Categoria 

ADGD221PO PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA. ANÀLISI I VIABILITAT

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació

Familia Professional: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
Àrea Professional: ADMINISTRACIÓ I AUDITORÍA

Aquest curs ADGD221PO PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional d’Administració i gestió. Amb aquest CURS ADGD221PO PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i planificar i gestionar la promoció immobiliària.

ADGD221PO PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA. ANÀLISI I VIABILITAT

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació

Familia Professional: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
Àrea Professional: ADMINISTRACIÓ I AUDITORÍA

Aquest curs ADGD221PO PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional d’Administració i gestió. Amb aquest CURS ADGD221PO PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i planificar i gestionar la promoció immobiliària.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals de l’àmbit de gestió immobiliària oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Aquest curs ADGD221PO PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional d’Administració i gestió. Amb aquest CURS ADGD221PO PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i planificar i gestionar la promoció immobiliària.


 

Durada:

70 Hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

UNITAT DIDÀCTICA 1. PLANIFICAR LA PROMOCIÓ.
El procés de planificació.
Aspectes previs a determinar.
El sòl i les seues característiques urbanístiques.
Possibilitats d’edificabilitat i aprofitaments màxims.
Descripció de la tipologia i unitats constructives.
Recomanacions constructives respecte a la tipologia i l’estudi de mercat.
UNITAT DIDÀCTICA 2. LA CONFIGURACIÓ D’UN ESTUDI DE VIABILITAT
Dades tècniques.
Dades econòmiques.
Dades comercials.
Dades de mercat.
Dades de competència.
UNITAT DIDÀCTICA 3. L’ESTRUCTURA DE COSTOS D’UNA PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA
Costos de desenvolupament i consolidació del sòl.
Costos dadquisició de solar.
Costos dhonoraris tècnics facultatius.
Costos de construcció.
Costos de promoció.
Costos de comercialització.
Finançament i costos financers. Hipoteca promotor.
Recomanacions respecte als preus i les condicions de venda.
UNITAT DIDÀCTICA 4. EL COMPTE DE RESULTATS D’UN PROJECTE IMMOBILIARIS
Rendibilitat sobre cost.
Ràtio Benefici/Cost del projecte.
Rendibilitat sobre vendes.
Ràtio Benefici/Vendes.
Valor actual net (VAN).
Taxa interna de tornada (TIR).
UNITAT DIDÀCTICA 5. LA COMPRA DEL SÒL.
El marc legal.
Les obligacions urbanístiques del promotor.
Activitats prèvies a la compra de terra.
UNITAT DIDÀCTICA 6. ACTIVITATS PRÈVIES A L’EDIFICACIÓ
El projecte dobra.
Els estudis previs al?inici de l?edificació.
La llicència dobra.
El contracte dobra.
UNITAT DIDÀCTICA 7. L’EDIFICACIÓ.
El règim jurídic de l’edificació.
Exigències tècniques i administratives de l’edificació.
Recomanacions constructives respecte a la tipologia i estudi de mercat
Aspectes contractuals dins el marc d’una promoció.
Els agents que intervenen en el procés d’edificació.
Responsabilitats i garanties de l’edificació.
L’edificació i les infraestructures de telecomunicacions.
El control de qualitat de l’edificació.
El procés edificatori.
UNITAT DIDÀCTICA 8. EL RÈGIM DE SEGURETAT I SALUT A L’EDIFICACIÓ.
La legislació aplicable.
Els principis de lacció preventiva.
La seguretat i la salut en les fases de projecte i execució de les obres.
Les obligacions dels agents l’edificació.
Les condicions de treball a les obres.
UNITAT DIDÀCTICA 9. ACTIVITATS POSTERIORS A L’EDIFICACIÓ.
La declaració dobra nova i divisió horitzontal.
Les llicències municipals i autonòmiques.
UNITAT DIDÀCTICA 10. LA DESTINACIÓ DE LA PROMOCIÓ.
La promoció destinada a la venda.
Promoció immobiliària destinada a arrendament.
La promoció destinada a aprofitament per torn.
UNITAT DIDÀCTICA 11. ESPECIALITATS EN LA PROMOCIÓ D’HABITATGES.
La promoció dhabitatges per cooperatives.
La promoció dhabitatges protegits.
UNITAT DIDÀCTICA 12. LA TRIBUTACIÓ DE LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES.
La tributació de l’edificació.
La tributació de les transmissions immobiliàries.
La tributació dels arrendaments dimmobles.
La tributació del dret a l’aprofitament per torn.
La tributació de la venda dimmobles a través de la transmissió daccions o participacions socials.
La tributació dels promotors estrangers.
UNITAT DIDÀCTICA 13. ANÀLISI DELS ASPECTES JURÍDICS I FISCALS D’UN PROJECTE IMMOBILIARI
Aspectes contractuals dins el marc d’una promoció.
La fiscalitat directa a la fase d’execució.
La fiscalitat indirecta a la fase de venda.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “ADGD221PO PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA. ANÀLISI I VIABILITAT”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ADGD221PO PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA. ANÀLISI I VIABILITAT

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals de l’àmbit de gestió immobiliària oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Aquest curs ADGD221PO PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA us ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional d’Administració i gestió. Amb aquest CURS ADGD221PO PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector i planificar i gestionar la promoció immobiliària.


 

Durada:

70 Hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

UNITAT DIDÀCTICA 1. PLANIFICAR LA PROMOCIÓ.
El procés de planificació.
Aspectes previs a determinar.
El sòl i les seues característiques urbanístiques.
Possibilitats d’edificabilitat i aprofitaments màxims.
Descripció de la tipologia i unitats constructives.
Recomanacions constructives respecte a la tipologia i l’estudi de mercat.
UNITAT DIDÀCTICA 2. LA CONFIGURACIÓ D’UN ESTUDI DE VIABILITAT
Dades tècniques.
Dades econòmiques.
Dades comercials.
Dades de mercat.
Dades de competència.
UNITAT DIDÀCTICA 3. L’ESTRUCTURA DE COSTOS D’UNA PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA
Costos de desenvolupament i consolidació del sòl.
Costos dadquisició de solar.
Costos dhonoraris tècnics facultatius.
Costos de construcció.
Costos de promoció.
Costos de comercialització.
Finançament i costos financers. Hipoteca promotor.
Recomanacions respecte als preus i les condicions de venda.
UNITAT DIDÀCTICA 4. EL COMPTE DE RESULTATS D’UN PROJECTE IMMOBILIARIS
Rendibilitat sobre cost.
Ràtio Benefici/Cost del projecte.
Rendibilitat sobre vendes.
Ràtio Benefici/Vendes.
Valor actual net (VAN).
Taxa interna de tornada (TIR).
UNITAT DIDÀCTICA 5. LA COMPRA DEL SÒL.
El marc legal.
Les obligacions urbanístiques del promotor.
Activitats prèvies a la compra de terra.
UNITAT DIDÀCTICA 6. ACTIVITATS PRÈVIES A L’EDIFICACIÓ
El projecte dobra.
Els estudis previs al?inici de l?edificació.
La llicència dobra.
El contracte dobra.
UNITAT DIDÀCTICA 7. L’EDIFICACIÓ.
El règim jurídic de l’edificació.
Exigències tècniques i administratives de l’edificació.
Recomanacions constructives respecte a la tipologia i estudi de mercat
Aspectes contractuals dins el marc d’una promoció.
Els agents que intervenen en el procés d’edificació.
Responsabilitats i garanties de l’edificació.
L’edificació i les infraestructures de telecomunicacions.
El control de qualitat de l’edificació.
El procés edificatori.
UNITAT DIDÀCTICA 8. EL RÈGIM DE SEGURETAT I SALUT A L’EDIFICACIÓ.
La legislació aplicable.
Els principis de lacció preventiva.
La seguretat i la salut en les fases de projecte i execució de les obres.
Les obligacions dels agents l’edificació.
Les condicions de treball a les obres.
UNITAT DIDÀCTICA 9. ACTIVITATS POSTERIORS A L’EDIFICACIÓ.
La declaració dobra nova i divisió horitzontal.
Les llicències municipals i autonòmiques.
UNITAT DIDÀCTICA 10. LA DESTINACIÓ DE LA PROMOCIÓ.
La promoció destinada a la venda.
Promoció immobiliària destinada a arrendament.
La promoció destinada a aprofitament per torn.
UNITAT DIDÀCTICA 11. ESPECIALITATS EN LA PROMOCIÓ D’HABITATGES.
La promoció dhabitatges per cooperatives.
La promoció dhabitatges protegits.
UNITAT DIDÀCTICA 12. LA TRIBUTACIÓ DE LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES.
La tributació de l’edificació.
La tributació de les transmissions immobiliàries.
La tributació dels arrendaments dimmobles.
La tributació del dret a l’aprofitament per torn.
La tributació de la venda dimmobles a través de la transmissió daccions o participacions socials.
La tributació dels promotors estrangers.
UNITAT DIDÀCTICA 13. ANÀLISI DELS ASPECTES JURÍDICS I FISCALS D’UN PROJECTE IMMOBILIARI
Aspectes contractuals dins el marc d’una promoció.
La fiscalitat directa a la fase d’execució.
La fiscalitat indirecta a la fase de venda.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “ADGD221PO PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA. ANÀLISI I VIABILITAT”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt