Categoria 

CURS INTENSIU ANGLÈS B1. NIVELL OFICIAL MARC COMÚ EUROPEU

Aprèn anglès amb tot el material didàctic totalment actualitzat i adaptat al Marc Europeu Comú.
L’alumnat obtindrà a un aprenentatge útil de l’anglès, basant-se en situacions quotidianes que ajuden els nostres alumnes a desenvolupar-se tant en l’àmbit laboral com a la vida real.

› Formació OnLine de 180 hores amb sessions presencials mitjançant aula virtual amb professor titulat.  

CURS INTENSIU ANGLÈS B1. NIVELL OFICIAL MARC COMÚ EUROPEU

Aprèn anglès amb tot el material didàctic totalment actualitzat i adaptat al Marc Europeu Comú.
L’alumnat obtindrà a un aprenentatge útil de l’anglès, basant-se en situacions quotidianes que ajuden els nostres alumnes a desenvolupar-se tant en l’àmbit laboral com a la vida real.

› Formació OnLine de 180 hores amb sessions presencials mitjançant aula virtual amb professor titulat.  

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

 • Continguts actualitzats.
 • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
 • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents particulars titulats. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.

 


Que t’ofereix:

L’anglès és una llengua que parlen al voltant de 400 milions de nadius i addicionalment 500 milions de persones que tenen l’anglès com a segona llengua. Avui dia, l’aprenentatge d’aquest idioma és bàsic i essencial en qualsevol àmbit professional. A través d’aquest curs, l’alumne obtindrà la base teòrica pràctica necessària per a desembolicar-se eficaçment en aquest idioma, a més de reforçar les expectatives laborals comunicant-se de manera fluida en anglès. Els continguts estan adaptats al Marc Europeu Comú de Referència, la qual cosa permet una major compatibilitat amb altres sistemes d’ensenyament d’idiomes i facilita la mobilitat geogràfica de la persona que s’acredita.

Durada:

180 Hores, o dues formacions de 90 hores.

Metodología

On Line / Presencial

Requisits:

Es recomana cursar nivell A2, Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudisUNITAT DIDÀCTICA 1. BIRTHDAY PARTY

 1. Planning a birthday party
 2. – La expresión del deseo. Would like
 3. – La posición de enough
 4. Family matters
 5. – La diferencia entre presente simple y presente continuo
 6. – Los adjetivos acabados en-ing
 7. I just love music
 8. – Little, a little y much
 9. – Few, a few y many
 10. – El grado comparativo de los adjetivos

UNITAT DIDÀCTICA 2. LAPTOP OR DESKTOP

 1. Laptop or desktop
 2. – El participio de pasado, adjetivo
 3. – Los usos de all
 4. Science is amazing
 5. – Los pronombres posesivos
 6. – El comparativo de igualdad
 7. – Las expresiones as much… as y as many… as
 8. Technology will change the future
 9. – Also, as well y too
 10. – Must y have to

UNITAT DIDÀCTICA 3. FLATMATES

 1. A new flatmate
 2. – La expresión used to
 3. – El adverbio yet
 4. – Los adverbios ever y never
 5. – La posición de even
 6. People, people, people
 7. – El grado superlativo de los adjetivos
 8. – El modo imperativo
 9. – Some y any
 10. – El pasado continuo
 11. Hobbies
 12. – Can, could y be able to
 13. – Las oraciones interrogativas indirectas
 14. – How much y how many
 15. – La estructura not… either

UNITAT DIDÀCTICA 4. LOCKED OUT OF MY HOUSE

 1. Locked out my house
 2. – Always + Presente Continuo
 3. – El futuro próximo (going to)
 4. – El Condicional Simple
 5. – La diferencia entre futuro simple y futuro próximo
 6. Emergency!!
 7. – El Uso y la Omisión del Artículo The
 8. – El pasado simple 1
 9. – El pasado simple 2
 10. – Las preposiciones in y at
 11. – Las question tags
 12. A good health
 13. – La estructura to get+adjetivo
 14. – Verbos + oración de infinitivo
 15. – Los modales should y ought to
 16. – Las palabras compuestas

UNITAT DIDÀCTICA 5. THE WRONG TRAIN

 1. The wrong train
 2. – La expresión to look forward to
 3. – Verbo “going to”
 4. I really enjoyed my trip
 5. – El presente perfecto
 6. – Los tiempos de pasado
 7. A nice hotel and restaurant
 8. – Had better y would rather
 9. – Must y have to

UNITAT DIDÀCTICA 6. THERE’S WATER EVERYWHERE

 1. There’s water everywhere
 2. – Los adverbios ever y never
 3. – El adverbio yet
 4. It’s animal!!
 5. – El pasado continuo
 6. The planet we live in
 7. – Can, could y be able to
 8. – Futuro simple

UNITAT DIDÀCTICA 7. WATCHING TV

 1. Watching TV
 2. – Conectores de tiempo + presente simple
 3. – Should / ought to: probabilidad
 4. TV programmes and famous people
 5. – La voz pasiva 1
 6. – La voz pasiva 2
 7. – Must probabilidad
 8. – Me and the movies
 9. – Los pronombres y adverbios relativos 1
 10. – Los pronombres y adverbios relativos 2
 11. – Los auxiliares will y shall

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “CURS INTENSIU ANGLÈS B1. NIVELL OFICIAL MARC COMÚ EUROPEU”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CURS INTENSIU ANGLÈS B1. NIVELL OFICIAL MARC COMÚ EUROPEU

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

 • Continguts actualitzats.
 • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
 • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents particulars titulats. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.

 


Que t’ofereix:

L’anglès és una llengua que parlen al voltant de 400 milions de nadius i addicionalment 500 milions de persones que tenen l’anglès com a segona llengua. Avui dia, l’aprenentatge d’aquest idioma és bàsic i essencial en qualsevol àmbit professional. A través d’aquest curs, l’alumne obtindrà la base teòrica pràctica necessària per a desembolicar-se eficaçment en aquest idioma, a més de reforçar les expectatives laborals comunicant-se de manera fluida en anglès. Els continguts estan adaptats al Marc Europeu Comú de Referència, la qual cosa permet una major compatibilitat amb altres sistemes d’ensenyament d’idiomes i facilita la mobilitat geogràfica de la persona que s’acredita.

Durada:

180 Hores, o dues formacions de 90 hores.

Metodología

On Line / Presencial

Requisits:

Es recomana cursar nivell A2, Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudisUNITAT DIDÀCTICA 1. BIRTHDAY PARTY

 1. Planning a birthday party
 2. – La expresión del deseo. Would like
 3. – La posición de enough
 4. Family matters
 5. – La diferencia entre presente simple y presente continuo
 6. – Los adjetivos acabados en-ing
 7. I just love music
 8. – Little, a little y much
 9. – Few, a few y many
 10. – El grado comparativo de los adjetivos

UNITAT DIDÀCTICA 2. LAPTOP OR DESKTOP

 1. Laptop or desktop
 2. – El participio de pasado, adjetivo
 3. – Los usos de all
 4. Science is amazing
 5. – Los pronombres posesivos
 6. – El comparativo de igualdad
 7. – Las expresiones as much… as y as many… as
 8. Technology will change the future
 9. – Also, as well y too
 10. – Must y have to

UNITAT DIDÀCTICA 3. FLATMATES

 1. A new flatmate
 2. – La expresión used to
 3. – El adverbio yet
 4. – Los adverbios ever y never
 5. – La posición de even
 6. People, people, people
 7. – El grado superlativo de los adjetivos
 8. – El modo imperativo
 9. – Some y any
 10. – El pasado continuo
 11. Hobbies
 12. – Can, could y be able to
 13. – Las oraciones interrogativas indirectas
 14. – How much y how many
 15. – La estructura not… either

UNITAT DIDÀCTICA 4. LOCKED OUT OF MY HOUSE

 1. Locked out my house
 2. – Always + Presente Continuo
 3. – El futuro próximo (going to)
 4. – El Condicional Simple
 5. – La diferencia entre futuro simple y futuro próximo
 6. Emergency!!
 7. – El Uso y la Omisión del Artículo The
 8. – El pasado simple 1
 9. – El pasado simple 2
 10. – Las preposiciones in y at
 11. – Las question tags
 12. A good health
 13. – La estructura to get+adjetivo
 14. – Verbos + oración de infinitivo
 15. – Los modales should y ought to
 16. – Las palabras compuestas

UNITAT DIDÀCTICA 5. THE WRONG TRAIN

 1. The wrong train
 2. – La expresión to look forward to
 3. – Verbo “going to”
 4. I really enjoyed my trip
 5. – El presente perfecto
 6. – Los tiempos de pasado
 7. A nice hotel and restaurant
 8. – Had better y would rather
 9. – Must y have to

UNITAT DIDÀCTICA 6. THERE’S WATER EVERYWHERE

 1. There’s water everywhere
 2. – Los adverbios ever y never
 3. – El adverbio yet
 4. It’s animal!!
 5. – El pasado continuo
 6. The planet we live in
 7. – Can, could y be able to
 8. – Futuro simple

UNITAT DIDÀCTICA 7. WATCHING TV

 1. Watching TV
 2. – Conectores de tiempo + presente simple
 3. – Should / ought to: probabilidad
 4. TV programmes and famous people
 5. – La voz pasiva 1
 6. – La voz pasiva 2
 7. – Must probabilidad
 8. – Me and the movies
 9. – Los pronombres y adverbios relativos 1
 10. – Los pronombres y adverbios relativos 2
 11. – Los auxiliares will y shall

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “CURS INTENSIU ANGLÈS B1. NIVELL OFICIAL MARC COMÚ EUROPEU”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt