Categoria 

MF1866_2 ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació.

 

Les tècniques i recursos d’animació per a nens són eines molt útils per a fomentar el desenvolupament integral dels nens, i proporcionar-los una experiència divertida i enriquidora.
Fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament cognitiu: mitjançant jocs i activitats educatives, es pot ajudar els nens a desenvolupar habilitats cognitives com l’atenció, la memòria, la resolució de problemes, la lògica i la creativitat

 

MF1866_2 ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació.

 

Les tècniques i recursos d’animació per a nens són eines molt útils per a fomentar el desenvolupament integral dels nens, i proporcionar-los una experiència divertida i enriquidora.
Fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament cognitiu: mitjançant jocs i activitats educatives, es pot ajudar els nens a desenvolupar habilitats cognitives com l’atenció, la memòria, la resolució de problemes, la lògica i la creativitat

 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals del lleure oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Les tècniques i recursos d’animació per a nens són eines molt útils per a fomentar el desenvolupament integral dels nens, i proporcionar-los una experiència divertida i enriquidora.
Fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament cognitiu: mitjançant jocs i activitats educatives, es pot ajudar els nens a desenvolupar habilitats cognitives com l’atenció, la memòria, la resolució de problemes, la lògica i la creativitat


 

Durada:

60 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

UNITAT DIDÀCTICA 1. APLICACIÓ DELS FONAMENTS DE L’EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL
Usos i funcions del temps lliure a la societat actual.
Quantificació, distribució i funcions de l’oci i el temps lliure en la infància i la joventut.
Aplicació per a leducació integral i el procés de socialització.
Funcions de l’oci com a lleure social i educatiu: contextos, activitats i modes d’intervenció.
Aplicació del marc legislatiu corresponent a les activitats de lleure infantil i joventut.
Anàlisi i gestió de fonts dinformació i documentació sobre marcs legislatius.
UNITAT DIDÀCTICA 2. APLICACIÓ DE PROCESSOS EDUCATIUS I SOCIALITZADORS A LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT.
Identificació i caracterització dels diferents contextos educatius (educació formal, no formal, informal, integral: objectius, mètodes, contextos, etc.)
Identificació i caracterització dels diferents agents educatius i socialitzadors: família, grup d’iguals (grups informals), escola, barri, mitjans de comunicació, organitzacions/associacions (grups formals), altres.
Aplicació del procés de socialització a la infància, adolescència i joventut.
Elements i factors de suport i de risc.
Anàlisi de causes i conseqüències, individuals i grupals, de l’exclusió i la inadaptació social.
Maneres d’intervenció educativa en el procés de socialització.
Impartició duna educació en valors i rol de la persona educadora.
Identificació i tipologia dels valors.
Aplicació a les activitats de temps lliure. Actuació dels monitors.
Valoració i mètodes de participació en el lleure educatiu.
Identificació de les organitzacions i activitats de lleure.
Mètodes i estratègies daprenentatge per a la participació.
UNITAT DIDÀCTICA 3. ELABORACIÓ DE PROJECTES A LES ACTIVITATS D’INTERVENCIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL.
Aplicació dels marcs de referència dels projectes educatius al lleure.
Metodologia de projectes. Elements que configuren el projecte.
Anàlisi de projectes: valoració d’opcions ideològiques.
Elaboració de projectes educatius en el lleure infantil i juvenil.
Identificació dels elements i l’estructura d’un projecte educatiu. Anàlisi dobjectius, metes, destinataris i context.
Planificació dactivitats i de recursos. Mecanismes de revisió i avaluació.
Anàlisi del perfil, funcions i àmbits dactuació del monitor/a de temps lliure.
Mètodes bàsics de treball en equip: equip de monitors.
Distribució de les tasques i responsabilitats a l’equip dels monitors: participació, coordinació i complementarietat.
UNITAT DIDÀCTICA 4. ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL.
Procediments per a la definició de la proposta d’activitats dins del projecte educatiu de lleure
Formulació dobjectius
Valoració dels centres dinterès o eixos de les activitats
Tipologia de programes dactivitats: segons allotjament i instal·lació, pernoctació, alimentació, temporalitat i/o estacionalitat, etc.
Programació de les activitats de lleure: planificació de recursos i mitjans materials; determinació i distribució despais i temps.
Mètodes d’avaluació d’activitats de lleure: indicadors
Procediment delaboració de la fitxa de registre de les activitats.
Descripció, temporalització i ritme de les activitats de lleure infantil i juvenil
Tipus dactivitats: criteris de classificació, finalitats, requisits, condicionants, idoneïtat segons context humà i físic, variacions, etc.
Procediments de revisió de la planificació dactivitats.
Assignació de tasques i funcions a l’equip de monitors per a la preparació i desenvolupament de les activitats.
Distribució temporal en la programació d’activitats: horari, tipus i alternança d’intensitats i ritmes a la vostra organització.
Procés de desenvolupament d’una activitat: presentació-motivació, desenvolupament-implicació, finalització-valoració.
UNITAT DIDÀCTICA 5. MÈTODES D’AVALUACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE
Procediment per a la identificació dels aspectes o els àmbits de l’avaluació d’activitats: objectius, activitats, instal·lacions, materials i recursos, ambient grupal, ús d’espais i temps, actuació dels monitors, etc.
Metodologia i fases de lavaluació: definició dindicadors i agents que participen en lavaluació.
Redacció de la memòria dactivitats: estructura, característiques, propostes de millora i de futures accions.
UNITAT DIDÀCTICA 6. ESTRATÈGIES I MÈTODES D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT
Conceptes bàsics deducació per a la salut. Aplicació d’hàbits de vida saludables (HVS)
Anàlisi de responsabilitats del monitor a l’educació per a la salut.
Planificació de recursos i mètodes de prevenció de conductes de risc.
Mètodes per a la promoció i el foment dels hàbits de vida saludables (HVS).

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MF1866_2 ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

MF1866_2 ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals del lleure oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Les tècniques i recursos d’animació per a nens són eines molt útils per a fomentar el desenvolupament integral dels nens, i proporcionar-los una experiència divertida i enriquidora.
Fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament cognitiu: mitjançant jocs i activitats educatives, es pot ajudar els nens a desenvolupar habilitats cognitives com l’atenció, la memòria, la resolució de problemes, la lògica i la creativitat


 

Durada:

60 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

UNITAT DIDÀCTICA 1. APLICACIÓ DELS FONAMENTS DE L’EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL
Usos i funcions del temps lliure a la societat actual.
Quantificació, distribució i funcions de l’oci i el temps lliure en la infància i la joventut.
Aplicació per a leducació integral i el procés de socialització.
Funcions de l’oci com a lleure social i educatiu: contextos, activitats i modes d’intervenció.
Aplicació del marc legislatiu corresponent a les activitats de lleure infantil i joventut.
Anàlisi i gestió de fonts dinformació i documentació sobre marcs legislatius.
UNITAT DIDÀCTICA 2. APLICACIÓ DE PROCESSOS EDUCATIUS I SOCIALITZADORS A LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT.
Identificació i caracterització dels diferents contextos educatius (educació formal, no formal, informal, integral: objectius, mètodes, contextos, etc.)
Identificació i caracterització dels diferents agents educatius i socialitzadors: família, grup d’iguals (grups informals), escola, barri, mitjans de comunicació, organitzacions/associacions (grups formals), altres.
Aplicació del procés de socialització a la infància, adolescència i joventut.
Elements i factors de suport i de risc.
Anàlisi de causes i conseqüències, individuals i grupals, de l’exclusió i la inadaptació social.
Maneres d’intervenció educativa en el procés de socialització.
Impartició duna educació en valors i rol de la persona educadora.
Identificació i tipologia dels valors.
Aplicació a les activitats de temps lliure. Actuació dels monitors.
Valoració i mètodes de participació en el lleure educatiu.
Identificació de les organitzacions i activitats de lleure.
Mètodes i estratègies daprenentatge per a la participació.
UNITAT DIDÀCTICA 3. ELABORACIÓ DE PROJECTES A LES ACTIVITATS D’INTERVENCIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL.
Aplicació dels marcs de referència dels projectes educatius al lleure.
Metodologia de projectes. Elements que configuren el projecte.
Anàlisi de projectes: valoració d’opcions ideològiques.
Elaboració de projectes educatius en el lleure infantil i juvenil.
Identificació dels elements i l’estructura d’un projecte educatiu. Anàlisi dobjectius, metes, destinataris i context.
Planificació dactivitats i de recursos. Mecanismes de revisió i avaluació.
Anàlisi del perfil, funcions i àmbits dactuació del monitor/a de temps lliure.
Mètodes bàsics de treball en equip: equip de monitors.
Distribució de les tasques i responsabilitats a l’equip dels monitors: participació, coordinació i complementarietat.
UNITAT DIDÀCTICA 4. ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL.
Procediments per a la definició de la proposta d’activitats dins del projecte educatiu de lleure
Formulació dobjectius
Valoració dels centres dinterès o eixos de les activitats
Tipologia de programes dactivitats: segons allotjament i instal·lació, pernoctació, alimentació, temporalitat i/o estacionalitat, etc.
Programació de les activitats de lleure: planificació de recursos i mitjans materials; determinació i distribució despais i temps.
Mètodes d’avaluació d’activitats de lleure: indicadors
Procediment delaboració de la fitxa de registre de les activitats.
Descripció, temporalització i ritme de les activitats de lleure infantil i juvenil
Tipus dactivitats: criteris de classificació, finalitats, requisits, condicionants, idoneïtat segons context humà i físic, variacions, etc.
Procediments de revisió de la planificació dactivitats.
Assignació de tasques i funcions a l’equip de monitors per a la preparació i desenvolupament de les activitats.
Distribució temporal en la programació d’activitats: horari, tipus i alternança d’intensitats i ritmes a la vostra organització.
Procés de desenvolupament d’una activitat: presentació-motivació, desenvolupament-implicació, finalització-valoració.
UNITAT DIDÀCTICA 5. MÈTODES D’AVALUACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE
Procediment per a la identificació dels aspectes o els àmbits de l’avaluació d’activitats: objectius, activitats, instal·lacions, materials i recursos, ambient grupal, ús d’espais i temps, actuació dels monitors, etc.
Metodologia i fases de lavaluació: definició dindicadors i agents que participen en lavaluació.
Redacció de la memòria dactivitats: estructura, característiques, propostes de millora i de futures accions.
UNITAT DIDÀCTICA 6. ESTRATÈGIES I MÈTODES D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT
Conceptes bàsics deducació per a la salut. Aplicació d’hàbits de vida saludables (HVS)
Anàlisi de responsabilitats del monitor a l’educació per a la salut.
Planificació de recursos i mètodes de prevenció de conductes de risc.
Mètodes per a la promoció i el foment dels hàbits de vida saludables (HVS).

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MF1866_2 ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt