dilemes ètics relacionats amb models de llenguatge
Aspectes legals i regulatoris
Marc legal i regulacions a l’àmbit de la IA i models de llenguatge
Compliment de regulacions internacionals i nacionals
Biaix i discriminació en models de llenguatge
Entenent el biaix en els models de llenguatge
Conseqüències de la discriminació a IA
Estratègies per mitigar el biaix i la discriminació
Privadesa i seguretat de dades
Protecció de dades en el context de models de llenguatge
Mesures de seguretat i bones pràctiques
Transparència i explicabilitat
Casos d’estudi i exemples pràctics
Anàlisi de casos reals de desafiaments ètics i legals en models de llenguatge
Exemples d’organitzacions que han enfrontat dilemes ètics
Conclusions i reflexions finals
Reflexions finals sobre la importància d’abordar aquests reptes
Suggeriments per a futures investigacions i accions

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “ChatGPT aplicado a Microsoft 365”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ChatGPT aplicado a Microsoft 365

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

L’objectiu d’aquest curs és introduir els participants als fonaments dels models de llenguatge basats en intel·ligència artificial i com es poden aplicar a Microsoft 365.

Al llarg del curs, els participants aprendran a utilitzar el processament del llenguatge natural per millorar l’eficiència en la productivitat diària, la gestió i l’anàlisi d’informació, i en les tasques de comunicació a les organitzacions.

Dirigit a:

El curs està indicat per a qualsevol persona interessada a entendre com els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial poden transformar el món professional i millorar l‟eficiència de les organitzacions.

Alguns perfils específics podrien ser:

 • Analista financer. Podeu millorar la qualitat dels vostres informes i pronòstics financers.
 • Analista de dades. Podeu identificar millor patrons i tendències, així com estalviar temps en la transformació i l’anàlisi de les dades.
 • Analista de negocis. Podeu millorar la presa de decisions a la vostra organització.
 • Professional de màrqueting. Els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial poden millorar la personalització i efectivitat de les campanyes, creant recursos a mida i immediats.
 • Redactor de continguts. Aquesta tecnologia ajuda a millorar l’estil d’escriptura, amb suggeriments de paraules i frases en el context, a més d’una millora evident en les traduccions.
 • Personal dequips de comunicació, atenció al client, suport tècnic. Es generen solucions per a una comunicació més efectiva i eficient, lliure d’errors gramaticals o ortogràfics

 


 

Durada:

25 H

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Introducció als models de llenguatge
Objectiu
Comprendre els principis fonamentals dels models de llenguatge basats en intel·ligència artificial i el seu ús en la producció i comprensió del llenguatge natural.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Introducció als models de llenguatge
Fonaments
Què són els models de llenguatge?
Com funcionen els models de llenguatge?
Per què són importants els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial?
Tipus de models de llenguatge
Models basats en regles
Models estadístics
Models daprenentatge automàtic
Desafiaments i problemes comuns en models de llenguatge
Conclusions i propers passos
Tendències actuals en models de llenguatge
Recursos i eines útils per treballar amb models de llenguatge
Resum
2 – Prompts: les instruccions per als models de llenguatge
Objectiu
Aprendre a crear instruccions precises i efectives en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, amb l’objectiu final d’usar-les a les aplicacions i serveis de Microsoft 365.
Crear instruccions en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, ajustades a situacions de treball específiques de les aplicacions i serveis de Microsoft 365.
Durada de la unitat
3 Hores 25 Minuts
Contingut
Prompts: les instruccions per als models de llenguatge
Fonaments: com funcionen les IAs
Registre a chatbots
Enginyeria de prompts
Estructura de prompts
Ajustaments de chatbots
Guia d’estil
Inducció preliminar
Instruccions personalitzades
Ajustaments avançats (ChatGPT)
Organització de xats (ChatGPT)
Limitacions
Actualitat
Imprecisió
Biaixos
Resum
3 – Models de llenguatge aplicats a Excel
Objectiu
Aprendre a crear instruccions precises i efectives en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, amb l’objectiu final de fer-les servir en Excel.
Crear instruccions en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, ajustades a situacions de treball específiques d’Excel.
Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
Models de llenguatge aplicats a Excel
Fonaments
Plantejament dels casos pràctics
Instruccions personalitzades
Prompts ben definits
Cas pràctic amb text
Casos pràctics amb números i dates
Anomenar dies
Dies hàbils
Casos pràctics amb nidament
Casos pràctics especialitzats
Resum
4 – Models de llenguatge aplicats a Word
Objectiu
Aprendre a crear instruccions precises i efectives en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, amb l’objectiu final de fer-les servir en Word.
Crear instruccions en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, ajustades a situacions de treball específiques de Word.
Durada de la unitat
4 Hores
Contingut
Models de llenguatge aplicats a Word
Fonaments
Opcions d’enganxat
Generació, edició i revisió de contingut
Traducció
Resums i extractes
Altres aplicacions
Resum
5 – Models de llenguatge aplicats a PowerPoint
Objectiu
Aprendre a crear instruccions precises i efectives en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, amb l’objectiu final de fer-les servir en PowerPoint.
Crear instruccions en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, ajustades a situacions de treball específiques de PowerPoint.
Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
Models de llenguatge aplicats a PowerPoint
Fonaments
Demostració pràctica
Generar continguts
Estructura en esquema
Professionalitzar la presentació
Generació d’imatges
Recursos propis
Imatges d’arxiu
Imatges generades
Resum
6 – Models de llenguatge aplicats a Outlook
Objectiu
Aprendre a crear instruccions precises i efectives en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, amb l’objectiu final d’usar-les a les aplicacions i serveis de Microsoft 365.
Crear instruccions en els models de llenguatge basats en intel·ligència artificial, ajustades a situacions de treball específiques de les aplicacions i serveis de Microsoft 365.
Durada de la unitat
1 Hora 45 Minuts
Contingut
Models de llenguatge aplicats a Outlook
Fonaments
Cas pràctic: seguiment
Cas pràctic: reunió
Altres exemples
Extensions
Resum
7 – Desafiaments ètics i legals
Objectiu
Conèixer, analitzar i avaluar els riscos ètics i legals associats a l’ús de models de llenguatge basats en intel·ligència artificial.
Desenvolupar habilitats per identificar i abordar els desafiaments ètics i legals en el disseny, la implementació i l’ús de models de llenguatge basats en intel·ligència artificial.
Aplicar principis ètics i legals a la presa de decisions relacionades amb l’ús de models de llenguatge basats en intel·ligència artificial.
Durada de la unitat
3 Hores 10 Minuts
Contingut
Desafiaments ètics i legals
Fonaments
Ètica a la intel·ligència artificial
Ètica i la seva rellevància en el desenvolupament i l’ús de models de llenguatge
Principis ètics a la IA
Exemples de dilemes ètics relacionats amb models de llenguatge
Aspectes legals i regulatoris
Marc legal i regulacions a l’àmbit de la IA i models de llenguatge
Compliment de regulacions internacionals i nacionals
Biaix i discriminació en models de llenguatge
Entenent el biaix en els models de llenguatge
Conseqüències de la discriminació a IA
Estratègies per mitigar el biaix i la discriminació
Privadesa i seguretat de dades
Protecció de dades en el context de models de llenguatge
Mesures de seguretat i bones pràctiques
Transparència i explicabilitat
Casos d’estudi i exemples pràctics
Anàlisi de casos reals de desafiaments ètics i legals en models de llenguatge
Exemples d’organitzacions que han enfrontat dilemes ètics
Conclusions i reflexions finals
Reflexions finals sobre la importància d’abordar aquests reptes
Suggeriments per a futures investigacions i accions

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “ChatGPT aplicado a Microsoft 365”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt