Categoria 

Motivació i satisfacció a les organitzacions

A tots i cadascun de nosaltres ens motiven coses diferents. No parlem simplement de la nostra feina, sinó de la nostra vida en general, des del que fem en el nostre temps lliure de manera individual, a les actuacions que compartim amb altres persones. Cada cop és més important ser conscients del que ens motiva, el que aconsegueix que ens sentim bé amb nosaltres mateixos, i allò que ens fa sentir-nos frustrats o desmotivats.

En aquest curs intentarem concretar el màxim possible què és el que ens fa sentir bé, el que ens motiva, per la qual cosa estem disposats a lluitar i treballar de valent. Com podem fer que tot sigui més fàcil, que sentim il·lusió i ganes d’avançar en diferents àmbits com ara la creativitat, els nostres talents i habilitats ocultes, etc. 

Només coneixent-nos més i millor sabrem fins on podem arribar.

Motivació i satisfacció a les organitzacions

A tots i cadascun de nosaltres ens motiven coses diferents. No parlem simplement de la nostra feina, sinó de la nostra vida en general, des del que fem en el nostre temps lliure de manera individual, a les actuacions que compartim amb altres persones. Cada cop és més important ser conscients del que ens motiva, el que aconsegueix que ens sentim bé amb nosaltres mateixos, i allò que ens fa sentir-nos frustrats o desmotivats.

En aquest curs intentarem concretar el màxim possible què és el que ens fa sentir bé, el que ens motiva, per la qual cosa estem disposats a lluitar i treballar de valent. Com podem fer que tot sigui més fàcil, que sentim il·lusió i ganes d’avançar en diferents àmbits com ara la creativitat, els nostres talents i habilitats ocultes, etc. 

Només coneixent-nos més i millor sabrem fins on podem arribar.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Des d’un autoconeixement cada vegada més gran, determinarem quins són els factors que més ens motiven de forma individual en tots els àmbits de la nostra vida. Cada persona és diferent i per tant les seves motivacions i satisfaccions també ho són, cal que tots en siguem conscients. 

Descobrirem més coses sobre les nostres emocions, les habilitats que posseïm, perquè actuem d’una forma i no d’una altra, en definitiva, conèixer-nos millor. 

Procurarem fomentar els aspectes i les accions que ens fan sentir bé, satisfets amb nosaltres mateixos, recolzant-nos per això en l’automotivació. Només si nosaltres ens sentim bé i motivats, podem fer que els que ens envolten percebin aquesta sensació plena de força i energia.

Dirigit a:

Totes aquelles persones que busquin sentir-se millor, més satisfets a la feina, amb la seva parella, i principalment, amb ells mateixos. 

Tothom que vulgui sentir-se més motivat i vulgui aprendre com pot motivar les persones que l’envolten.

 

 

Durada:

40 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Motivació: Introducció i història

Objectiu

Què és la motivació? concretarem la definició que actualment i al llarg de la història s’ha considerat apropiada en cada cas en relació amb la motivació. Diverses teories i moviments han pres rellevància al llarg de la història. D’aquesta manera tindrem una visió genèrica de l’evolució de la motivació a l’ésser humà.

Durada de la unitat

3 Hores

Contingut

Motivació: Introducció i història
La motivació. Introducció
Què és la motivació?
Definicions de motivació
A la recerca de les respostes
Allò intern i allò extern
Mostres de motivació
El comportament i la motivació
Intensitat i motivació
Fisiologia i química
Preguntar
Estudi de la motivació: variables
Flexibilitat i adaptació
Preparats, llestos… acció
Variació temporal i de comportament
Estàs motivat?
Apropant-me o allunyant-me
Què volem realment?
Promoure o limitar
La motivació al llarg de la història
Qui som? D’on venim? A on anem?
Teories: La voluntat, l’instint, la pulsió
La voluntat
L’instint
La pulsió
Petites teories
Éssers actius
Prioritat cognitiva
La influència de la societat
Ara
Dubtes
Paradigma
Dubtes sobre el paradigma
Nova teoria

2 – Autoconeixement i autoestima

Objectiu

Per sentir-nos bé i saber motivar-nos, és imprescindible conèixer-nos tan bé com sigui possible. En aquest tema indagarem una mica més en nosaltres mateixos, buscant com podem sentir-nos més satisfets. Treballar l’autoestima, els nostres valors, idees, desitjos i necessitats és clau per millorar la satisfacció de cadascú.

Durada de la unitat

4 Hores 55 Minuts

Contingut

Autoconeixement i autoestima
Autoconeixement: introducció
Felicitat
Autoconeixement i intel·ligència emocional
Ens coneixem realment?
La passió i la passivitat
Tinc sentiments?
Autoestima
Quina importància té l’autoestima a les nostres vides?
Alguns factors principals de l’autoestima
La construcció de l’autoestima
Formes errònies de construir l’autoestima
La introspecció
Ser conscient
L’autoacceptació
Cap a la millora de l’autoestima: completant oracions
Alliberament de la culpa
El nen
Nen (exercici)
La responsabilitat: la nostra guia
Exercici: la responsabilitat
L’autenticitat

3 – Intel·ligència emocional i motivació

Objectiu

Les emocions són les grans desconegudes, ja que en general ningú no ens ha ensenyat a descobrir les nostres, etiquetar-les, tractar de comprendre-les i dominar-les, en comptes que elles ens dominin a nosaltres, com passa moltes vegades. En aquest tema parlarem de la seva importància i de com és de vital aprendre sobre les emocions en les nostres vides.

Durada de la unitat

3 Hores 15 Minuts

Contingut

Intel·ligència emocional i motivació
Introducció
Teoria de les intel·ligències múltiples
Les emocions
Les nostres emocions comuniquen
Emocions i relacions socials
Evolucionant amb les emocions
Alegria
Ràbia
Por
Angoixa
Fàstic
Interès
Enuig
Mostreu les meves emocions o no?
Emocions simples, emocions complexes
Positiu, negatiu o relatiu
Les competències emocionals
Autoconsciència
Autoregulació
Motivació
Empatia
Destreses socials
La comunicació i el seu poder
Comunicació i treball
Influeixen les emocions a la meva feina?

4 – Habilitats socials i motivació

Objectiu

Les habilitats socials són essencials avui dia, cada cop més valorades tant en relacions laborals com personals. En aquest cas aprofundirem en la seva importància en relació amb la motivació. Des de l’escolta activa fins a l’assertivitat passant per l’empatia.

Durada de la unitat

4 Hores 40 Minuts

Contingut

Les habilitats socials i motivació
Introducció
Quan es poden aplicar les habilitats socials?
Les crítiques: emissió
Recomanacions verbals
Recomanacions no verbals
El desacord
Recomanacions a seguir
Estils de resposta
Habilitats socials: avantatges ara i després
Habilitats socials més interessants: l’assertivitat
Resposta assertiva: tipus
Drets relacionats amb l’assertivitat
Tècniques assertives
Disc ratllat
Banc de boira
Acord parcial, assertiu o asserció negativa
Assertivitat positiva
Jo
Ajornament assertiu
Ignorar
Tècnica per processar el canvi
La pregunta assertiva
Assertivitat empàtica
Assertivitat progressiva
Assertivitat confrontativa
Enunciats en primera persona
Interrogació negativa
Estratègies per limitar l’assertivitat
L’Entrenament Assertiu
Habilitats socials: l’escolta activa
Introducció
Per què és important escoltar activament?
Com es fa l’escolta activa?
Escolta activa: el procés
Els enemics de la comunicació des del punt de vista de lescolta activa
Barreres per a l’escolta activa
L’escolta activa: llenguatge verbal i llenguatge no verbal
El llenguatge verbal
El llenguatge no verbal
Claus per a una escolta activa eficaç
L’empatia
És vostè una persona assertiva?

5- La motivació i l’inconscient. Teories sobre la motivació

Objectiu

Hem de ser conscients que hi ha petites i grans motivacions, immediates en el temps ia llarg termini. La importància de l’inconscient, la visió psicodinàmica i l’anomenada psicologia positiva, apropant-nos a l’optimisme.

Durada de la unitat

3 Hores 40 Minuts

Contingut

La motivació i l’inconscient. Teories sobre la motivació
Visió psicodinàmica
La psicoanàlisi i Sigmund Freud
La dualitat i l’instint
De la teoria de la dualitat instintiva a la teoria psicodinàmica contemporània
El “Jo”
Teoria de les relacions objectals
L’inconscient
Teoria psicodinàmica
L’inconscient
Freud i l’inconscient
L’inconscient adaptatiu
Motivació implícita i subliminal?
Psicodinàmica
Repressió
Supressió
L’ego
La seva importància en la motivació
Com es defensa l’ego?
Psicologia positiva
Del positiu a l’optimisme
Benestar hedònic, eudaimònic i multidimensional
Relacions enriquidores amb altres persones
La felicitat: la influència genètica
Teories sobre la motivació
Teoria de les necessitats de Maslow
La teoria Herzberg
Teoria X i Y
Teoria X
Teoria I
Teoria de les expectatives de Víctor Vroom
Teoria ERC

6 – Motivació i necessitats

Objectiu

Les necessitats bàsiques de l’ésser humà s’aglutinen a fisiològiques, psicològiques i socials. D’aquí neixen totes les motivacions. Aprendrem què és el més important en cadascun.

Durada de la unitat

4 Hores 55 Minuts

Contingut

Motivació i necessitats
Necessitats fisiològiques
Introducció
Equilibri
Realimentació
Molts orígens, moltes opcions
La pulsió
Demanda fisiològica
Pulsió i psicologia
Mecanismes intracorporals i extracorporals
Sigueu
Fam
Fam immediata
Fam a llarg termini
Elements ambientals i gana
Sexe
L’equilibri fisiològic
Procés sexual
Necessitats psicològiques
Introducció
Necessitat d’autonomia
Triem realment?
L’autonomia i el medi on es troba
El millor: el foment de l’autonomia
Necessitat de competència
Meta adequada i continuïtat
Acció, informació i fracàs
Suport de les habilitats
El desafiament i la satisfacció
Necessitat de connexió
Necessitats socials
Introducció
Necessitat d’èxit
D’on ve la necessitat d’èxit?
La teoria de John William Atkinson
Teoria dinàmica de l’acció: John William Atkinson i David Birch
Implicació, satisfacció i èxit
Metes de Assoliment: domini i exercici
Teories clàssiques i contemporànies: integració
Qualitats personals fixes o variables
Necessitat d’afiliació i d’intimitat
Necessitats d’afiliació i intimitat: allò que engloben
Necessitat de poder
Les claus de la necessitat de poder

7 – Planificació, programació, objectius i motivació

Objectiu

Si volem avançar en un procés centrat en la motivació, caldrà seguir unes pautes clau. Planificarem, programarem i coneixerem tots els objectius. En aquest tema aprendrem com fer-ho tot més fàcil.

Durada de la unitat

3 Hores 35 Minuts

Contingut

Planificació, programació, objectius i motivació
Introducció
De la planificació a la programació
Planificació
Programació
Planificar, programar i determinar objectius
Programació flexible
Generadors de motivació a la nostra vida diària
Objectius específics i difícils
La informació és poder
Un objectiu interessant
Qui ho diu?
Què em dones?
És difícil l’objectiu?
Com decidim l’objectiu?
Val per a tots els objectius?
Avançant cap a l’objectiu final
visualitzant
Planificant i programant
Constància i determinació
Claus per determinar un objectiu
Concretant l’objectiu
Allò essencial durant el procés
Elements essencials dels objectius
L’objectiu final
Objectius d’exercici
Tipus d’objectius
La banda d’objectius
Característiques fonamentals dels objectius
Concretant objectius
Del dit al fet
Avaluació continua

8 – Motivació extrínseca

Objectiu

Les persones i situacions que ens envolten poden actuar de motivants si ens coneixen bé. Valorarem com des de l’exterior ens podem sentir millor recolzant-nos en la motivació externa.

Durada de la unitat

3 Hores 45 Minuts

Contingut

Motivació extrínseca
Introducció
Motivacions intrínseques i extrínseques
Motivació intrínseca
Beneficis de la motivació intrínseca
Motivació extrínseca: regulació, incentius, conseqüències i recompenses
Incentius
Què és un reforçador?
Efectes dels reforçadors
La cara B de la recompensa
Recompenses esperades i inesperades, tangibles o verbals
El costat fosc de les recompenses
En què ens poden ajudar les recompenses
Avaluació cognitiva: teoria
Halagos
Competència
Teoria de l’autodeterminació i tipus de motivació extrínseca
Regulació externa
Regulació introjectada
Regulació identificada
Regulació integrada
Activitats poc motivants. L’interès
Actuacions concretes per motivar des de la motivació extrínseca
Optimització de la comunicació
La importància de les persones
Unió i compromís
Horaris flexible i altres
Creixement i desenvolupament personal
Relació laboral i retribució
La desmotivació

9 – Motivació intrínseca i les organitzacions

Objectiu

La primera motivació que sol tenir tot treballador a l’hora de desenvolupar la seva tasca en una o altra empresa són els diners. Però aquesta motivació ha anat perdent força en els darrers anys, i si algú pot triar, les condicions relacionades amb la conciliació que tingui, influeixen de manera determinant. Les organitzacions cada cop en són més conscients i treballen per optimitzar-les.

Durada de la unitat

2 Hores 45 Minuts

Contingut

La motivació intrínseca i les organitzacions
La motivació intrínseca
De l’autoritat limitant a la col·laboració integradora
Els diners no ho són tot
A més dels diners, tots tenim altres interessos que ens mouen
El premi ara
Jo i les meves circumstàncies
El treball
Introducció
El treball i la meta
Autonomia responsable (Empowerment)
Quines són les causes més habituals perquè una organització aposti per l’autonomia responsable?
En quin moment es troba la nostra organització?
Les organitzacions avui en dia
Globalització i responsabilitat
Optimitzant la motivació a les organitzacions mitjançant el coaching
Com aconseguim tot això?

10 – Motivació intrínseca i àmbit laboral

Objectiu

Si algú està motivat i satisfet a la feina, produeix més. És senzill i demostrat que quan ens agrada el que fem, ho desenvolupem millor. Per tant, totes les organitzacions han de ser conscients que és millor per a tothom que els treballadors estiguin motivats i satisfets.

Durada de la unitat

5 Hores 30 Minuts

Contingut

La motivació intrínseca i làmbit laboral
A la recerca de l’autonomia
Introducció
Què suposa una gestió autònoma de l?ésser humà?
Determinem un objectiu, propòsit, meta, desig
Estipulem activitats i accions que ens apropen a aquest objectiu final
Executarem aquestes activitats, valorant el nivell de competència en cada cas
Valoració, confirmació i seguiment de lobjectiu
Retroalimentació
De l’ordre i el comandament a l’autogestió
Motivació intrínseca: allò essencial
Introducció
Estímuls intrínsecs clau
Coordinant els estímuls interns i l’autogestió
Disseny del lloc de treball i una mica més
La meva feina té sentit
Entusiasme i passió
El lideratge i el foment de la passió
L’ambient
Concretar les passions
Visió amb força
Accions percebudes com a importants i íntegres
Fomentant la nostra passió
Generar un bon ambient
Concretant les nostres passions
La nostra visió ens dóna energia
Percebre les nostres accions com a importants i íntegres
Poder triar
Introducció
El lideratge i la tria
Delegar poder/facultats
Fets i no paraules. Confiança
Avançar és errar
Meta i informació
L’elecció i jo
El poder que necessito, negociant
Fets i no paraules. Confiança
La por paralitza
La nostra meta i la informació que necessitem
Ser competent
Introducció
El lideratge i la competència
Les capacitats
Els desafiaments
Nivells de desenvolupament
El coneixement
La retroalimentació
La meva competència
Augmentar coneixements
La meva retroalimentació
Que bé que ho vaig fer
Els meus desafiaments
El meu nivell de desenvolupament
Progressant
Introducció
El lideratge i el progrés
Reconeixement
El client és l’important
Optimització des de l’anàlisi
Un ambient propici
Els desafiaments
El meu progrés
Auto reconeixement
El client
Optimitzant el meu procés des de l’anàlisi
Els altres sumen
Els meus desafiaments

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Motivació i satisfacció a les organitzacions”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Motivació i satisfacció a les organitzacions

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Des d’un autoconeixement cada vegada més gran, determinarem quins són els factors que més ens motiven de forma individual en tots els àmbits de la nostra vida. Cada persona és diferent i per tant les seves motivacions i satisfaccions també ho són, cal que tots en siguem conscients. 

Descobrirem més coses sobre les nostres emocions, les habilitats que posseïm, perquè actuem d’una forma i no d’una altra, en definitiva, conèixer-nos millor. 

Procurarem fomentar els aspectes i les accions que ens fan sentir bé, satisfets amb nosaltres mateixos, recolzant-nos per això en l’automotivació. Només si nosaltres ens sentim bé i motivats, podem fer que els que ens envolten percebin aquesta sensació plena de força i energia.

Dirigit a:

Totes aquelles persones que busquin sentir-se millor, més satisfets a la feina, amb la seva parella, i principalment, amb ells mateixos. 

Tothom que vulgui sentir-se més motivat i vulgui aprendre com pot motivar les persones que l’envolten.

 

 

Durada:

40 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Motivació: Introducció i història

Objectiu

Què és la motivació? concretarem la definició que actualment i al llarg de la història s’ha considerat apropiada en cada cas en relació amb la motivació. Diverses teories i moviments han pres rellevància al llarg de la història. D’aquesta manera tindrem una visió genèrica de l’evolució de la motivació a l’ésser humà.

Durada de la unitat

3 Hores

Contingut

Motivació: Introducció i història
La motivació. Introducció
Què és la motivació?
Definicions de motivació
A la recerca de les respostes
Allò intern i allò extern
Mostres de motivació
El comportament i la motivació
Intensitat i motivació
Fisiologia i química
Preguntar
Estudi de la motivació: variables
Flexibilitat i adaptació
Preparats, llestos… acció
Variació temporal i de comportament
Estàs motivat?
Apropant-me o allunyant-me
Què volem realment?
Promoure o limitar
La motivació al llarg de la història
Qui som? D’on venim? A on anem?
Teories: La voluntat, l’instint, la pulsió
La voluntat
L’instint
La pulsió
Petites teories
Éssers actius
Prioritat cognitiva
La influència de la societat
Ara
Dubtes
Paradigma
Dubtes sobre el paradigma
Nova teoria

2 – Autoconeixement i autoestima

Objectiu

Per sentir-nos bé i saber motivar-nos, és imprescindible conèixer-nos tan bé com sigui possible. En aquest tema indagarem una mica més en nosaltres mateixos, buscant com podem sentir-nos més satisfets. Treballar l’autoestima, els nostres valors, idees, desitjos i necessitats és clau per millorar la satisfacció de cadascú.

Durada de la unitat

4 Hores 55 Minuts

Contingut

Autoconeixement i autoestima
Autoconeixement: introducció
Felicitat
Autoconeixement i intel·ligència emocional
Ens coneixem realment?
La passió i la passivitat
Tinc sentiments?
Autoestima
Quina importància té l’autoestima a les nostres vides?
Alguns factors principals de l’autoestima
La construcció de l’autoestima
Formes errònies de construir l’autoestima
La introspecció
Ser conscient
L’autoacceptació
Cap a la millora de l’autoestima: completant oracions
Alliberament de la culpa
El nen
Nen (exercici)
La responsabilitat: la nostra guia
Exercici: la responsabilitat
L’autenticitat

3 – Intel·ligència emocional i motivació

Objectiu

Les emocions són les grans desconegudes, ja que en general ningú no ens ha ensenyat a descobrir les nostres, etiquetar-les, tractar de comprendre-les i dominar-les, en comptes que elles ens dominin a nosaltres, com passa moltes vegades. En aquest tema parlarem de la seva importància i de com és de vital aprendre sobre les emocions en les nostres vides.

Durada de la unitat

3 Hores 15 Minuts

Contingut

Intel·ligència emocional i motivació
Introducció
Teoria de les intel·ligències múltiples
Les emocions
Les nostres emocions comuniquen
Emocions i relacions socials
Evolucionant amb les emocions
Alegria
Ràbia
Por
Angoixa
Fàstic
Interès
Enuig
Mostreu les meves emocions o no?
Emocions simples, emocions complexes
Positiu, negatiu o relatiu
Les competències emocionals
Autoconsciència
Autoregulació
Motivació
Empatia
Destreses socials
La comunicació i el seu poder
Comunicació i treball
Influeixen les emocions a la meva feina?

4 – Habilitats socials i motivació

Objectiu

Les habilitats socials són essencials avui dia, cada cop més valorades tant en relacions laborals com personals. En aquest cas aprofundirem en la seva importància en relació amb la motivació. Des de l’escolta activa fins a l’assertivitat passant per l’empatia.

Durada de la unitat

4 Hores 40 Minuts

Contingut

Les habilitats socials i motivació
Introducció
Quan es poden aplicar les habilitats socials?
Les crítiques: emissió
Recomanacions verbals
Recomanacions no verbals
El desacord
Recomanacions a seguir
Estils de resposta
Habilitats socials: avantatges ara i després
Habilitats socials més interessants: l’assertivitat
Resposta assertiva: tipus
Drets relacionats amb l’assertivitat
Tècniques assertives
Disc ratllat
Banc de boira
Acord parcial, assertiu o asserció negativa
Assertivitat positiva
Jo
Ajornament assertiu
Ignorar
Tècnica per processar el canvi
La pregunta assertiva
Assertivitat empàtica
Assertivitat progressiva
Assertivitat confrontativa
Enunciats en primera persona
Interrogació negativa
Estratègies per limitar l’assertivitat
L’Entrenament Assertiu
Habilitats socials: l’escolta activa
Introducció
Per què és important escoltar activament?
Com es fa l’escolta activa?
Escolta activa: el procés
Els enemics de la comunicació des del punt de vista de lescolta activa
Barreres per a l’escolta activa
L’escolta activa: llenguatge verbal i llenguatge no verbal
El llenguatge verbal
El llenguatge no verbal
Claus per a una escolta activa eficaç
L’empatia
És vostè una persona assertiva?

5- La motivació i l’inconscient. Teories sobre la motivació

Objectiu

Hem de ser conscients que hi ha petites i grans motivacions, immediates en el temps ia llarg termini. La importància de l’inconscient, la visió psicodinàmica i l’anomenada psicologia positiva, apropant-nos a l’optimisme.

Durada de la unitat

3 Hores 40 Minuts

Contingut

La motivació i l’inconscient. Teories sobre la motivació
Visió psicodinàmica
La psicoanàlisi i Sigmund Freud
La dualitat i l’instint
De la teoria de la dualitat instintiva a la teoria psicodinàmica contemporània
El “Jo”
Teoria de les relacions objectals
L’inconscient
Teoria psicodinàmica
L’inconscient
Freud i l’inconscient
L’inconscient adaptatiu
Motivació implícita i subliminal?
Psicodinàmica
Repressió
Supressió
L’ego
La seva importància en la motivació
Com es defensa l’ego?
Psicologia positiva
Del positiu a l’optimisme
Benestar hedònic, eudaimònic i multidimensional
Relacions enriquidores amb altres persones
La felicitat: la influència genètica
Teories sobre la motivació
Teoria de les necessitats de Maslow
La teoria Herzberg
Teoria X i Y
Teoria X
Teoria I
Teoria de les expectatives de Víctor Vroom
Teoria ERC

6 – Motivació i necessitats

Objectiu

Les necessitats bàsiques de l’ésser humà s’aglutinen a fisiològiques, psicològiques i socials. D’aquí neixen totes les motivacions. Aprendrem què és el més important en cadascun.

Durada de la unitat

4 Hores 55 Minuts

Contingut

Motivació i necessitats
Necessitats fisiològiques
Introducció
Equilibri
Realimentació
Molts orígens, moltes opcions
La pulsió
Demanda fisiològica
Pulsió i psicologia
Mecanismes intracorporals i extracorporals
Sigueu
Fam
Fam immediata
Fam a llarg termini
Elements ambientals i gana
Sexe
L’equilibri fisiològic
Procés sexual
Necessitats psicològiques
Introducció
Necessitat d’autonomia
Triem realment?
L’autonomia i el medi on es troba
El millor: el foment de l’autonomia
Necessitat de competència
Meta adequada i continuïtat
Acció, informació i fracàs
Suport de les habilitats
El desafiament i la satisfacció
Necessitat de connexió
Necessitats socials
Introducció
Necessitat d’èxit
D’on ve la necessitat d’èxit?
La teoria de John William Atkinson
Teoria dinàmica de l’acció: John William Atkinson i David Birch
Implicació, satisfacció i èxit
Metes de Assoliment: domini i exercici
Teories clàssiques i contemporànies: integració
Qualitats personals fixes o variables
Necessitat d’afiliació i d’intimitat
Necessitats d’afiliació i intimitat: allò que engloben
Necessitat de poder
Les claus de la necessitat de poder

7 – Planificació, programació, objectius i motivació

Objectiu

Si volem avançar en un procés centrat en la motivació, caldrà seguir unes pautes clau. Planificarem, programarem i coneixerem tots els objectius. En aquest tema aprendrem com fer-ho tot més fàcil.

Durada de la unitat

3 Hores 35 Minuts

Contingut

Planificació, programació, objectius i motivació
Introducció
De la planificació a la programació
Planificació
Programació
Planificar, programar i determinar objectius
Programació flexible
Generadors de motivació a la nostra vida diària
Objectius específics i difícils
La informació és poder
Un objectiu interessant
Qui ho diu?
Què em dones?
És difícil l’objectiu?
Com decidim l’objectiu?
Val per a tots els objectius?
Avançant cap a l’objectiu final
visualitzant
Planificant i programant
Constància i determinació
Claus per determinar un objectiu
Concretant l’objectiu
Allò essencial durant el procés
Elements essencials dels objectius
L’objectiu final
Objectius d’exercici
Tipus d’objectius
La banda d’objectius
Característiques fonamentals dels objectius
Concretant objectius
Del dit al fet
Avaluació continua

8 – Motivació extrínseca

Objectiu

Les persones i situacions que ens envolten poden actuar de motivants si ens coneixen bé. Valorarem com des de l’exterior ens podem sentir millor recolzant-nos en la motivació externa.

Durada de la unitat

3 Hores 45 Minuts

Contingut

Motivació extrínseca
Introducció
Motivacions intrínseques i extrínseques
Motivació intrínseca
Beneficis de la motivació intrínseca
Motivació extrínseca: regulació, incentius, conseqüències i recompenses
Incentius
Què és un reforçador?
Efectes dels reforçadors
La cara B de la recompensa
Recompenses esperades i inesperades, tangibles o verbals
El costat fosc de les recompenses
En què ens poden ajudar les recompenses
Avaluació cognitiva: teoria
Halagos
Competència
Teoria de l’autodeterminació i tipus de motivació extrínseca
Regulació externa
Regulació introjectada
Regulació identificada
Regulació integrada
Activitats poc motivants. L’interès
Actuacions concretes per motivar des de la motivació extrínseca
Optimització de la comunicació
La importància de les persones
Unió i compromís
Horaris flexible i altres
Creixement i desenvolupament personal
Relació laboral i retribució
La desmotivació

9 – Motivació intrínseca i les organitzacions

Objectiu

La primera motivació que sol tenir tot treballador a l’hora de desenvolupar la seva tasca en una o altra empresa són els diners. Però aquesta motivació ha anat perdent força en els darrers anys, i si algú pot triar, les condicions relacionades amb la conciliació que tingui, influeixen de manera determinant. Les organitzacions cada cop en són més conscients i treballen per optimitzar-les.

Durada de la unitat

2 Hores 45 Minuts

Contingut

La motivació intrínseca i les organitzacions
La motivació intrínseca
De l’autoritat limitant a la col·laboració integradora
Els diners no ho són tot
A més dels diners, tots tenim altres interessos que ens mouen
El premi ara
Jo i les meves circumstàncies
El treball
Introducció
El treball i la meta
Autonomia responsable (Empowerment)
Quines són les causes més habituals perquè una organització aposti per l’autonomia responsable?
En quin moment es troba la nostra organització?
Les organitzacions avui en dia
Globalització i responsabilitat
Optimitzant la motivació a les organitzacions mitjançant el coaching
Com aconseguim tot això?

10 – Motivació intrínseca i àmbit laboral

Objectiu

Si algú està motivat i satisfet a la feina, produeix més. És senzill i demostrat que quan ens agrada el que fem, ho desenvolupem millor. Per tant, totes les organitzacions han de ser conscients que és millor per a tothom que els treballadors estiguin motivats i satisfets.

Durada de la unitat

5 Hores 30 Minuts

Contingut

La motivació intrínseca i làmbit laboral
A la recerca de l’autonomia
Introducció
Què suposa una gestió autònoma de l?ésser humà?
Determinem un objectiu, propòsit, meta, desig
Estipulem activitats i accions que ens apropen a aquest objectiu final
Executarem aquestes activitats, valorant el nivell de competència en cada cas
Valoració, confirmació i seguiment de lobjectiu
Retroalimentació
De l’ordre i el comandament a l’autogestió
Motivació intrínseca: allò essencial
Introducció
Estímuls intrínsecs clau
Coordinant els estímuls interns i l’autogestió
Disseny del lloc de treball i una mica més
La meva feina té sentit
Entusiasme i passió
El lideratge i el foment de la passió
L’ambient
Concretar les passions
Visió amb força
Accions percebudes com a importants i íntegres
Fomentant la nostra passió
Generar un bon ambient
Concretant les nostres passions
La nostra visió ens dóna energia
Percebre les nostres accions com a importants i íntegres
Poder triar
Introducció
El lideratge i la tria
Delegar poder/facultats
Fets i no paraules. Confiança
Avançar és errar
Meta i informació
L’elecció i jo
El poder que necessito, negociant
Fets i no paraules. Confiança
La por paralitza
La nostra meta i la informació que necessitem
Ser competent
Introducció
El lideratge i la competència
Les capacitats
Els desafiaments
Nivells de desenvolupament
El coneixement
La retroalimentació
La meva competència
Augmentar coneixements
La meva retroalimentació
Que bé que ho vaig fer
Els meus desafiaments
El meu nivell de desenvolupament
Progressant
Introducció
El lideratge i el progrés
Reconeixement
El client és l’important
Optimització des de l’anàlisi
Un ambient propici
Els desafiaments
El meu progrés
Auto reconeixement
El client
Optimitzant el meu procés des de l’anàlisi
Els altres sumen
Els meus desafiaments

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Motivació i satisfacció a les organitzacions”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt