Categoria 

MF1868_2 TÈCNIQUES I RECURSOS D’ANIMACIÓ EN ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació.

 

Les tècniques i recursos d’animació per a nens són eines molt útils per a fomentar el desenvolupament integral dels nens, i proporcionar-los una experiència divertida i enriquidora.
Fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament cognitiu: mitjançant jocs i activitats educatives, es pot ajudar els nens a desenvolupar habilitats cognitives com l’atenció, la memòria, la resolució de problemes, la lògica i la creativitat

 

MF1868_2 TÈCNIQUES I RECURSOS D’ANIMACIÓ EN ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació.

 

Les tècniques i recursos d’animació per a nens són eines molt útils per a fomentar el desenvolupament integral dels nens, i proporcionar-los una experiència divertida i enriquidora.
Fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament cognitiu: mitjançant jocs i activitats educatives, es pot ajudar els nens a desenvolupar habilitats cognitives com l’atenció, la memòria, la resolució de problemes, la lògica i la creativitat

 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals del lleure oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Les tècniques i recursos d’animació per a nens són eines molt útils per a fomentar el desenvolupament integral dels nens, i proporcionar-los una experiència divertida i enriquidora.
Fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament cognitiu: mitjançant jocs i activitats educatives, es pot ajudar els nens a desenvolupar habilitats cognitives com l’atenció, la memòria, la resolució de problemes, la lògica i la creativitat


 

Durada:

60 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

UNITAT DIDÀCTICA 1. VALORACIÓ DELS CENTRES D’INTERÈS O EIXOS D’ANIMACIÓ A L’APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES I RECURSOS D’ANIMACIÓ
Selecció de tècniques dexpressió i animació mitjançant centres dinterès o eixos animació.
Psicopedagogia de lexpressió: teoria i característiques.
Valoració del que és lúdic, l’expressió creativa i les identitats socioculturals
Metodologies daplicació de tècniques i recursos expressius.
Activitats globalitzades: conceptes, característiques i fonament.
Disseny i desenvolupament de temes globalitzadors.
Gestió de les activitats globalitzades.
Mètodes per a la integració de llenguatges, tècniques i recursos.
Valoració de la creativitat en el disseny de l’oferta d’activitats de lleure.
Tècniques i recursos per fomentar la creativitat
Metodologia per a elaborar el fitxer de recursos dactivitats: fitxa de registre dactivitats.
Anàlisi i gestió de les fonts dinformació sobre activitats globalitzades i creativitat
UNITAT DIDÀCTICA 2. TÈCNIQUES D’ANIMACIÓ, EXPRESSIÓ I CREATIVITAT
Valoració de tècniques i recursos expressius: expressió oral, plàstica, corporal, teatral, expressió i animació musical, tallers de creació
Anàlisi dels recursos dexpressió audiovisual i recursos informàtics: sentit educatiu, tipus i recursos.
Valor i utilitat educativa dels llenguatges audiovisuals en el lleure.
Aplicabilitat en contextos educatius de lleure de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Tècniques i recursos dexpressió audiovisual.
Tècniques i recursos informàtics.
Recursos multimèdia
Tipologia i aplicació diferents tècniques d’animació:
Danses i cançons.
Contes i narracions.
Festes tradicionals i recursos lúdics del folklore.
Fires o “Kermeses”.
Vetllades: Característiques, tipus, ritme i conducció
Jornades-tema.
“Rallyes” i “Gymkanas”.
Cercavila i cavalcades.
Festes tradicionals i folklore popular.
Activitats multiformes, i d’altres.
Mètodes per ambientar i dinamitzar tècniques d’animació: motivació, ritmes, etc.
Anàlisi i gestió de les fonts d’informació sobre tècniques i recursos per a l’animació, l’expressió, les activitats lúdiques i les tradicions populars.
UNITAT DIDÀCTICA 3. TÈCNIQUES PEDAGÒGIQUES DEL JOC
Pedagogia del joc i el seu valor educatiu.
Funcions del joc al desenvolupament personal.
Anàlisi del valor social i cultural del joc i lactivitat lúdica
Anàlisi i aplicació dels diferents jocs i recursos lúdics
Sistemàtica dordenació i catalogació de jocs: segons objectius, edats, contextos, etc.
Desenvolupament i organització dels jocs i activitats lúdiques: fases, materials, etc.
Sistemàtica en el desenvolupament de suports per al registre de jocs
Recursos lúdics: tipus, característiques i aplicabilitat.
Metodologia de participació del monitor en el joc: funcions i dinamització
Anàlisi de la interrelació entre jocs i joguines.
Valoració dels centres de recursos lúdics: definició i característiques.
Mètodes dadaptació, transformació i creació de jocs.
Anàlisi i gestió de les fonts dinformació sobre jocs i joguines.
Anàlisi dels jocs fisicoesportiu: esports tradicionals, tipus, característiques i funcions. Organització segons el context sociocultural.
Sistemàtica per a lorganització de jocs físics i esportius en diversos contextos: objectius, materials, regles, condicions, etc.
Aplicació dels esports tradicionals al desenvolupament dactivitats de temps lliure.
Anàlisi i gestió de les fonts d’informació sobre activitats de predomini fisicoesportiu.
UNITAT DIDÀCTICA 4. TÈCNIQUES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
Aplicació dels fonaments de leducació ambiental i en activitats de temps lliure. Valors de leducació ambiental.
Anàlisi com a recurs lúdic i educatiu del medi natural i urbà: possibilitats i condicionants.
Tipus d’activitats al medi natural: descripció, característiques, avantatges i limitacions
Tècniques de descobriment/recerca de l’entorn.
Tècniques dorientació.
Tècniques i recursos d´excursionisme.
Rutes i campaments: disseny, organització, recursos i materials i mesures de seguretat.
Tipologia i característiques de rutes i campaments.
Tècniques d’acampada: materials, instal·lacions, conservació, idoneïtat, ubicacions, etc.
Sistemàtica per a l’organització i el disseny de rutes i campaments.
Utilització i manteniment del material individual i comunitari.
UNITAT DIDÀCTICA 5. AVALUACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS EN ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS: SEGURETAT I SALUBRITAT
Sistemàtica per a la detecció de causes potencials i situacions de risc i accidents en les activitats de temps lliure.
Anàlisi i aplicació de la normativa de seguretat i higiene aplicable segons els diferents contextos: prevenir, avaluar i catalogar riscs.
Aplicació de les mesures de prevenció, seguretat i control segons els diversos contextos, circumstàncies, moments, activitats i participants.
Valoració dels elements de la xarxa dintervenció sanitària propera i remota i del sistema de protecció civil: identificació, localització, àmbits dintervenció, etc.
Protocols dintervenció, mesures sanitàries bàsiques, tècniques de primers auxilis i trasllat daccidents en diferents supòsits daccidents i delimitar àmbits dintervenció.
Utilització i composició d’una farmaciola d’urgències.
Responsabilitat civil i penal: conceptes i abast.
Gestió d’assegurances per a activitats de lleure infantil i juvenil.
Anàlisi i gestió de les fonts dinformació sobre activitats deducació ambiental, campisme i excursionisme.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MF1868_2 TÈCNIQUES I RECURSOS D’ANIMACIÓ EN ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

MF1868_2 TÈCNIQUES I RECURSOS D’ANIMACIÓ EN ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals del lleure oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Les tècniques i recursos d’animació per a nens són eines molt útils per a fomentar el desenvolupament integral dels nens, i proporcionar-los una experiència divertida i enriquidora.
Fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament cognitiu: mitjançant jocs i activitats educatives, es pot ajudar els nens a desenvolupar habilitats cognitives com l’atenció, la memòria, la resolució de problemes, la lògica i la creativitat


 

Durada:

60 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

UNITAT DIDÀCTICA 1. VALORACIÓ DELS CENTRES D’INTERÈS O EIXOS D’ANIMACIÓ A L’APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES I RECURSOS D’ANIMACIÓ
Selecció de tècniques dexpressió i animació mitjançant centres dinterès o eixos animació.
Psicopedagogia de lexpressió: teoria i característiques.
Valoració del que és lúdic, l’expressió creativa i les identitats socioculturals
Metodologies daplicació de tècniques i recursos expressius.
Activitats globalitzades: conceptes, característiques i fonament.
Disseny i desenvolupament de temes globalitzadors.
Gestió de les activitats globalitzades.
Mètodes per a la integració de llenguatges, tècniques i recursos.
Valoració de la creativitat en el disseny de l’oferta d’activitats de lleure.
Tècniques i recursos per fomentar la creativitat
Metodologia per a elaborar el fitxer de recursos dactivitats: fitxa de registre dactivitats.
Anàlisi i gestió de les fonts dinformació sobre activitats globalitzades i creativitat
UNITAT DIDÀCTICA 2. TÈCNIQUES D’ANIMACIÓ, EXPRESSIÓ I CREATIVITAT
Valoració de tècniques i recursos expressius: expressió oral, plàstica, corporal, teatral, expressió i animació musical, tallers de creació
Anàlisi dels recursos dexpressió audiovisual i recursos informàtics: sentit educatiu, tipus i recursos.
Valor i utilitat educativa dels llenguatges audiovisuals en el lleure.
Aplicabilitat en contextos educatius de lleure de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Tècniques i recursos dexpressió audiovisual.
Tècniques i recursos informàtics.
Recursos multimèdia
Tipologia i aplicació diferents tècniques d’animació:
Danses i cançons.
Contes i narracions.
Festes tradicionals i recursos lúdics del folklore.
Fires o “Kermeses”.
Vetllades: Característiques, tipus, ritme i conducció
Jornades-tema.
“Rallyes” i “Gymkanas”.
Cercavila i cavalcades.
Festes tradicionals i folklore popular.
Activitats multiformes, i d’altres.
Mètodes per ambientar i dinamitzar tècniques d’animació: motivació, ritmes, etc.
Anàlisi i gestió de les fonts d’informació sobre tècniques i recursos per a l’animació, l’expressió, les activitats lúdiques i les tradicions populars.
UNITAT DIDÀCTICA 3. TÈCNIQUES PEDAGÒGIQUES DEL JOC
Pedagogia del joc i el seu valor educatiu.
Funcions del joc al desenvolupament personal.
Anàlisi del valor social i cultural del joc i lactivitat lúdica
Anàlisi i aplicació dels diferents jocs i recursos lúdics
Sistemàtica dordenació i catalogació de jocs: segons objectius, edats, contextos, etc.
Desenvolupament i organització dels jocs i activitats lúdiques: fases, materials, etc.
Sistemàtica en el desenvolupament de suports per al registre de jocs
Recursos lúdics: tipus, característiques i aplicabilitat.
Metodologia de participació del monitor en el joc: funcions i dinamització
Anàlisi de la interrelació entre jocs i joguines.
Valoració dels centres de recursos lúdics: definició i característiques.
Mètodes dadaptació, transformació i creació de jocs.
Anàlisi i gestió de les fonts dinformació sobre jocs i joguines.
Anàlisi dels jocs fisicoesportiu: esports tradicionals, tipus, característiques i funcions. Organització segons el context sociocultural.
Sistemàtica per a lorganització de jocs físics i esportius en diversos contextos: objectius, materials, regles, condicions, etc.
Aplicació dels esports tradicionals al desenvolupament dactivitats de temps lliure.
Anàlisi i gestió de les fonts d’informació sobre activitats de predomini fisicoesportiu.
UNITAT DIDÀCTICA 4. TÈCNIQUES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
Aplicació dels fonaments de leducació ambiental i en activitats de temps lliure. Valors de leducació ambiental.
Anàlisi com a recurs lúdic i educatiu del medi natural i urbà: possibilitats i condicionants.
Tipus d’activitats al medi natural: descripció, característiques, avantatges i limitacions
Tècniques de descobriment/recerca de l’entorn.
Tècniques dorientació.
Tècniques i recursos d´excursionisme.
Rutes i campaments: disseny, organització, recursos i materials i mesures de seguretat.
Tipologia i característiques de rutes i campaments.
Tècniques d’acampada: materials, instal·lacions, conservació, idoneïtat, ubicacions, etc.
Sistemàtica per a l’organització i el disseny de rutes i campaments.
Utilització i manteniment del material individual i comunitari.
UNITAT DIDÀCTICA 5. AVALUACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS EN ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS: SEGURETAT I SALUBRITAT
Sistemàtica per a la detecció de causes potencials i situacions de risc i accidents en les activitats de temps lliure.
Anàlisi i aplicació de la normativa de seguretat i higiene aplicable segons els diferents contextos: prevenir, avaluar i catalogar riscs.
Aplicació de les mesures de prevenció, seguretat i control segons els diversos contextos, circumstàncies, moments, activitats i participants.
Valoració dels elements de la xarxa dintervenció sanitària propera i remota i del sistema de protecció civil: identificació, localització, àmbits dintervenció, etc.
Protocols dintervenció, mesures sanitàries bàsiques, tècniques de primers auxilis i trasllat daccidents en diferents supòsits daccidents i delimitar àmbits dintervenció.
Utilització i composició d’una farmaciola d’urgències.
Responsabilitat civil i penal: conceptes i abast.
Gestió d’assegurances per a activitats de lleure infantil i juvenil.
Anàlisi i gestió de les fonts dinformació sobre activitats deducació ambiental, campisme i excursionisme.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MF1868_2 TÈCNIQUES I RECURSOS D’ANIMACIÓ EN ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt