Categoria 

CERTIFICACIÓ EN ANGLÈS PER A PROFESSIONALS DE LA INFORMÀTICA: ITCONSULTING EXPERT

A través d’aquest curs en Anglès per a Professionals de la Informàtica:  It Consulting Expert, l’alumne obtindrà les eines teòric-pràctiques necessàries per a desembolicar-se eficaçment en aquest idioma en el món de la informàtica, a més de reforçar les expectatives laborals comunicant-se de manera fluida en anglès. Els continguts estan adaptats al Marc Europeu Comú de Referència, la qual cosa permet una major compatibilitat amb altres sistemes d’ensenyament d’idiomes i facilita la mobilitat geogràfica de la persona que s’acredita.
Adaptable als nivells B1 o B2

› Formació OnLine de 180 hores  amb sessions presencials mitjançant aula virtual amb professor titulat.

 

 

CERTIFICACIÓ EN ANGLÈS PER A PROFESSIONALS DE LA INFORMÀTICA: ITCONSULTING EXPERT

A través d’aquest curs en Anglès per a Professionals de la Informàtica:  It Consulting Expert, l’alumne obtindrà les eines teòric-pràctiques necessàries per a desembolicar-se eficaçment en aquest idioma en el món de la informàtica, a més de reforçar les expectatives laborals comunicant-se de manera fluida en anglès. Els continguts estan adaptats al Marc Europeu Comú de Referència, la qual cosa permet una major compatibilitat amb altres sistemes d’ensenyament d’idiomes i facilita la mobilitat geogràfica de la persona que s’acredita.
Adaptable als nivells B1 o B2

› Formació OnLine de 180 hores  amb sessions presencials mitjançant aula virtual amb professor titulat.

 

 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents particulars titulats. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.

 


Que t’ofereix:

L’Anglès és una llengua que parlen al voltant de 400 milions de nadius i addicionalment 500 milions de persones que tenen l’anglès com a segona llengua. Avui dia, l’aprenentatge d’aquest idioma és bàsic i essencial en qualsevol àmbit professional, sobretot en el camp de la Informàtica. A través d’aquest curs en Anglès per a Professionals de la Informàtica: It Consulting Expert, l’alumne obtindrà les eines teòric-pràctiques necessàries per a desembolicar-se eficaçment en aquest idioma en el món de la informàtica, a més de reforçar les expectatives laborals comunicant-se de manera fluida en anglès. Els continguts estan adaptats al Marc Europeu Comú de Referència, la qual cosa permet una major compatibilitat amb altres sistemes d’ensenyament d’idiomes i facilita la mobilitat geogràfica de la persona que s’acredita.

Durada:

180 Hores

Metodología

On Line / Presencial

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis


Nivell B1

UNITAT DIDÀCTICA 1. TECHNOLOGY AND SOCIETY
Grammar
– Word order in questions
– Present Simple and Present Continuous.
– Defining relative clauses.
Vocabulary
Reading: How has technology changed your life?
Writing: Technology and its potential risks.
Listening: Buying a computer.
Speaking: Let’s come back to the past.
UNITAT DIDÀCTICA 2. INFORMATION TECHNOLOGY
Grammar
– Past Simple regular and irregular verbs
– Past Continuous
– Questions with and without auxiliaries
– So, because, but, although
Vocabulary
Reading: The ZX Spectrum
Writing: Computers in the future
Listening: Touch screens
Speaking: The most important moment
UNITAT DIDÀCTICA 3. THE INTERNET
Grammar
– Going to vs Present Continuous (future arrangements)
– Will / won’t (predictions)
– Will / won’t (promises, offers, decisions)
Vocabulary
Reading: A brief history of the Internet
Writing: The Internet will change
Listening: Internet addiction
Speaking: What does the Internet mean for society?
UNITAD DIDÀCTICA 4. SECURITY AND SAFETY
Grammar
– Present Perfect (experience) + ever, never
– Present Perfect vs Past Simple
– Present Perfect Simple + yet, just, already
– Comparatives (as…as / less…than)
– Superlatives
Vocabulary
Reading: Internet Safety
Writing: Are you really safe?
Listening: What parents need to know about Internet Safety
Speaking: Telling stories
UNITAT DIDÀCTICA 5. CUSTOMERS CARE
Grammar
– Uses of the Infinitive + TO and verb + -ING
– Have to, don’t have to, must, mustn’t (Contraction: mustn’t = must not)
– Expressing movement: Prepositions of movement.
Reading
– Read about the importance of customer care in the following article.
Vocabulary
– Useful expressions to make suggestions to improve negative service.
– Customer focus.
– Customer focus follow-up.
– Useful phrases for a Rep and a customer.
Writing: List of suggestions to improve negative customer care service.
Listening: Face to face with customers.
Speaking: You are in a meeting with a possible new customer. Answer their questions.
UNITAT DIDÀCTICA 6. TELEPHONING AND E-MAILS/LETTERS
Grammar
– First Conditional: If + present, will + infinitive & Second Conditional: If + past, would + infinitive
– May/might + infinitive (Possibility)
– Should/shouldn’t (Advice)
Reading
Vocabulary
– Good customer-oriented telephone techniques.
– How to better understand the customer on the phone.
– Useful phrases to make phone calls.
– Exercise 1: Complete the sentences with the correct form (present or past) of phrasal verbs from the box.
– Exercise 2: Match the two parts to make sentences and questions.
– Salutations and closes in letters and emails.
– Phrases to use in formal and informal emails.
Writing: Write an email.
Listening: Phone calls.
Speaking: Spelling.
UNITAT DIDÀCTICA 7. MEETINGS AND PRESENTATIONS
Grammar:
– Present perfect + for and since
– Present perfect or past simple?
– Used to / Didn’t use to / Did… use to…?
Reading
– Read the following steps for giving an effective presentation.
Vocabulary
– Different type of meetings. Match the different types of meeting (1-6) with the definitions (a-f).
– Useful phrases to arrange a meeting.
– Useful phrases to start a meeting.
– Discussing facts.
– Taking part in discussions.
– Dealing with offers.
– Ending a meeting.
– Effective openings for a presentation.
– Structuring a presentation.
– Effective conclusions for a presentation.
Writing: Prepare a short presentation on one of your company’s products or services.
Listening: Chairperson talking at a meeting.
Speaking: Practising asking for and giving opinions.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. SOCIALISING (NETWORKING)
Grammar
– Passive: be + past participle
– So, Neither + auxiliaries
Reading: Networking trips
Vocabulary
– Safe small-talk topics.
– Welcoming visitors to your company.
– Giving directions.
– Moving from small talk to business.
– Free-time activities.
– Keeping the conversation going.
– Showing visitors around a place where you live or work.
– Recommendations to visit a place.
– Eating out: Explaining a menu.
– At a restaurant.
– Talking about family.
– At the end of a meal.
Writing: Plan a full day starting at 9 a.m. and finishing at night to make the best possible impression on two foreign potential clients.
Listening: Visiting a company.
Speaking: Socializing in a restaurant.


Nivell B2

UNITAT DIDÀCTICA 1. COMPUTER USERS
Listening
– Warm-up exercise
– Listening (script)
– Articles
Reading
– Warm-up exercise
– Text 19
– Adjectives ending in -ed and -ing
Grammar (Present time)
– Present simple
– State verbs
– Present continuous
– Present perfect
– Present perfect continuous
– Exercises
Speaking
Writing
Vocabulary
UNITAT DIDÀCTICA 2. COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Listening
– Warm-up exercise
– Listening (scrip)
– So and Such
Reading
– Warm up exercise
– Text
– Too and enough
Grammar (Past Time)
– Past Simple
– Past Continuous
– Past Perfect
– Past Perfect Continuous
– Would
– Used to
– Exercises
Speaking
Writing
Vocabulary
UNITAT DIDÀCTICA 3. BUSINESS TRAVEL
Listening (script) Outernet
– Warm-up exercise
– Listening script
– Prepositions
Reading
– Warm-up exercise
– Text
Grammar (Future Time)
– Exercises
Speaking
Writing
Vocabulary
UNITAT DIDÀCTICA 4. AT WORK
Listening
– Warm-up exercise:
– Listening script
– Comparisons
Reading
– Warm-up exercise
– Text
– Prefer, Would rather, Had better
Grammar (The Passive)
– Exercises
Speaking
Writing
Vocabulary
UNITAT DIDÀCTICA 5. TRADING/BUYING
Listening
– Warm-up exercise
– Listening script
– Causatives
Reading
– Warm-up exercise
– Text
– Verbs followed by to infinitive or -ing
Grammar (Relatives)
– Defining clauses
– Non defining clauses
– Exercise
Writing
Speaking
Vocabulary
UNITAT DIDÀCTICA 6. CYBERSECURITY
Listening
– Warm-up exercise
– Listening script
– Question tags
Reading
– Warm-up exercise
– Text
Grammar (Conditionals)
– Zero Conditional
– First conditional
– Second conditional
– Third conditional
– Mixed conditional
– Further uses
– Exercise
Speaking
Writing
Vocabulary
UNITAT DIDÀCTICA 7. IT CONSULTING AND CUSTOMERS I
Listening
– Warm-up exercise
– Listening script
Reading
– Warm-up exercise
– Text
– Modal verbs
Grammar (Reported Speech)
– Exercise
Speaking
Writing
Vocabulary
UNITAT DIDÀCTICA 8. IT CONSULTING AND CUSTOMERS II
Listening
– Warm-up exercise
– Listening script
– Conectors and Linkers
Reading
– Warm-up exercise
– Text
– Punctuation
Grammar (Phrasal verbs)
Writing
Vocabulary

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “CERTIFICACIÓ EN ANGLÈS PER A PROFESSIONALS DE LA INFORMÀTICA: ITCONSULTING EXPERT”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CERTIFICACIÓ EN ANGLÈS PER A PROFESSIONALS DE LA INFORMÀTICA: ITCONSULTING EXPERT

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents particulars titulats. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.

 


Que t’ofereix:

L’Anglès és una llengua que parlen al voltant de 400 milions de nadius i addicionalment 500 milions de persones que tenen l’anglès com a segona llengua. Avui dia, l’aprenentatge d’aquest idioma és bàsic i essencial en qualsevol àmbit professional, sobretot en el camp de la Informàtica. A través d’aquest curs en Anglès per a Professionals de la Informàtica: It Consulting Expert, l’alumne obtindrà les eines teòric-pràctiques necessàries per a desembolicar-se eficaçment en aquest idioma en el món de la informàtica, a més de reforçar les expectatives laborals comunicant-se de manera fluida en anglès. Els continguts estan adaptats al Marc Europeu Comú de Referència, la qual cosa permet una major compatibilitat amb altres sistemes d’ensenyament d’idiomes i facilita la mobilitat geogràfica de la persona que s’acredita.

Durada:

180 Hores

Metodología

On Line / Presencial

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis


Nivell B1

UNITAT DIDÀCTICA 1. TECHNOLOGY AND SOCIETY
Grammar
– Word order in questions
– Present Simple and Present Continuous.
– Defining relative clauses.
Vocabulary
Reading: How has technology changed your life?
Writing: Technology and its potential risks.
Listening: Buying a computer.
Speaking: Let’s come back to the past.
UNITAT DIDÀCTICA 2. INFORMATION TECHNOLOGY
Grammar
– Past Simple regular and irregular verbs
– Past Continuous
– Questions with and without auxiliaries
– So, because, but, although
Vocabulary
Reading: The ZX Spectrum
Writing: Computers in the future
Listening: Touch screens
Speaking: The most important moment
UNITAT DIDÀCTICA 3. THE INTERNET
Grammar
– Going to vs Present Continuous (future arrangements)
– Will / won’t (predictions)
– Will / won’t (promises, offers, decisions)
Vocabulary
Reading: A brief history of the Internet
Writing: The Internet will change
Listening: Internet addiction
Speaking: What does the Internet mean for society?
UNITAD DIDÀCTICA 4. SECURITY AND SAFETY
Grammar
– Present Perfect (experience) + ever, never
– Present Perfect vs Past Simple
– Present Perfect Simple + yet, just, already
– Comparatives (as…as / less…than)
– Superlatives
Vocabulary
Reading: Internet Safety
Writing: Are you really safe?
Listening: What parents need to know about Internet Safety
Speaking: Telling stories
UNITAT DIDÀCTICA 5. CUSTOMERS CARE
Grammar
– Uses of the Infinitive + TO and verb + -ING
– Have to, don’t have to, must, mustn’t (Contraction: mustn’t = must not)
– Expressing movement: Prepositions of movement.
Reading
– Read about the importance of customer care in the following article.
Vocabulary
– Useful expressions to make suggestions to improve negative service.
– Customer focus.
– Customer focus follow-up.
– Useful phrases for a Rep and a customer.
Writing: List of suggestions to improve negative customer care service.
Listening: Face to face with customers.
Speaking: You are in a meeting with a possible new customer. Answer their questions.
UNITAT DIDÀCTICA 6. TELEPHONING AND E-MAILS/LETTERS
Grammar
– First Conditional: If + present, will + infinitive & Second Conditional: If + past, would + infinitive
– May/might + infinitive (Possibility)
– Should/shouldn’t (Advice)
Reading
Vocabulary
– Good customer-oriented telephone techniques.
– How to better understand the customer on the phone.
– Useful phrases to make phone calls.
– Exercise 1: Complete the sentences with the correct form (present or past) of phrasal verbs from the box.
– Exercise 2: Match the two parts to make sentences and questions.
– Salutations and closes in letters and emails.
– Phrases to use in formal and informal emails.
Writing: Write an email.
Listening: Phone calls.
Speaking: Spelling.
UNITAT DIDÀCTICA 7. MEETINGS AND PRESENTATIONS
Grammar:
– Present perfect + for and since
– Present perfect or past simple?
– Used to / Didn’t use to / Did… use to…?
Reading
– Read the following steps for giving an effective presentation.
Vocabulary
– Different type of meetings. Match the different types of meeting (1-6) with the definitions (a-f).
– Useful phrases to arrange a meeting.
– Useful phrases to start a meeting.
– Discussing facts.
– Taking part in discussions.
– Dealing with offers.
– Ending a meeting.
– Effective openings for a presentation.
– Structuring a presentation.
– Effective conclusions for a presentation.
Writing: Prepare a short presentation on one of your company’s products or services.
Listening: Chairperson talking at a meeting.
Speaking: Practising asking for and giving opinions.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. SOCIALISING (NETWORKING)
Grammar
– Passive: be + past participle
– So, Neither + auxiliaries
Reading: Networking trips
Vocabulary
– Safe small-talk topics.
– Welcoming visitors to your company.
– Giving directions.
– Moving from small talk to business.
– Free-time activities.
– Keeping the conversation going.
– Showing visitors around a place where you live or work.
– Recommendations to visit a place.
– Eating out: Explaining a menu.
– At a restaurant.
– Talking about family.
– At the end of a meal.
Writing: Plan a full day starting at 9 a.m. and finishing at night to make the best possible impression on two foreign potential clients.
Listening: Visiting a company.
Speaking: Socializing in a restaurant.


Nivell B2

UNITAT DIDÀCTICA 1. COMPUTER USERS
Listening
– Warm-up exercise
– Listening (script)
– Articles
Reading
– Warm-up exercise
– Text 19
– Adjectives ending in -ed and -ing
Grammar (Present time)
– Present simple
– State verbs
– Present continuous
– Present perfect
– Present perfect continuous
– Exercises
Speaking
Writing
Vocabulary
UNITAT DIDÀCTICA 2. COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Listening
– Warm-up exercise
– Listening (scrip)
– So and Such
Reading
– Warm up exercise
– Text
– Too and enough
Grammar (Past Time)
– Past Simple
– Past Continuous
– Past Perfect
– Past Perfect Continuous
– Would
– Used to
– Exercises
Speaking
Writing
Vocabulary
UNITAT DIDÀCTICA 3. BUSINESS TRAVEL
Listening (script) Outernet
– Warm-up exercise
– Listening script
– Prepositions
Reading
– Warm-up exercise
– Text
Grammar (Future Time)
– Exercises
Speaking
Writing
Vocabulary
UNITAT DIDÀCTICA 4. AT WORK
Listening
– Warm-up exercise:
– Listening script
– Comparisons
Reading
– Warm-up exercise
– Text
– Prefer, Would rather, Had better
Grammar (The Passive)
– Exercises
Speaking
Writing
Vocabulary
UNITAT DIDÀCTICA 5. TRADING/BUYING
Listening
– Warm-up exercise
– Listening script
– Causatives
Reading
– Warm-up exercise
– Text
– Verbs followed by to infinitive or -ing
Grammar (Relatives)
– Defining clauses
– Non defining clauses
– Exercise
Writing
Speaking
Vocabulary
UNITAT DIDÀCTICA 6. CYBERSECURITY
Listening
– Warm-up exercise
– Listening script
– Question tags
Reading
– Warm-up exercise
– Text
Grammar (Conditionals)
– Zero Conditional
– First conditional
– Second conditional
– Third conditional
– Mixed conditional
– Further uses
– Exercise
Speaking
Writing
Vocabulary
UNITAT DIDÀCTICA 7. IT CONSULTING AND CUSTOMERS I
Listening
– Warm-up exercise
– Listening script
Reading
– Warm-up exercise
– Text
– Modal verbs
Grammar (Reported Speech)
– Exercise
Speaking
Writing
Vocabulary
UNITAT DIDÀCTICA 8. IT CONSULTING AND CUSTOMERS II
Listening
– Warm-up exercise
– Listening script
– Conectors and Linkers
Reading
– Warm-up exercise
– Text
– Punctuation
Grammar (Phrasal verbs)
Writing
Vocabulary

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “CERTIFICACIÓ EN ANGLÈS PER A PROFESSIONALS DE LA INFORMÀTICA: ITCONSULTING EXPERT”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt