Categoria 

INICIACIÓ A L’ANÀLISI FINANCERA DE L’EMPRESA

Aquest curs servirà com a suport a aquelles persones que no estan directament relacionades amb els departaments de comptabilitat i finances per a la presa de decisions per mitjà de la correcta interpretació que es desprèn de l’anàlisi financera.

Formar tota aquella persona relacionada amb la funció financera en els conceptes economicofinancers. Amb un enfocament eminentment pràctic atorgarà als participants les eines necessàries per a la interpretació dels estats financers així com l’ajut necessari per a la presa de decisions.

INICIACIÓ A L’ANÀLISI FINANCERA DE L’EMPRESA

Aquest curs servirà com a suport a aquelles persones que no estan directament relacionades amb els departaments de comptabilitat i finances per a la presa de decisions per mitjà de la correcta interpretació que es desprèn de l’anàlisi financera.

Formar tota aquella persona relacionada amb la funció financera en els conceptes economicofinancers. Amb un enfocament eminentment pràctic atorgarà als participants les eines necessàries per a la interpretació dels estats financers així com l’ajut necessari per a la presa de decisions.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Formar tota aquella persona relacionada amb la funció financera en els conceptes economicofinancers. Amb un enfocament eminentment pràctic atorgarà als participants les eines necessàries per a la interpretació dels estats financers així com l’ajut necessari per a la presa de decisions.

Dirigit a:

Empresaris i professionals que facin funcions directives en petites i mitjanes empreses, així com persones que tinguin la responsabilitat de prendre decisions.
També per a persones relacionades amb el departament de comptabilitat i finances que vulguin conèixer les tècniques d’anàlisi financera i així ser capaces de comprendre la situació economicofinancera de la seva empresa.

 


 

Durada:

20 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – L’estructura econòmica financera de l’empresa
Objectiu
Definició i primer apropament a la funció financera a l’empresa així com l’estudi dels components de l’estructura econòmica i de la seva estructura financera.

Durada de la unitat
2 Hores 50 Minuts
Contingut
L’estructura economicofinancera de l’empresa
Introducció
La funció financera. Primera aproximació
Definició i tasques de la funció financera
L’estructura economicofinancera de l’empresa
L’estructura financera
L’estructura econòmica
La planificació financera
Exercicis
Exercici 1: Actiu i passiu.
Exercici 2: Recursos financers.
2 – Equilibri entre inversió i finançament
Objectiu
En aquest tema s’estudiaran les regles d’equilibri importants per aconseguir la supervivència de la seva empresa i aconseguir millorar la seva situació economicofinancera. Alhora veurem una de les eines que ens serviran per analitzar la situació actual de la nostra empresa: L’Estat d’Origen i Aplicació de Fons.

Durada de la unitat
3 Hores 30 Minuts
Contingut
Equilibri entre inversió i finançament
Introducció
Regles d’equilibri
Regla 1: No s’ha de finançar un actiu amb un passiu de menor durada
Regla 2: Part de l’actiu corrent s’ha de finançar amb capitals permanents.
Regla 3: Normalment els prestadors de fons es caracteritzen per ser adversos al risc i per tenir preferència per la liquiditat.
Recomanacions
Eines d’anàlisi financera
L’Estat d’Origen i Aplicació de Fons
Exemple de l’Estat d’Origen i Aplicació de Fons
Exercicis
Exercici 1: L’Estat d’Origen i Aplicació de Fons
3 – Les ràtios econòmiques i financeres
Objectiu
En aquesta lliçó examinarem una de les eines més importants per analitzar si la nostra empresa manté l’equilibri entre les seves inversions i les fonts que les financen així com la valoració de l’eficiència en l’ocupació dels recursos.

Durada de la unitat
3 Hores 55 Minuts
Contingut
Les ràtios economicofinanceres
Introducció. Definició i tipus de ràtios.
Repàs de comptabilitat
Components del Balanç de Situació
Ràtios de Liquidesa
Ràtios de solvència (o de palanquejament)
Ràtios d’eficiència
Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa
A) Rendibilitat econòmica
B) Rendibilitat financera
C) Rendibilitat per dividend
Quadre de Ràtios
Exercici sobre ràtios
Solució proposada:
A) Ràtios de Liquidesa
B) Ràtios de solvència
C) Ràtios deficiència
D) Ràtios de rendibilitat
Exercicis
Exercici 1: Anàlisi mitjançant ràtios
4 – El període mitjà de maduració
Objectiu
En aquesta lliçó definirem el període mitjà de maduració econòmic i financer gràcies a això podrem saber la inversió necessària en circulant, dada de gran repercussió en la gestió financera de l’empresa.

Durada de la unitat
2 Hores 55 Minuts
Contingut
El període mitjà de maduració (PMM)
Introducció
El període mitjà de maduració econòmic (PMME)
Subperíode d’aprovisionament (m1)
Subperíode de fabricació (m2)
Subperíode d’emmagatzematge i venda (m3)
Subperíode de cobrament (m4)
El PMME
El període mitjà de maduració financer (PMMF)
Exemple pràctic
Solució proposada:
A) Període mitjà de maduració econòmic (PMME)
B) Període mitjà de maduració financer (PMMF)
Exercicis
Exercici 1: El PMME i PMMF
5 – El fons de rotació o fons de maniobra
Objectiu
El coneixement d’aquesta eina ens assegurarà un mitjà més per evitar desequilibris financers dins de la nostra empresa i ens reportarà una imatge actual de la seva situació.

Durada de la unitat
3 Hores 30 Minuts
Contingut
El Fons de Rotació o Fons de Maniobra (FR)
Introducció
El Fons de Rotació (FR)
Càlcul del FR
Diferents posicions del FR
Importància del FR
Planificació del FR
A) Comparació interempreses
B) Funció de les vendes
C) Funció de les masses patrimonials
Exemple pràctic
Solució proposada
Exercicis
Exercici 1: El fons de rotació
6 – El compte de resultats i la seva anàlisi
Objectiu
Després d´aquesta lliçó serem capaços de fer un diagnòstic del nostre compte de resultats que ens permeti detectar problemes, que solucionats a temps, garanteixen la viabilitat de l´empresa.

Durada de la unitat
3 Hores 20 Minuts
Contingut
El compte de resultats i la seva anàlisi
Concepte de resultat
Una altra manera de veure el compte de resultats
Càlcul d’algunes despeses
A) El cost de materials
B) L’amortització
Tipus de resultats
El resultat d’explotació
El resultat financer
Anàlisi del resultat
Càlcul de percentatges
Taxa d’expansió de les vendes
Destinació de cada 100 unitats monetàries venudes
Exercicis
Exercici 1: El compte de resultats
Exercici 2: Anàlisi del compte de resultats

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “INICIACIÓ A L’ANÀLISI FINANCERA DE L’EMPRESA”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

INICIACIÓ A L’ANÀLISI FINANCERA DE L’EMPRESA

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Formar tota aquella persona relacionada amb la funció financera en els conceptes economicofinancers. Amb un enfocament eminentment pràctic atorgarà als participants les eines necessàries per a la interpretació dels estats financers així com l’ajut necessari per a la presa de decisions.

Dirigit a:

Empresaris i professionals que facin funcions directives en petites i mitjanes empreses, així com persones que tinguin la responsabilitat de prendre decisions.
També per a persones relacionades amb el departament de comptabilitat i finances que vulguin conèixer les tècniques d’anàlisi financera i així ser capaces de comprendre la situació economicofinancera de la seva empresa.

 


 

Durada:

20 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – L’estructura econòmica financera de l’empresa
Objectiu
Definició i primer apropament a la funció financera a l’empresa així com l’estudi dels components de l’estructura econòmica i de la seva estructura financera.

Durada de la unitat
2 Hores 50 Minuts
Contingut
L’estructura economicofinancera de l’empresa
Introducció
La funció financera. Primera aproximació
Definició i tasques de la funció financera
L’estructura economicofinancera de l’empresa
L’estructura financera
L’estructura econòmica
La planificació financera
Exercicis
Exercici 1: Actiu i passiu.
Exercici 2: Recursos financers.
2 – Equilibri entre inversió i finançament
Objectiu
En aquest tema s’estudiaran les regles d’equilibri importants per aconseguir la supervivència de la seva empresa i aconseguir millorar la seva situació economicofinancera. Alhora veurem una de les eines que ens serviran per analitzar la situació actual de la nostra empresa: L’Estat d’Origen i Aplicació de Fons.

Durada de la unitat
3 Hores 30 Minuts
Contingut
Equilibri entre inversió i finançament
Introducció
Regles d’equilibri
Regla 1: No s’ha de finançar un actiu amb un passiu de menor durada
Regla 2: Part de l’actiu corrent s’ha de finançar amb capitals permanents.
Regla 3: Normalment els prestadors de fons es caracteritzen per ser adversos al risc i per tenir preferència per la liquiditat.
Recomanacions
Eines d’anàlisi financera
L’Estat d’Origen i Aplicació de Fons
Exemple de l’Estat d’Origen i Aplicació de Fons
Exercicis
Exercici 1: L’Estat d’Origen i Aplicació de Fons
3 – Les ràtios econòmiques i financeres
Objectiu
En aquesta lliçó examinarem una de les eines més importants per analitzar si la nostra empresa manté l’equilibri entre les seves inversions i les fonts que les financen així com la valoració de l’eficiència en l’ocupació dels recursos.

Durada de la unitat
3 Hores 55 Minuts
Contingut
Les ràtios economicofinanceres
Introducció. Definició i tipus de ràtios.
Repàs de comptabilitat
Components del Balanç de Situació
Ràtios de Liquidesa
Ràtios de solvència (o de palanquejament)
Ràtios d’eficiència
Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa
A) Rendibilitat econòmica
B) Rendibilitat financera
C) Rendibilitat per dividend
Quadre de Ràtios
Exercici sobre ràtios
Solució proposada:
A) Ràtios de Liquidesa
B) Ràtios de solvència
C) Ràtios deficiència
D) Ràtios de rendibilitat
Exercicis
Exercici 1: Anàlisi mitjançant ràtios
4 – El període mitjà de maduració
Objectiu
En aquesta lliçó definirem el període mitjà de maduració econòmic i financer gràcies a això podrem saber la inversió necessària en circulant, dada de gran repercussió en la gestió financera de l’empresa.

Durada de la unitat
2 Hores 55 Minuts
Contingut
El període mitjà de maduració (PMM)
Introducció
El període mitjà de maduració econòmic (PMME)
Subperíode d’aprovisionament (m1)
Subperíode de fabricació (m2)
Subperíode d’emmagatzematge i venda (m3)
Subperíode de cobrament (m4)
El PMME
El període mitjà de maduració financer (PMMF)
Exemple pràctic
Solució proposada:
A) Període mitjà de maduració econòmic (PMME)
B) Període mitjà de maduració financer (PMMF)
Exercicis
Exercici 1: El PMME i PMMF
5 – El fons de rotació o fons de maniobra
Objectiu
El coneixement d’aquesta eina ens assegurarà un mitjà més per evitar desequilibris financers dins de la nostra empresa i ens reportarà una imatge actual de la seva situació.

Durada de la unitat
3 Hores 30 Minuts
Contingut
El Fons de Rotació o Fons de Maniobra (FR)
Introducció
El Fons de Rotació (FR)
Càlcul del FR
Diferents posicions del FR
Importància del FR
Planificació del FR
A) Comparació interempreses
B) Funció de les vendes
C) Funció de les masses patrimonials
Exemple pràctic
Solució proposada
Exercicis
Exercici 1: El fons de rotació
6 – El compte de resultats i la seva anàlisi
Objectiu
Després d´aquesta lliçó serem capaços de fer un diagnòstic del nostre compte de resultats que ens permeti detectar problemes, que solucionats a temps, garanteixen la viabilitat de l´empresa.

Durada de la unitat
3 Hores 20 Minuts
Contingut
El compte de resultats i la seva anàlisi
Concepte de resultat
Una altra manera de veure el compte de resultats
Càlcul d’algunes despeses
A) El cost de materials
B) L’amortització
Tipus de resultats
El resultat d’explotació
El resultat financer
Anàlisi del resultat
Càlcul de percentatges
Taxa d’expansió de les vendes
Destinació de cada 100 unitats monetàries venudes
Exercicis
Exercici 1: El compte de resultats
Exercici 2: Anàlisi del compte de resultats

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “INICIACIÓ A L’ANÀLISI FINANCERA DE L’EMPRESA”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt