Categoria 

CURS AVANÇAT DE GESTIÓ DE NÒMINES I COTITZACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL

La gestió de les persones contractades per una organització implica l’ocupació de les persones, el disseny i el desenvolupament dels recursos relacionats i, el més important, la utilització i compensació dels seus serveis per optimitzar la rendibilitat del negoci a través de l’exercici dels empleats. Una de les tasques clau de la gestió dels treballadors és el càlcul de la seva nòmina, és a dir, les seves aportacions a la seguretat i els tipus de contracte.

CURS AVANÇAT DE GESTIÓ DE NÒMINES I COTITZACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL

La gestió de les persones contractades per una organització implica l’ocupació de les persones, el disseny i el desenvolupament dels recursos relacionats i, el més important, la utilització i compensació dels seus serveis per optimitzar la rendibilitat del negoci a través de l’exercici dels empleats. Una de les tasques clau de la gestió dels treballadors és el càlcul de la seva nòmina, és a dir, les seves aportacions a la seguretat i els tipus de contracte.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats en temes laborals, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Els factors de competitivitat existents avui dia, venen determinats per un estat socioeconòmic canviant que es defineix al seu torn per uns mercats internacionalitzats i interdependents, producte d’una major connectivitat que es deriva de l’ús de les noves tecnologies. Davant aquest entorn, les empreses han de reaccionar i atendre els nous criteris competitius: capacitat de reacció davant els canvis, eficiència, diferenciació i capacitat innovadora. Amb tot això, les companyies implanten nous models organitzatius basats en el seu capital humà establint així la seva diferència competitiva. Amb aquest curs es pretén que l’alumne adquireixi els coneixements necessaris per a la gestió de nòmines i cotitzacions de la Seguretat Social.

 


 

Durada:

200 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari


UNITAT DIDÀCTICA 1. GESTIÓ DE LA VENDA I EL SEU COBRAMENT. ATENCIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS
La gestió comercial.
– La “consciència comercial”: Què suposa concebre la relació amb els clients des d’una perspectiva comercial?
– Que és vendre. Noves formes comercials. Procés de compravenda.
– Tipologia de la venda. La venda personal.
– El punt de venda i el marxandatge.
– Organització del treball: gestió de la cartera de clients.
La relació amb el client.
– Qualitat del servei al client.
– Perfil del client actual.
– Drets i obligacions del client.
– Tipologia de comportaments del client i estratègies de gestió.
– Institucions i Serveis de Protecció al consumidor.
Servei d’atenció al client. Queixes i reclamacions.
– Procediment i normativa en els processos de reclamació. Documents necessaris.
– Habilitats de comunicació en el servei d’atenció al client.
– El maneig i la resolució de conflictes.
– El procés d’atenció de queixes i reclamacions.
UNITAT DIDÀCTICA 2. EINES DE LA GESTIÓ COMERCIAL. SEGUIMENT DESPRÉS D’ESDEVENIMENTS O ACCIONS COMERCIALS.
El pla de màrqueting com a eina de gestió.
– Introducció al Màrqueting.
– El Pla estratègic de Màrqueting en l’empresa: objectius, fases, implementació.
– Seguiment i control del Pla de Màrqueting.
– Polítiques de Màrqueting.
– Estratègies de Màrqueting.
La gestió comercial.
– Recerca i estudi de mercats i la seva segmentació.
– Logística Comercial.
– Control i gestió pressupostària.
– L’oferta comercial.
– Política de productes.
– El Departament Comercial.
Planificació i desenvolupament d’esdeveniments i actes comercials.
– Organització i planificació d’esdeveniments.
– Definició, difusió i desenvolupament dels esdeveniments d’una organització.
– Identitat gràfica dels esdeveniments.
– Protocol d’empresa.
– Participació en esdeveniments estrangers i internacionals.
– Avaluació d’Esdeveniments.
La comunicació en màrqueting.
– Estratègies i eines.
– Parlar en públic.
UNITAT DIDÀCTICA 3. MÀRQUETING DIRECTE.
El màrqueting directe com a part del pla de màrqueting.
– Introducció al Màrqueting Directe.
– El micromàrqueting i la seva aplicació estratègica.
– Màrqueting Relacional.
El pla de màrqueting directe.
– Definició, estructuració i implementació del Pla de Màrqueting Directe.
– Avantatges del Màrqueting Directe enfront dels Mitjans Massius.
– Planificació de Campanyes.
– Els Mitjans del Màrqueting Directe (premsa, e-mailings, publitramesa, mobile màrqueting, etc.).
– Màrqueting En línia.
– Anàlisi de Resultats.
– Creativitat en el Màrqueting Directe: campanyes creatives.
Estratègies d’interacció amb els clients.
– Generació, gestió i comunicació de contactes.
– Llistes i bases de dades.
– Fidelització de clients.
– La implementació d’un CRM.
– Llei de Protecció de Dades.
UNITAT DIDÀCTICA 4. MÀRQUETING DIGITAL. UTILITZACIÓ DE LES XARXES SOCIALS I ALTRES EINES WEB EN LA GESTIÓ COMERCIAL I DE MÀRQUETING.
La web 2.0 en l’empresa.
– L’evolució tècnica de la Web.
– Àrees d’actuació de l’empresa en la web 2.0.
– Estendre el treball de la nostra empresa.
Màrqueting en mitjans socials -crear continguts i conversar.
– El mitjà social.
– Xarxes socials.
– Gestió de xarxes socials.
– Màrqueting 2.0: Màrqueting en la xarxa.
Màrqueting en mitjans socials -escoltar i mesurar.
– Com avaluar el nostre treball de Mitjà social.
– Limitacions, èxits i fracassos del Mitjà social.
– Gestió de crisi.
– Anotacions legals del Mitjà social.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “CURS AVANÇAT DE GESTIÓ DE NÒMINES I COTITZACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CURS AVANÇAT DE GESTIÓ DE NÒMINES I COTITZACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats en temes laborals, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Els factors de competitivitat existents avui dia, venen determinats per un estat socioeconòmic canviant que es defineix al seu torn per uns mercats internacionalitzats i interdependents, producte d’una major connectivitat que es deriva de l’ús de les noves tecnologies. Davant aquest entorn, les empreses han de reaccionar i atendre els nous criteris competitius: capacitat de reacció davant els canvis, eficiència, diferenciació i capacitat innovadora. Amb tot això, les companyies implanten nous models organitzatius basats en el seu capital humà establint així la seva diferència competitiva. Amb aquest curs es pretén que l’alumne adquireixi els coneixements necessaris per a la gestió de nòmines i cotitzacions de la Seguretat Social.

 


 

Durada:

200 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari


UNITAT DIDÀCTICA 1. GESTIÓ DE LA VENDA I EL SEU COBRAMENT. ATENCIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS
La gestió comercial.
– La “consciència comercial”: Què suposa concebre la relació amb els clients des d’una perspectiva comercial?
– Que és vendre. Noves formes comercials. Procés de compravenda.
– Tipologia de la venda. La venda personal.
– El punt de venda i el marxandatge.
– Organització del treball: gestió de la cartera de clients.
La relació amb el client.
– Qualitat del servei al client.
– Perfil del client actual.
– Drets i obligacions del client.
– Tipologia de comportaments del client i estratègies de gestió.
– Institucions i Serveis de Protecció al consumidor.
Servei d’atenció al client. Queixes i reclamacions.
– Procediment i normativa en els processos de reclamació. Documents necessaris.
– Habilitats de comunicació en el servei d’atenció al client.
– El maneig i la resolució de conflictes.
– El procés d’atenció de queixes i reclamacions.
UNITAT DIDÀCTICA 2. EINES DE LA GESTIÓ COMERCIAL. SEGUIMENT DESPRÉS D’ESDEVENIMENTS O ACCIONS COMERCIALS.
El pla de màrqueting com a eina de gestió.
– Introducció al Màrqueting.
– El Pla estratègic de Màrqueting en l’empresa: objectius, fases, implementació.
– Seguiment i control del Pla de Màrqueting.
– Polítiques de Màrqueting.
– Estratègies de Màrqueting.
La gestió comercial.
– Recerca i estudi de mercats i la seva segmentació.
– Logística Comercial.
– Control i gestió pressupostària.
– L’oferta comercial.
– Política de productes.
– El Departament Comercial.
Planificació i desenvolupament d’esdeveniments i actes comercials.
– Organització i planificació d’esdeveniments.
– Definició, difusió i desenvolupament dels esdeveniments d’una organització.
– Identitat gràfica dels esdeveniments.
– Protocol d’empresa.
– Participació en esdeveniments estrangers i internacionals.
– Avaluació d’Esdeveniments.
La comunicació en màrqueting.
– Estratègies i eines.
– Parlar en públic.
UNITAT DIDÀCTICA 3. MÀRQUETING DIRECTE.
El màrqueting directe com a part del pla de màrqueting.
– Introducció al Màrqueting Directe.
– El micromàrqueting i la seva aplicació estratègica.
– Màrqueting Relacional.
El pla de màrqueting directe.
– Definició, estructuració i implementació del Pla de Màrqueting Directe.
– Avantatges del Màrqueting Directe enfront dels Mitjans Massius.
– Planificació de Campanyes.
– Els Mitjans del Màrqueting Directe (premsa, e-mailings, publitramesa, mobile màrqueting, etc.).
– Màrqueting En línia.
– Anàlisi de Resultats.
– Creativitat en el Màrqueting Directe: campanyes creatives.
Estratègies d’interacció amb els clients.
– Generació, gestió i comunicació de contactes.
– Llistes i bases de dades.
– Fidelització de clients.
– La implementació d’un CRM.
– Llei de Protecció de Dades.
UNITAT DIDÀCTICA 4. MÀRQUETING DIGITAL. UTILITZACIÓ DE LES XARXES SOCIALS I ALTRES EINES WEB EN LA GESTIÓ COMERCIAL I DE MÀRQUETING.
La web 2.0 en l’empresa.
– L’evolució tècnica de la Web.
– Àrees d’actuació de l’empresa en la web 2.0.
– Estendre el treball de la nostra empresa.
Màrqueting en mitjans socials -crear continguts i conversar.
– El mitjà social.
– Xarxes socials.
– Gestió de xarxes socials.
– Màrqueting 2.0: Màrqueting en la xarxa.
Màrqueting en mitjans socials -escoltar i mesurar.
– Com avaluar el nostre treball de Mitjà social.
– Limitacions, èxits i fracassos del Mitjà social.
– Gestió de crisi.
– Anotacions legals del Mitjà social.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “CURS AVANÇAT DE GESTIÓ DE NÒMINES I COTITZACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt