Categoria 

UF1601 PROCEDIMENTS BÀSICS DE PREPARACIÓ DE LA ZONA DE TREBALL, PREVENCIÓ DE RISCOS I COMPORTAMENT DE A BORDO

Aquest conjunt de materials didàctics s’ajusta a l’itinerari formatiu de la Unitat Formativa UF1601_Procedimientos Básicos de Preparació de la Zona de Treball, Prevenció de Riscos i Comportament de A Bordo, certificant haver superat les diferents Unitats de Competència incloses, i va dirigit a l’acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i de la formació no formal que permet a l’alumnat adquirir les competències professionals necessàries per especificar els processos de preparació de l’embarcació, l’equipament, la zona de treball i els adjacents per realitzar operacions auxiliars de manteniment de la planta propulsora, màquines i equips associats d’embarcacions esportives i d’esbarjo.

UF1601 PROCEDIMENTS BÀSICS DE PREPARACIÓ DE LA ZONA DE TREBALL, PREVENCIÓ DE RISCOS I COMPORTAMENT DE A BORDO

Aquest conjunt de materials didàctics s’ajusta a l’itinerari formatiu de la Unitat Formativa UF1601_Procedimientos Básicos de Preparació de la Zona de Treball, Prevenció de Riscos i Comportament de A Bordo, certificant haver superat les diferents Unitats de Competència incloses, i va dirigit a l’acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i de la formació no formal que permet a l’alumnat adquirir les competències professionals necessàries per especificar els processos de preparació de l’embarcació, l’equipament, la zona de treball i els adjacents per realitzar operacions auxiliars de manteniment de la planta propulsora, màquines i equips associats d’embarcacions esportives i d’esbarjo.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Aquest conjunt de materials didàctics s’ajusta a l’itinerari formatiu de la Unitat Formativa UF1601_Procedimientos Básicos de Preparació de la Zona de Treball, Prevenció de Riscos i Comportament de A Bordo, certificant haver superat les diferents Unitats de Competència incloses, i va dirigit a l’acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i de la formació no formal que permet a l’alumnat adquirir les competències professionals necessàries per especificar els processos de preparació de l’embarcació, l’equipament, la zona de treball i els adjacents per realitzar operacions auxiliars de manteniment de la planta propulsora, màquines i equips associats d’embarcacions esportives i d’esbarjo.

 


 

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

UNITAT DIDÀCTICA 1. NOCIONS BÀSIQUES DE L’ENTORN NÀUTIC
Nomenclatura bàsica nàutica
Principals dimensions de l’embarcació
Parts fonamentals del casc
Departaments (o zones) principals de l’embarcació
Elements estructurals, no estructurals i d’embelliment
Elements d’accés
Identificació i funcions del material de seguretat a bord
Labors de cabelleria i amarratge
Parts d’un cap i estructura del mateix
Elaboració de nusos bàsics
Denominació dels elements d’amarratge
Procediments bàsics d’amarratge
Organització del personal de clubs nàutics
Tipus de clubs nàutics
Funcions del Capità de port, contramestre i mariners
Organització de les tripulacions
Autoritat dels comandaments (Capità, oficials)
Funcions dels mariners
Treballs i organització als varadors
Tipus de varadors
Funcions del personal
Identificació dels sistemes d’elevació d’embarcacions
Tècniques bàsiques d’apuntalament
Normes usos i costums
A bord.
Al moll
En varador
Identificació dels elements bàsics duna sala de màquines
Operacions prèvies a l’arrencada i postarrencada del motor propulsor
Procediments generals de preparació i protecció de la zona de treball
UNITAT DIDÀCTICA 2. APLICACIÓ DE NORMES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MEDIAMBIENTALS ASSOCIADES A LES OPERACIONS DE MANTENIMENT
Identificació de riscos laborals associats a les operacions auxiliars de manteniment i aplicació de mesures preventives
Marc normatiu
Valoració de riscos i la seva prevenció a flotació o en varador
Exigències dutilització dequips de protecció personal associats a treballs auxiliars
Precaucions generals per prevenir accidents durant les operacions de maneig d’eines
Prevenció de la contaminació i aplicació de mètodes de recollida selectiva
Valoració de les conseqüències de la contaminació marina
Operacions de manteniment a flotació. Compliment de la normativa MARPOL
Operacions de manteniment: al moll, en varador, al taller

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “UF1601 PROCEDIMENTS BÀSICS DE PREPARACIÓ DE LA ZONA DE TREBALL, PREVENCIÓ DE RISCOS I COMPORTAMENT DE A BORDO”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

UF1601 PROCEDIMENTS BÀSICS DE PREPARACIÓ DE LA ZONA DE TREBALL, PREVENCIÓ DE RISCOS I COMPORTAMENT DE A BORDO

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Aquest conjunt de materials didàctics s’ajusta a l’itinerari formatiu de la Unitat Formativa UF1601_Procedimientos Básicos de Preparació de la Zona de Treball, Prevenció de Riscos i Comportament de A Bordo, certificant haver superat les diferents Unitats de Competència incloses, i va dirigit a l’acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i de la formació no formal que permet a l’alumnat adquirir les competències professionals necessàries per especificar els processos de preparació de l’embarcació, l’equipament, la zona de treball i els adjacents per realitzar operacions auxiliars de manteniment de la planta propulsora, màquines i equips associats d’embarcacions esportives i d’esbarjo.

 


 

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

UNITAT DIDÀCTICA 1. NOCIONS BÀSIQUES DE L’ENTORN NÀUTIC
Nomenclatura bàsica nàutica
Principals dimensions de l’embarcació
Parts fonamentals del casc
Departaments (o zones) principals de l’embarcació
Elements estructurals, no estructurals i d’embelliment
Elements d’accés
Identificació i funcions del material de seguretat a bord
Labors de cabelleria i amarratge
Parts d’un cap i estructura del mateix
Elaboració de nusos bàsics
Denominació dels elements d’amarratge
Procediments bàsics d’amarratge
Organització del personal de clubs nàutics
Tipus de clubs nàutics
Funcions del Capità de port, contramestre i mariners
Organització de les tripulacions
Autoritat dels comandaments (Capità, oficials)
Funcions dels mariners
Treballs i organització als varadors
Tipus de varadors
Funcions del personal
Identificació dels sistemes d’elevació d’embarcacions
Tècniques bàsiques d’apuntalament
Normes usos i costums
A bord.
Al moll
En varador
Identificació dels elements bàsics duna sala de màquines
Operacions prèvies a l’arrencada i postarrencada del motor propulsor
Procediments generals de preparació i protecció de la zona de treball
UNITAT DIDÀCTICA 2. APLICACIÓ DE NORMES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MEDIAMBIENTALS ASSOCIADES A LES OPERACIONS DE MANTENIMENT
Identificació de riscos laborals associats a les operacions auxiliars de manteniment i aplicació de mesures preventives
Marc normatiu
Valoració de riscos i la seva prevenció a flotació o en varador
Exigències dutilització dequips de protecció personal associats a treballs auxiliars
Precaucions generals per prevenir accidents durant les operacions de maneig d’eines
Prevenció de la contaminació i aplicació de mètodes de recollida selectiva
Valoració de les conseqüències de la contaminació marina
Operacions de manteniment a flotació. Compliment de la normativa MARPOL
Operacions de manteniment: al moll, en varador, al taller

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “UF1601 PROCEDIMENTS BÀSICS DE PREPARACIÓ DE LA ZONA DE TREBALL, PREVENCIÓ DE RISCOS I COMPORTAMENT DE A BORDO”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt