Categoria 

CURS DE CATALÀ A1 (CURS INTENSIU DE CATALÀ A1. NIVELL OFICIAL MARC COMÚ EUROPEU)

Amb aquest curs de Català A1. Nivell Oficial Consell Europeu coneixerem la llengua catalana a través de múltiples exercicis enfocats a la seva pràctica. Així, també ens serà útil per endinsar-nos en la cultura de Catalunya, aprofitant l’aprenentatge de la seva llengua. Els continguts del curs de Català A1. Nivell Oficial Consell Europeu es basaran en l’aprenentatge de les situacions que vivim diàriament, les salutacions i les presentacions, com actuar en un restaurant, com cercar feina… tot això utilitzant el català.

CURS DE CATALÀ A1 (CURS INTENSIU DE CATALÀ A1. NIVELL OFICIAL MARC COMÚ EUROPEU)

Amb aquest curs de Català A1. Nivell Oficial Consell Europeu coneixerem la llengua catalana a través de múltiples exercicis enfocats a la seva pràctica. Així, també ens serà útil per endinsar-nos en la cultura de Catalunya, aprofitant l’aprenentatge de la seva llengua. Els continguts del curs de Català A1. Nivell Oficial Consell Europeu es basaran en l’aprenentatge de les situacions que vivim diàriament, les salutacions i les presentacions, com actuar en un restaurant, com cercar feina… tot això utilitzant el català.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals titulats. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.

 


Que t’ofereix:

Amb aquest curs de Català A1. Nivell Oficial Consell Europeu coneixerem la llengua catalana a través de múltiples exercicis enfocats a la seva pràctica. Així, també ens serà útil per endinsar-nos en la cultura de Catalunya, aprofitant l’aprenentatge de la seva llengua. Els continguts del curs de Català A1. Nivell Oficial Consell Europeu es basaran en l’aprenentatge de les situacions que vivim diàriament, les salutacions i les presentacions, com actuar en un restaurant, com cercar feina… tot això utilitzant el català.

Durada:

45 Hores.

Metodología

On Line / Presencial

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

UNITAT DIDÀCTICA 1. PRIMER CONTACTE
Aprendre a pronunciar
– L’alfabet
– Vocals
– Consonants
– Lletres compostes
Aprendre a escriure
– Accents
– Apòstrof
– Dièresi
– Guió
Gramàtica
– Articles
– Preposicions
– Contraccions
Vocabulari
– Salutacions i comiats
– Pronoms personals
– Presentacions
– Agraïments, disculpes i expressions útils.
Exercicis
– Escolteu aquesta cançó de l’abecedari en català per aprendre la pronunciació i el nom de cada lletra.
– Col·loca larticle determinat que correspongui.
– Col·loca l’article indeterminat que correspongui.
– Completa amb larticle determinat o indeterminat que correspongui.
– Escriu quatre oracions que continguin alguna contracció.
– Corregeix els errors de les oracions següents:
– Escriu una petita presentació sobre tu mateix usant el vocabulari après.
– Col·loca els accents que creguis necessaris seguint les regles d’accentuació.
– Col·loca l’accent gràfic adequat a les paraules que ho necessitin.
– Col·loca la dièresi on creguis necessari.
– Forma paraules noves a partir de la unió de dues diferents. Fes servir el guió quan creguis necessari.
UNITAT DIDÀCTICA 2. LA FAMÍLIA
Gramàtica
– Possessius
– Substantius: gènere.
– Substantius: nombre.
– Adjectius: gènere.
– Adjectius: número.
– Negació
Verbs: present d’indicatiu
– Verbs a -ar
– Verbs a -er, -re
– Verbs a -anar
– Verbs irregulars
Vocabulari
– Membres de la família
– Parts del cos
– Descriure les persones
– Colors
– Números
Exercicis
– Completa amb els adjectius possessius.
– Forma el femení dels substantius següents.
– Forma el plural dels substantius següents.
– Escriu la forma femenina de cada adjectiu.
– Escriviu la forma de l’adjectiu que correspongui.
– Escriu en plural les frases següents.
– Converteix les oracions següents en negatives.
– Conjuga els verbs següents en present d’indicatiu.
– Descriu tres membres de la teva família amb el vocabulari que has après.
– Escriu els números següents en català.
– Completa amb la forma correcta del verb tenir present d’indicatiu.
– Completa amb la forma correcta dels verbs entre parèntesis presents d’indicatiu.
– Escolta aquesta cançó d’un conegut grup català i omple els buits que falten a la lletra.
– Col·loca els accents i les dièresis que creguis necessaris.
UNITAT DIDÀCTICA 3. EXPRESSIONS TEMPORALS I TRANSPORTS
Gramàtica
– Demostratius
– Conjuncions
– Pronoms interrogatius
– Adjectius i adverbis de quantitat
– Adjectius i pronoms indefinits
Verbs: pretèrit imperfet
– Verbs a -ar
– Verbs a -er,-re
– Verbs a -anar
– Verbs irregulars
Vocabulari
– Dies de la setmana
– Mesos de l’any
– Expressions temporals
– L’hora
– El clima i les estacions
– Transports
Exercicis
– Completa amb un demostratiu.
– Completa amb el tipus de conjunció que sindica.
– Completa amb el pronom interrogatiu corresponent.
– Completa amb les paraules següents: massa, res, gaire, força, prou, ningú, alguna.
– Conjuga els verbs següents en l’imperfet.
– Completa amb la forma de l’imperfet d’indicatiu dels verbs entre parèntesis.
– Quina hora és?
– Escriu sinònims per a les paraules destacades. Fes servir el diccionari si és necessari.
– Ara escriu antònims per a les paraules anteriors.
– Cerca un sinònim i un antònim per a cadascuna d’aquestes paraules
– Fes servir els prefixos a-, des-, in-, anti-, im-, anar-, il-, per formar l’antònim de les paraules següents.
– Escriu un text petit usant les expressions temporals que has après i la forma de present i d’imperfet dels verbs.
– Escolta aquesta cançó i omple els buits amb les paraules que falten.
UNITAT DIDÀCTICA 4. OCI I TEMPS LLIURE
Gramàtica
– Adverbis
– Perífrasi verbals
– Pronoms personals àtons
Verbs: pretèrit perfecte simple
– Verbs a -ar
– Verbs a -er,-re
– Verbs a -anar
– Verbs irregulars
Vocabulari
– Temps lliure
– Idiomes i països
– Viatges
– Esports
Exercicis.
– Forma adverbis a partir daquests adjectius.
– Completa els buits amb aquests adverbis:
– Completa cada buit amb una de les perífrasis verbals següents:
– Transforma les frases de forma imperativa en frases amb perífrasi verbal d’obligació, usant les perífrasis que s’indiquen.
– Completa amb els pronoms a o hi. Recorda que el pronom s’ha de contreure de vegades.
– Completa amb un dels següents pronoms febles amb funció de Complement Directe:
– Completa els buits amb un dels pronoms o una de les combinacions de pronoms febles següents:
– Conjuga els verbs següents en pretèrit perfet.
– Escriu un text petit sobre algun viatge que hagis fet usant el vocabulari que has après.
– Escolta aquesta cançó i omple els buits amb les paraules que falten.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “CURS DE CATALÀ A1 (CURS INTENSIU DE CATALÀ A1. NIVELL OFICIAL MARC COMÚ EUROPEU)”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CURS DE CATALÀ A1 (CURS INTENSIU DE CATALÀ A1. NIVELL OFICIAL MARC COMÚ EUROPEU)

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals titulats. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.

 


Que t’ofereix:

Amb aquest curs de Català A1. Nivell Oficial Consell Europeu coneixerem la llengua catalana a través de múltiples exercicis enfocats a la seva pràctica. Així, també ens serà útil per endinsar-nos en la cultura de Catalunya, aprofitant l’aprenentatge de la seva llengua. Els continguts del curs de Català A1. Nivell Oficial Consell Europeu es basaran en l’aprenentatge de les situacions que vivim diàriament, les salutacions i les presentacions, com actuar en un restaurant, com cercar feina… tot això utilitzant el català.

Durada:

45 Hores.

Metodología

On Line / Presencial

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

UNITAT DIDÀCTICA 1. PRIMER CONTACTE
Aprendre a pronunciar
– L’alfabet
– Vocals
– Consonants
– Lletres compostes
Aprendre a escriure
– Accents
– Apòstrof
– Dièresi
– Guió
Gramàtica
– Articles
– Preposicions
– Contraccions
Vocabulari
– Salutacions i comiats
– Pronoms personals
– Presentacions
– Agraïments, disculpes i expressions útils.
Exercicis
– Escolteu aquesta cançó de l’abecedari en català per aprendre la pronunciació i el nom de cada lletra.
– Col·loca larticle determinat que correspongui.
– Col·loca l’article indeterminat que correspongui.
– Completa amb larticle determinat o indeterminat que correspongui.
– Escriu quatre oracions que continguin alguna contracció.
– Corregeix els errors de les oracions següents:
– Escriu una petita presentació sobre tu mateix usant el vocabulari après.
– Col·loca els accents que creguis necessaris seguint les regles d’accentuació.
– Col·loca l’accent gràfic adequat a les paraules que ho necessitin.
– Col·loca la dièresi on creguis necessari.
– Forma paraules noves a partir de la unió de dues diferents. Fes servir el guió quan creguis necessari.
UNITAT DIDÀCTICA 2. LA FAMÍLIA
Gramàtica
– Possessius
– Substantius: gènere.
– Substantius: nombre.
– Adjectius: gènere.
– Adjectius: número.
– Negació
Verbs: present d’indicatiu
– Verbs a -ar
– Verbs a -er, -re
– Verbs a -anar
– Verbs irregulars
Vocabulari
– Membres de la família
– Parts del cos
– Descriure les persones
– Colors
– Números
Exercicis
– Completa amb els adjectius possessius.
– Forma el femení dels substantius següents.
– Forma el plural dels substantius següents.
– Escriu la forma femenina de cada adjectiu.
– Escriviu la forma de l’adjectiu que correspongui.
– Escriu en plural les frases següents.
– Converteix les oracions següents en negatives.
– Conjuga els verbs següents en present d’indicatiu.
– Descriu tres membres de la teva família amb el vocabulari que has après.
– Escriu els números següents en català.
– Completa amb la forma correcta del verb tenir present d’indicatiu.
– Completa amb la forma correcta dels verbs entre parèntesis presents d’indicatiu.
– Escolta aquesta cançó d’un conegut grup català i omple els buits que falten a la lletra.
– Col·loca els accents i les dièresis que creguis necessaris.
UNITAT DIDÀCTICA 3. EXPRESSIONS TEMPORALS I TRANSPORTS
Gramàtica
– Demostratius
– Conjuncions
– Pronoms interrogatius
– Adjectius i adverbis de quantitat
– Adjectius i pronoms indefinits
Verbs: pretèrit imperfet
– Verbs a -ar
– Verbs a -er,-re
– Verbs a -anar
– Verbs irregulars
Vocabulari
– Dies de la setmana
– Mesos de l’any
– Expressions temporals
– L’hora
– El clima i les estacions
– Transports
Exercicis
– Completa amb un demostratiu.
– Completa amb el tipus de conjunció que sindica.
– Completa amb el pronom interrogatiu corresponent.
– Completa amb les paraules següents: massa, res, gaire, força, prou, ningú, alguna.
– Conjuga els verbs següents en l’imperfet.
– Completa amb la forma de l’imperfet d’indicatiu dels verbs entre parèntesis.
– Quina hora és?
– Escriu sinònims per a les paraules destacades. Fes servir el diccionari si és necessari.
– Ara escriu antònims per a les paraules anteriors.
– Cerca un sinònim i un antònim per a cadascuna d’aquestes paraules
– Fes servir els prefixos a-, des-, in-, anti-, im-, anar-, il-, per formar l’antònim de les paraules següents.
– Escriu un text petit usant les expressions temporals que has après i la forma de present i d’imperfet dels verbs.
– Escolta aquesta cançó i omple els buits amb les paraules que falten.
UNITAT DIDÀCTICA 4. OCI I TEMPS LLIURE
Gramàtica
– Adverbis
– Perífrasi verbals
– Pronoms personals àtons
Verbs: pretèrit perfecte simple
– Verbs a -ar
– Verbs a -er,-re
– Verbs a -anar
– Verbs irregulars
Vocabulari
– Temps lliure
– Idiomes i països
– Viatges
– Esports
Exercicis.
– Forma adverbis a partir daquests adjectius.
– Completa els buits amb aquests adverbis:
– Completa cada buit amb una de les perífrasis verbals següents:
– Transforma les frases de forma imperativa en frases amb perífrasi verbal d’obligació, usant les perífrasis que s’indiquen.
– Completa amb els pronoms a o hi. Recorda que el pronom s’ha de contreure de vegades.
– Completa amb un dels següents pronoms febles amb funció de Complement Directe:
– Completa els buits amb un dels pronoms o una de les combinacions de pronoms febles següents:
– Conjuga els verbs següents en pretèrit perfet.
– Escriu un text petit sobre algun viatge que hagis fet usant el vocabulari que has après.
– Escolta aquesta cançó i omple els buits amb les paraules que falten.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “CURS DE CATALÀ A1 (CURS INTENSIU DE CATALÀ A1. NIVELL OFICIAL MARC COMÚ EUROPEU)”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt