Categoria 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Actualment vivim en una societat oberta, plural i diversa, formada per persones amb característiques molt diferents que en molts casos poden necessitar suports per desenvolupar-se al seu entorn d’una manera òptima i tenir una bona qualitat de vida. Per això, és freqüent que els professionals trobin en la pràctica diària situacions en què han d’abordar algun tema relacionat amb l’atenció a la diversitat. Per desenvolupar-se adequadament en aquestes situacions, resulta fonamental l’adquisició de coneixements generals sobre les característiques de les persones amb discapacitats i diferències culturals i ètniques, així com les línies d’actuació per fomentar-ne la integració a la societat i el desenvolupament personal.

Tenir una perspectiva històrica, conèixer els paradigmes en l’atenció a la diversitat, així com aspectes legals, ètics i socials i terapèutics, són alguns dels objectius que es tractaran d’aconseguir a través d’aquest curs.

El plantejament del curs combina la teoria i la pràctica, facilitant l’adquisició de coneixements de manera senzilla i progressiva.

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Actualment vivim en una societat oberta, plural i diversa, formada per persones amb característiques molt diferents que en molts casos poden necessitar suports per desenvolupar-se al seu entorn d’una manera òptima i tenir una bona qualitat de vida. Per això, és freqüent que els professionals trobin en la pràctica diària situacions en què han d’abordar algun tema relacionat amb l’atenció a la diversitat. Per desenvolupar-se adequadament en aquestes situacions, resulta fonamental l’adquisició de coneixements generals sobre les característiques de les persones amb discapacitats i diferències culturals i ètniques, així com les línies d’actuació per fomentar-ne la integració a la societat i el desenvolupament personal.

Tenir una perspectiva històrica, conèixer els paradigmes en l’atenció a la diversitat, així com aspectes legals, ètics i socials i terapèutics, són alguns dels objectius que es tractaran d’aconseguir a través d’aquest curs.

El plantejament del curs combina la teoria i la pràctica, facilitant l’adquisició de coneixements de manera senzilla i progressiva.

 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Actualment vivim en una societat oberta, plural i diversa, formada per persones amb característiques molt diferents que en molts casos poden necessitar suports per desenvolupar-se al seu entorn d’una manera òptima i tenir una bona qualitat de vida. Per això, és freqüent que els professionals trobin en la pràctica diària situacions en què han d’abordar algun tema relacionat amb l’atenció a la diversitat. Per desenvolupar-se adequadament en aquestes situacions, resulta fonamental l’adquisició de coneixements generals sobre les característiques de les persones amb discapacitats i diferències culturals i ètniques, així com les línies d’actuació per fomentar-ne la integració a la societat i el desenvolupament personal.

Tenir una perspectiva històrica, conèixer els paradigmes en l’atenció a la diversitat, així com aspectes legals, ètics i socials i terapèutics, són alguns dels objectius que es tractaran d’aconseguir a través d’aquest curs.

El plantejament del curs combina la teoria i la pràctica, facilitant l’adquisició de coneixements de manera senzilla i progressiva.

 


 

Durada:

25 H

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Introducció a l’atenció a la diversitat
Objectiu
Conèixer el context històric, legal, científic i cultural relacionat amb làmbit de latenció a la diversitat.

Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
Introducció a l’Atenció a la Diversitat
Introducció
Àmbits d’atenció a la diversitat
Història de l’Atenció a la Diversitat
Raons de levolució de lAtenció a la Diversitat
Del CI a les Intel·ligències Múltiples
De l’ensenyament Reproductiu a la Productiva
De l’exclusió a la inclusió
Conceptes bàsics d’atenció a la diversitat
L’Atenció a la Diversitat al Cicle Vital
L’Atenció a la Diversitat a la Legislació Espanyola
Resum de la unitat
2 – Atenció a la diversitat i metodologia
Objectiu
Adquirir coneixements bàsics sobre el paradigma actual datenció a la diversitat i els mètodes de treball més contrastats.

Durada de la unitat
3 Hores 10 Minuts
Contingut
Atenció a la Diversitat i Metodologia
Introducció
Principis metodològics
Flexibilitat
Globalització d’aprenentatges
Participació Activa
Nivells de participació activa
Funcionalitat
Reflexió sobre la pròpia educació
Consecució de més autonomia
Facilitació d’aprenentatges
Les estratègies metodològiques
Grups de recerca
Agrupaments Flexibles
Actitud Democràtica del Professional
Metodologia Cooperativa
Dinàmica de grup a classe
Característiques del grup classe
Factors que influeixen en la cohesió del grup
Activitats que afavoreixen l’exposició-comprensió dels propis sentiments i problemes
Factors que condicionen el clima social
Mesures per aconseguir consciència de grup i clima social òptim
Rols que es donen a l’aula
Rols recomanables per part del professor
Rols desitjables de l’alumnat
Metodologia cooperativa i atenció a la diversitat
Elements i condicions per al treball cooperatiu
Entre els alumnes es poden donar les següents formes cooperatives
Tècniques d’aprenentatge cooperatiu
Els incentius i la motivació a la feina cooperativa
Funcionament d’una aula cooperativa
Resum de la unitat
3 – Recursos per a latenció a les NEE. i AD.
Objectiu
Conèixer la xarxa de recursos que hi ha a Espanya en atenció a la diversitat i quina estructura i característiques té.

Durada de la unitat
2 Hores 55 Minuts
Contingut
Recursos per a latenció a les NEE. i AD.
Introducció
Recursos per a persones amb discapacitats
Administracions públiques
Centres d’informació, orientació i valoració
Seguretat Social
Associacions, Federacions i Confederacions
Fundacions
Menors amb discapacitats
Unitats d’atenció primerenca
Centres d’educació especial
Clubs d’Oci
Centres d’acollida
Adults amb discapacitats
Centres de dia
Centres Ocupacionals/de Suport a la Integració
Centres de Rehabilitació Laboral
Centres de Rehabilitació Psicosocial
Centres especials d’ocupació
Pisos Tutelats
Recursos per a persones amb diferències culturals i ètniques
Administracions públiques
Oficines d’estrangers i immigració
Centres d’atenció social i integració per a immigrants
Serveis de traducció i interpretació
Associacions, Federacions, Confederacions i Fundacions
Recursos Educatius
Habitatge
Albergs socials i centres d’acollida
Menjadors socials
Resum de la unitat
4 – Les persones amb discapacitats físiques
Objectiu
Aprendre les característiques generals de les persones amb discapacitats físiques i elaborar plans dactuació per millorar la seva qualitat de vida.

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
Les persones amb discapacitats físiques
Introducció
Classificació
Classificació General
Discapacitats físiques motrius
Discapacitats físiques per malaltia
Discapacitats físiques mixtes
Classificació segons l’origen
Origen Cerebral
Origen Espinal
Origen Osteoarticular
Origen Vascular
Origen Muscular
Etiologia
Intervenció
Mobilitat
Control postural
Manipulació
Cognició
Social-afectiu
Comunicació
Resum de la unitat
5 – Les persones amb discapacitats sensorials
Objectiu
Aprendre les característiques generals de les persones amb discapacitats sensorials i elaborar plans dactuació per millorar la seva qualitat de vida.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Les persones amb discapacitats sensorials
Introducció
Discapacitats visuals
Classificació
Etiologia
Desenvolupament
Intervenció
Braille
Discapacitats auditives
Classificació
Etiologia
Desenvolupament
La Sordceguesa
Sistemes de comunicació
Resum de la unitat
6 – Les persones amb discapacitats intel·lectuals
Objectiu
Aprendre les característiques generals de les persones amb discapacitats intel·lectuals i elaborar plans dactuació per millorar la seva qualitat de vida.

Durada de la unitat
3 Hores 05 Minuts
Contingut
Les persones amb discapacitats intel·lectuals
Introducció
Classificació
Classificació per intensitats de suports necessaris
Classificació segons el nivell d’intel·ligència mesurada (CI)
Classificació general (integradora)
Etiologia
Desenvolupament
Intervenció
Altres àmbits dintervenció
Resum de la unitat
7 – Les persones amb discapacitats mentals
Objectiu
Aprendre les característiques generals de les persones amb discapacitats mentals i elaborar plans dactuació per millorar la seva qualitat de vida.

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
Les persones amb discapacitats mentals
Introducció
Classificació
Trastorns de l’estat d’ànim
Trastorns d’ansietat
Trastorns psicòtics
Trastorns de personalitat
Etiologia
Factors Hereditaris
Factors Socio-Culturals
Factors Biològics
Factors Psicològics
Intervenció
Principis generals
Trastorns de l’estat d’ànim
Trastorns d’ansietat
Trastorns psicòtics
Trastorns de personalitat
Resum de la unitat
8 – Les persones amb trastorns del neurodesenvolupament, dificultats de l’aprenentatge i altes capacitats
Objectiu
Aprendre les característiques generals de les persones amb Trastorns del Neurodesenvolupament, Dificultats de l’Aprenentatge i Altes Capacitats i elaborar plans d’actuació per millorar-ne la qualitat de vida.

Durada de la unitat
2 Hores 55 Minuts
Contingut
Les persones amb trastorns del neurodesenvolupament, dificultats de laprenentatge i altes capacitats
Introducció
Classificació
Trastorns del neurodesenvolupament (TND)
Dificultats de l’aprenentatge (DA)
Altes capacitats (AACC)
Etiologia
Trastorns del neurodesenvolupament (TND)
Dificultats de l’aprenentatge (DA)
Altes capacitats (AACC)
Desenvolupament
Intervenció
Intervenció en Trastorns del neurodesenvolupament (TND)
Intervenció en Dificultats de l’aprenentatge (DA)
Intervenció en Altes capacitats (AACC)
Resum de la unitat
9 – Les persones amb diferències culturals o ètniques
Objectiu
Aprendre les característiques generals de les persones amb diferències culturals i ètniques i elaborar plans dactuació per millorar la seva qualitat de vida.

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
Les persones amb diferències culturals o ètniques
Introducció
Antecedents
Principals col·lectius
Estrangers/ immigrants
Situacions freqüents en atenció als immigrants
Minories ètniques
Gitans
Intervenció
Procés d’acolliment i adaptació
Activitats de sensibilització cultural
Mesures de compensació educativa
Formació dels professionals
Mediació i orientació familiar
Resum de la unitat

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “ATENCIÓ A LA DIVERSITAT”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Actualment vivim en una societat oberta, plural i diversa, formada per persones amb característiques molt diferents que en molts casos poden necessitar suports per desenvolupar-se al seu entorn d’una manera òptima i tenir una bona qualitat de vida. Per això, és freqüent que els professionals trobin en la pràctica diària situacions en què han d’abordar algun tema relacionat amb l’atenció a la diversitat. Per desenvolupar-se adequadament en aquestes situacions, resulta fonamental l’adquisició de coneixements generals sobre les característiques de les persones amb discapacitats i diferències culturals i ètniques, així com les línies d’actuació per fomentar-ne la integració a la societat i el desenvolupament personal.

Tenir una perspectiva històrica, conèixer els paradigmes en l’atenció a la diversitat, així com aspectes legals, ètics i socials i terapèutics, són alguns dels objectius que es tractaran d’aconseguir a través d’aquest curs.

El plantejament del curs combina la teoria i la pràctica, facilitant l’adquisició de coneixements de manera senzilla i progressiva.

 


 

Durada:

25 H

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Introducció a l’atenció a la diversitat
Objectiu
Conèixer el context històric, legal, científic i cultural relacionat amb làmbit de latenció a la diversitat.

Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
Introducció a l’Atenció a la Diversitat
Introducció
Àmbits d’atenció a la diversitat
Història de l’Atenció a la Diversitat
Raons de levolució de lAtenció a la Diversitat
Del CI a les Intel·ligències Múltiples
De l’ensenyament Reproductiu a la Productiva
De l’exclusió a la inclusió
Conceptes bàsics d’atenció a la diversitat
L’Atenció a la Diversitat al Cicle Vital
L’Atenció a la Diversitat a la Legislació Espanyola
Resum de la unitat
2 – Atenció a la diversitat i metodologia
Objectiu
Adquirir coneixements bàsics sobre el paradigma actual datenció a la diversitat i els mètodes de treball més contrastats.

Durada de la unitat
3 Hores 10 Minuts
Contingut
Atenció a la Diversitat i Metodologia
Introducció
Principis metodològics
Flexibilitat
Globalització d’aprenentatges
Participació Activa
Nivells de participació activa
Funcionalitat
Reflexió sobre la pròpia educació
Consecució de més autonomia
Facilitació d’aprenentatges
Les estratègies metodològiques
Grups de recerca
Agrupaments Flexibles
Actitud Democràtica del Professional
Metodologia Cooperativa
Dinàmica de grup a classe
Característiques del grup classe
Factors que influeixen en la cohesió del grup
Activitats que afavoreixen l’exposició-comprensió dels propis sentiments i problemes
Factors que condicionen el clima social
Mesures per aconseguir consciència de grup i clima social òptim
Rols que es donen a l’aula
Rols recomanables per part del professor
Rols desitjables de l’alumnat
Metodologia cooperativa i atenció a la diversitat
Elements i condicions per al treball cooperatiu
Entre els alumnes es poden donar les següents formes cooperatives
Tècniques d’aprenentatge cooperatiu
Els incentius i la motivació a la feina cooperativa
Funcionament d’una aula cooperativa
Resum de la unitat
3 – Recursos per a latenció a les NEE. i AD.
Objectiu
Conèixer la xarxa de recursos que hi ha a Espanya en atenció a la diversitat i quina estructura i característiques té.

Durada de la unitat
2 Hores 55 Minuts
Contingut
Recursos per a latenció a les NEE. i AD.
Introducció
Recursos per a persones amb discapacitats
Administracions públiques
Centres d’informació, orientació i valoració
Seguretat Social
Associacions, Federacions i Confederacions
Fundacions
Menors amb discapacitats
Unitats d’atenció primerenca
Centres d’educació especial
Clubs d’Oci
Centres d’acollida
Adults amb discapacitats
Centres de dia
Centres Ocupacionals/de Suport a la Integració
Centres de Rehabilitació Laboral
Centres de Rehabilitació Psicosocial
Centres especials d’ocupació
Pisos Tutelats
Recursos per a persones amb diferències culturals i ètniques
Administracions públiques
Oficines d’estrangers i immigració
Centres d’atenció social i integració per a immigrants
Serveis de traducció i interpretació
Associacions, Federacions, Confederacions i Fundacions
Recursos Educatius
Habitatge
Albergs socials i centres d’acollida
Menjadors socials
Resum de la unitat
4 – Les persones amb discapacitats físiques
Objectiu
Aprendre les característiques generals de les persones amb discapacitats físiques i elaborar plans dactuació per millorar la seva qualitat de vida.

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
Les persones amb discapacitats físiques
Introducció
Classificació
Classificació General
Discapacitats físiques motrius
Discapacitats físiques per malaltia
Discapacitats físiques mixtes
Classificació segons l’origen
Origen Cerebral
Origen Espinal
Origen Osteoarticular
Origen Vascular
Origen Muscular
Etiologia
Intervenció
Mobilitat
Control postural
Manipulació
Cognició
Social-afectiu
Comunicació
Resum de la unitat
5 – Les persones amb discapacitats sensorials
Objectiu
Aprendre les característiques generals de les persones amb discapacitats sensorials i elaborar plans dactuació per millorar la seva qualitat de vida.

Durada de la unitat
2 Hores 20 Minuts
Contingut
Les persones amb discapacitats sensorials
Introducció
Discapacitats visuals
Classificació
Etiologia
Desenvolupament
Intervenció
Braille
Discapacitats auditives
Classificació
Etiologia
Desenvolupament
La Sordceguesa
Sistemes de comunicació
Resum de la unitat
6 – Les persones amb discapacitats intel·lectuals
Objectiu
Aprendre les característiques generals de les persones amb discapacitats intel·lectuals i elaborar plans dactuació per millorar la seva qualitat de vida.

Durada de la unitat
3 Hores 05 Minuts
Contingut
Les persones amb discapacitats intel·lectuals
Introducció
Classificació
Classificació per intensitats de suports necessaris
Classificació segons el nivell d’intel·ligència mesurada (CI)
Classificació general (integradora)
Etiologia
Desenvolupament
Intervenció
Altres àmbits dintervenció
Resum de la unitat
7 – Les persones amb discapacitats mentals
Objectiu
Aprendre les característiques generals de les persones amb discapacitats mentals i elaborar plans dactuació per millorar la seva qualitat de vida.

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
Les persones amb discapacitats mentals
Introducció
Classificació
Trastorns de l’estat d’ànim
Trastorns d’ansietat
Trastorns psicòtics
Trastorns de personalitat
Etiologia
Factors Hereditaris
Factors Socio-Culturals
Factors Biològics
Factors Psicològics
Intervenció
Principis generals
Trastorns de l’estat d’ànim
Trastorns d’ansietat
Trastorns psicòtics
Trastorns de personalitat
Resum de la unitat
8 – Les persones amb trastorns del neurodesenvolupament, dificultats de l’aprenentatge i altes capacitats
Objectiu
Aprendre les característiques generals de les persones amb Trastorns del Neurodesenvolupament, Dificultats de l’Aprenentatge i Altes Capacitats i elaborar plans d’actuació per millorar-ne la qualitat de vida.

Durada de la unitat
2 Hores 55 Minuts
Contingut
Les persones amb trastorns del neurodesenvolupament, dificultats de laprenentatge i altes capacitats
Introducció
Classificació
Trastorns del neurodesenvolupament (TND)
Dificultats de l’aprenentatge (DA)
Altes capacitats (AACC)
Etiologia
Trastorns del neurodesenvolupament (TND)
Dificultats de l’aprenentatge (DA)
Altes capacitats (AACC)
Desenvolupament
Intervenció
Intervenció en Trastorns del neurodesenvolupament (TND)
Intervenció en Dificultats de l’aprenentatge (DA)
Intervenció en Altes capacitats (AACC)
Resum de la unitat
9 – Les persones amb diferències culturals o ètniques
Objectiu
Aprendre les característiques generals de les persones amb diferències culturals i ètniques i elaborar plans dactuació per millorar la seva qualitat de vida.

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
Les persones amb diferències culturals o ètniques
Introducció
Antecedents
Principals col·lectius
Estrangers/ immigrants
Situacions freqüents en atenció als immigrants
Minories ètniques
Gitans
Intervenció
Procés d’acolliment i adaptació
Activitats de sensibilització cultural
Mesures de compensació educativa
Formació dels professionals
Mediació i orientació familiar
Resum de la unitat

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “ATENCIÓ A LA DIVERSITAT”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt