Categoria 

CURS INTENSIU ESPANYOL PER A ESTRANGERS A1-A2. NIVELL OFICIAL CONSELL EUROPEU

L’espanyol és un idioma que es parla a diverses parts del món, per la qual cosa pren especial rellevància conèixer-lo. Actualment, Espanya rep una gran quantitat de persones estrangeres que duen a terme els estudis, busquen feina o gaudeixen d’unes vacances en aquest país, és a dir, acudeixen amb la perspectiva de quedar-se durant períodes temporals amplis. Per tant, conèixer l’idioma permetrà interaccionar amb l’entorn i relacionar-se amb les persones de la comunitat, així com aprendre una nova cultura i una manera diferent de viure.

› Formació OnLine de 180 hores amb sessions presencials mitjançant aula virtual amb professor titulat. 

 

 

CURS INTENSIU ESPANYOL PER A ESTRANGERS A1-A2. NIVELL OFICIAL CONSELL EUROPEU

L’espanyol és un idioma que es parla a diverses parts del món, per la qual cosa pren especial rellevància conèixer-lo. Actualment, Espanya rep una gran quantitat de persones estrangeres que duen a terme els estudis, busquen feina o gaudeixen d’unes vacances en aquest país, és a dir, acudeixen amb la perspectiva de quedar-se durant períodes temporals amplis. Per tant, conèixer l’idioma permetrà interaccionar amb l’entorn i relacionar-se amb les persones de la comunitat, així com aprendre una nova cultura i una manera diferent de viure.

› Formació OnLine de 180 hores amb sessions presencials mitjançant aula virtual amb professor titulat. 

 

 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents particulars titulats. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.

 


Que t’ofereix:

L’espanyol és un idioma que es parla a diverses parts del món, per la qual cosa pren especial rellevància conèixer-lo. Actualment, Espanya rep una gran quantitat de persones estrangeres que duen a terme els estudis, busquen feina o gaudeixen d’unes vacances en aquest país, és a dir, acudeixen amb la perspectiva de quedar-se durant períodes temporals amplis. Per tant, conèixer l’idioma permetrà interaccionar amb l’entorn i relacionar-se amb les persones de la comunitat, així com aprendre una nova cultura i una manera diferent de viure.

Durada:

180 Hores

Metodología

On Line / Presencial

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

UNITAT DIDÀCTICA 1. SUBSTANTIUS I ADJECTIUS
Morfologia i ús de substantius.
– Gènere. Regles de diferenciació per la terminació. El gènere substantiu referit a persones.
– Número. Singular i Plural. Formació de plurals.
– Concordança dels substantius.
Morfologia i ús dels adjectius.
– Gentilicis com a adjectius.
– Gènere i nombre dels adjectius.
– Comparatius de superioritat i inferioritat.
UNITAT DIDÀCTICA 2. ARTICLES I PRONOMS
Morfologia i ús dels articles.
– Presència i absència. Regles Generals.
– Casos especials de lús darticles.
Morfologia i ús dels pronoms
– Presència i absència en funció del subjecte i de lobjecte directe
– Pronoms i imperatius
UNITAT DIDÀCTICA 3. DEMOSTRATIUS I POSSESSIUS
Morfologia i ús dels demostratius
– Classificació dels demostratius
– Aplicació per identificar, assenyalar i discriminar
Morfologia i ús dels possessius
– Classificació dels possessius
– Aplicacions en la identificació i relacions de propietat
– Alternança de l’article i el possessiu
UNITAT DIDÀCTICA 4. NUMERALS I INDEFINITS
Morfologia i ús dels numerals
– Classificació dels numerals: cardinals i ordinals
– Formació dels numerals
Morfologia i ús dels indefinits
– Classificació dels indefinits
– Formes apocopades. Una mica/res
UNITAT DIDÀCTICA 5. ADVERBIS, PREPOSICIONS, CONJUNCIONS I INTERJECCIONS
Morfologia i ús dels adverbis: quantitat, afirmació, negació, mode, temps i lloc.
Morfologia i ús de les preposicions (a/de/para/en/amb…).
Morfologia i ús de conjuncions.
Morfologia i ús interjeccions.
UNITAT DIDÀCTICA 6. TEMPS VERBALS I CONJUGACIÓ VERBAL
Verbs més freqüents: regulars, irregulars, reflexius.
Perífrasis verbals d’infinitiu: haver d’anar, voler, poder, necessitar…
Indicatiu: temps simples i temps composts
Subjuntiu: temps simples i temps compostos
Imperatiu: ús del present.
Formes no personals: infinitiu, participi i gerundi.
UNITAT DIDÀCTICA 7. REFERÈNCIES TEMPORALS I ESPACIALS
Referències temporals més freqüents
– Expressió de lhora, dies de la setmana, mesos, estacions, etc.
– Indicadors de passat
– Indicadors d’anterioritat i posterioritat
Referències espacials més freqüents: localització espacial
UNITAT DIDÀCTICA 8. PRONUNCIACIÓ
Entonació: enunciatiu, negatiu i interrogatiu.
Accent i ritme.
Principals signes de puntuació.
Regles d’accentuació.
UNITAT DIDÀCTICA 9. CONSTRUCCIONS ORACIONALS
Tipus d’oracions: enunciatives, interrogatives, comparatives, exclamatives, exhortatives, subordinades
Ús impersonal de verbs i “es”
Temps condicional
UNITAT DIDÀCTICA 10. ALTRES ASPECTES D’INTERÈS
Alfabet espanyol
Concordança subjecte-verb
Abreviatures més utilitzades

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “CURS INTENSIU ESPANYOL PER A ESTRANGERS A1-A2. NIVELL OFICIAL CONSELL EUROPEU”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CURS INTENSIU ESPANYOL PER A ESTRANGERS A1-A2. NIVELL OFICIAL CONSELL EUROPEU

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents particulars titulats. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.

 


Que t’ofereix:

L’espanyol és un idioma que es parla a diverses parts del món, per la qual cosa pren especial rellevància conèixer-lo. Actualment, Espanya rep una gran quantitat de persones estrangeres que duen a terme els estudis, busquen feina o gaudeixen d’unes vacances en aquest país, és a dir, acudeixen amb la perspectiva de quedar-se durant períodes temporals amplis. Per tant, conèixer l’idioma permetrà interaccionar amb l’entorn i relacionar-se amb les persones de la comunitat, així com aprendre una nova cultura i una manera diferent de viure.

Durada:

180 Hores

Metodología

On Line / Presencial

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

UNITAT DIDÀCTICA 1. SUBSTANTIUS I ADJECTIUS
Morfologia i ús de substantius.
– Gènere. Regles de diferenciació per la terminació. El gènere substantiu referit a persones.
– Número. Singular i Plural. Formació de plurals.
– Concordança dels substantius.
Morfologia i ús dels adjectius.
– Gentilicis com a adjectius.
– Gènere i nombre dels adjectius.
– Comparatius de superioritat i inferioritat.
UNITAT DIDÀCTICA 2. ARTICLES I PRONOMS
Morfologia i ús dels articles.
– Presència i absència. Regles Generals.
– Casos especials de lús darticles.
Morfologia i ús dels pronoms
– Presència i absència en funció del subjecte i de lobjecte directe
– Pronoms i imperatius
UNITAT DIDÀCTICA 3. DEMOSTRATIUS I POSSESSIUS
Morfologia i ús dels demostratius
– Classificació dels demostratius
– Aplicació per identificar, assenyalar i discriminar
Morfologia i ús dels possessius
– Classificació dels possessius
– Aplicacions en la identificació i relacions de propietat
– Alternança de l’article i el possessiu
UNITAT DIDÀCTICA 4. NUMERALS I INDEFINITS
Morfologia i ús dels numerals
– Classificació dels numerals: cardinals i ordinals
– Formació dels numerals
Morfologia i ús dels indefinits
– Classificació dels indefinits
– Formes apocopades. Una mica/res
UNITAT DIDÀCTICA 5. ADVERBIS, PREPOSICIONS, CONJUNCIONS I INTERJECCIONS
Morfologia i ús dels adverbis: quantitat, afirmació, negació, mode, temps i lloc.
Morfologia i ús de les preposicions (a/de/para/en/amb…).
Morfologia i ús de conjuncions.
Morfologia i ús interjeccions.
UNITAT DIDÀCTICA 6. TEMPS VERBALS I CONJUGACIÓ VERBAL
Verbs més freqüents: regulars, irregulars, reflexius.
Perífrasis verbals d’infinitiu: haver d’anar, voler, poder, necessitar…
Indicatiu: temps simples i temps composts
Subjuntiu: temps simples i temps compostos
Imperatiu: ús del present.
Formes no personals: infinitiu, participi i gerundi.
UNITAT DIDÀCTICA 7. REFERÈNCIES TEMPORALS I ESPACIALS
Referències temporals més freqüents
– Expressió de lhora, dies de la setmana, mesos, estacions, etc.
– Indicadors de passat
– Indicadors d’anterioritat i posterioritat
Referències espacials més freqüents: localització espacial
UNITAT DIDÀCTICA 8. PRONUNCIACIÓ
Entonació: enunciatiu, negatiu i interrogatiu.
Accent i ritme.
Principals signes de puntuació.
Regles d’accentuació.
UNITAT DIDÀCTICA 9. CONSTRUCCIONS ORACIONALS
Tipus d’oracions: enunciatives, interrogatives, comparatives, exclamatives, exhortatives, subordinades
Ús impersonal de verbs i “es”
Temps condicional
UNITAT DIDÀCTICA 10. ALTRES ASPECTES D’INTERÈS
Alfabet espanyol
Concordança subjecte-verb
Abreviatures més utilitzades

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “CURS INTENSIU ESPANYOL PER A ESTRANGERS A1-A2. NIVELL OFICIAL CONSELL EUROPEU”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt